Vyberte si kartu podľa seba
Zľavy, akcie a novinky na zákazníckych kartách.
Karty: Výhody: Lokalita:
Názov karty: Karta Novozámčana

O KARTE NOVOZÁMČANA

Čo je Karta Novozámčana? (02.04.2013)

Karta Novozámčana je vernostná karta pre skvalitnenie a zlacnenie života Novozámčanov a obyvateľov
v blízkom okolí. Je distribuovaná zmluvnými partnermi projektu - podnikateľskými subjektmi (obchodmi)
v lokalite mesta Nové Zámky a mestskými organizáciami Mesta Nové Zámky, ktoré poskytujú zľavy alebo
iné výhody jej držiteľom. Kartu si môžete zakúpiť aj v Informačnom centre mesta Nové Zámky
(Hlavné námestie 7,Dom kultúry). Všetkých partnerov, u ktorých si môžete Kartu Novozámčana zakúpiť,
nájdete v doplňujúcom infe pri karte - Tu zakúpite kartu. Uvedení zmluvní partneri projektu ponúkajú 
Kartu Novozámčana v spolupráci so spoločnosťou Spolefekt s.r.o., ktorá im kartu vydáva a zastrešuje
celý projekt. Karta sa dá objednať aj prostredníctvom web stránky www.vyhodykariet.sk,
pri doplňujúcom infe. pri karte Eshop Karta Novozámčana. Karta má jedinečný dizajn s logom
portálu ..............  a erbom hlavného partnera Mesta Nové Zámky.
Je výhodná najmä pre tých, ktorí navštevujú kultúrne a športové zariadenia a uskutočňujú nákup 
v meste Nové Zámky a blízkom okolí a chcú byť zvýhodnení.
 • Kto môže byť držiteľom Karty Novozámčana? (02.04.2013)

Držiteľom regionálnej Karty Novozámčana môže byť  každý bez obmedzenia, kto si kartu zakúpi
u zmluvných partnerov projektu alebo priamo na web stránke www.vyhodykariet.sk pri Karte
Novozámčana cez eshop Karta Novozámčana. Kartu môže kpiť len osoba, ktorá dosiahla 18 rokov.
Držiteľ karty nie je vekom obmedzený.
 • Môže sa Karta Novozámčana zakúpiť ako darček pre inú osobu? (02.04.2013)
ÁNO, Karta Novozámčana sa dá zakúpiť aj ako darček pre inú osobu, aj pre osobu mladšiu
ako 18 rokov. Na karte, ako aj u partnera, ktorý Vám kartu predá, treba uviesť meno
a  priezvisko osoby, ktorej je Karta Novozámčana určená - držiteľa karty. Darček Kartu Novozámčana
darujete a jej výhody môže využívať len jej držiteľ, lebo jeho meno je zaevidované u partnera,
kde ste kartu zakúpili a napísané na Karte Novozámčana.
 • Kde získam zľavy/výhody, prípadne sa môžem zapojiť do súťaží alebo využiť akcie na Kartu Novozámčana? (02.04.2013)
Každý držiteľ Karty Novozámčana môže získať zľavy/výhody vo vybraných mestských organizáciách
a pri nákupe tovarov a služieb v sieti zmluvných partnerov uverejnených
na stránke www.vyhodykariet.sk - Zoznam zákazníckych kariet a ich výhod zoradených pod
Kartou Novozámčana, na tejto web stránke sú vždy všetky aktuálne zľavy/výhody, súťaže a akcie
zverejnené pod Kartou Novozámčana. Karta Novozámčana je súčasťou vernostného
programu vyhodykariet.sk, a výhody, ktoré využívaj jej držitelia, sú poskytované na základe
ochrannej známky na karte ............
 • Čo je vernostný prohram vyhodykariet.sk? (02.04.2013)
Každá karta, ktorá je realizovaná našou spoločnosťou Spolefekt s.r.o. (Karta Levičana,
prípadne iná regionálna karta) je označená ochrannou známkou na karte - ..........
Výhoda vernostného programu vyhodykariet.sk pre držiteľov karty s označením touto
ochrannou známkou je tá, že môžu využívať zľavy/výhody, súťaže a akcie, ktoré sú ponúkané
aj na inú regionálnu kartu s takouto ochrannou známkou na prednej časti karty.
Výhody každej karty, ktorá bola realizovaná našou spoločnosťou, nájdete zoradené 
pod jednotlivými kartami s označením na prednej časti karty ochrannou
známkou ........ na web stránke www.vyhodykariet.sk v zozname zákazníckych kariet.

        Pozor: Na web stránke www.vyhodykariet.sk  je zaradený veľký počet zákazníckych kariet
                     spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou vernostného programu vyhodykariet.sk a nemajú
                     na karte označenie ochrannej známky ....... Takéto karty neposkytujú
                     žiadnu výhodu držiteľom Karty Novozámčana s označením vernostného programu
                     vyhodykariet.sk. Wewb stránka www.vyhodykariet.sk je Zoznam zákazníckych
                     kariet a ich výhod, slúži všetkým držiteľom akejkoľvek karty s cieľom prinášať
                     informácie o všetkých kartách a ich výhodách, ktoré sú využívané
                     v Slovenskej republike.


 • Informácie o Karte Novozámčana na stránke www.vyhodykariet.sk (02.04.2013)
Výhodou web stránky www.vyhodykariet.sk je jej moderné webové rozhranie prispôsobené
na zaraďovanie zákazníckych, vernostných kariet a ich zliav/výhod, súťaží a akcií pre jednoduché
informovanie držiteľov karty.
1.  Pri obrázku Karty Novozámčana je prvotná informácia o názve karty, spoločnosti, ktorá kartu vydáva
a informácie o karte, ako sa dá karta získať prípadne eshop, na ktorom sa dá karta okamžite
objednať.
2.  Každá karta na tejto web stránke má zoradené zľavy a iné výhody, ktoré ponúka držiteľovi karty
pod vyššie uvedenou prvotnou informáciou o karte.
Pri každej výhode Karty Novozámčana získate informáciu:
  -  o názve zľavy, ktorú môžete využívať ako držiteľ Karty Novozámčana,
  -  popis zľavy (prípadne možnosť kliknúť na viac info. v popise zľavy, kde získate
     doplňujúce informácie o výhode, ktorú Vám Karta Novozámčana ponúka),
  -  o lokalite, kde môžete zľavy prípadne benefity Karty Novozámčana využívať (rozkliknutím názvu
     mesta získate kompletnú informáciu o prevádzke, ako aj kontaktné informácie
     na prevádzku, ktorá zľavu na Kartu Novozámčana ponúka),
  -  obrázok či už karty alebo priamo výhody, ktorú karta ponka (výrobok v zľave, obrázok
     služby v zľave alebo prevádzky, ktorá Vám zľavu na kartu ponúka),
  -  o zaradení výhody/zľavy na karte či ide o súťaž, akciu prebiehajúcu pre držiteľov karty
     alebo novinku, ktorú môžete začať využívať. Súťaže, akcie, novinky s farebne a textovo
     odlíšené.

Všetky výhody, ktoré sú zaradené pod Kartou Novozámčana si môžete filtrovať - hľadať pomocou 
filtra, ktorý je uvedený nad kartou:
možnosť Karta - máte zvolenú Kartu Novozámčana,
              
            a)  možnosť Karta - máte zvolenú Kartu Novozámčana,

            b)  
možnosť výhody - Vám umožňuje hľadať výhodu karty, ktorú potrebujete,

            c)  
možnosť lokalita - Vám umožňuje hľadať výhodu karty v lokalite svojho bývania.
 • Cena Karty Novozámčana. (02.04.2013)
Kartu Novozámčana si môžete zakúpiť za jednotnú cenu 6,90 € u všetkých partnerov predávajúcich
kartu. Karta má platnosť 12 mesiacov od jej zakúpenia. Kartu môžete získať, aj ako odmenu
u niektorých partnerov za uskutočnenie nákupu v určitej hodnote a v sťažiach, ktoré budú
zaradené pri Karte Novozámčana našou spoločnosťou alebo partnermi projektu.
 • Ako používať Kartu Novozámčana? (02.04.2013)
Vo chvíli, keď si Kartu Novozámčana zakúpite u ktoréhokoľvek partnera, môžete využívať
jej zľavy/výhody okamžite. Výhodu získate preukázaním sa Kartou Novozámčana u poskytovateľa
zľavy/výhody. Poskytovateľ výhody má nárok na overenie karty, či ju využíva držiteľ, na ktorého
bola karta vydaná.

Karta Novozámčana - zľavy Nové Zámky, akcie Nové Zámky, súťaže Nové Zámky, novinky Nové Zámky
Karta Novozámčana - Nové Zámky zľavy, Nové Zámky akcie, Nové Zámky akcie, Nové Zámky novinky
Karta Novozámčana - zľavy v Nových Zámkoch, akcie v Nových Zámkoch, súťaže v Nových Zámkoch,
novinky v Nových Zámkoch

BONUSY, ZĽAVY A VÝHODY

Všetky aktuálne informácie o výhodách, ktoré Vám Karta Novozámčana ponúka, nájdete na
WWW.VYHODYKARIET.SK
PRE PARTNEROV KARTY

HLAVNÝM PARTNEROM PROJEKTU KARTA NOVOZÁMČANA JE MESTO NOVÉ ZÁMKY.

Spoločnosť Spolefekt s.r.o. ponúka partnerstvo podnikateľským subjetom, ktorí chcú
zviditeľniť svoje podnikanie a motivovať zákazníkov na území mesta Nové Zámky a blízkeho okolia.

Vďaka dostupným informáciám o zľavách a benefitoch veľký počet obyvateľov presúva
v súčasnosti svoju kúpnu silu do rôznych obchodov a obchodných centier mimo mesta Nové Zámky.

V prípade, ak občania dostanú kartu s výhodami, ktoré môžu prostredníctvom nej využívať,
získajú aj informáciu o predajnom mieste partnera v ich meste a o sortimente, ktorý
ponúka a taktiež o zľave, ktorú získa za to, že je držiteľom Karty Novozámčana a nákup
uskutočňuje v lokalite svojho bydliska.

Karta Novozámčana je v súčasnosti jediný vernostný program svojho druhu, ktorý sa sústredí
na lokalitu mesta Nové Zámky a spája zákazníkov s obchodníkmi, ktorí sa pri nákupe navzájom
podporujú.

Cieľom partnerov Karty Novozámčana je získať a udržať spokojných zákazníkov poskytovaním
zľavy alebo inej výhody, kvalitných služieb, a tak podporiť držiteľov Karty Novozámčana.

 • Partneri a ich výhody zapjenia sa do projektu Karta Novozámčana. (02.04.2013)
Karta Novozámčana ponúka partnerom nasledujúce výhody:

  -  Prpopagáciu na najväčšej internetovej stránke ponúkajúcej informácie o výhodách
     zákazníckych kariet www.vyhodykariet.sk,
  -  Oslovenie potenciálnych zákazníkov v lokalite svojho podnikania s výhodou, ktorú partner
     ponúka
  -  Informovanie o prebiehajúcich akciách, súťažiach a novinkách ponúkaných svojim
     zákazníkom prostredníctvom Karty Novozámčana,
  -  Informovanie o zameraní svojho podnikania v lokalite mesta Nové Zámky a blízkeho okolia
     s možnosťou uverejnenia obrázka svojej prevádzky alebo ponúkanej služby, presnej
     adresy a kontaktných údajov na prevádzku,
  -  Partner projektu Karta Novozámčana za propagáciu - reklamu neplatí.

 • Podmienky partnerstva Karty Novozámčana. (02.04.2013)
Partnerstvo Karty Novozámčana je jednoduché a podnikateľom prináša ihneď efekt - spokojných
zákazníkov, zvýšenie obratu a zvýšenie zisku. Každý partner je zaradený do poskytovateľov
zľavy alebo inej výhody ku karte - zľavy Karty Novozámčana a oslovuje veľký počet zákazníkov
v mieste svojho podnikania. Každý partner - poskytovateľ zľavy alebo inej výhody poskytuje
výhodu na základe loga ......., ktoré je zobrazené na prednej časti Karty Novozámčana.
Je to ochranná známka, ktorá umožňuje u partnerov Karty Novozámčana čerpať výhody a to aj inou
kartou ako je Karta Novozámčana v prípade, ak má takáto karta označenie .....
 • Partneri a vernostný program. (02.04.2013)
Partnerstvo v projekte Karta Novozámčana môžu využiť podniaktelia v oblasti obchodu a služieb,
ktorí nemajú vytvorený vlastný vernostný systém, prípadne aj tí, ktorí vlastný vernostný systém
už používajú. Projekt umožňuje kedykoľvek sa zaregistrovať ako poskytovateľ zľavy/výhody
a taktiež ukončenie poskytovanej zľavy alebo výhody bez časového obmedzenia.
 • Ako sa stať partnerom Karty Novozámčana. (02.04.2013)
Kontakujte nás a my Vás navštívime a zodpovieme všetky Vaše otázky.
 • Cenník platenej reklamy pre partnerov Karty Novozámčana. (02.04.2013)
Využite možnosť získania reklamy za uvádzacie ceny na stránke www.vyhodykariet.sk, pri
Karte Novozámčana. Kontaktujte nás a my Vás budeme informovať o možnostiach propagácie.
 • Odkazy
Partneri, ktorí spolupracujú na projekte Karta Novozámčana:PROJEKT KARTA NOVOZÁMČANA

Projekt vernostný program pre obyvateľov mesta Nové Zámky a blízkeho okolia,
prostredníctvom Karty Novozámčana, je súčasťou siete vernostných programov
Vyhodykariet.sk. Vznikol z iniciatívy spoločnosti Spolefekt s.r.o., ktorá chce využiť
regionálnu kartu ako nástroj na rozvoj lokality mesta Nové Zámky.

Ciele projektu Karta Novozámčana sú: Zvýhodnenie obyvateľov mesta Nové Zámky a blízkeho
                                                              okolia.
                                                              Podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
                                                              Nové Zámky.
                                                              Podpora mestských organizácií Mesta Nové Zámky.
                                                              Rozvoj cestovného ruchu v regióne mesta Nové Zámky.
                                                              Zlepšenie komunikácie medzi mestom a obyvateľmi.
                                                              Eliminácia následkov finančnej krízy a ich dopadov
                                                              na podporované ciele v meste Nové Zámky.


V roku 2013 prebehli rokovania našej spoločnosti so zástupcami mesta Nové Zámky, na základe
ktorých sa mesto rozhodlo podporiť projekt Karta Novozámčana spoluprácou pri propagácii
a je hlavným partnerom projektu. Následne sa spoločnosť Spolefekt zameriava 
na sumarizovanie partnerov projektu, ktorí podporujú jeho ciele poskytovaním zľavy alebo výhody
na tovar alebo služby pre držiteľov Karty Novozámčana s logom ........
Karta Novozámčana je vernostná karta, ktorú ktorú predávajú poskytovatelia zliav alebo iných výhod
v lokalite mesta Nové Zámky ako aj Informačná centrum mesta Nové Zámky (Hlavné námestie č. 7).
Karta sa dá objednať aj on-line priamo na web stránke www.vyhodykariet.sk pri popise Karty
Novozámčana v sekcii doplňujúce info: Eshop Karta Novozámčana.
Karta spĺňa funkciu identifikátora, ktorý umožňuje využívať kartu ako vstupenku - permanentku 
u poskytovateľov zliav po registrácii karty v prípade, ak poskytovateľ výhody ponúka takúto možnosť.
Poskytnutie zľavy alebo výhody držiteľovi Karty Novozámčana je podmienené platnou kartou a čitateľným
vyplnením mena a priezviska ako aj dátumu zakúpenia karty na zadnej strane karty osobou,
ktorá kartu predáva jej držiteľovi. Len osoba, ktorá je držiteľom karty, má možnosť zľavu
alebo výhodu využiť. Poskytovateľ zľavy/výhody si môže na základe podozrenia na zneužitie karty
inou osobou ako je jej držiteľ, overiť držiteľa karty podľa mena a priezviska vyplneného na karte
s dokladom držiteľa karty, na ktorom je meno a priezvisko, prípadne ďalšie informácie o jeho osobe.
Uvedeným zamedzíme podobnému konaniu a odcudzeniu karty jej majiteľovi vzhľadom na to,
že bude pre inú osobu bezpredmetná. Aktuálne informácie o výške zľavy alebo inej výhode, ktorú
môžete ako držiteľ karty využívať, získate na web stránke www.vyhodykariet.sk zoradené
pod Kartou Novozámčana alebo u poskytovateľa zliav, ktorí majú označenú prevádzku nálepkou 
alebo iným propagačným materiálom Karty Novozámčana. Na jednotlivých prevádzkach získate
informáciu akú výhodu Vám ponúka prevádzka, v ktorej sa nachádzate,
Karta Novozámčana je vydávaná bez obmedzenia s platnosťou 12 mesiacov od dátumu zakúpenia
a slúži jej držiteľom nielen na získavanie zliav (bonusov) v mestských organizáciách.
Zľavy a benefity získavajú obyvatelia mesta aj pri nákupe tovarov a služieb u širokej sieti partnerov,
ktorí sa zapojili do projektu regionálnej Karty Novozámčana. 

Kontakt: Tím Karta Novozámčana:
Posledná aktualizácia: (02.04.2013)

Karta Novozámčana - zľavy Nové Zámky, akcie Nové Zámky, súťaže Nové Zámky, novinky Nové Zámky
Karta Novozámčana - Nové Zámky zľavy, Nové Zámky akcie, Nové Zámky súťaže, Nové Zámky novinky
Karta Novozámčana - zľavy v Nových Zámkoch, akcie v Nových Zámkoch, súťaže v Nových Zámkoch,
novinky v Nových Zámkoch

OTÁZKY KU KARTE NOVOZÁMČANA

Nižšie nájdete odpovede na často kladené otázky týkajúce sa Karty Novozámčana.

Pokiaľ tu Vašu otázku týkajúcu sa projektu Karta Novozámčana nenájdete, napíšte nám,
radi Vám ju zodpovieme.

 • Aký je postup pre získanie Karty Novozámčana? (2.04.2013)
Kartu získate u partnerov poskytovateľov zľavy, ktorí ju predávajú. Pri kúpe karty bude
predajcia požadovať: Meno a Priezvisko - je potrebné na identidikáciu karty,
                               Mesto alebo Obec - je to informačný údaj
                               Telefón a Email - je vhodné uviesť aspoň jeden kontaktný údaj.

Pri preberaní karty je potrebné priamo na prevádzke napísať meno a priezvisko držiteľa
karty na jej zadnú časť paličkovým písmom a taktiež dátum zakúpenia karty (deň,
mesiac, rok). Uvedené údaje musia byť vyplnené jasne a čitateľným písmom.
 • Pre koho je určení Karta Novozámčana? (02.04.2013)
Karta Novozámčana je určená pre obyvateľov mesta Nové Zámky a blízkeho okolia. Umožňuje Vám čerpať
zľavy a výhody v mieste Vášho bydliska - zľavy Karta Novozámčana.
Zaujímavá je aj pre turistov mesta Nové Zámky a blízkeho okolia, ktorí chcú využívať atrakcie, 
akcie a ďalšie výhody, s ktorými sa oboznámia na stránke www.vyhodykariet.sk pod Kartou
Novozámčana. Karta Novozámčana bude Váš turistický sprievodca, s ktorým budete zvýhodnení.
 • Pre koho je určená Karta Novozámčana s označením na zadnej strane TURISTICKÁ KARTA? (02.04.2013)
Je to karta, ktorú zapožičiavajú ubytovacie zariadenia pre svojich ubytovaných hostí na dĺžku
ich pobytu podľa vlastného uváženia. Na zadnej strane karty je uvedený názov ubytovacieho
zariadenia, dátum platnosti Karty Novozámčana a text TURISTICKÁ KARTA vytlačený v ľavom
dolnom rohu.
 • Môže byť držiteľom Karty Novozámčana osoba z iného mesta alebo obce? (02.04.2013)
Samozrejme ÁNO. Osoba, ktorá chce zakúpiť Kartu Novozámčana alebo sa chce stať jej
držiteľom, nie je obmedzená svojím bydliskom.
 • Oplatí sa mi Karta Novozámčana, ak mám už iné zákaznícke karty v peňaženke? (02.04.2013)
Samozrejme ÁNO. Vernostná Karta Novozámčana je úplne nová a ponúka Vám zľavy a výhody
na tovar, služby, stravovanie, zábavu, kultúru, ubytovanie, relax, wellness, vzdelávanie,
cestovanie a omnoho viac v Nových Zámkoch, doma v mieste Vášho bydliska a okolí. Za zľavami
už Novozámčania nemusia cestovať a vynakladať peniaze na dopravu a strácať čas.
 • Prečo by mi mal obchodník ponúknuť zľavu na Kartu Novozámčana? (02.04.2013)
Najväčšou výhodou pre prevádzkovateľa organizácií alebo podnikateľov v oblasti obchodu
a služieb je možnosť odprezentovať svoj obchod alebo služby svojim zákazníkom. Tým je
držiteľ Karty Novozámčana oboznámený s prevádzkami, rôznymi akciami a atrakciami, ktoré mu jeho
okolie ponúka a zľavami, rôznymi výhodami je motivovaný ich využívať.
 • Môže mať dôchodca alebo študent Kartu Novozámčana? (02.04.2013)
Dôchodcovia ako aj študenti môžu mať Kartu Novozámčana a využívať jej výhody.
Kartu môže zakúpiť len osoba, ktorá dosiahla 18 rokov. Držiteľ karty nie je vekom obmedzený
a jej držiteľom môže byť aj osoba mladšia ako 18 rokov.
 • Čo ak mi zľava alebo výhoda nebude poskytnutá alebo nebude poskytnutá v plnej výške? (02.04.2013)
Neposkytnutie zľavy držiteľovi karty je možné len z objektívnej príčiny, a to napr.:
Keď zákazník nie je držiteľom karty, s ktorou sa preukaže u poskytovateľa zľavy so zámerom
využiť zľavu alebo výhodu.
Ak je karta natoľko znehodnotenám že nie je možné identidikovať kartu, meno a priezvisko
držiteľa alebo platnosť karty vyznačenej na karte.
 • Ako postupovať pri nájdení cudzej Karty Novozámčana? (02.04.2013)
Kartu prosím pošlite na adresu - Kontakt (nájdete ho v doplňujúcom infe. pri Karte Novozámčana).
Naša spoločnosť ju doručí jej držiteľovi.KONTAKT

KARTA NOVOZÁMČANA

Telefón:     +421 948 440 552, +421 948 440 553

WWW:      http://www.vyhodykariet.sk

E-mail:      admin@vyhodykariet.sk

Korešpondenčná adresa/Sídlo: Spolefekt s.r.o.
                                              Ku Bratke č. 2908/8
                                              934 05 Levice

Kontakty:   Office, informačné stredisko: admin@vyhodykariet.sk. (0948 440 552; 0948 440 553)
                 Bc. MIchal Holka, web administrátor projektu Karta Novozámčana: admin@vyhodykariet.sk

 

 

 

 

 
Názov klienta: Spolefekt s.r.o.
Info: Zľavy Nové Zámky. Karta Novozámčana je vernostná karta pre skvalitnenie
a zlacnenie života Novozámčanov a obyvateľov v okolí. Ponúka Vám ZĽAVY,
AKCIE, SÚŤAŽE, NOVINKY VO VAŠOM MESTE NOVÉ ZÁMKY A OKOLÍ.
Zľavy na tovar, služby, stravovanie, zábavu, kultúru, ubytovanie, relax,
wellness, vzdelávanie, cestovanie a omnoho viac v Nových Zámkoch.
Predajná cena Karty Novozámčana je 6,90 €.
Doplňujúce info.: O KARTE NOVOZÁMČANA , PRE PARTNEROV KARTY, PROJEKT KARTA NOVOZÁMČANA, OTÁZKY KU KARTE NOVOZÁMČANA, KONTAKT
Ako získať kartu: Kartu Novozámčana si môžete zakúpiť v Informačnom centre mesta Nové Zámky, Hlavné námestie č. 7 v Nových Zámkoch. Na prevádzkach u partnerov poskytujúcich zľavy, ktorí sú uvedení nižšie.
Web: www.vyhodykariet.sk
Akcie 1

LUNA-PLOTY - VÝROBA OKRASNÝCH BETÓNOVÝCH OPLOTENÍ

Info:Zľava sa vzťahuje na dodávku betónových okrasných oplotení, montáž a dopravu našich výrobkov.
Zľava sa nevzťahuje na akciové produkty a služby.
Zľava: 7%
Kontakt:Nové Zámky

LUNA-PLOTY - VÝROBA OKRASNÝCH BETÓNOVÝCH OPLOTENÍ

Mesto: Nové Zámky
E-Mail: luna.chudy@stonline.sk
Telefón: 0905220132
Web: www.lunaploty.sk

112654

Športové potreby

Info:Zľava sa vzťahuje na: športové potreby 5% , športové ceny 5%, športové siete 3%.
Zľava sa nevzťahuje na akciové ceny a svetelné tabule.
Zľava: 3-5%
Kontakt:Nové Zámky

Športové potreby

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Firma Košík - siete, s. r. o., Detvianska 3, Nové Zámky
E-Mail: kosiksport@kosiksport.sk
Telefón: 035/6424 154, 0915 742 853
Web: www.kosiksport.sk

112652

Domen - kúpeľňové štúdio

Info:Akcia pre držiteľov Kariet Novozámčana - 12% na všetok sortiment na mesiac apríl.
Nevzťahuje sa na tovar v akcii.
Zľava: 12%
Kontakt:Nové Zámky

Domen - kúpeľňové štúdio

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Komárňanská ulica č. 8; F. Kapisztóryho č. 42; Nitrianska cesta č. 76, Nové Zámky
E-Mail: perla@domen.sk
Telefón: 035/6401 265; 0902 915 631
Web: www.domen.sk

112750
Akcia

Kaderníctvo - dámske, pánske, detské

Info:Pre držiteľov Karty Novozámčana sme si pripravili akciu:
- Keratínový zábal zadarmo pri farbení vlasov.
Účinky:Zocelí končeky a poznateľný pocit regenerácie a ľahšie
upraviteľné vlasy aj po viacerých umytiach je zaručený.
Akcia platí až do odvolania.
Kontakt:Nové Zámky

Kaderníctvo - dámske, pánske, detské

Mesto: Nové Zámky
Adresa: SNP č. 36, Nové Zámky
E-Mail: hrabovszka.h@gmail.com
Telefón: 0917 186 204
Web: FB: Kaderníctvo Henika

112527

Knihy a hračky Sloník

Info:Pripravte svoj dvor na jarnú zábavu! Len u nás drevené pieskovisko s ochrannou plachtou teraz za 45,99 eur, záhradný košík s náradím teraz za 10,69 eur, hračky na tlačenie teraz za 5,90 eur, rebríky a hojdačky pre deti nájdete v našom e-shope www.hrackyslonik.sk. Tovar si môžete prevziať alebo zakúpiť v skladových priestoroch našej predajne na Björnsonovej ulici 2. v Nových Zámkoch každý piatok od 10.00 do 14.00 h. Len pre Vás platí zľava 5% z celkového nákupu. Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii. Tešíme sa na Vás!
Zľava: 5%
Kontakt:Nové Zámky

Knihy a hračky Sloník

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Björnsonova č. 2, Nové Zámky
E-Mail: info@hrackyslonik.sk
Telefón: 0902 588 449; 0948 502 602
Web: www.hrackyslonik.sk

112545

Optika Lux

Info:Využite mimoriadnu akciu na nákup slnečných a dioptrických okuliarov značka Ray Ban a Vogue v našej predajni a získajte -12% zľavu s Kartou Novozámčana. Akcia platí do 30. júna
Zľava: 12%
Kontakt:Nové Zámky

Optika Lux

Mesto: Nové Zámky
Adresa: J. Kráľa č. 3, Nové Zámky
E-Mail: optika.lux.nz@gmail.com
Telefón: 0915 260 027

112772

Profit Pneu - pneuservis

Info:Zľava sa vzťahuje pre držiteľov Karty Novozámčana na všetky autoservisové služby -40%.
Zľava: 20%
Kontakt:Nové Zámky

Profit Pneu - pneuservis

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Budovateľská č. 2, Nové Zámky
E-Mail: profitpn@nextra.sk
Telefón: 0905 327 284
Web: www.profitpneu.sk

112751

Informácie o projekte Karta Novozámčana

Info:Spustenie projektu Karta Novozámčana je dňa 25.06.2013.
Pre informácie o realizácii projektu Karta Novozámčana nás kontaktujte prosím
na čísle +421 948 440 553. Ďakujeme, tím Spolefekt s.r.o.
Kontakt:
112507

ABC Autosúčiastky

Info:Zľava sa vzťahuje na všetok tovar.
Zľava: 10%
Kontakt:Nové Zámky

ABC Autosúčiastky

Mesto: Nové Zámky
Adresa: M. R. Štefánika č. 66, Nové Zámky
E-Mail: abcautosuciastky@stonline.sk
Telefón: 035/6426 937; 0905 321 937

112522

Darčeková predajňa Christine design

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment okrem tovaru v akcii.
Zľava: 5%
Kontakt:Nové Zámky

Darčeková predajňa Christine design

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Letomostie 2, Nové Zámky; Podzámska 18, Nové Zámky
E-Mail: obchod@izbovefontany.sk
Telefón: 0948 494 969
Web: www.izbovefontany.sk

112754

Domen - kúpeľňové štúdio

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment predajne.
Nevzťahuje sa na akciový tovar.
Zľava: 7%
Kontakt:Nové Zámky

Domen - kúpeľňové štúdio

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Komárňanská ulica č. 8; F. Kapisztóryho č. 42; Nitrianska cesta č. 76, Nové Zámky
E-Mail: perla@domen.sk
Telefón: 035/6401 265; 0902 915 631
Web: www.domen.sk

112528


Edera fitstudio

Info:Zľava sa vzťahuje na jednorazové vstupy: 15%
a na zakúpené permanentky: 5%.
viac info »
Zľava: 5 a 15%
Kontakt:Nové Zámky

Edera fitstudio

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Ernestova bašta č. 7, Nové Zámky
Telefón: 0917 078 907
Web: www.edera.sk, FB: ederafitstudio

112514

Elektronické cigarety a príslušenstvo

Info:Zľava na všetok tovar v našej predajni.
Zľavu nie je možné kombinovať s kartami zákazníka predajne.
Otváracia doba: PO-PI: 9:00 - 17:00 (obed 11:30 - 12:00)
SO: 9:00 - 12:00
Zľava: 5%
Kontakt:Nové Zámky

Elektronické cigarety a príslušenstvo

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Ernestova bašta č. 10, Nové Zámky (blízko trhoviska)
E-Mail: predajna@ecigarety-inhalatory.sk
Telefón: 0911 949 979
Web: www.ecigarety-inhalatory.sk

112521

Firma Štrba - kanalizácie

Info:Zľava sa vzťahuje na celkové služby.
Zľava: 10%
Kontakt:Nové Zámky

Firma Štrba - kanalizácie

Mesto: Nové Zámky
E-Mail: info@firmastrba.eu
Telefón: 0905 042 113
Web: www.firmastrba.eu

112530

Kaderníctvo - dámske, pánske, detské

Info:Zľava sa vzťahuje na kompletné služby poskytované
v kaderníctve - strihanie, farbenie, melírovanie, úprava
a styling vlasov, spoločenské účesy, trvalá a ošetrenie vlasov
infražehličkou.
Zľava: 7%
Kontakt:Nové Zámky

Kaderníctvo - dámske, pánske, detské

Mesto: Nové Zámky
Adresa: SNP č. 36, Nové Zámky
E-Mail: hrabovszka.h@gmail.com
Telefón: 0917 186 204
Web: FB: Kaderníctvo Henika

112526

Knihy a hračky Sloník

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment predajne.
Zľavy a vernostné karty nie je možné kumulovať.
Zľava: 5%
Kontakt:Nové Zámky

Knihy a hračky Sloník

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Björnsonova č. 2, Nové Zámky
E-Mail: info@hrackyslonik.sk
Telefón: 0902 588 449; 0948 502 602
Web: www.hrackyslonik.sk

112544

Kuchyne ENZO

Info:Pri objednávke kuchynskej zostavy v hodnote nad 2 000€,
získavate od nás zľavu 4% na celú kuchynskú zostavu.
Kuchyňa nad 3 000€ od nás automaticky získava zľavu
6% z celkovej ceny kuchyne.
Na drez, batériu a odpadkový kôš Blanco získavate od nás
špeciálnu 5% zľavu, a na spotrebiče Nardi v prípade objednávky
celého setu až 7% zľavu.
Zľavy sa nekumulujú.
Zľava: 4-7%
Kontakt:Nové Zámky

Kuchyne ENZO

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Dvorská cesta č. 8, Nové Zámky
E-Mail: info@kuchyneenzo.sk
Telefón: 0915 497 988
Web: www.kuchyneenzo.sk

112524

Optika Lux

Info:Zľava 10% na dioptrické a slnečné okuliare.
Zľava 30% na vyšetrenie zrakovej ostrosti.
Zľava: 10 a 30%
Kontakt:Nové Zámky

Optika Lux

Mesto: Nové Zámky
Adresa: J. Kráľa č. 3, Nové Zámky
E-Mail: optika.lux.nz@gmail.com
Telefón: 0915 260 027

112531

Predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných dielov

Info:Zľava sa vzťahuje na u nás zakúpené traktory
a na príslušenstvo k traktorom.
Zľava: 10%
Kontakt:Nové Zámky

Predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných dielov

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Komárňanská cesta č. 41, Nové Zámky
E-Mail: igorj@odisys.hu
Telefón: 0918 533 717
Web: www.odisys.sk

112517

Pressíčko.sk

Info:Zľavy pre držiteľov Kariet Novozámčana:
- ochutnávka kávy zdarma
- 5% na 1 kávu podľa vlastného výberu
- 5% na baristické pomôcky
Zľava: 5%
Kontakt:Nové Zámky

Pressíčko.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Čižmárska č. 2, Nové Zámky
E-Mail: pressicko@pressicko.sk
Telefón: 0915 966 320
Web: www.pressicko.sk

112525

Profit Pneu - pneuservis

Info:Zľava sa vzťahuje na tovar -20% a služby -10%.
Zľava: 10 a 20%
Kontakt:Nové Zámky

Profit Pneu - pneuservis

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Budovateľská č. 2, Nové Zámky
E-Mail: profitpn@nextra.sk
Telefón: 0905 327 284
Web: www.profitpneu.sk

112519

Slovaktual - okná a dvere

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment poskytovaného tovaru -
predaj, výrobu a montáž plastových a hliníkových okien a dverí
a tiež príslušenstvo k oknám a dverám.
Zľava: 5%
Kontakt:Nové Zámky

Slovaktual - okná a dvere

Mesto: Nové Zámky
Adresa: P. Blahu č. 19, Nové Zámky
E-Mail: novezamky@slovaktual.sk
Telefón: 0908 713 576
Web: www.slovaktual.sk

112516

Svetluška - svietidlá

Info:Zľava sa vzťahuje na celý sortiment poskytovaného
tovaru - svietidlá, elektroinštalačný materiál,
svetelné zdroje, led žiarovky, led pásy.
Zľava: 5%
Kontakt:Nové Zámky

Svetluška - svietidlá

Mesto: Nové Zámky
Adresa: M. R. Štefánika č. 31, Nové Zámky
E-Mail: svetluska@svetluskanz.sk
Telefón: 035/6420890
Web: www.svetluskashop.sk

112532

Upratovacie služby, maliarske a natieračské práce

Info:Zľava sa vzťahuje na upratovacie služby a tepovanie,
maliarske a natieračské práce.
Zľava: 10%
Kontakt:Nové Zámky

Upratovacie služby, maliarske a natieračské práce

Mesto: Nové Zámky
E-Mail: kadekstav@gmail.com
Telefón: 0908 774 635; 0940 847 779

112515

Zelená alej

Info:Zľava 3 % pri kúpe rodinného domu + doplnky zdarma.
Zľava: 3%
Kontakt:Nové Zámky

Zelená alej

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Ada trading s.r.o., Žerotínova bašta 1, Nové Zámky
E-Mail: moldova@molda.sk
Telefón: 0908 706 651; 0917 752 360
Web: www.adatrading.sk

112518

Reklamní partneri

 • MSKS Nové zámky
 • Castrum Novum
 • TV Nové Zámky
 • Chýrnik

TOP zákaznícka vernostná, zľavová či platobná karta

 • Karta Piešťanca
  Karta Piešťanca
 • Karta Žiarčana
  Karta Žiarčana
 • Karta Novozámčana
  Karta Novozámčana
 • Karta Levičana
  Karta Levičana