Vyberte si kartu podľa seba
Zľavy, akcie a novinky na zákazníckych kartách.
Karty: Výhody: Lokalita:
Názov karty: Karta Žiarčana

O KARTE ŽIARČANA

 Čo je Karta Žiarčana? (02.04.2013)

Karta Žiarčana je vernostná karta pre skvalitnenie a zlacnenie života Žiarčanov a obyvateľov 
v blízkom okolí. Je distribuovaná zmluvnými partnermi projektu - podnikateľskými subjektmi (obchodmi)
v lokalite mesta Žiar nad Hronom a mestskými organizáciami Mesta 
Žiar nad Hronom, ktoré poskytujú zľavy
alebo iné výhody jej držiteľom. Kartu si môžete zakúpiť aj v Informačnom centre mesta 
Žiar nad Hronom.
Všetkých partnerov, u ktorých si môžete Kartu Žiarčana zakúpiť, 
nájdete v doplňujúcom infe pri karte - Tu zakúpite kartu. Uvedení zmluvní partneri projektu ponúkajú 
Kartu Žiarčana v spolupráci so spoločnosťou Spolefekt s.r.o., ktorá im kartu vydáva a zastrešuje
celý projekt. Karta sa dá objednať aj prostredníctvom web stránky www.vyhodykariet.sk,
pri doplňujúcom infe. pri karte Eshop Karta Žiarčana. Karta má jedinečný dizajn s logom
portálu ..............  a erbom hlavného partnera Mesta 
Žiar nad Hronom.
Je výhodná najmä pre tých, ktorí navštevujú kultúrne a športové zariadenia a uskutočňujú nákup
v meste 
Žiar nad Hronom a blízkom okolí a chcú byť zvýhodnení.
 • Kto môže byť držiteľom Karty Žiarčana? (02.04.2013)

Držiteľom regionálnej Karty Žiarčana môže byť  každý bez obmedzenia, kto si kartu zakúpi
u zmluvných partnerov projektu alebo priamo na web stránke www.vyhodykariet.sk pri Karte
Nov cez eshop Karta Žiarčana. Kartu môže kpiť len osoba, ktorá dosiahla 18 rokov.
Držiteľ karty nie je vekom obmedzený.
 • Môže sa Karta Žiarčana zakúpiť ako darček pre inú osobu? (02.04.2013)
ÁNO, Karta 
Žiarčana sa dá zakúpiť aj ako darček pre inú osobu, aj pre osobu mladšiu
ako 18 rokov. Na karte, ako aj u partnera, ktorý Vám kartu predá, treba uviesť meno
a  priezvisko osoby, ktorej je Karta 
Žiarčana určená - držiteľa karty. Darček Kartu Žiarčana
darujete a jej výhody môže využívať len jej držiteľ, lebo jeho meno je zaevidované u partnera,
kde ste kartu zakúpili a napísané na Karte 
Žiarčana.
 • Kde získam zľavy/výhody, prípadne sa môžem zapojiť do súťaží alebo využiť akcie na Kartu Žiarčana? (02.04.2013)
Každý držiteľ Karty 
Žiarčana môže získať zľavy/výhody vo vybraných mestských organizáciách
a pri nákupe tovarov a služieb v sieti zmluvných partnerov uverejnených
na stránke www.vyhodykariet.sk - Zoznam zákazníckych kariet a ich výhod zoradených pod
Kartou Žiarčana, na tejto web stránke sú vždy všetky aktuálne zľavy/výhody, súťaže a akcie
zverejnené pod Kartou 
Žiarčana. Karta Žiarčana je súčasťou vernostného
programu vyhodykariet.sk, a výhody, ktoré využívaj jej držitelia, sú poskytované na základe
ochrannej známky na karte ............
 • Čo je vernostný prohram vyhodykariet.sk? (02.04.2013)
Každá karta, ktorá je realizovaná našou spoločnosťou Spolefekt s.r.o. (Karta Levičana,
prípadne iná regionálna karta) je označená ochrannou známkou na karte - ..........
Výhoda vernostného programu vyhodykariet.sk pre držiteľov karty s označením touto
ochrannou známkou je tá, že môžu využívať zľavy/výhody, súťaže a akcie, ktoré sú ponúkané
aj na inú regionálnu kartu s takouto ochrannou známkou na prednej časti karty.
Výhody každej karty, ktorá bola realizovaná našou spoločnosťou, nájdete zoradené 
pod jednotlivými kartami s označením na prednej časti karty ochrannou
známkou ........ na web stránke www.vyhodykariet.sk v zozname zákazníckych kariet.

        Pozor: Na web stránke www.vyhodykariet.sk  je zaradený veľký počet zákazníckych kariet
                     spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou vernostného programu vyhodykariet.sk a nemajú
                     na karte označenie ochrannej známky ....... Takéto karty neposkytujú
                     žiadnu výhodu držiteľom Karty 
Žiarčana s označením vernostného programu
                     vyhodykariet.sk. Wewb stránka www.vyhodykariet.sk je Zoznam zákazníckych 
                     kariet a ich výhod, slúži všetkým držiteľom akejkoľvek karty s cieľom prinášať 
                     informácie o všetkých kartách a ich výhodách, ktoré sú využívané 
                     v Slovenskej republike.


 • Informácie o Karte Žiarčana na stránke www.vyhodykariet.sk (02.04.2013)
Výhodou web stránky www.vyhodykariet.sk je jej moderné webové rozhranie prispôsobené
na zaraďovanie zákazníckych, vernostných kariet a ich zliav/výhod, súťaží a akcií pre jednoduché
informovanie držiteľov karty.
1.  Pri obrázku Karty 
Žiarčana je prvotná informácia o názve karty, spoločnosti, ktorá kartu vydáva
a informácie o karte, ako sa dá karta získať prípadne eshop, na ktorom sa dá karta okamžite 
objednať.
2.  Každá karta na tejto web stránke má zoradené zľavy a iné výhody, ktoré ponúka držiteľovi karty
pod vyššie uvedenou prvotnou informáciou o karte.
Pri každej výhode Karty 
Žiarčana získate informáciu:
  -  o názve zľavy, ktorú môžete využívať ako držiteľ Karty 
Žiarčana,
  -  popis zľavy (prípadne možnosť kliknúť na viac info. v popise zľavy, kde získate
     doplňujúce informácie o výhode, ktorú Vám Karta 
Žiarčana ponúka),
  -  o lokalite, kde môžete zľavy prípadne benefity Karty 
Žiarčana využívať (rozkliknutím názvu
     mesta získate kompletnú informáciu o prevádzke, ako aj kontaktné informácie
     na prevádzku, ktorá zľavu na Kartu 
Žiarčana ponúka),
  -  obrázok či už karty alebo priamo výhody, ktorú karta ponka (výrobok v zľave, obrázok
     služby v zľave alebo prevádzky, ktorá Vám zľavu na kartu ponúka),
  -  o zaradení výhody/zľavy na karte či ide o súťaž, akciu prebiehajúcu pre držiteľov karty
     alebo novinku, ktorú môžete začať využívať. Súťaže, akcie, novinky s farebne a textovo
     odlíšené.

Všetky výhody, ktoré sú zaradené pod Kartou 
Žiarčana si môžete filtrovať - hľadať pomocou 
filtra, ktorý je uvedený nad kartou:
možnosť Karta - máte zvolenú Kartu Žiarčana,
              
            a)  možnosť Karta - máte zvolenú Kartu Žiarčana,

            b)  
možnosť výhody - Vám umožňuje hľadať výhodu karty, ktorú potrebujete,

            c)  
možnosť lokalita - Vám umožňuje hľadať výhodu karty v lokalite svojho bývania.
 • Cena Karty Žiarčana. (02.04.2013)
Kartu 
Žiarčana si môžete zakúpiť za jednotnú cenu 6,90 € u všetkých partnerov predávajúcich
kartu. Karta má platnosť 12 mesiacov od jej zakúpenia. Kartu môžete získať, aj ako odmenu
u niektorých partnerov za uskutočnenie nákupu v určitej hodnote a v sťažiach, ktoré budú
zaradené pri Karte 
Žiarčana našou spoločnosťou alebo partnermi projektu.
 • Ako používať Kartu Žiarčana? (02.04.2013)
Vo chvíli, keď si Kartu 
Žiarčana zakúpite u ktoréhokoľvek partnera, môžete využívať
jej zľavy/výhody okamžite. Výhodu získate preukázaním sa Kartou 
Žiarčana u poskytovateľa
zľavy/výhody. Poskytovateľ výhody má nárok na overenie karty, či ju využíva držiteľ, na ktorého
bola karta vydaná.

Karta Žiarčana - zľavy Žiar nad Hronom, akcie Žiar nad Hronom, súťaže Žiar nad Hronom, novinky Žiar nad Hronom
Karta Žiarčana - Žiar nad Hronom zľavy, Žiar nad Hronom akcie, 
Žiar nad Hronom akcie, Žiar nad Hronom novinky
Karta Žiarčana - zľavy v Žiari nad Hronom, akcie v 
Žiari nad Hronom, súťaže v Žiari nad Hronom,
novinky v 
Žiari nad Hronom

BONUSY, ZĽAVY A VÝHODY

Všetky aktuálne informácie o výhodách, ktoré Vám Karta Žiarčana ponúka, nájdete na
WWW.VYHODYKARIET.SKPRE PARTNEROV KARTY

HLAVNÝM PARTNEROM PROJEKTU KARTA ŽIARČANA JE MESTO ŽIAR NAD HRONOM.

Spoločnosť Spolefekt s.r.o. ponúka partnerstvo podnikateľským subjetom, ktorí chcú
zviditeľniť svoje podnikanie a motivovať zákazníkov na území mesta Žiar nad Hronom a blízkeho okolia.

Vďaka dostupným informáciám o zľavách a benefitoch veľký počet obyvateľov presúva
v súčasnosti svoju kúpnu silu do rôznych obchodov a obchodných centier mimo mesta Žiar nad Hronom.

V prípade, ak občania dostanú kartu s výhodami, ktoré môžu prostredníctvom nej využívať,
získajú aj informáciu o predajnom mieste partnera v ich meste a o sortimente, ktorý
ponúka a taktiež o zľave, ktorú získa za to, že je držiteľom Karty Žiarčana a nákup 
uskutočňuje v lokalite svojho bydliska.

Karta Žiarčana je v súčasnosti jediný vernostný program svojho druhu, ktorý sa sústredí
na lokalitu mesta Žiar nad Hronom a spája zákazníkov s obchodníkmi, ktorí sa pri nákupe navzájom
podporujú.

Cieľom partnerov Karty Žiarčana je získať a udržať spokojných zákazníkov poskytovaním
zľavy alebo inej výhody, kvalitných služieb, a tak podporiť držiteľov Karty Novozámčana.

 • Partneri a ich výhody zapjenia sa do projektu Karta Žiarčana. (02.04.2013)
Karta Žiarčana ponúka partnerom nasledujúce výhody:

  -  Prpopagáciu na najväčšej internetovej stránke ponúkajúcej informácie o výhodách
     zákazníckych kariet www.vyhodykariet.sk,
  -  Oslovenie potenciálnych zákazníkov v lokalite svojho podnikania s výhodou, ktorú partner
     ponúka
  -  Informovanie o prebiehajúcich akciách, súťažiach a novinkách ponúkaných svojim
     zákazníkom prostredníctvom Karty Žiarčana,
  -  Informovanie o zameraní svojho podnikania v lokalite mesta Žiar nad Hronom a blízkeho okolia
     s možnosťou uverejnenia obrázka svojej prevádzky alebo ponúkanej služby, presnej
     adresy a kontaktných údajov na prevádzku,
  -  Partner projektu Karta Žiarčana za propagáciu - reklamu neplatí.

 • Podmienky partnerstva Karty Žiarčana. (02.04.2013)
Partnerstvo Karty Žiarčana je jednoduché a podnikateľom prináša ihneď efekt - spokojných
zákazníkov, zvýšenie obratu a zvýšenie zisku. Každý partner je zaradený do poskytovateľov
zľavy alebo inej výhody ku karte - zľavy Karty Žiarčana a oslovuje veľký počet zákazníkov
v mieste svojho podnikania. Každý partner - poskytovateľ zľavy alebo inej výhody poskytuje
výhodu na základe loga ......., ktoré je zobrazené na prednej časti Karty Žiarčana.
Je to ochranná známka, ktorá umožňuje u partnerov Karty Žiarčana čerpať výhody a to aj inou
kartou ako je Karta Žiarčana v prípade, ak má takáto karta označenie .....
 • Partneri a vernostný program. (02.04.2013)
Partnerstvo v projekte Karta Žiarčana môžu využiť podniaktelia v oblasti obchodu a služieb,
ktorí nemajú vytvorený vlastný vernostný systém, prípadne aj tí, ktorí vlastný vernostný systém
už používajú. Projekt umožňuje kedykoľvek sa zaregistrovať ako poskytovateľ zľavy/výhody
a taktiež ukončenie poskytovanej zľavy alebo výhody bez časového obmedzenia.
 • Ako sa stať partnerom Karty Žiarčana. (02.04.2013)
Kontakujte nás a my Vás navštívime a zodpovieme všetky Vaše otázky.
 • Cenník platenej reklamy pre partnerov Karty Žiarčana. (02.04.2013)
Využite možnosť získania reklamy za uvádzacie ceny na stránke www.vyhodykariet.sk, pri
Karte Žiarčana. Kontaktujte nás a my Vás budeme informovať o možnostiach propagácie.
 • Odkazy
Partneri, ktorí spolupracujú na projekte Karta Žiarčana:


PROJEKT KARTA ŽIARČANA

Projekt vernostný program pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom a blízkeho okolia, 
prostredníctvom Karty Žiarčana, je súčasťou siete vernostných programov 
Vyhodykariet.sk. Vznikol z iniciatívy spoločnosti Spolefekt s.r.o., ktorá chce využiť 
regionálnu kartu ako nástroj na rozvoj lokality mesta Žiar nad Hronom.

Ciele projektu Karta Žiarčana sú:  Zvýhodnenie obyvateľov mesta Žiar nad Hronom a blízkeho 
                                                      okolia.
                                                      Podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
                                                     
Žiar nad Hronom.
                                                      Podpora mestských organizácií Mesta 
Žiar nad Hronom.
                                                      Rozvoj cestovného ruchu v regióne mesta 
Žiar nad Hronom.
                                                      Zlepšenie komunikácie medzi mestom a obyvateľmi.
                                                      Eliminácia následkov finančnej krízy a ich dopadov 
                                                      na podporované ciele v meste 
Žiar nad Hronom.

V roku 2013 prebehli rokovania našej spoločnosti so zástupcami mesta Žiar nad Hronom, na základe
ktorých sa mesto rozhodlo podporiť projekt Karta Žiarčana spoluprácou pri propagácii
a je hlavným partnerom projektu. Následne sa spoločnosť Spolefekt zameriava 
na sumarizovanie partnerov projektu, ktorí podporujú jeho ciele poskytovaním zľavy alebo výhody
na tovar alebo služby pre držiteľov Karty Žiarčana s logom ........
Karta Žiarčana je vernostná karta, ktorú ktorú predávajú poskytovatelia zliav alebo iných výhod 
v lokalite mesta Žiar nad Hronom ako aj Informačná centrum mesta Žiar nad Hronom.
Karta sa dá objednať aj on-line priamo na web stránke www.vyhodykariet.sk pri popise Karty
Žiarčana v sekcii doplňujúce info: Eshop Karta Žiarčana.
Karta spĺňa funkciu identifikátora, ktorý umožňuje využívať kartu ako vstupenku - permanentku 
u poskytovateľov zliav po registrácii karty v prípade, ak poskytovateľ výhody ponúka takúto možnosť.
Poskytnutie zľavy alebo výhody držiteľovi Karty Žiarčana je podmienené platnou kartou a čitateľným
vyplnením mena a priezviska ako aj dátumu zakúpenia karty na zadnej strane karty osobou,
ktorá kartu predáva jej držiteľovi. Len osoba, ktorá je držiteľom karty, má možnosť zľavu
alebo výhodu využiť. Poskytovateľ zľavy/výhody si môže na základe podozrenia na zneužitie karty
inou osobou ako je jej držiteľ, overiť držiteľa karty podľa mena a priezviska vyplneného na karte
s dokladom držiteľa karty, na ktorom je meno a priezvisko, prípadne ďalšie informácie o jeho osobe.
Uvedeným zamedzíme podobnému konaniu a odcudzeniu karty jej majiteľovi vzhľadom na to,
že bude pre inú osobu bezpredmetná. Aktuálne informácie o výške zľavy alebo inej výhode, ktorú
môžete ako držiteľ karty využívať, získate na web stránke www.vyhodykariet.sk zoradené
pod Kartou Novozámčana alebo u poskytovateľa zliav, ktorí majú označenú prevádzku nálepkou 
alebo iným propagačným materiálom Karty Žiarčana. Na jednotlivých prevádzkach získate
informáciu akú výhodu Vám ponúka prevádzka, v ktorej sa nachádzate,
Karta Žiarčana je vydávaná bez obmedzenia s platnosťou 12 mesiacov od dátumu zakúpenia
a slúži jej držiteľom nielen na získavanie zliav (bonusov) v mestských organizáciách.
Zľavy a benefity získavajú obyvatelia mesta aj pri nákupe tovarov a služieb u širokej sieti partnerov,
ktorí sa zapojili do projektu regionálnej Karty Žiarčana. 

Kontakt: Tím Karta Žiarčana:
Posledná aktualizácia: (02.04.2013)

Karta Žiarčana - zľavy Žiar nad Hronom, akcie Žiar nad Hronom, súťaže Žiar nad Hronom, novinky Žiar nad Hronom
Karta Žiarčana - Žiar nad Hronom zľavy, Žiar nad Hronom akcie, Žiar nad Hronom súťaže, Žiar nad Hronom novinky
Karta Žiarčana - zľavy v Žiari nad Hronom, akcie v Žiari nad Hronom, súťaže v Žiari nad Hronom, 
novinky v Žiari nad Hronom

OTÁZKY KU KARTE ŽIARČANA

Nižšie nájdete odpovede na často kladené otázky týkajúce sa Karty Žiarčana.

Pokiaľ tu Vašu otázku týkajúcu sa projektu Karta Žiarčana nenájdete, napíšte nám,
radi Vám ju zodpovieme.

 • Aký je postup pre získanie Karty Žiarčana? (2.04.2013)
Kartu získate u partnerov poskytovateľov zľavy, ktorí ju predávajú. Pri kúpe karty bude
predajcia požadovať: Meno a Priezvisko - je potrebné na identidikáciu karty,
                               Mesto alebo Obec - je to informačný údaj
                               Telefón a Email - je vhodné uviesť aspoň jeden kontaktný údaj.

Pri preberaní karty je potrebné priamo na prevádzke napísať meno a priezvisko držiteľa
karty na jej zadnú časť paličkovým písmom a taktiež dátum zakúpenia karty (deň,
mesiac, rok). Uvedené údaje musia byť vyplnené jasne a čitateľným písmom.
 • Pre koho je určení Karta Žiarčana? (02.04.2013)
Karta Novozámčana je určená pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom a blízkeho okolia. Umožňuje Vám čerpať
zľavy a výhody v mieste Vášho bydliska - zľavy Karta Žiarčana.
Zaujímavá je aj pre turistov mesta Žiar nad Hronom a blízkeho okolia, ktorí chcú využívať atrakcie, 
akcie a ďalšie výhody, s ktorými sa oboznámia na stránke www.vyhodykariet.sk pod Kartou
Žiarčana. Karta Žiarčana bude Váš turistický sprievodca, s ktorým budete zvýhodnení.
 • Pre koho je určená Karta Žiarčana s označením na zadnej strane TURISTICKÁ KARTA? (02.04.2013)
Je to karta, ktorú zapožičiavajú ubytovacie zariadenia pre svojich ubytovaných hostí na dĺžku
ich pobytu podľa vlastného uváženia. Na zadnej strane karty je uvedený názov ubytovacieho
zariadenia, dátum platnosti Karty Žiarčana a text TURISTICKÁ KARTA vytlačený v ľavom
dolnom rohu.
 • Môže byť držiteľom Karty Žiarčana osoba z iného mesta alebo obce? (02.04.2013)
Samozrejme ÁNO. Osoba, ktorá chce zakúpiť Kartu Žiarčana alebo sa chce stať jej
držiteľom, nie je obmedzená svojím bydliskom.
 • Oplatí sa mi Karta Žiarčana, ak mám už iné zákaznícke karty v peňaženke? (02.04.2013)
Samozrejme ÁNO. Vernostná Karta Žiarčana je úplne nová a ponúka Vám zľavy a výhody
na tovar, služby, stravovanie, zábavu, kultúru, ubytovanie, relax, wellness, vzdelávanie,
cestovanie a omnoho viac v Žiari nad Hronom, doma v mieste Vášho bydliska a okolí. Za zľavami
už Žiarčania nemusia cestovať a vynakladať peniaze na dopravu a strácať čas.
 • Prečo by mi mal obchodník ponúknuť zľavu na Kartu Žiarčana? (02.04.2013)
Najväčšou výhodou pre prevádzkovateľa organizácií alebo podnikateľov v oblasti obchodu
a služieb je možnosť odprezentovať svoj obchod alebo služby svojim zákazníkom. Tým je
držiteľ Karty Žiarčana oboznámený s prevádzkami, rôznymi akciami a atrakciami, ktoré mu jeho
okolie ponúka a zľavami, rôznymi výhodami je motivovaný ich využívať.
 • Môže mať dôchodca alebo študent Kartu Žiarčana? (02.04.2013)
Dôchodcovia ako aj študenti môžu mať Kartu Žiarčana a využívať jej výhody.
Kartu môže zakúpiť len osoba, ktorá dosiahla 18 rokov. Držiteľ karty nie je vekom obmedzený
a jej držiteľom môže byť aj osoba mladšia ako 18 rokov.
 • Čo ak mi zľava alebo výhoda nebude poskytnutá alebo nebude poskytnutá v plnej výške? (02.04.2013)
Neposkytnutie zľavy držiteľovi karty je možné len z objektívnej príčiny, a to napr.:
Keď zákazník nie je držiteľom karty, s ktorou sa preukaže u poskytovateľa zľavy so zámerom
využiť zľavu alebo výhodu.
Ak je karta natoľko znehodnotenám že nie je možné identidikovať kartu, meno a priezvisko
držiteľa alebo platnosť karty vyznačenej na karte.
 • Ako postupovať pri nájdení cudzej Karty Žiarčana? (02.04.2013)
Kartu prosím pošlite na adresu - Kontakt (nájdete ho v doplňujúcom infe. pri Karte Žiarčana).
Naša spoločnosť ju doručí jej držiteľovi.


KONTAKT

KARTA ŽIARČANA

Telefón:     +421 948 440 552, +421 948 440 553

WWW:      http://www.vyhodykariet.sk

E-mail:      admin@vyhodykariet.sk

Korešpondenčná adresa/Sídlo: Spolefekt s.r.o.
                                              Ku Bratke č. 2908/8
                                              934 05 Levice

Kontakty:   Office, informačné stredisko: admin@vyhodykariet.sk. (0948 440 552; 0948 440 553)
                 Bc. MIchal Holka, web administrátor projektu Karta Žiarčana: admin@vyhodykariet.sk

 

 

 

 

 
Názov klienta: Spolefekt s.r.o.
Info: Zľavy Žiar nad Hronom. Karta Žiarčana je vernostná karta pre skvalitnenie
a zlacnenie života Žiarčanov a obyvateľov v okolí. Ponúka Vám ZĽAVY,
AKCIE, SÚŤAŽE, NOVINKY VO VAŠOM MESTE ŽIAR NAD HRONOM A OKOLÍ.
Zľavy na tovar, služby, stravovanie, zábavu, kultúru, ubytovanie, relax,
wellness, vzdelávanie, cestovanie a omnoho viac v Žiari nad Hronom.
Predajná cena Karty Žiarčana je 6,90 €.
Doplňujúce info.: O KARTE ŽIARČANA , PRE PARTNEROV KARTY, PROJEKT KARTA ŽIARČANA, OTÁZKY KU KARTE ŽIARČANA, KONTAKT
Ako získať kartu: Kartu Žiarčana si môžete zakúpiť v Mestskom kultúrnom centre mesta Žiar nad Hronom, SNP č. 119 v Žiary nad Hronom. Na prevádzkach u partnerov poskytujúcich zľavy, ktorí sú uvedení nižšie.
Web: www.vyhodykariet.sk

Detský kútik

Info:Zľava na 1 hodinu v Detskom kútiku.
Zľava: 20%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Detský kútik

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP 119, Žiar nad Hronom
Telefón: 0905 895 849
Web: www.mskcentrum.sk

112639

Dom farieb- špecializovaná predajňa farieb a maliarskych potrieb

Info:Zľava -5% sa vzťahuje na celý sortiment, okrem drogérie. Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar.
Zľava: 5%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Dom farieb- špecializovaná predajňa farieb a maliarskych potrieb

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Priemyselná 2
E-Mail: zh@domyfarieb.sk
Telefón: 045/6727307
Web: www.domyfarieb.sk

112713

Kino Hron

Info:Zľava sa vzťahuje na vstupné z predstavenia kina.
Zľava: 5-20%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Kino Hron

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP č. 119, Žiar nad Hronom
Telefón: 0905 895 849
Web: www.mskcentrum.sk

112636

Knižnica Michala Chrásteka

Info:Zľava sa vzťahuje na ročné zápisné do knižnice.
Zľava: 10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Knižnica Michala Chrásteka

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP č. 119, Žiar nad Hronom
E-Mail: kniznicamskc@gmail.com
Telefón: 045/672 25 65; 0915 727 243
Web: www.mskcentrum.sk

112641

Mestská plaváreň

Info:Zľava sa vzťahuje na vstupné na plaváreň.
Zľava: 7%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Mestská plaváreň

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Ul. M. Chrásteka
E-Mail: jagos@tszh.sk
Telefón: 045/672 24 61
Web: www.ziar.sk

112637

Mestské kultúrne podujatia

Info:Ponúkame Vám zľavu zo vstupného na mestské
kultúrne podujatia.
Zľava: 5-20%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Mestské kultúrne podujatia

Mesto: Žiar nad Hronom

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP 119
Telefón: 0915 727 244
Web: http://www.mskcentrum.sk/

112640

Plážové kúpalisko

Info:Zľava zo vstupného na kúpalisko.
Zľava: 7%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Plážové kúpalisko

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom
E-Mail: jan.ziak@ziar.sk
Telefón: 045/672 36 18
Web: www.ziar.sk

112638

Autoservis AC-CAR

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment služieb a tovarov nášho autoservisu.
Zľava: 5%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Autoservis AC-CAR

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP 1244, Žiar nad Hronom
E-Mail: accar@accar.sk
Telefón: 0907 870 702
Web: www.accar.sk

112620

Bicykle CUBE, CTM, KELLYS

Info:Zľava sa vzťahuje na: bicykle 5%,
bicykle nad 1000 Eur 2 roky servis zdarma,
oblečenie pre cyklistov 10% a cyklodoplnky 5%.
Zľava sa nevzťahuje na už akciový tovar.
Zľava: 5 a 10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Bicykle CUBE, CTM, KELLYS

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Ulica Vansovej 4, Žiar nad Hronom
E-Mail: ikrajmer@gmail.com
Telefón: 0915 239 829

112644

Kvetinárstvo LOTOS - Anežka Lipianska

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment nášho kvetinárstva.
Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar a svadobnú výzdobu.
Všetkým našim zákazníkom ponúkame pri nákupe nad 50€ Kartu Žiarčana ako darček.
Tešíme sa na Vaše nákupy!
Zľava: 7%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Kvetinárstvo LOTOS - Anežka Lipianska

Mesto: Hliník nad Hronom
Adresa: Nám. SNP 265, Hliník nad Hronom
E-Mail: anez2@azet.sk
Telefón: 045/6761861;0905/569 522

112646
 Poskytujeme rôzne masáže (klasická, lymfodrenáž, medová, bankovanie, point masáž, reflexná atď.)
 a rôzne druhy pedikúry (mokrá, wellness, prístrojová).

Masáže, pedikúra

Info:Kompletné ošetrenie – masáž, pedikúra -10% pre držiteľov Karty Žiarčana.
viac info »
Zľava: 10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Masáže, pedikúra

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Novomeského č. 59, Žiar nad Hronom
Telefón: 0905 801 094

112758

Predaj zdraviu prospešných výrobkov a poradňa znižovania nadváhy

Info:Zľava sa vzťahuje na predaj lanolínu, mastičiek, parafínových zábalov, ortopedické matrace a poskytujeme bezplatné poradenstvo pre klientov Cambridge diet.
Zľava: 5%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Predaj zdraviu prospešných výrobkov a poradňa znižovania nadváhy

Mesto: Lovča
Adresa: TONI ŽIAR s.r.o., Hronská 30, Lovča 966 21
E-Mail: info@toniziar.sk
Telefón: 0905446524
Web: www.toniziar.sk

112642

Rybársky svet

Info:Pri nákupe nad 5€ získa každý náš zákazník zľavu 5%. Zľava pri nákupe nad 100€ je 10%. Neplatí na akciové a zlacnené produkty a tovar. Tešíme sa na Vaše nákupy.
Zľava: 5-10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Rybársky svet

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP č. 67, Žiar nad Hronom
Telefón: 045/672 65 42
Web: www.rybarskysvet.eu

112634

Slovaktual - plastové a hliníkové okná a dvere

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment poskytovaného tovaru -
predaj, výrobu a montáž plastových a hliníkových okien a dverí
a tiež príslušenstvo k oknám a dverám.
Zľava: 5%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Slovaktual - plastové a hliníkové okná a dvere

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP č. 50, Žiar nad Hronom
E-Mail: ziarnadhronom@slovaktual.sk
Telefón: 0902 950 730; 0907 789 721
Web: www.slovaktual.sk

112621

Vlasové štúdio Michaela - Michaela Tatárová

Info:Zľava sa vzťahuje na kompletné služby poskytované v kaderníctve - strihanie, farbenie, melírovanie, úprava a styling vlasov, trvalá a ošetrenie vlasov technológiou Steam Pod. Zľava sa nevzťahuje na svadobné účesy a na tovar zakúpený v salóne.
Zľava: 10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Vlasové štúdio Michaela - Michaela Tatárová

Mesto: Hliník nad Hronom
Adresa: Strojárska 359/6; Hliník nad Hronom 966 01
E-Mail: michaela.tatarova@zoznam.sk
Telefón: 0910 622 968

112651

Účtovníctvo - Mária Dúbravská

Info:Bonus k novo dohodnutej firme: prvé uzávierkové príkazy
k finančnému priznaniu zdarma.
Novo dohodnutým firmám poskytujeme tiež zľavu -25%
z cenníkovej sumy.
Zľava: 25%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Účtovníctvo - Mária Dúbravská

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Hutníkov č. 305/19, Žiar nad Hronom
E-Mail: info@profiuctovnicka.sk
Telefón: 0905 923 559
Web: www.profiuctovnicka.sk

112633

Šperky Doprajme si krásu

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment - šperky z chirurgickej ocele,
striebro, swarowski, ezoterické predmety a minerálne kamene, bižutéria.
Zľava sa nevzťahuje na darčekové osúšky.
Zľava: 10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Šperky Doprajme si krásu

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP č. 108, Žiar nad Hronom
E-Mail: petrakmekov0@gmail.com
Telefón: 0948 666 736
Web: www.sperkydoprajmesikrasu.sk /.eu

112631

Šperky Doprajme si krásu

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment - šperky z chirurgickej ocele,
striebro, swarowski, ezoterické predmety a minerálne kamene,
bižutéria, darčekové osúšky, zábavné tričká.
Zľava: 10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Šperky Doprajme si krásu

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP č. 108, Žiar nad Hronom
E-Mail: petrakmekov0@gmail.com
Telefón: 0948 666 736
Web: www.sperkydoprajmesikrasu.sk /.eu

112773

Autoservis AC-CAR

Info:Využite mimoriadnu akciu na prezúvanie letných pneumatík v našom autoservise a získate -5% zľavu na prezutie a 5% zľavu pri nákupe pneumatík.
Zľava: 5%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Autoservis AC-CAR

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP 1244, Žiar nad Hronom
E-Mail: accar@accar.sk
Telefón: 0907 870 702
Web: www.accar.sk

112691

AC-CAR Autoškola

Info:Pri zakúpení kurzu autoškoly získa každý držiteľ Karty Žiarčana
vyučovacie CD a knihu grátis.
Kontakt:Žiar nad Hronom

AC-CAR Autoškola

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Priemyselná ulica č. 1434/47, Žiar nad Hronom
E-Mail: stk@stkziar.sk
Telefón: 045/67 27 120
Web: www.accar.sk

112624

AC-CAR STK a EK

Info:Zľava sa vzťahuje na kompletnú emisnú a technickú kontrolu.
Zľava: 2%
Kontakt:Žiar nad Hronom

AC-CAR STK a EK

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Priemyselná ul. č. 1434/47, Žiar nad Hronom
E-Mail: stk@stkziar.sk
Telefón: 045/67 27 120
Web: www.accar.sk

112623

Admi Sport - športové potreby

Info:Zľava sa vzťahuje pri nákupe nad 15€ na celý sortiment
okrem akciového tovaru. Kumulovať vernostné karty
je možné pri nákupe nad 150€.
Zľava: 5%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Admi Sport - športové potreby

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Š. Moysesa č. 59, Žiar nad Hronom
E-Mail: obchod@admisport.sk
Telefón: 0948 012 682
Web: www.nahorach.sk

112622

Cukráreň Silvia

Info:Zľava sa vzťahuje na nákup zákuskov v cukrárni a na objednávky.
Zľava: 5%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Cukráreň Silvia

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: A. Dubčeka č. 12, Žiar nad Hronom
E-Mail: polgarikova@stonline.sk
Telefón: 045/67 16 344

112629

Elektro Balupa

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment: svietidlá, vypínače, zásuvky,
káble, domáce spotrebiče a elektronika, elektroinštalačný materiál.
Zľava sa nevzťahuje na bleskozvodový materiál.
Zľava: 8%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Elektro Balupa

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP č. 96, Žiar nad Hronom
E-Mail: balupa@balupa.sk
Telefón: 0948 792 137
Web: www.balupa.sk

112627

Fitnesscentrum Ultra gym

Info:Zľava sa vzťahuje na produkty zakúpené u nás, tiež na doplnky výživy a neakciové produkty.
Zľava: 10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Fitnesscentrum Ultra gym

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Š. Moysesa č. 431/14, Žiar nad Hronom
E-Mail: info@ultragym.sk
Telefón: 0944 530 930
Web: www.ultragym.sk

112626

Fraxis - komplexné riešenie kuchýň, nábytku a interiérov

Info:Zľava sa vzťahuje na všetok sortiment -5% a na kuchyne -10%.
Zľava: 5-10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Fraxis - komplexné riešenie kuchýň, nábytku a interiérov

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Hutnikov č. 305/19, Žiar nad Hronom
E-Mail: marian.dubravsky@fraxis.sk
Telefón: 0907 273 253
Web: www.fraxis.sk

112632

Informácie o projekte Karta Žiarčana

Info:Pre informácie o realizácii projektu Karta Žiarčana nás kontaktujte prosím
na čísle +421 948 440 553. Ďakujeme, tím Spolefekt s.r.o.
Kontakt:
112510

Kozmetický salón Janssen

Info:Zľava sa vzťahuje na kompletné kozmetické služby.
Zľava: 10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Kozmetický salón Janssen

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Novomeského č. 519, Žiar nad Hronom
Telefón: 0905 912 127

112635

Music Mania hudobniny

Info:Zľava 5% pri nákupe nad 10,-€ s DPH.
Karta Žiarčana ako darček pri nákupe nad 200,-€ s DPH (Zľava neplatí pri prvom nákupe).
Zľavy sa nedajú kombinovať a platia iba pri platbe v hotovosti.
Zľava: 5%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Music Mania hudobniny

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SNP 44, Žiar nad Hronom
E-Mail: predajna@music-mania.sk
Telefón: 045/6722924;0907/414 214
Web: www.music-mania.sk

112645
Optika Focus

Džiteľom Karty Žiarčana ponúkame: 
-20-50% na značkové slnečné okuliare,
-20% na značkové dioptrické okuliare,
-20% na multifokálne šošovky

Ďalej ponúkame špeciálne slnečné šošovky, špeciálne šošovky pre deti,
špeciálne šošovky pre vodčov.

U nás najpresnejšie zameranie multifokálnych okuliarov jedninečným
prístrojom Visioffice.

Tešíme sa na Vašu návštevu.


Optika Focus

Info:Džiteľom Karty Žiarčana ponúkame:
-20-50% na značkové slnečné okuliare,
-20% na značkové dioptrické okuliare,
-20% na multifokálne šošovky
viac info »
Zľava: 20-50%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Optika Focus

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Š. Moysesa č. 57, Žiar nad Hronom
Telefón: 045/67 25 620; 0911 673 003

112625

Predaj a servis počítačov

Info:Zľava 2,5% na tovar a 10% na služby.
Zľava sa nevzťahuje na akciový a zľavnený tovar
a osobne dohodnuté koncové ceny.
Zľava: 2,5-10%
Kontakt:Žiar nad Hronom

Predaj a servis počítačov

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: Š. Moysesa 57/23, Žiar nad Hronom
E-Mail: seware@seware.sk
Telefón: 0907 888 617
Web: www.seware.sk

112619

Reklamní partneri

 • MSKC Žiar nad Hronom
 • Mestské Noviny Žiar nad Hronom
 • TV Žiar

TOP zákaznícka vernostná, zľavová či platobná karta

 • Karta Piešťanca
  Karta Piešťanca
 • Karta Žiarčana
  Karta Žiarčana
 • Karta Novozámčana
  Karta Novozámčana
 • Karta Levičana
  Karta Levičana