Vyberte si kartu podľa seba
Zľavy, akcie a novinky na zákazníckych kartách.
Karty: Výhody: Lokalita:
Názov karty: Karta Levičana

O KARTE LEVIČANA


Čo je Karta Levičana? (02.01.2012)

Karta Levičana je vernostná karta pre skvalitnenie a zlacnenie života Levičanov a obyvateľov v blízkom
okolí. Je distribuovaná zmluvnými partnermi projektu - podnikateľskými subjektmi (obchodmi)
v lokalite 
mesta Levice a mestskými organizáciami  Mesta Levice, ktoré poskytujú zľavy alebo
iné výhody 
jej držiteľom. Kartu si môžete zakúpiť aj v Levickej informačnej agentúre (Holubyho ul. č.6
v Leviciach). 
Všetkých partnerov, u ktorých si môžete Kartu Levičana zakúpiť, nájdete 
v doplňujúcom infe. pri karte - Tu zakúpite kartu.
 
Uvedení zmluvní partneri projektu  ponúkajú
Kartu Levičana v spolupráci so spoločnosťou Spolefekt s.r.o., 
ktorá im kartu vydáva a zastrešuje
celý projekt. Karta sa dá objednať aj prostredníctvom web stránky 
www.vyhodykariet.sk
pri doplňujúcom infe. pri karte Eshop Karta Levičana
Karta má jedinečný dizajn s logom
portálu  Popis: C:\Users\Peter Pagáč\Desktop\logo_www.vyhodykariet.sk.jpg  a erbom hlavného partnera Mesta Levice. 
Je výhodná najmä pre tých, ktorí navštevujú kultúrne a športové zariadenia  a uskutočňujú nákup
v meste Levice a blízkom okolí a chcú byť zvýhodnení.


§  
Kto môže byť držiteľom Karty Levičana? (02.01.2012)

        Držiteľom regionálnej Karty Levičana môže byť každý bez obmedzenia kto si kartu zakúpi
        u zmluvných partnerov projektu alebo priamo na web stránke www.vyhdoykariet.sk pri Karte
        Levičana cez eshop Karta Levičana. Kartu môže kúpiť len osoba, ktorá dosiahla 18 rokov. 
        Držiteľ
 karty nie je vekom obmedzený.


§  
Môže sa Karta Levičana zakúpiť ako darček pre inú osobu? (02.01.2012)

       ÁNO, Karta Levičana sa dá zakúpiť aj ako darček pre inú osobu, aj pre osobu mladšiu
       ako 18 rokov. Na karte, ako aj u partnera, ktorý Vám kartu predá, treba uviesť meno
       a priezvisko
 osoby, ktorej je Karta Levičana určená – držiteľa karty. Darček Kartu Levičana
       darujete a jej výhody
 môže využívať len jej držiteľ, lebo jeho meno je zaevidované u partnera,
       kde ste kartu zakúpili
 a napísané na Karte Levičana.


§  
Kde získam zľavy/výhody, prípadne sa môžem zapojiť do súťaží
   alebo využiť akcie na Kartu Levičana? (02.01.2012)

       Každý držiteľ Karty Levičana môže získať zľavy/výhody vo vybraných mestských organizáciách
       a pri 
nákupe tovarov a služieb v sieti zmluvných partnerov uverejnených
       na stránke 
www.vyhodykariet.sk - Zoznam zákazníckych kariet a ich výhod zoradených pod
       Kartou Levičana
 na tejto web stránke sú vždy všetky aktuálne zľavy/výhody, súťaže a akcie
       zverejnené pod Kartou Levičana.
 Karta Levičana je súčasťou vernostného
       programu vyhodykariet.sk , a výhody ktoré využívajú
 jej držitelia sú poskytované na základe
       ochrannej známky na karte Popis: C:\Users\Peter Pagáč\Desktop\logo_www.vyhodykariet.sk.jpg.


§  
Čo je vernostný program vyhodykariet.sk? (02.01.2012)

       Každá karta, ktorá je realizovaná našou spoločnosťou Spolefekt s.r.o. (Karta Levičana,
       prípadne 
Iná regionálna karta) je označená ochrannou známkou na karte - Popis: C:\Users\Peter Pagáč\Desktop\logo_www.vyhodykariet.sk.jpg.
       Výhoda vernostného programu vyhodykariet.sk pre držiteľov karty s označením touto 
       ochrannou 
známkou je tá, že môžu využívať zľavy/výhody, súťaže a akcie, ktoré sú ponúkané
       aj na inú 
regionálnu kartu s takouto ochrannou známkou na prednej časti karty. 
       Výhody každej karty ktorá 
bola realizovaná našou spoločnosťou nájdete zoradené 
        pod jednotlivými kartami s označením
 na prednej časti karty ochrannou 
        známkou Popis: C:\Users\Peter Pagáč\Desktop\logo_www.vyhodykariet.sk.jpg na web stránke 
www.vyhodykariet.sk v zozname zákazníckych kariet.

 
      Pozor: Na web stránke www.vyhodykariet.sk je zaradený veľký počet zákazníckych kariet
                   spoločností ktoré nie sú súčasťou vernostného programu vyhodykariet.sk a nemajú
                   na karte označenie ochrannej známky  Popis: C:\Users\Peter Pagáč\Desktop\logo_www.vyhodykariet.sk.jpg. Takéto karty neposkytujú 
                   žiadnu 
výhodu držiteľom Karty Levičana s označením vernostného programu 
                   vyhodykariet.sk. 
Web stránka www.výhodykariet.sk je Zoznam zákazníckych kariet
                   a ich výhod, slúži 
všetkým držiteľom akejkoľvek karty s cieľom prinášať informácie
                   o všetkých kartách a ich 
výhodách, ktoré sú využívané v Slovenskej republike.


§  
Informácie o Karte Levičana na stránke www.vyhodykariet.sk. (02.01.2012)

       Výhodou web stránky 
www.vyhodykariet.sk je jej moderné webové rozhranie prispôsobené
       na zaraďovanie zákazníckych, vernostných kariet a ich zliav/výhod, súťaží a akcií pre jednoduché
       informovanie držiteľov karty: 
      1. Pri obrázku Karty Levičana je prvotná informácia o názve karty, spoločnosti, ktorá kartu vydáva
          a informácie o karte, ako sa dá karta získať prípadne eshop, na ktorom sa dá karta okamžite
          objednať.

      2. Každá karta na tejto web stránke má zoradené zľavy a iné výhody, ktoré ponúka držiteľovi karty
          pod vyššie uvedenou prvotnou informáciou o karte.
          Pri každej výhode Karty Levičana  získate informáciu:
            -         o názve zľavy, ktorú môžete využívať ako držiteľ Karty Levičana,
            -         popis zľavy (prípadne možnosť kliknúť na viac info. v popise zľavy, kde získate
                    doplňujúce informácie o výhode, ktorú Vám Karta Levičana ponúka),
            -         o lokalite, kde môžete zľavy prípadne benefity Karty Levičana využívať (rozkliknutím názvu
                    mesta
  získate kompletnú informáciu o prevádzke, ako aj kontaktné informácie
                    na prevádzku, ktorá zľavu na Kartu Levičana ponúka),
            -         obrázok či už karty alebo priamo výhody, ktorú karta ponúka (výrobok v zľave, obrázok
                    služby v zľave alebo prevádzky, ktorá Vám zľavu na kartu ponúka),
            -         o zaradení výhody - zľavy na karte či ide o súťaž, akciu prebiehajúcu pre držiteľov karty
                    alebo novinku, ktorú môžu začať využívať. Súťaže, akcie novinky sú farebne a textovo
                    odlíšené.

Všetky výhody, ktoré sú zaradené pod Kartou Levičana si môžete filtrovať – hľadať pomocou
filtra, ktorý je uvedený nad kartou:

·         možnosť Karta – máte zvolenú Kartu Levičana,

·         možnosť výhody – vám umožňuje hľadať výhodu karty, ktorú potrebujete,

·         možnosť lokalita – vám umožňuje hľadať výhodu karty v lokalite svojho bývania.

§  Cena Karty Levičana. (02.01.2012)

Kartu Levičana si môžete zakúpiť za jednotnú cenu 6,90 € u všetkých partnerov predávajúcich 
kartu.
 Karta má platnosť 12 mesiacov od jej zakúpenia. Kartu môžete získať, aj ako odmenu
u niektorých partnerov 
za uskutočnenie nákupu v určitej hodnote a v súťažiach, ktoré budú
zaradené pri Karte Levičana našou spoločnosťou alebo partnermi projektu.


§  Ako používať Kartu Levičana? (02.01.2012)

Vo chvíli, keď si Kartu Levičana zakúpite u ktoréhokoľvek partnera, môžete využívať
jej zľavy/výhody o
kamžite. Výhodu získate preukázaním sa Kartou Levičana u poskytovateľa
zľavy/výhody.
 Poskytovateľ výhody má nárok na overenie karty, či ju využíva držiteľ, na ktorého
bola karta vydaná.


Karta Levičana - zľavy Levice, akcie Levice, súťaže Levice, novinky Levice

Karta Levičana - Levice zľavy, Levice akcie, Levice súťaže, Levice novinky
Karta Levičana - zľavy v Leviciach, akcie v Leviciach, súťaže v Leviciach, novinky v Leviciach

BONUSY, ZĽAVY A VÝHODY

 

Všetky aktuálne informácie o výhodách ktoré vám Karta Levičana ponúka nájdete na
WWW.VYHODYKARIET.SK .

PRE PARTNEROV KARTY

HLAVNÝM PARTENROM PROJEKTU KARTA LEVIČANA JE MESTO LEVICE.


Spoločnosť Spolefekt s.r.o. ponúka partnerstvo podnikateľským subjektom, ktorí chcú
zviditeľniť svoje podnikanie a motivovať zákazníkov na území mesta Levice a blízkeho okolia.

Vďaka dostupným informáciám o zľavách a benefitoch veľký počet obyvateľov presúva 
v súčasnosti svoju kúpnu silu do rôznych obchodov a obchodných centier mimo mesta Levice.

V prípade, ak občania dostanú kartu s výhodami, ktoré môžu prostredníctvom nej využívať, 
získajú aj informáciu o predajnom mieste partnera v ich meste a o sortimente, ktorý
ponúka a taktiež o zľave, ktorú získa za to, že je držiteľom Karty Levičana a nákup uskutočňuje
v lokalite svojho bývania.

Kúpyschopnosť obyvateľov zaručí rozvoj podnikateľských subjektov, následné zvýšenie
zamestnanosti a zvýšenie atraktivity mesta pre občanov, ktorí získajú prácu v mieste
svojho bydliska.

Karta Levičana je v súčasnosti jediný vernostný program svojho druhu, ktorý sa sústredí
na lokalitu mesta Levice a spája zákazníkov s obchodníkmi, ktorí sa pri nákupe navzájom 
podporujú. 

Cieľom partnerov Karty Levičana je získať a udržať spokojných zákazníkov poskytovaním
zľavy alebo inej výhody, kvalitných služieb a tak podporiť držiteľov Karty Levičana. 


§  
Partneri a ich výhody zapojenia do projektu Karta Levičana. (02.01.2012)

      
Karta Levičana ponúka partnerom nasledujúce výhody :

-        Propagáciu na najväčšej internetovej stránke ponúkajúcej informácie o výhodách
        zákazníckych kariet
 www.vyhodykariet.sk .

-        Oslovenie potenciálnych zákazníkov v lokalite svojho podnikania s výhodou ktorú partner 
        ponúka.

-        Informovanie o  prebiehajúcich akciách, súťažiach a novinkách ponúkaných svojim
        zákazníkom 
prostredníctvom Karty Levičana.

-        Informovanie o zameraní svojho podnikania v lokalite mesta Levice a blízkeho okolia
       s možnosťou 
uverejnenia obrázku svojej prevádzky alebo ponúkanej služby, presnej
       adresy  a kontaktných údajov 
na prevádzku.

-        Partnera projektu Karta Levičana za propagáciu – reklamu neplatí.

 

§  Podmienky partnerstva Karty Levičana. (02.01.2012)

Partnerstvo Karty Levičana je jednoduché a podnikateľom prináša ihneď efekt - spokojných
zákazníkov, 
zvýšenie obratu a zvýšenie zisku. Každý partner je zaradený do poskytovateľov
zľavy alebo inej výhody 
ku karte - zľavy Karty Levičana a oslovuje veľký počet zákazníkov
v mieste svojho podnikania.
 Každý partner – poskytovateľ zľavy alebo inej výhody poskytuje
výhodu na základe loga 
Popis: C:\Users\Peter Pagáč\Desktop\logo_www.vyhodykariet.sk.jpg ktoré je zobrazené na prednej časti Karty Levičana. 
Je to ochranná známka, ktorá umožňuje u partnerov
 Karty Levičana čerpať výhody a to aj inou
kartou ako je Karta Levičana v prípade, ak má takáto karta
 označenie Popis: C:\Users\Peter Pagáč\Desktop\logo_www.vyhodykariet.sk.jpg.

§  Partneri a vernostný program. (02.01.2012)

Partnerstvo v projekte Karta Levičana môžu využiť podnikatelia v oblasti obchodu a služieb, 
ktorí nemajú
 vytvorený vlastný vernostný systém, prípadne aj tí, ktorí vlastný vernostný systém
už používajú. 
Projekt umožňuje kedykoľvek sa zaregistrovať ako poskytovateľ zľavy/ výhody
a taktiež ukončenie
 poskytovanej zľavy alebo výhody bez časového obmedzenia.


§  Ako sa stať partnerom Karty Levičana. (02.01.2012)

 

        Kontaktujte nás a my vás navštívime a zodpovieme všetky Vaše otázky.

 

§  Cenník platenej reklamy pre partnerov Karty Levičana. (02.01.2012)

 
        Využite možnosť získania reklamy za uvádzacie ceny na stránke www.vyhodykariert.sk , pri 
        Karte Levičana . 
Kontaktujte nás a my vás budeme informovať o možnostiach propagácie.

§  Odkazy 
         Partneri, ktorí spolupracujú na projekte Karta Levičana: 


PROJEKT KARTA LEVIČANA

Projekt vernostný program pre obyvateľov mesta Levice a blízkeho okolia, prostredníctvom Karty
Levičana, je súčasťou siete vernostných programov Vyhodykariet.sk.
Vznikol z iniciatívy spoločnosti Spolefekt s.r.o., ktorá chce využiť regionálnu kartu ako nástroj
na rozvoj lokality mesta Levice.

Ciele projektu Karta Levičana sú: Zvýhodnenie obyvateľov mesta Levice a blízkeho okolia.

                                                               Podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levice.

                                                               Podpora mestských organizácií Mesta Levice.

                                                               Rozvoj cestovného ruchu v regióne mesta Levice.

                                                               Zlepšenie komunikácie medzi mestom a obyvateľmi.

                                                               Eliminácia následkov finančnej krízy a ich dopadov

                                                               na podporované ciele v meste Levice.

 

V roku 2011 prebehli rokovania našej spoločnosti so zástupcami mesta Levice, na základe 
ktorých sa 
mesto rozhodlo podporiť projekt  Karta Levičana spoluprácou pri propagácii 
a je hlavným partnerom 
projektu. Začiatkom roka 2012 sa spoločnosť Spolefekt  zameriava
na sumarizovanie partnerov projektu,
 ktorí podporujú jeho ciele poskytovaním zľavy alebo výhody
na tovar alebo služby pre držiteľov Karty
Levičana s logom Popis: C:\Users\Peter Pagáč\Desktop\logo_www.vyhodykariet.sk.jpg. 
Karta Levičana je vernostná karta, ktorú predávajú poskytovatelia zliav alebo iných výhod v lokalite
mesta Levice ako aj v Levickej informačnej agentúre (Holubyho ul. č.6 v Leviciach).
 
Karta sa dá objednať  aj on-line priamo na web stránke www.vyhodykariet.sk pri popise Karty
Levičana v sekcii doplňujúce info: Eshop Karta Levičana.
Karta spĺňa funkciu identifikátora, ktorá umožňuje využívať kartu ako vstupenku – pernamentku
u poskytovateľov zliav po registrácii karty v prípade, ak poskytovateľ výhody ponúka takúto možnosť.
Poskytnutie zľavy alebo výhody držiteľovi Karty Levičana je podmienené platnou kartou a čitateľným
vyplnením  mena a priezviska ako aj dátumu zakúpenia karty  na zadnej strane karty osobou, 
ktorá kartu 
predáva jej držiteľovi. Len osoba, ktorá je držiteľom karty má možnosť zľavu 
alebo výhodu využiť. P
oskytovateľ zľavy/výhody  si môže na základe podozrenia na zneužitie karty
inou osobou ako je jej držiteľ overiť držiteľa karty podľa mena a priezviska vyplneného na karte
s dokladom držiteľa karty na ktorom 
je meno a priezvisko prípadne ďalšie informácie o jeho osobe. 
Uvedeným zamedzíme podvodnému konaniu a odcudzeniu karty jej majiteľovi vzhľadom na to
že bude pre inú osobu bezpredmetná. 
Aktuálne informácie o výške zľavy alebo inej výhode ktorú
môžete ako držiteľ karty využívať, získate len 
na web stránke www.vyhodykariet.sk  zoradené
pod Kartou Levičana alebo u poskytovateľov zliav, ktorí 
majú označenú prevádzku nálepkou 
alebo iným propagačným materiálom Karty Levičana. Na jednotlivých prevádzkach získate 
informáciu akú výhodu vám ponúka prevádzka, v ktorej sa nachádzate.
Karta Levičana je vydávaná bez obmedzenia s platnosťou 12 mesiacov od dátumu zakúpenia
a slúži 
jej držiteľom nielen na získavanie zliav (bonusov) v mestských organizáciách. 
Zľavy a benefity získavajú obyvatelia mesta aj 
pri nákupe tovarov a služieb u širokej sieti partnerov,
ktorí sa zapojili do projektu
 regionálnej Karty Levičana. V Leviciach a v okolí do 30 km žije 
okolo 250 000 obyvateľov.

Kontakt:Tím Karta Levičana – kartalevicana@vyhodykariet.sk  
Posledná aktualizácia: (02.01.2012)

Karta Levičana - zľavy Levice, akcie Levice, súťaže Levice, novinky Levice
Karta Levičana - Levice zľavy, Levice akcie, Levice súťaže, Levice novinky
Karta Levičana - zľavy v Leviciach, akcie v Leviciach, súťaže v Leviciach, novinky v Leviciach

 

OTÁZKY KU KARTE LEVIČANA

Nižšie nájdete odpovede na často kladené otázky týkajúce sa Karty Levičana.

Pokiaľ tu Vašu otázku týkajúcu sa projektu Karta Levičana nenájdete, napíšte nám,

radi Vám ju zodpovieme.

 

§  Aký je postup pre získanie karty Levičana? (02.01.2012)

 

Kartu získate u partnerov poskytovateľov zľavy ktorí ju predávajú. Pri kúpe karty bude

predajca požadovať: Meno a Priezvisko – je potrebné na identifikáciu karty,
                              Mesto alebo obec – je to informačný údaj.
                              Telefón a Email – je vhodné uviesť aspoň jeden kontaktný údaj.

Pri preberaní karty je potrebné priamo na prevádzke napísať meno a priezvisko držiteľa
karty na jej zadnú časť paličkovým písmom a taktiež dátum zakúpenia karty (deň,
mesiac, 
rok). Uvedené údaje musia byť vyplnené jasne a čitateľným písmom.

§  Pre koho je určená Karta Levičana? (02.01.2010)

 

Karta Levičana je určená pre obyvateľov mesta Levice a blízkeho okolia. Umožňuje vám čerpať

zľavy a výhody v mieste vášho bydliska - zľavy Karta Levičana.

Zaujímavá je aj pre turistov mesta Levice a blízkeho okolia, ktorí chcú využívať atrakcie,
akcie a ďalšie 
výhody v s ktorými sa oboznámia na stránke ww.vyhodykariet.sk pod Kartou
Levičana.
 Karta Levičana bude váš turistický sprievodca, s ktorým budete zvýhodnení.


 

§  Pre koho je určená Karta Levičana s označením na zadnej

strane TURISTICKÁ KARTA? (02.01.2012)

 

Je to karta, ktorú zapožičiavajú ubytovacie zariadenia pre svojich ubytovaných hostí na dĺžku
ich pobytu 
podľa vlastného uváženia. Na zadnej strane karty je uvedený názov ubytovacieho
zariadenia, dátum platnosti Karty Levičana a text TURISTICKÁ KARTA vytlačený v ľavom
dolnom rohu.

 

 

§  Môže byť držiteľom Karty Levičana osoba z iného mesta alebo obce ? (02.01.2012)

 

Samozrejme ÁNO.  Osoba, ktorá chce zakúpiť kartu Levičana alebo sa chce stať jej
držiteľom nie je obmedzená svojim bydliskom.

 

§  Oplatí sa mi Karta Levičana, ak mám už iné zákaznícke karty v peňaženke? (02.01.2012)

 

Samozrejme ÁNO.  Vernostná Karta Levičana je úplne nová a ponúka Vám zľavy a výhody
na tovar, služby, stravovanie, zábavu, kultúru, ubytovanie, relax, wellness, vzdelávanie, 
cestovanie a omnoho viac v Leviciach, 
doma v mieste vášho bydliska a okolí. Za zľavami
už Levičania
 nemusia cestovať a vynakladať peniaze na dopravu a strácať čas.

 

 

§  Prečo by mi mal obchodník ponúknuť zľavu na Kartu Levičana? (02.01.2012)

 

Najväčšou výhodou pre prevádzkovateľov organizácií alebo podnikateľov v oblasti obchodu
a služieb je možnosť odprezentovať svoj obchod alebo služby svojim zákazníkom. Tým je 
držiteľ Karty Levičana oboznámený s prevádzkami, rôznymi akciami a atrakciami, ktoré
 mu jeho
okolie ponúka a zľavami, rôznymi výhodami je motivovaný ich využívať .

 

 

§  Môže mať dôchodca alebo študent Kartu Levičana? (02.01.2012)

 

Dôchodcovia ako aj študenti môžu mať Kartu Levičana a využívať jej výhody.
Kartu môže zakúpiť len osoba ktorá dosiahla 18 rokov. Držiteľ karty nie je vekom obmedzený
a jej držiteľom môže byť aj osoba mladšia ako 18 rokov.

 

§  Čo ak mi zľava alebo výhoda nebude poskytnutá alebo nebude poskytnut 
v plnej výške?
 (02.01.2012)

 

Neposkytnutie zľavy držiteľovi karty je možné len z objektívnej príčiny a to napr.:

Keď zákazník nie je držiteľom karty, s ktorou sa preukáže u poskytovateľa zľavy so zámerom

využiť zľavu alebo výhodu.

Ak je karta natoľko znehodnotená, že nie je možné identifikovať kartu, meno a priezvisko 
držiteľa 
alebo platnosť karty vyznačenej na karte.

 

 

§  Ako postupovať pri nájdení cudzej Karty Levičana? (02.01.2012)

 

Kartu prosím pošlite na adresu - Kontakt (nájdete ho v doplňujúcom info. pri Karte Levičana).
Naša spoločnosť ju doručí jej držiteľovi. 

 

 

KONTAKT


KARTA LEVIČANA

 

Telefón:       +421 948 440 552

WWW:           http://www.vyhodykariet.sk

E-mail:           kartalevicana@vyhodykariet.sk

Korešpondenčná adresa/ sídlo: Spolefekt s.r.o.
                                                            Ul. ku Bratke č. 2908/8
                                                            934 05 Levice

Kontakty:       Office, informačné stredisko, kartalevicana@vyhodykariet.sk  , (0948 440 552).

                         Bc. Michal Holka, web administrátor projektu Karta Levičana, admin@vyhodykariet.sk

Eshop_Karta Levičana


Eshop Karta Levičana je momentálne vo výstavbe a funkčný bude v priebehu mesiaca apríl. 

 

 


 


Názov klienta: Spolefekt s.r.o.
Info: Zľavy Levice. Karta Levičana je vernostná karta pre skvalitnenie a zlacnenie
života Levičanov a obyvateľov v okolí. Ponúka Vám ZĽAVY, AKCIE, SÚŤAŽE,
NOVINKY VO VAŠOM MESTE LEVICE A OKOLÍ. Zľavy na tovar, služby,
stravovanie, zábavu, kultúru, ubytovanie, relax, wellness, vzdelávanie,
cestovanie a omnoho viac v Leviciach.
Predajná cena Karty Levičana je 6,90 €.
Doplňujúce info.: O KARTE LEVIČANA , PRE PARTNEROV KARTY, PROJEKT KARTA LEVIČANA, OTÁZKY KU KARTE LEVIČANA, KONTAKT, Eshop_Karta Levičana
Ako získať kartu: Kartu Levičana si môžete zakúpiť v Informačnej kancelárii mesta Levice, Holubyho ul. č.6 v Leviciach. U partnerov karty poskytujúcich zľavy, ktorí sú uvedení nižšie. Na kontaktnom mieste Karty Levičana - Vojenská ul. č. 4, Levice.
Web: www.vyhodykariet.sk
Súťaže 1
Akcie 8
Súťaže

Jazyková škola Prima - súťaž o Kartu Levičana

Info:Odporučte svojim známym a priateľom na facebooku - http://www.facebook.com/pages/Prima-Language-School/113134695396824?fref=ts dať LIKE našej jazykovej škole
a pri každom okrúhlom čísle (320, 330, 340 atď.) vyžrebujeme JEDNÉHO Z VÁS
VŠETKÝCH "LAJKUJÚCICH", ktorý od nás získa Kartu Levičana zdarma!
Kontakt:Levice

Jazyková škola Prima - súťaž o Kartu Levičana

Mesto: Levice
Adresa: Jazyková škola Prima, s.r.o., Mládežnícka č. 7
E-Mail: info@prima-skola.com
Telefón: +421 905 971 432
Web: www.prima-skola.com

112471

Značkový drevoplastový systém WOODLOOK

Info:Zľava sa vzťahuje na komponenty WOODLOOK.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Značkový drevoplastový systém WOODLOOK

Mesto: Levice
Adresa: Nixbrod 7; 934 01 Levice
E-Mail: woodlook@woodlook.sk
Telefón: 036/6308260; 0905 387 010
Web: www.woodlook.sk

112650
Akcia

Autodiely Levice - AKCIA na zimné pneumatiky

Info:Využite mimoriadnu akciu na zimné pneumatiky v našej predajni a získate -25% zľavu s Kartou Levičana.
Kontakt:Levice

Autodiely Levice - AKCIA na zimné pneumatiky

Mesto: Levice
Adresa: Autoset, s. r. o., Vojenská č. 7
E-Mail: obchod@autoset.sk
Telefón: +421 907 042 925
Web: www.autoset.sk

112536
Akcia

Bitterova jazdecká škola a výcvik koní - AKCIA

Info:Pri každej tretej návšteve získa náš zákazník Kartu Levičana
ako darček. Platí len pre prvých 8 zákazníkov.
Kontakt:Levice

Bitterova jazdecká škola a výcvik koní - AKCIA

Mesto: Levice
Adresa: Marušová 44, Nový Tekov
E-Mail: bitterova1@azet.sk
Telefón: 0907 289 545; 0908 611 427
Web: Facebook: Bitterova jazdecká škola a výcvik koní

112499
Akcia

Crazy Cosmetics.sk. - AKCIA

Info:Pri nákupe nad 20€ získa každý náš zákazník Kartu Levičana
zadarmo a okrem toho aj malý darček.
Kontakt:Levice

Crazy Cosmetics.sk. - AKCIA

Mesto: Levice
Adresa: I. Krasku č. 20, Levice
E-Mail: bitterova1@azet.sk
Telefón: 0908 611 427
Web: Facebook: Crazycosmetics.sk

112508
Akcia

Cukrárenská výrobňa Vierkine maškrty - AKCIA - Karta Levičana ako darček

Info:Všetkým našim zákazníkom ponúkame pri nákupe nad 100€ Kartu Levičana ako darček.
Tešíme sa na Vaše nákupy!
Kontakt:Levice

Cukrárenská výrobňa Vierkine maškrty - AKCIA - Karta Levičana ako darček

Mesto: Levice
Adresa: Koháryho č. 105, Levice
E-Mail: vieranika1@gmail.com
Telefón: 036/631 27 20; 0917 970 970
Web: www.vierkinemaskrty.sk

112503
Akcia

LESPOL - SERVIS s.r.o. - NOVÁ ADRESA: KOHÁRYHO 93 + AKCIA

Info:Každý zákazník, ktorý u nás nakúpi tovar v hodnote nad 200€,
získa Kartu Levičana ako darček.
Kontakt:Levice

LESPOL - SERVIS s.r.o. - NOVÁ ADRESA: KOHÁRYHO 93 + AKCIA

Mesto: Levice
Adresa: Koháryho 93, Levice
E-Mail: martin.kubik@stonline.sk
Telefón: 0905 989 335; 0904 310 111
Web: www.lespolservis.sk

112506
Akcia

Reštaurácia - Bistro Miloš - AKCIA na oslavy, posedenia

Info:Zľava na rodinné a firemné oslavy, posedenia, krstiny, kary a rôzne iné príležitosti
počas víkendov. Každý, kto si u nás akciu objedná, získa Kartu Levičana ako darček.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Reštaurácia - Bistro Miloš - AKCIA na oslavy, posedenia

Mesto: Levice
Adresa: Sv. Michala č. 26, Levice
Telefón: +421 904 300 288

112540
Akcia

Technick - voda, kúrenie, plyn - AKCIA

Info:PIATKOVÉ zľavy - 13% na celý sortiment, okrem
akciového tovaru. Platí do odvolania.
Zľava: 13%
Kontakt:Levice

Technick - voda, kúrenie, plyn - AKCIA

Mesto: Levice
Adresa: Kpt. J. Nálepku č. 1, 93401 Levice
E-Mail: levice@technick.sk
Telefón: 036/631 9545
Web: www.technick.sk

112511
Akcia

Športový areál Ratufa - 50% zľava na squash

Info:Zľava na squashové ihrisko počas víkendov.
Zľava: 50%
Kontakt:Levice

Športový areál Ratufa - 50% zľava na squash

Mesto: Levice
Adresa: TENISOVÝ KLUB RATUFA LEVICE, s.r.o.; Ľ. Podjavorinskej č. 7 (za športovou halou)
E-Mail: tomkova.zuzanna@gmail.com
Telefón: + 421 903 759 729

112534

Relaxačné zariadenie MARGITA - ILONA (kúpalisko)

Info:Zľava zo vstupného na kúpalisko.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Relaxačné zariadenie MARGITA - ILONA (kúpalisko)

Mesto: Levice
Adresa: MARGITA-ILONA, s.r.o.; A. Sládkoviča č. 2
E-Mail: margita-ilona@margita-ilona.sk
Telefón: +421 36 63 14 286; + 421 907 494 928
Web: www.margita-ilona.sk

112241

Tekovské múzeum Levice

Info:Zľava sa vzťahuje na vstup do stálej expozície výstavy a tiež
vysunutej expozície.
Zľava: 20%
Kontakt:Levice

Tekovské múzeum Levice

Mesto: Levice
Adresa: Tekovské múzeum v Leviciach, ul. sv. Michala č. 40
E-Mail: tmlevice@nextra.sk
Telefón: +421 36 63 12 112, +421 63 12 866
Web: www.muzeumlevice.sk

112258

ANNA - Spoločensko-svadobný salón

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment svadobných a spoločenských šiat.
Taktiež poskytujeme zákazkové šitie.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

ANNA - Spoločensko-svadobný salón

Mesto: Levice
Adresa: Hronské Kľačany 307
Telefón: 0915 706 684

112339

ARDOX SK, s.r.o.

Info:Ponúkame Vám zľavu na samolepky, etikety - 5%
a na pečiatky, menovky, štítky - 7%.
Zľava: 5-7%
Kontakt:Levice

ARDOX SK, s.r.o.

Mesto: Levice
Adresa: Sládkovičova 2, Levice
E-Mail: obchod@ardox.sk
Telefón: 036/6345 067-8
Web: www.ardox.sk

112355

AZ fashion - dámska a pánska móda

Info:Poskytnutá zľava sa vzťahuje na dámsky tovar: spoločenské šaty, kostýmy,
blúzky, sukne, nohavice, bižutériu, kabelky. Pánsky povar: obleky, košele,
kravaty, nohavice. Výhoda sa nevzťahuje na akciový tovar.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

AZ fashion - dámska a pánska móda

Mesto: Levice
Adresa: AZ fashion; Mlynská č. 5057/A
E-Mail: orsovaz@azet.sk
Telefón: +421 915 995 602; +421 903 118 955
Web: www.azafashion.sk

112284

AZ fashion - móda moletka a tehotné

Info:Poskytnutá zľava sa vzťahuje na tovar pre moletky a tehotenskú módu: kostýmy,
šaty, sukne, blúzky, nohavice, tričká, spodné prádlo, bižutéria, kabelky.
Výhoda sa nevzťahuje na akciový tovar.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

AZ fashion - móda moletka a tehotné

Mesto: Levice
Adresa: AZ fashion; Mlynská č. 5057/A
E-Mail: orsovaz@azet.sk
Telefón: +421 915 995 602; +421 903 118 955
Web: www.azafashion.sk

112283

AZ fashion - požičovňa odevov

Info:Poskytnutá zľava sa vzťahuje na odevy dámske, pánske, detské: šaty spoločenské, obleky, šaty svadobné, svadobné doplnky, dievčenské šaty, šaty na 1. sv. príjmanie, chlapčenské obleky,
detské šatôčky, detské obleky.Výhoda sa nevzťahuje na výpredaje.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

AZ fashion - požičovňa odevov

Mesto: Levice
Adresa: AZ fashion; Mlynská č. 5057/A
E-Mail: orsovaz@azet.sk
Telefón: +421 915 995 602; +421 903 118 955
Web: www.azafashion.sk

112285

AZ fashion - pánske odevy

Info:Poskytnutá zľava sa vzťahuje na pánske odevy a doplnky: obleky, kravaty, košele, saká,
nohavice, pánske spodné prádlo, ponožky. Výhoda sa nevzťahuje na akciový tovar.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

AZ fashion - pánske odevy

Mesto: Levice
Adresa: AZ fashion; Štúrova č. 5
E-Mail: orsovaz@azet.sk
Telefón: +421 915 995 602; +421 903 118 955
Web: www.azafashion.sk

112282

Alergo-imunologická ambulancia MUDr. Daniela Hasičová

Info:Zľava sa vzťahuje na objednanie sa na čas.
Bežná cena: 6,60 €, s Kartou Levičana: 5 €.
Kontakt:Levice

Alergo-imunologická ambulancia MUDr. Daniela Hasičová

Mesto: Levice
Adresa: Námestie Hrdinov č. 15 (nad lekárňou Bellis)
E-Mail: daniela.hasicova@gmail.com
Telefón: 036/6319 219; 0911 351 440
Web: www.zdravita.com/hasicova

112490
Atlantis Center Levice

Zľava sa vzťahuje na vstupné do zábavno-vzdelávacieho centra,
kde môžete navštíviť expozície funkčných modelov 
vedecko-technických hračiek. 


V Tutanchamónovom múzeu nahliadneme do histórie starého Egypta.
Nová atrakcia: Van den Graaffov generátor.

Atlantis Center Levice

Info:Zľava sa vzťahuje na vstupné do zábavno-vzdelávacieho
centra, kde môžete navštíviť expozície funkčných modelov
vedecko-technických hračiek.
viac info »
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Atlantis Center Levice

Mesto: Levice
Adresa: Hronská č. 4, Levice
E-Mail: atlantiscenterslv@gmail.com
Telefón: 0917 985 450
Web: www.atlantiscenters.sk

112512

Autodiely Levice

Info:Zľava na tovar - autobatérie, motorové oleje, prevodové oleje, prísady, výfukové diely,
žiarovky a výbojky, autokozmetika, pneumatiky, stierače, filtre, sviečky NGK, OE diely
Škoda, diely ACI. Výhoda sa nevzťahuje na už akciový tovar.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Autodiely Levice

Mesto: Levice
Adresa: Autoset, s. r. o., Vojenská č. 7
E-Mail: obchod@autoset.sk
Telefón: +421 907 042 925
Web: www.autoset.sk

112214

Autopožičovňa - Autobazár PALOPAL

Info:Zľava sa vzťahuje na požičiavanie áut -5%.
Zľava taktiež na zakúpené vozidlá - ku každému vozidlu Vám dáme 20 l pohonných hmôt grátis.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Autopožičovňa - Autobazár PALOPAL

Mesto: Levice
Adresa: Nitrianska č. 2, Kalná nad Hronom
E-Mail: palopal@szm.sk
Telefón: 0905 264 005
Web: www.palopal.sk

112457

Autoškola AM

Info:Zľava sa vzťahuje na výcvik vodičov všetkých skupín kurzov.
Autoškola Vám ponúka výcvik na získanie vodičského oprávnenia pre nasledovné skupiny:
A1, A<25, A>25, B, BE, C, CE, D, DE, T, KKV.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Autoškola AM

Mesto: Levice
Adresa: Výškovce n./Ipľom 281, prevádzka: Vojenská 4, Levice
E-Mail: ambrozmato@zoznam.sk
Telefón: 0905 238 311
Web: www.autoskolaam.sk

112348

BEKA LEVICE s.r.o. - bicykle MERIDA a šport

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment - bicykle, hokejová výstroj,
outdoorové oblečenie a doplnky výživy.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

BEKA LEVICE s.r.o. - bicykle MERIDA a šport

Mesto: Levice
Adresa: Klavínske námestie č. 3, Levice
E-Mail: polovnictvo.beka@gmail.com
Telefón: 036/63112 387
Web: www.polovnictvobeka.sk

112371

BEKA LEVICE s.r.o. - poľovnícke potreby

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment - zbrane, strelivo, odevy, obuv
a doplnky. Zľava sa nevzťahuje na už prebiehajúce zľavy a akcie.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

BEKA LEVICE s.r.o. - poľovnícke potreby

Mesto: Levice
Adresa: Kalvínske námestie č. 3, Levice
E-Mail: polovnictvo.beka@gmail.com
Telefón: 036/6312 387
Web: www.polovnictvobeka.sk

112372

BEKA LEVICE s.r.o. - pánska konfekcia

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment - obleky, pánske košele, viazanky, opasky.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

BEKA LEVICE s.r.o. - pánska konfekcia

Mesto: Levice
Adresa: Kalvínske námestie č. 3, Levice
E-Mail: polovnictvo.beka@gmail.com
Telefón: 036/6312 387
Web: www.polovnictvobeka.sk

112370

BJL garden - predaj, servis, požičovňa náradia

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment a požičiavanie náradia. Zľava sa nevzťahuje na tovar
značky STIHL. PREDAJ-celkov a náhradných dielov záhradnej techniky: TERA, VARY systém, BABETA, STIHL, BRIGGS&STRATTON,TECUMSEH, HONDA, PIONIER, TK-14, AGZAR,
ROBI, MF 70, EXTOLprémium.
Zľava: od 5 do 10%
Kontakt:Levice

BJL garden - predaj, servis, požičovňa náradia

Mesto: Levice
Adresa: BJL garden; Ľ. Štúra č. 47
E-Mail: bjlgarden@gmail.com
Telefón: +421 36 63 45 008; +421 907 111 098
Web: www.bjlgarden.sk

112300

Bazény na mieru

Info:Zľava sa vzťahuje na výstavbu bazéna - 20% a na servis, príslušenstvo
a bazénové prekrytia - 10%.
Zľava: 10-20%
Kontakt:Levice

Bazény na mieru

Mesto: Levice
Adresa: Dopravná č. 7, Levice
E-Mail: rmtech@rmtech.sk
Telefón: 0905 415 497
Web: www.rmtech.sk

112473

Bicykle Turček Levice

Info:Uplatnite si zľavu 5% na celkový sortiment - bicykle, prilby, súčiastky, doplnky
a doplnkové výživy.
Zľavu 10% na cyklo oblečenie, tretry-obuv a servis.
Zľava sa nevzťahuje na už akciový tovar.
Zľava: 5 a 10%
Kontakt:Levice

Bicykle Turček Levice

Mesto: Levice
Adresa: Ing. Dezider Turček, Ľ. Štúra č. 47
E-Mail: bicykle@dturcek.sk
Telefón: +421 903 755 439, +421 36 63 32 242
Web: www.dturcek.sk

112255

Bitterova jazdecká škola a výcvik koní

Info:Zľava sa vzťahuje na jazdu na koni a výcvik koní, ustajnenie a prevoz koní.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Bitterova jazdecká škola a výcvik koní

Mesto: Levice
Adresa: Marušová 44, Nový Tekov
E-Mail: bitterova1@azet.sk
Telefón: 0907 289 545; 0908 611 427
Web: Facebook: Bitterova jazdecká škola a výcvik koní

112356

Bowling TRINITY - Kalná nad Hronom

Info:Zľava sa vzťahuje na hru bowlingu -10% z každej hodiny hry.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Bowling TRINITY - Kalná nad Hronom

Mesto: Levice
Adresa: Nitrianska 498, Kalná nad Hronom
E-Mail: bowlingtrinity@gmail.com
Telefón: 0915 186 868
Web: www.trinitybowling.sk

112374

Brány, tieniaca technika - Levice

Info:Zľavu možno uplatniť na brány, tieniacu techniku, klimatizácie, kamery, alarmy
a automatizáciu budov.
Zľava sa nevzťahuje na už akciový tovar.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Brány, tieniaca technika - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Tomáš Janig - PROHOUSE - Levice
E-Mail: prohouse@prohouse.sk
Telefón: +421 902 916 150
Web: www.prohouse.sk

112228

CHLAD SERVIS LEVICE

Info:Zľava sa vzťahuje na dodávku a montáž klimatizácie.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

CHLAD SERVIS LEVICE

Mesto: Levice
Adresa: CHLAD SERVIS, ul. Zd. Nejedlého č. 27
E-Mail: hrdlica@stonline.sk
Telefón: +421 903 136 404
Web: www.chladservis.sk

112301

Caffe bar Jersey - Levice

Info:Posedenie v príjemnom prostredí pri dobrej káve.
Zľava sa uplatňuje pri tržbe nad 10€.
Zľava sa nevzťahuje na cigarety.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Caffe bar Jersey - Levice

Mesto: Levice
Adresa: GAMA-Š, s.r.o., Caffe bar Jersey, A. Sládkoviča č. 24
E-Mail: suranyi@centrum.sk
Telefón: +421 903 110 914

112262

Crazy Cosmetics.sk.

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment kozmetiky a bižutérie pri nákupe nad 20€
cez e-shop na Facebooku: Crazy Cosmetics.sk alebo v našej novej predajni.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Crazy Cosmetics.sk.

Mesto: Levice
Adresa: I. Krasku č. 20, Levice
E-Mail: bitterova1@azet.sk
Telefón: 0908 611 427
Web: Facebook: Crazycosmetics.sk

112357

Cukrárenská výrobňa Vierkine maškrty

Info:Zľava sa vzťahuje na zákusky, torty, slané pečivo,
domáce ťahané štrúdle, ozdoby na torty.
Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar alebo tovar vo výpredaji.
Zľava: 6%
Kontakt:Levice

Cukrárenská výrobňa Vierkine maškrty

Mesto: Levice
Adresa: Koháryho č. 105, Levice
E-Mail: vieranika1@gmail.com
Telefón: 036/631 27 20; 0917 970 970
Web: www.vierkinemaskrty.sk

112368

Cukráreň Judita

Info:Zľava sa vzťahuje na zákusky a torty + možnosť objednávky vopred.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Cukráreň Judita

Mesto: Levice
Adresa: A. Kmeťa 30, Levice
E-Mail: www.jucika@azet.sk
Telefón: 0948 389 157

112341

D&F Interiér - kúpeľňové štúdio

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment tovaru a poskytovaných služieb.
Nevzťahuje sa na akciový a už zľavnený tovar.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

D&F Interiér - kúpeľňové štúdio

Mesto: Levice
Adresa: Červenej Armády č. 34, Levice
E-Mail: df.interier@gmail.com
Telefón: 0917 323 083

112500
 DADAFASHION - TVOJ SVET MÓDY

Zľava na celý sortiment odevov a doplnkov.

Ponúkame nové značkové i outlet oblečenie a starostlivo vyberané kúsky z secondhandového
tovaru:
 
Outlet – je originálny, nepoškodený tovar zo starších kolekcií. Práve preto je cena takého
        tovaru podstatne nižšia ako v čase jeho uvedenia na trh. Keďže móda je nadčasová,
        oplatí sa nakupovať outlet tovar a byť stále štýlový.
Second hand je vždy v extra kvalite- väčšinou je to aj tak nový tovar, len bez visačiek
        a za zlomkové !!!!  ceny . Nakúpiť u nás second hand oblečenie je skvelý spôsob, ako nájsť
        unikátne kúsky za málo peňazí a zároveň byť enviromental – friendly s recyklovaním oblečenia.
Sortiment ponúkaného tovaru je široký, na svoje si prídu mladé, staršie, moletnejšie,
        skrátka každý.
Pri každom tovare nájdete presný popis a veľkosť.
V ponuke je tovar aj v nadmerných veľkostiach.
V kamennej predajni sa venujeme každej zákazníčke osobitne , poradíme vo výbere
        toho „pravého orechového  
Kamennú predajňu nájdete v Leviciach na Pionierskej 2 ( v uličke vedľa Mestského úradu )
E shop nájdete na stránke www. dadafashion.sk
Pre držiteľov Karty Levičana ponúkame 10% zľavu na všetok tovar
 

DADAFASHION - TVOJ SVET MÓDY

Info:Zľava na celý sortiment odevov a doplnkov.
viac info »
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

DADAFASHION - TVOJ SVET MÓDY

Mesto: Levice
Adresa: Drahomíra Valkovičová, Kyjevská č. 27
E-Mail: draha.val@gmail.com
Telefón: +421 905 908 206
Web: www.dadafashion.sk

112224

DJ Mirec

Info:Zľava sa vzťahuje na služby DJ-a na svadbách, plesoch a firemných akciách.
Zľava: 6%
Kontakt:Levice

DJ Mirec

Mesto: Levice
Adresa: Kpt. J. Nálepku č. 3397/41, Levice
E-Mail: dj-mirec@dj-mirec.sk
Telefón: 0907 609 706
Web: www.dj-mirec.sk

112391

Detská obuv - Žabka

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment, zľava sa nevzťahuje na akciový
tovar alebo tovar vo výpredaji.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Detská obuv - Žabka

Mesto: Levice
Adresa: Detská obuv-žabka, Aneta Bajnoková, Mlynská č. 5057/1-B
E-Mail: obuvzabka@gmail.com
Telefón: +421 908 083 360
Web: www.obuvzabka.sk

112297

Dom náradia Levice

Info:Zľava na všetok ponúkaný sortiment - elektrické ručné náradie, ručné profesionálne
náradie, upevňovacie systémy, rezivá a brusivá, záhradná a lesná technika, ploty,
pletivá a príslušenstvo, zvaracia technika, rebríky a pojazdné lešenia. Zľava sa vzťahuje
na akciový aj neakciový tovar s výnimkou akciového tovaru značky Kärcher.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Dom náradia Levice

Mesto: Levice
Adresa: Dom náradia, Mestský Majer č. 5427 (pod nadjazdom)
E-Mail: domnaradia@lmcservis.sk
Telefón: +421 911 726 627, +421 36 63 36 212
Web: www.lmcservis.sk

112215

FREDIS MOTORS - Autoservis, náhradné diely - Levice

Info:Zľava sa poskytuje na servis, služby, náhradné diely a ostatný tovar. Nájdete u nás
motorové oleje, prevodové oleje, hydraulické oleje, priemyselné oleje, mazivá, prísady,
prevádzkové kvapaliny, auto kozmetika a autobatérie.
Zľava sa nevzťahuje na už akciový tovar.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

FREDIS MOTORS - Autoservis, náhradné diely - Levice

Mesto: Levice
Adresa: FREDIS s.r.o., Hronská č. 4
E-Mail: fredis@fredis.sk
Telefón: +421 907 616 313
Web: www.fredis.sk

112226

FUN Elektro Levice

Info:Zľava na tovar - biela technika 5%, čierna technika 3%.
Zľava: 3 a 5%
Kontakt:Levice

FUN Elektro Levice

Mesto: Levice
Adresa: FUN Elektro - Vojtech Bukai; Sv. Michala č. 5 (OD DITURIA)
E-Mail: funelektro@gmail.com
Telefón: +421 36 63 45 506; +421 905 890 279

112221

Farby, laky

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment tovaru predajne - maliarske, natieračské,
interiérové či exteriérové farby + miešanie farieb. Sme predajcom farieb aj značky Tikkurila.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Farby, laky

Mesto: Levice
Adresa: Ľudovíta Štúra č. 47 (bývalý Hotel Rozkvet)
E-Mail: toth.vojtech.vt@gmail.com
Telefón: 036/6 315 911; 0903 426 538

112504

Fitnescentrum a Posilňovňa - Perec

Info:Zľava na ročnú pernamentku.
Zľava na predávaný tovar značky ALL-STARS (doplnky výživy).
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Fitnescentrum a Posilňovňa - Perec

Mesto: Levice
Adresa: Perec Fit s.r.o.; Nábrežná č. 5 (OD Perec)
E-Mail: perecfit@perecfit.sk
Telefón: +421 911 445 055
Web: www.perecfit.sk

112240

Fotografka Iveta

Info:Zľava sa vzťahuje na umelecké fotografie, modeling, portréty,
rodinné udalosti - svadba, krstiny, stužková a rôzne iné.
Zľava: 20%
Kontakt:Levice

Fotografka Iveta

Mesto: Levice
Adresa: Pradiarska č. 3, Levice
E-Mail: ivetakocunova@gmail.com
Telefón: 0917 048 891
Web: www.fotky-iveta.webnode.sk

112394

Fuji - spracovanie a vyvolanie fotografií

Info:Zľava 10% na služby - vyvolanie fotografií z digit. a analóg. médií.
15% na tovar. Výhoda sa nevzťahuje na akciový a zľavnený tovar.
Zľava: od 10 do 15 %
Kontakt:Levice

Fuji - spracovanie a vyvolanie fotografií

Mesto: Levice
Adresa: JUZA s.r.o. Fujiimage service; Kalvínske námestie č. 2
E-Mail: zakar.judit@gmail.com
Telefón: +421 907 232 744

112281

Futbalshop

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment našej predajne.
Zľava sa nevzťahuje na už akciový tovar.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Futbalshop

Mesto: Levice
Adresa: Mlynská 3, Levice
E-Mail: futbalshop@futbalshop.sk
Telefón: 0907 707 656
Web: www.futbalshop.sk

112354

GARDENMAX (internetová výdajňa a showroom)

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment: čerpadlá, kosačky, krovinorezy, miešačky, motorové píly,
plotostrihy, ostrekovače a rosiče, rotavátory a malotraktory, trávne traktory, vertikulátory,
vysávače lístia, záhradné drviče, posýpače a valce.
Zľava: 3%
Kontakt:Levice

GARDENMAX (internetová výdajňa a showroom)

Mesto: Levice
Adresa: Gardenmax; ul. Vinohradnícka č. 29
E-Mail: obchod@gardenmax.sk
Telefón: +421 948 220 201
Web: www.gardenmax.sk

112286

Gazdovské potreby

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment predajne.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Gazdovské potreby

Mesto: Levice
Adresa: 29. augusta 42, Levice
E-Mail: chovancova.valeria@centrum.sk
Telefón: 036/6312358

112347
Hodinový manžel, upratovací servis a stavebné práce.

Zľava sa vzťahuje na upratovanie - 10%, na služby hodinového manžela 
a domáceho majstra, do 100€ - 5%, nad 100€ - 8%.

Upratovanie jednorazové aj pravidelné v bytoch, domoch, kancelárskych priestoroch,
stavbách, umývanie okien, upratovanie po stavebných prácach, po maliaroch,
tepovanie všetkého čalúneného nábytku ako aj kobercov. Poskytujeme tiež upratovacie
a čistiace práce vo firmách, umývanie a tepovanie automobilov, ako aj leštenie a oživovanie farby
a leštenie elektrónových diskov. 

Hodinový manžel a domáci majster - domáci majster Vám príde osadiť garnížu, zavesiť obraz,
vymalovať, robí opravy vodovodného potrubia, opravy wc, vymaľuje alebo opraví vypínač. 

Nová služba, na ktorú sa vzťahuje zľava sú stavebné práce: prerábanie bytov, domov, stavby plotov,
zatepľovanie domov, úpravy v záhradách a na chatách.
 

Hodinový manžel, upratovací servis a stavebné práce

Info:Zľava sa vzťahuje na upratovanie - 10%, na služby hodinového manžela
a domáceho majstra, do 100€ - 5%, nad 100€ - 8%.
viac info »
Zľava: 5-10%
Kontakt:Levice

Hodinový manžel, upratovací servis a stavebné práce

Mesto: Levice
E-Mail: lubobaran@gmail.com
Telefón: 0905 962 752; 0903 603 110

112498

Holland Pub & restaurant Levice

Info:Zľava sa vzťahuje na jedlá z ponuky à la carte a z dennej ponuky.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Holland Pub & restaurant Levice

Mesto: Levice
Adresa: Holland Pub & restaurant, Mlynská 2, Levice
E-Mail: svobodova.tatiana@gmail.com
Telefón: 0907 173 009
Web: www.hollandpub.sk

112386

Hydros - závlahy, čerpadlá, záhradná technika

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment tovaru a poskytovaných služieb.
Zľava sa nedá kumulovať s ostatnými akciami a vernostnými kartami.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Hydros - závlahy, čerpadlá, záhradná technika

Mesto: Levice
Adresa: Kpt. J. Nálepku č. 102, Levice
E-Mail: hydroslv@nextra.sk
Telefón: 036/633 26 11
Web: www.hydros-levice.sk

112475

INISSAT-satelitná a anténna technika - predaj, montáž

Info:Zľava na montáž u nás zakúpenej techniky.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

INISSAT-satelitná a anténna technika - predaj, montáž

Mesto: Levice
Adresa: INISSAT, kpt. Nálepku 72, Levice
E-Mail: abelovsky@inissat.sk
Telefón: +421 903 622 311
Web: www.inissat.sk

112305

Jazda na motokáre

Info:Zľava sa vzťahuje na jazdu v motokáre v areáli SPEED KART CENTER - Dolná Seč.
Zľava: 5,5%
Kontakt:Levice

Jazda na motokáre

Mesto: Levice
Adresa: Milan Pastorok M.P. FLOWER; Textilná ul. č. 3057/16
E-Mail: mpflower@mpflower.sk
Telefón: +421 905 228 343
Web: www.motokarovadraha.sk

112267

Jazyková škola Prima - Levice

Info:Zľava 15€ zo školného za celoročný kurz anglického jazyka pre nových študentov.
Zľava 5% na medzinárodné skúšky City&Guilds.
Zľava 10% na učebnice ku kurzom.
Zľava 20% na učebnice ku kurzom na karty zakúpené v našej škole.
Kontakt:Levice

Jazyková škola Prima - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Jazyková škola Prima, s.r.o., Mládežnícka č. 7
E-Mail: info@prima-skola.com
Telefón: +421 905 971 432
Web: www.prima-skola.com

112225

KREDENC - nábytkové kovanie

Info:Zľava 5% na kovanie BLUM.
Zľava 10% na všetky drezy a batérie BLANCO.
Zľava 10% na ostatný sortiment.
Zľava 8% na výrobu kuchynskej linky na mieru a vstavaných skríň.
Zľava: od 5 do 10%
Kontakt:Levice

KREDENC - nábytkové kovanie

Mesto: Levice
Adresa: KREDENC - nábytkové kovanie; Kpt. Nálepku č. 59
E-Mail: predajnakredenc@atlas.sk
Telefón: +421 918 982 692; +421 905 863 118

112293

KaMi - Kúpelňové štúdio - Levice

Info:Zľava sa poskytuje na keramické obklady, dlažby, sanitu a tiež laminátové podlahy.
Zľava sa nevzťahuje na už akciový tovar.
Zľava: 7%
Kontakt:Levice

KaMi - Kúpelňové štúdio - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Karol Graus - KaMi, Červenej armády č. 14
E-Mail: obchod@kami-lv.sk
Telefón: +421 903 417 376, +421 36 63 12 292
Web: www.kami-lv.sk

112230

Kamenárstvo - Slovkam s.r.o

Info:Pomníky, spracovanie a predaj prírodného kameňa napr.: výroba pomníkov,
obkladov, kamenných pracovných dosiek a kompletný servis kamenárskych prác.
Zľava sa vzťahuje na tovar a službu.
Zľava: 5-10%
Kontakt:Levice

Kamenárstvo - Slovkam s.r.o

Mesto: Malé Krškany
Adresa: Slovkam s.r.o.; Malé Krškany č. 6
E-Mail: slovkam@slovkam.sk
Telefón: +421 948 721 651
Web: www.slovkam.sk

112304

Kníhkupectvo Kruh

Info:Zľava -5% sa vzťahuje na celý sortiment.
Nevzťahuje sa na knihy regionálnych autorov a na akciový tovar.
Poskytujeme taktiež zľavu -10% na výrobu pečiatok značky MODICO na počkanie.
Zľava: 5 a 10%
Kontakt:Levice

Kníhkupectvo Kruh

Mesto: Levice
Adresa: ČSA č. 18, Levice
E-Mail: knihkupectvokruh@gmail.com
Telefón: 0903 740 088
Web: www.knihkupectvokruh.sk

112359

Kompletné úpravy interiérov a exteriérov

Info:Zľava sa vzťahuje na poskytované služby: kúpelne na klúč, rozpočty pre ZTP, stierkovanie,
maľovanie, pokládka laminátových a keramických podláh, pokládka obkladov,
znižovanie stropov - kompletná úprava bytov, domov a bytových jadier.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Kompletné úpravy interiérov a exteriérov

Mesto: Levice
Adresa: Marko Patrik; Konopná č. 10
E-Mail: marko.patrik666@azet.sk
Telefón: +421 903 581 013

112280

Kosi fitness

Info:Zľava sa vzťahuje na štvrťročnú permanentku -5%.
Pri zakúpení polročnej a ročnej permanentky získate Kartu Levičana ako darček.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Kosi fitness

Mesto: Levice
Adresa: Vojenská ul. č. 114, Levice
E-Mail: jaroslavkosak@gmail.com
Telefón: 0917 302 164
Web: FB - Kosi fitness

112395
Kovan 

Zľava sa vzťahuje na celý sortiment tovarov a služieb.

 - predaj polotovarov, bránového príslušenstva
 - kompletná ponuka na www.umakov.sk
 - poradenstvo, vypracovanie grafického návrhu podľa Vašich predstáv
 - zameranie stavebných otvorov
 - realizácia z našich polotovarov
 - montáž
 - pohony brán (krídlových, posuvných, samonosných aj garážových)
 - zabezpečenie povrchovej úpravy
 - nerezové zábradlia
 - rôzne doplnky, ako schránky, liatinové umývadlá

Kovan

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment tovarov a služieb.
viac info »
Zľava: 7%
Kontakt:Levice

Kovan

Mesto: Levice
Adresa: Kalnická cesta 8
E-Mail: kovan.levice@gmail.com
Telefón: 0948 687 366; 0907 724 339
Web: www.kovan.sk

112335

Kozmetické a masérske služby - Dom pohody

Info:Zľava sa vzťahuje na masážne a kozmetické služby v hodnote nad 25 Eur.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Kozmetické a masérske služby - Dom pohody

Mesto: Levice
Adresa: Dom pohody; J. Bottu č. 23
E-Mail: dompohody@gmail.com
Telefón: +421 905 149 706

112292
 Kozmetický salón Claudi - Levice

Zľavy sa vzťahujú na sužby:

 
- ošetrenie pleti - hĺbkové čistenie, masáže PAYOT, mikromasáž očného okolia

- líčenie

- depilácia voskom

- wellness manikúra

- permanentný make-up

- 3D mihalnice (pri prvej aplikácii)

- diamantová dermabrázia, vákuová terapia a L.E.D. fototerapia

- telové ošetrenia PHYTOMER

- kavitácia alebo lymfodrenáž zakúpené jednotlivo

 

Zľavy sa nedajú kombinovať. (Zľavy KARTY LEVIČANA neplatia na už zvýhodnené balíčky ošetrení a ošetrenia, pri ktorých sa uplatňuje zľava – 5 % pri každom ďalšom ošetrení. Napr.: pri fotorejuvenizácii, trvalej epilácii a rádiofrekvencii.)

Viac informácii nájdete na www.salonclaudi.sk alebo na Facebooku – Salón krásy Claudi.

Tvár: Miriam Vrbková 0908 686 164
Telo a 3D mihalnice: Andrea Vrbková 0949 827 606

Levice, Pionierska 2, pri MsÚ, 1. posch.
Otvorené od 8:30 – 19:00 hod.

Kozmetický salón Claudi - Levice

Info:Zľava na poskytované služby, ktoré sú bližšie uvedené nižšie vo viac info.
Zľava sa nevzťahuje na prebiehajúce akcie a zľavy.
viac info »
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Kozmetický salón Claudi - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Salón krásy Claudi, Pionierska č. 2, 1.posch. (vedľa MsÚ)
E-Mail: claudi-miriam@azet.sk
Telefón: +421 908 686 164; +421 949 827 606
Web: www.salonclaudi.sk

112260
Poskytujeme:

- ošetrenie pleti profesionálnou kozmetikou Skeyndor
- vizáž
- poradenstvo
- líčenie na rôzne príležitosti
- predĺženie rias

Kozmetický salón Katarína

Info:Zľava sa vzťahuje na kompletné ošetrenie pleti.
viac info »
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Kozmetický salón Katarína

Mesto: Levice
Adresa: Poľná č. 6, 934 01 Levice; 1. posch. č. dv. 104
E-Mail: katkagunic@gmail.com
Telefón: 0903 224 160

112364

Krásne Veci, feng šuej doplnky

Info:Zľava na tovar zakúpený v predajni: feng šuej doplnky, čínske mince, mandarínske kačičky,
zvonkohry, drevené sošky, anjeli, víly, kabbalah náramky, široký sortiment polodrahokamov,
minerálov, prívesky, náramky. Indický tovar prírodný materiál. Zľava sa nevzťahuje na tovar
v akcii a nedá sa kumulovať.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Krásne Veci, feng šuej doplnky

Mesto: Levice
Adresa: Krásne Veci; Nám. Šoltésovej č. 3
E-Mail: krasneveci.doplnky@gmail.com
Telefón: +421 903 793 605; +421 948 244 605; +421 905 433 602

112275

Kvetinárstvo - Lilium s.r.o. - Levice

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment nášho kvetinárstva.
Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar a svadobnú výzdobu.
Zľava: 7%
Kontakt:Levice

Kvetinárstvo - Lilium s.r.o. - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Lilium s.r.o., Štúrova č. 3 (pri OD Dituria)
E-Mail: Sonka026@azet.sk
Telefón: +421 915 797 333

112388

Kľučky na dvere - Levice

Info:Zľava na celý sortiment kľučiek na dvere. Ponúkame vám kľučky zn. NOMET, GAMET,
VERAMET, ktoré sú okamžite k odberu.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Kľučky na dvere - Levice

Mesto: Levice
Adresa: LP Štýl - Pavol Fatin, Severná č. 19/A (Vinohrady)
E-Mail: info@lpstyl.sk
Telefón: +421 36 63 01 044
Web: www.lpstyl.sk

112222

LESPOL - SERVIS s.r.o.

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment našej predajne - lesnícke oblečenie a záhradkárske náradie.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

LESPOL - SERVIS s.r.o.

Mesto: Levice
Adresa: Koháryho 93, Levice
E-Mail: martin.kubik@stonline.sk
Telefón: 0905 989 335; 0904 310 111
Web: www.lespolservis.sk

112338

Metal-Bau Levice JUNKERS - plynospotrebiče, vykurovacia a solárna technika

Info:Presná výška zľavy je závislá od výšky obratu a je poskytovaná na celý sortiment:
plynové kotle - všespalujúce, kotle na drevo, pelety, brikety, solárne systémy,
zásobníky TÚV, prietokové ohrievače, plynové kachle, príslušenstvo, regulácia,
poradenstvo.
Každý zákazník získa k nákupu Kartu Levičana ako darček zadarmo.
Zľava: od 5 do 10%
Kontakt:Levice

Metal-Bau Levice JUNKERS - plynospotrebiče, vykurovacia a solárna technika

Mesto: Levice
Adresa: Metal - Bau s.r.o., Sv. Michala č. 1
E-Mail: metalbau@azet.sk
Telefón: +421 918 367 595

112219

Metrový a bytový textil Levice

Info:Zľava sa poskytuje z hodnoty celého nákupu. Zľava sa nevzťahuje
na prebiehajúce zľavy.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Metrový a bytový textil Levice

Mesto: Levice
Adresa: Júlia Kompanová - Keprotex, Dopravná č. 9
E-Mail: keprotex@gmail.com
Telefón: +421 903 259 894

112216

Miss Taxi Levice

Info:Zľava sa vzťahuje na cesty mimo mesta Levice.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Miss Taxi Levice

Mesto: Levice
Adresa: Vinohradnícka 11, Levice
E-Mail: missis-taxi@post.sk
Telefón: 0911327330
Web: www.misstaxi.sk

112336

Montáž satelitnej techniky - Levice

Info:Využite zľavu na montáž (satelitnej techniky) zariadení zakúpených u nás.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Montáž satelitnej techniky - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Satrpro.sk; Veľké Kozmálovce č. 21
E-Mail: info@satpro.sk
Telefón: +421 948 435 438
Web: www.satpro.sk

112268

Murárske a odborné práce

Info:Zľava sa vzťahuje na dodané služby.
Zabezpečujeme prestavby bytov a ich úpravy.
Zľava: 15%
Kontakt:Levice

Murárske a odborné práce

Mesto: Lok
Adresa: Peter Jašo; Pialska č. 12
E-Mail: jasopeter@gmail.com
Telefón: +421 911 406 689

112244

Natur Dekor (kvetinárstvo)

Info:Pri kúpe nášho sortimentu bytových doplnkov holandského a francúzskeho štýlu nad 50 Eur
získa náš zákazník KARTU LEVIČANA ako BONUS.
Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar a svadobné výzdoby.
Kontakt:Levice

Natur Dekor (kvetinárstvo)

Mesto: Levice
Adresa: NATUR DEKOR - Enikö Kicková; Červenej armády 32
E-Mail: eniko.kickova@gmail.com
Telefón: +421 905 380 060

112269

Nechtové štúdio Daša Beňová - Kalná nad Hronom

Info:Zľava na všetky ponúkané služby v nechtovom štúdiu.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Nechtové štúdio Daša Beňová - Kalná nad Hronom

Mesto: Kalná nad Hronom
Adresa: Nechtové štúdio Daša Beňová; ČA 2, Kalná nad Hronom (Dom služieb)
E-Mail: dasa.benova@pobox.sk
Telefón: +421 908 031 880

112277

Nábytkové stolárstvo JR

Info:Zľava z objednaného tovaru. Nábytkové stolárstvo - kuchynské linky,
vstavané skrine, detstké ihriská, obývacie zostavy, detstké izby a komody.
Zľava: 7%
Kontakt:Levice

Nábytkové stolárstvo JR

Mesto: Drženice
Adresa: Jozef Repiský, Kmeťovce č. 75
E-Mail: jozef.repisky@centrum.sk
Telefón: +421 907 241 158
Web: www.stolar-jr.sk

112218

OKNO OK - Plastové okná a dvere, úprava interiérov

Info:Zľava sa vzťahuje na všetky ponúkané služby.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

OKNO OK - Plastové okná a dvere, úprava interiérov

Mesto: Levice
Adresa: Turecký rad 7, Levice (Hypernova)
E-Mail: oknook@mail.t-com.sk
Telefón: 0903 887 751; 0911 887 751

112369

Obuv Style Italy - Levice

Info:Zľava sa poskytuje na celkový sortiment.
Zľava sa nevzťahuje na už prebiehajúce akcie a zľavy.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Obuv Style Italy - Levice

Mesto: Levice
Adresa: MEPRO s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1
E-Mail: dankova@mepro.sk
Telefón: +421 905 459 426, +421 36 63 12 982
Web: www.mepro.sk

112264

Obuv a kožená galantéria - Magda Trgiňová

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment pri nákupe nad 20€.
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii a nedá sa kumulovať s inými vernostnými kartami a zľavami.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Obuv a kožená galantéria - Magda Trgiňová

Mesto: Levice
Adresa: Červenej armády č. 321, Kalná nad Hronom
E-Mail: heavy@szm.sk
Telefón: 036/63 95 147; 0905 756 482
Web: www.obuv-mt.sk

112477
 Očná optika BRILLOPTIK - Levice

Na Vojenskej ulici č. 2 v Leviciach Vám rada poskytne zľavu 15% na sortiment
dioptrických a slnečných rámov značky RAY BAN, VOGUE, TRUSSARDI, JOOP,
LACOSTE, PUMA, ESPIRIT, POLAROID, CELINE DION, Z-CHARMANT,
ANA HICKMANN, 2 CHIQUE, SILHOUETTE, FLAIR, LAMATTA, JAGUAR, LOOK,
CALVIN KLEIN, AD-LIB.


Ďalej ponúkame našim cteným klientom najdokonalejšie a najpresnejšie
3D vymeranie multifokálnych skiel vďaka prístroju VISIOFFICE.

Očná optika BRILLOPTIK - Levice

Info:Na Vojenskej ulici č. 2 v Leviciach Vám radi poskytneme zľavu 15% na sortiment dioptrických
a slnečných rámov značky RAY BAN, VOGUE, TRUSSARDI, JOOP, LACOSTE, PUMA, ESPIRIT, POLAROID, CELINE DION, Z-CHARMANT, ANA HICKMANN, 2 CHIQUE, SILHOUETTE, FLAIR,
LAMATTA, JAGUAR, LOOK, CALVIN KLEIN, AD-LIB.Zľava sa nevzťahuje na roztoky a akciový
tovar.
viac info »
Zľava: 15%
Kontakt:Levice

Očná optika BRILLOPTIK - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Očná optika BRILLOPTIK, Vojenská č. 2
Telefón: +421 36 63 12 959

112266

P. C. Krištáľ - krištáľové lustre a bižutéria

Info:Zľava sa vzťahuje na krištáľové lustre, krištáľovú bižutériu
a krištáľové figúrky. Nevzťahuje sa na náhradné diely, opravy
lustrov a šperkov.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

P. C. Krištáľ - krištáľové lustre a bižutéria

Mesto: Levice
Adresa: Kalvínske námestie č. 2, Levice
E-Mail: pckristal@pckristal.sk
Telefón: 036/622 41 24; 0903 721 742
Web: www.pckristal.sk

112474

PHOTO AND GIFT - Levice

Info:Zľava na služby a tovar: 5% - vyvolanie fotiek; 15% - na albumy, rámiky, clip rámiky,
obaly na rámiky, darčeky (šachy, mačky, anjele).
Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar.
Zľava: 5 a 15%
Kontakt:Levice

PHOTO AND GIFT - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Patrik Gocian - PHOTO AND GIFT; Ľ. Štúra 21/c (vedľa trhu)
E-Mail: patrikgocian@azet.sk
Telefón: +421 911 111 332
Web: www.fotolevice.sk

112236

POHRONIE - regionálny týždenník so sídlom v Leviciach

Info:Zľava sa vzťahuje na všetku plošnú inzerciu - čiernobielu, farebnú aj umiestnenú na webovej stránke www.pohronie.sk.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

POHRONIE - regionálny týždenník so sídlom v Leviciach

Mesto: Levice
Adresa: Pionierska 2, Levice
E-Mail: redakcia@pohronie.sk
Telefón: 0907 172 968
Web: www.pohronie.sk

112358

Paintball - Levice

Info:Zľava sa vzťahuje na neobmedzený počet hráčov pri jednej hre. Zľava je poskytovaná
pre všetkých hráčov na jednu hru, ak má aspoň jeden z hráčov Kartu Levičana.
Hru Vás prosíme objednať dopredu telefonicky.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Paintball - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Emil Truska - Trem Consult, M. R. Štefánika č. 3
E-Mail: emil.paintball@gmail.com
Telefón: +421 905 443 420
Web: www.x-tremlevice.sk

112261

Papierníctvo SIRGA - Priemstav

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment predajne pri nákupe nad 5€.
Zľava sa nevzťahuje na už akciový tovar.
Zľava: 7%
Kontakt:Levice

Papierníctvo SIRGA - Priemstav

Mesto: Levice
Adresa: Ku Bratke č. 1, Levice
E-Mail: sirga@stonline.sk
Telefón: 036/630 93 70; 0903 766 418
Web: www.sirga.szm.sk

112360

Pohrebné služby - CHRYZANTÉMA

Info:Zľava na pohrebné služby.
Zľava na celý sortiment v obchode v Leviciach.
Zľava: 15%
Kontakt:Levice

Pohrebné služby - CHRYZANTÉMA

Mesto: Levice
Adresa: Chryzantéma, Ul. SNP č. 7
Telefón: +421 36 779 7012; +421 907 124 572

112308

Pokrývačské práce-Strechy Mészáros

Info:Zľava na pokrývačské práce.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Pokrývačské práce-Strechy Mészáros

Mesto: Kalná nad Hronom
Adresa: Miroslav Mészáros-Strechy Mészáros; Mochovská č. 8
E-Mail: lomjansky@strechy-levice.sk
Telefón: +421 918 249 827
Web: www.strechy-levice.sk

112303

Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a krásy

Info:Zľava sa vzťahuje na všetky naše služby i výrobky:
analýza vlasov, analýza pleti, zdravá strava a doplnky stravy,
ekologické výrobky do domácnosti.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a krásy

Mesto: Levice
Adresa: Zd. Nejedlého č. 27, Levice
E-Mail: drahomira.bakova@gmail.com
Telefón: 0915 978 881; 0905 745 829
Web: www.biomol.sk

112476
 Ponúkame:

- reinštaláciu/inštaláciu Windows XP, VISTA, 7
- balíček programov na prácu s počítačom a ich inštaláciu
- inštaláciu a nastavenie programov - 1-4 programov
- nastavenie alebo opravu pripojenia do Internetu
- diagnostiku, údržbu a optimalizáciu výkonu počítača
- odvírenie Vášho počítača (vírusy, spyware, malware atď.)

Počítačové služby - USTUDIO

Info:Zľava na počítačové služby: opravu, údržbu, inštaláciu, diagnostiku pre Váš
desktop, notebook, smartphone.
viac info »
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Počítačové služby - USTUDIO

Mesto: Levice
Adresa: Ku Bratke 1, Levice (v budove Priemstavu, na poschodí, pavilón A, č. d. A13)
E-Mail: ustudio@ustudio.sk
Telefón: 0949 621 270
Web: www.ustudio.sk

112365

Požičovňa náradia - Spomat

Info:Zľava na spojovací materiál a požičanie náradia Spomat.
Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Požičovňa náradia - Spomat

Mesto: Levice
Adresa: Spomat s.r.o.; Kpt. Nálepku č. 59
E-Mail: spomat@post.sk
Telefón: +421 905 360 253; +421 36 63 12 117

112279

Registračné pokladne-S-COM

Info:Zľava sa vzťahuje na nákup registračných pokladní.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Registračné pokladne-S-COM

Mesto: Levice
Adresa: Peter Seneši S-COM, Nám. Hrdinov č. 6
E-Mail: s-com@s-com.sk
Telefón: +421 903 419 720
Web: www.s-com.sk

112296
Relaxačné služby ALOHA

Výhoda pre držiteľov Karty Levičana je možnosť využiť zlacnené balíky masážnych služieb.
Kliknutím na viac info získate informácie o jednotlivých balíkoch.


Balíček ALOHA 1* 60 €
V cene máte:
3x klasickú masáž
1x Havajskú masáž
 
Balíček ALOHA 2** 60 €
V cene máte:
3x Klasickú masáž
1x Thajskú masáž
 
Balíček ALOHA 3*** 60 €
V cene máte:
2x Klasickú masáž
1x ČOKOLÁDOVÚ masáž
 
Balíček ALOHA 4**** 60 €
V cene máte:
3x SHIATSU masáž
1x Čokoládovú masáž
 
Balíček ALOHA 5**** 50 €
V cene máte:
3x SHIATSU masáž
1x Havajská masáž
 
Balíček ALOHA 6**** 50 €
V cene máte:
3x SHIATSU masáž
1x Thajská masáž

Relaxačné služby ALOHA

Info:Výhoda pre držiteľov Karty Levičana je možnosť využiť zlacnené balíky masážnych služieb. Kliknutím na viac info získate informácie o jednotlivých balíkoch.
viac info »
Zľava: 10 až 15%
Kontakt:Levice

Relaxačné služby ALOHA

Mesto: Levice
Adresa: Jána Bottu 26
E-Mail: thalia881@azet.sk
Telefón: +421905 542 979

112313

Rezivo na krov, palivové brikety

Info:Zľava sa vzťahuje na rezivo.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Rezivo na krov, palivové brikety

Mesto: Levice
Adresa: Dolná Seč 225
E-Mail: faskolubos@gmail.com
Telefón: 0908 032 144

112467

Reštaurácia - Bistro Miloš

Info:Zľava sa vzťahuje na celú ponuku jedál našej reštaurácie bez obmedzenia.
Zľava sa nevzťahuje na polovičné jedlá. Zabezpečíme Vám tiež rozvoz hotových jedál
alebo obložených mís na Vašu rodinnú alebo firemnú oslavu - v Leviciach a blízkom okolí.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Reštaurácia - Bistro Miloš

Mesto: Levice
Adresa: Sv. Michala č. 26, Levice
Telefón: +421 904 300 288

112276

Reštaurácia a penzión U Adama

Info:Zľava sa vzťahuje na kompletné služby penziónu a reštaurácie -
ubytovanie, stravovanie, možnosť tvorenia osláv, firemných akcií,
svadieb,...
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Reštaurácia a penzión U Adama

Mesto: Levice
Adresa: Mládežnícka 263, 935 27 Hronské Kosihy
E-Mail: adam@imilsoft.sk
Telefón: 0905 748 055
Web: www.penzionuadama.sk

112366

Rosetex s.r.o. - okuliare, hračky

Info:Zľava na celkový sortiment: slnečné okuliare - športové, classic, lyžiarske okuliare;
doplnky - helmy na lyžovanie; hračky - plyšové a modely áut.
Zľava: 20%
Kontakt:Levice

Rosetex s.r.o. - okuliare, hračky

Mesto: Veľký Ďur
Adresa: Rosetex s.r.o.; Veľký Ďur časť Rohožnica (areál PD)
E-Mail: jaso@rosetex.sk
Telefón: +421 911 406 688
Web: www.rosetex.sk

112242

Rosetex s.r.o._okuliare, hračky - veľkoobchod

Info:Zľava na celkový sortiment: slnečné okuliare - športové, classic, lyžiarske okuliare;
doplnky - helmy na lyžovanie; hračky - plyšové a modely áut.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Rosetex s.r.o._okuliare, hračky - veľkoobchod

Mesto: Veľký Ďur
Adresa: Rosetex s.r.o.; Veľký Ďur časť Rohožnica (areál PD)
E-Mail: jaso@rosetex.sk
Telefón: +421 911 406 688
Web: www.rosetex.sk

112243

Rtour - bus

Info:Ponúkame zľavu na dopravu autobusom a minibusom -5%.
Ponúkame zľavu na dopravu autobusom nad 300€ -10%.
Zľava: 5-10%
Kontakt:Levice

Rtour - bus

Mesto: Levice
Adresa: P. O. Hviezdoslava 29, Levice
E-Mail: rtourbus@szm.sk
Telefón: 0903 761 985; 0903 210 862; 036 27 00 155
Web: www.rtourbus.szm.sk

112352

SANDI - Osobné ochranné pracovné prostriedky

Info:Zľava sa vzťahuje na celý náš sortiment.
Ponúkame:
- pracovné odevy, obuv, rukavice;
- pomôcky na ochranu hlavy, zraku, sluchu, dýchacích orgánov, proti pádu
a doplnky;
- náhradné plnenie z chránenej dielne.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

SANDI - Osobné ochranné pracovné prostriedky

Mesto: Levice
Adresa: Ing. Dezider Szalai, Poľná 4, Levice
E-Mail: sandi.levice@zoznam.sk
Telefón: 036/6309460
Web: www.ochrannepomocky-sandi.sk

112337

Slnečné kolektory a vinohradnícke potreby

Info:Zľava sa vzťahuje na slnečné kolektory a montáž, vinohradnícke
potreby, zabezpečovaciu techniku a montáž.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Slnečné kolektory a vinohradnícke potreby

Mesto: Levice
Adresa: Pedap s.r.o.; Vojenská č. 27
E-Mail: pedap@pedap.sk
Telefón: +421 905 225 232
Web: www.vinpo.sk

112307

Stavebné práce

Info:Zľava sa vzťahuje na všetky služby.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Stavebné práce

Mesto: Levice
Adresa: Okružná č. 4, Levice
E-Mail: info@stavba-romont.sk
Telefón: 0908 426 191
Web: www.stavba-romont.sk

112472

Stavebný materiál - SAMT s.r.o.

Info:Zľava je poskytnutá na miešanie farieb, omietok a lazúr, zateplovací systém,
laminátové a drevené podlahy, tapety, stavebné železo a murovací materiál.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Stavebný materiál - SAMT s.r.o.

Mesto: Tlmače
Adresa: SAMT s.r.o., Tekovská č. 8
E-Mail: obchod@samt.sk
Telefón: +421 36 634 1136
Web: www.samt.sk

112223

TRIO ELKO elektroinštalačný materiál a svietidlá

Info:Zľava sa vzťahuje na celkový sortiment.
Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar.
Zľava: 8%
Kontakt:Levice

TRIO ELKO elektroinštalačný materiál a svietidlá

Mesto: Levice
Adresa: TRIO- ELKO; Ivana Krasku č.1
E-Mail: trio.elko@stonline.sk
Telefón: +421 36 63 13 251; +421 903 412 927

112294

Technick - voda, kúrenie, plyn

Info:Zľava sa vzťahuje na sezónny tovar -10%. Cez leto: bazénová technika, zavlažovanie;
cez zimu: kotly, vykurovacie zariadenia.
Rozvoz u nás zakúpeného tovaru nad 500€ v levickom okrese s Kartou Levičana neúčtujeme.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Technick - voda, kúrenie, plyn

Mesto: Levice
Adresa: Kpt. J. Nálepku č. 1, 93401 Levice
E-Mail: levice@technick.sk
Telefón: 036/631 9545
Web: www.technick.sk

112393

Textilná galantéria-BIANCA

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment pri nákupe nad 5 eur.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Textilná galantéria-BIANCA

Mesto: Levice
Adresa: BIANCA-Textilná galantéria, Pionierska č. 2
E-Mail: danielaszaboova@gmail.com
Telefón: +421 915 404 444,
Web: www.galanteriaonline.sk

112299

Tlakové čistenie povrchov - Levice

Info:Tlakové čistenie: strechy, dlažby, ploty, fasády.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Tlakové čistenie povrchov - Levice

Mesto: Levice
Adresa: Banský Štefan, Dolná Seč č. 77
E-Mail: info@cistestrechy.sk
Telefón: +421 918 452 896
Web: www.cistestrechy.sk

112265

Upratovacie služby

Info:Zľava sa vzťahuje na upratovacie a čistiace služby pre dom, byt a záhradu.
Zľava: 7%
Kontakt:Levice

Upratovacie služby

Mesto: Levice
Adresa: Tatranská 5206/2B
E-Mail: upratovaniedonaska@szm.sk
Telefón: 0948 282 588

112334
 Ponúkame:

- upratovanie domácností, bytov, bytových domov, spoločných priestorov v bytových domoch, firiem,
  kancelárií;
- denný upratovací servis, nepravidelný upratovací servis (týždenne, mesačne, podľa dohody);
- tepovanie kobercov;
- čistenie čalúneného nábytku extrakčnou technikou (stoličky, sedačky, kreslá),
  čistenie, tepovanie interiérov osobných automobilov;
- upratovacie práce po maliaroch a remeselníkoch.

Upratovacie služby - KT LUX

Info:Zľava sa vzťahuje na ponúkané služby uvedené v políčku "viac info" nižšie.
viac info »
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Upratovacie služby - KT LUX

Mesto: Levice
Adresa: Továrenská 210, 935 28 Tlmače
E-Mail: ktlux@kredit.sk; ktlux@ktlux.sk
Telefón: 036/63 82 676; 0903 537 703
Web: www.ktlux.sk

112363

Veterinárna služba

Info:Zľava sa vzťahuje na všetky účtované služby.
Zľava: 10%
Kontakt:Levice

Veterinárna služba

Mesto: Levice
Adresa: Alfavet veterinárna prax; Mochovská č. 1
E-Mail: alfavettoth@gmail.com
Telefón: +421 908 238 935
Web: www.alfavet.sk; www.veterinar-levice.sk

112312

Vstavané skrine a šatníky - Interior +

Info:Zľava sa vzťahuje na vstavané skrine a šatníky.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Vstavané skrine a šatníky - Interior +

Mesto: Levice
Adresa: Ivana Krasku č. 8, Levice
E-Mail: levice@interiorplus.sk
Telefón: 0911 225 531
Web: www.interiorplus.sk

112387

Zabezpečovacie systémy - SecuTec Slovakia s.r.o.

Info:Zľava na tovar 5% - celý sortiment.
Zľava na služby 10% - všetky služby.
Zľava sa nevzťahuje na prebiehajúce zľavy a akcie.
Zľava: 5 a 10%
Kontakt:Levice

Zabezpečovacie systémy - SecuTec Slovakia s.r.o.

Mesto: Levice
Adresa: SecuTec Slovakia s.r.o.; Červenej Armády č. 172/46
E-Mail: Julius.Toldy@SecuTec.sk
Telefón: + 421 905 751 843
Web: www.secutec.sk

112270

Zateplenia, stavebná činnosť, inžiniering

Info:Zľava sa vzťahuje na všetky poskytované služby, materiály a práce.
Zľava: 7%
Kontakt:Levice

Zateplenia, stavebná činnosť, inžiniering

Mesto: Levice
Adresa: Kpt. Nálepku 31, Levice; prevádzka: K. Marxa 28, Levice
E-Mail: konatel@stavsing.sk
Telefón: 0917 451 189; 0911 451 189
Web: www.stavsing.sk

112342

Zámková dlažba - Levice

Info:Presná výška zľavy je závislá od celkovej sumy nákupu tovaru a služieb.
Zľava: od 3 do 5%
Kontakt:Levice

Zámková dlažba - Levice

Mesto: Hronské Klačany
Adresa: Miroslav Slušný, Hronské Klačany č. 544
E-Mail: m.sslusny@centrum.sk
Telefón: +421 915 249 884

112229

Zľava od firmy GARANT Levice

Info:Zľava na všetky materiály a práce od firmy GARANT - plastové okná a dvere, rekonštrukcie bytov.
Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Zľava od firmy GARANT Levice

Mesto: Levice
Adresa: Tibor Gyemjanics - GARANT, Ľ. Štúra 21/c
E-Mail: garant.tg@gmail.sk
Telefón: +421 905 358 699

112220

eLVéčko - Zľava na plošnú inzerciu Levice

Info:Zľava 15% pre nových zákazníkov počas celej spolupráce.
Zľava 5% pre našich existujúcich zákazníkov. Zľava platí aj pre partnerov,
ktorí už majú poskytnutú zľavu.
Zľava: 5 a 15%
Kontakt:Levice

eLVéčko - Zľava na plošnú inzerciu Levice

Mesto: Levice
Adresa: Boris Kováč - BTA PRESS, Vojenská ulica č. 4
E-Mail: boris.kovac@btapress.sk
Telefón: +421 948 110 170
Web: www.btapress.sk

112259

Šperk Levice

Info:Zľava sa vzťahuje sa celý sortiment, nevzťahuje sa na už akciový tovar.
V našej predajni Vám ponúkame predaj a výrobu zlatých a strieborných šperkov
aj na zákazku, taktiež veľký výber minerálnych kameňov.
Zľava: 5%
Kontakt:Levice

Šperk Levice

Mesto: Levice
Adresa: Mlynská ulica
E-Mail: sperk.levice@centrum.sk
Telefón: 0907 890 125

112333

Šperky SPIRIT

Info:Zľava -5% na všetky zlaté šperky a-10% na strieborné a oceľové šperky.
Zľava: 5 a 10%
Kontakt:Levice

Šperky SPIRIT

Mesto: Levice
Adresa: Ľudovíta Štúra č. 7, Levice
E-Mail: adna@zoznam.sk

112373

Športový areál Ratufa

Info:Zľava sa vzťahuje na tenisové dvorce, squash, Drink & Coffee Bar Florence,
predajňu tenisových a squashových športových potrieb.
Zľava: 8%
Kontakt:Levice

Športový areál Ratufa

Mesto: Levice
Adresa: TENISOVÝ KLUB RATUFA LEVICE, s.r.o.; Ľ. Podjavorinskej č. 7 (za športovou halou)
E-Mail: tomkova.zuzanna@gmail.com
Telefón: + 421 903 759 729

112234

Reklamní partneri

 • Leviceonline
 • BTA Press
 • Dekampo
 • Pohronie
 • ZIM
 • MSKS Levice
 • LTS

TOP zákaznícka vernostná, zľavová či platobná karta

 • Karta Piešťanca
  Karta Piešťanca
 • Karta Žiarčana
  Karta Žiarčana
 • Karta Novozámčana
  Karta Novozámčana
 • Karta Levičana
  Karta Levičana