Vyberte si kartu podľa seba
Zľavy, akcie a novinky na zákazníckych kartách.
Karty: Výhody: Lokalita:
Názov karty: Karta Terno plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Názov klienta: TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
Info: S nákupnou kartou Terno plus získate zľavu z každého nákupu.
Ako získať kartu: Kartu získate vyplnením tlačiva - Žiadosť o vydanie nákupnej karty TERNO plus, ktoré si môžete vyžiadať na niektorej z našich predajní. Súčasťou tlačiva je perforovaná dočasná papierová karta s 13-miestnym EAN kódom, ktorú môžete IHNEĎ používať. Súčasťou používania dočasnej karty je odovzdať správne vyplnené tlačivo na predajnom mieste.
Web: www.ternoslovensko.sk
 Zľava z nákupu - Terno Slovensko

V roku 2011 vám TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, poskytuje zľavu z ročného
objemu nákupov evidovaných na kartu Terno plus v sieti predajní
TERNO Slovensko, spotrebné družstvo do 31.12.2011.
Následne v budúcom roku si zľavu môžete uplatniť pri akomkoľvek nákupe. 

Terno Slovensko poskytuje dve úrovne výšky zľavy: svojim zákazníkom vo výške 1,5 %
                                                                        svojim členom vo výške 2 %

Dôležité:
Ak zákazník bude dočasnú kartu Terno plus používať aj napriek tomu, že neodovzdal riadne
vyplnenú Žiadosť o vydanie nákupnej karty TERNO plus (plastovej),
nebude možné dočasnú nákupnú kartu zaevidovať do databázy zákazníkov.
 
Čerpanie zľavy je možné len ak ste držiteľ plastovej nákupnej karty Terno plus. 
Na papierovú ani dodatkovú nákupnú kartu nie je možné uplatniť si čerpanie zľavy z nákupov.
Ak stratíte, poškodíte alebo Vám ukradnú nákupnú kartu TERNO plus je možné požiadať
o vydanie duplikátu v ktorejkoľvek predajni TERNO Supermarket a POTRAVINY. Vydanie
duplikátu dočasnej papierovej karty nie je možné.
 
 
Rodinná nákupná karta Terno plus

Novinkou je rodinný charakter nákupnej karty, kartu môžu používať
        aj rodinní príslušníci po oddelení karty v mieste perforácie.
Zákazník môže kartu ihneď používať.
Vydávanie duplikátov nákupných kariet je bez poplatku.
 
 
Zľava

Zľava z nákupov sa vypočíta zákazníkom, ktorí si v období od 1.1. - 31.12. príslušného
        kalendárneho roka zaevidovali výšku nákupov na svoju nákupnú kartu TERNO plus.
Zľavu si môže uplatniť len majiteľ nákupnej karty (osoba uvedená na plastovej karte)
        na základe podmienok vernostného systému TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
        a to formou opätovného nákupu.
Zľava bude nahratá formou spätného kreditu na nákupnej karte TERNO plus.
Výšku percenta zľavy za príslušný kalendárny rok stanoví predstavenstvo
         spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo.
Termín začiatku vyplácania zliav sa dozvie zákazník v každej predajni TERNO Supermarket
        a POTRAVINY.
  
Vážení držitelia nákupných kariet, v termíne od 24. 3. - 31.12. 2011 vyplácame vo všetkých
pokladniach Vaše zľavy za nákupy zrealizované v roku 2010.
Vaše prípadné reklamácie vybavíme na tel. čísle 02/ 59 30 73 13.
 

Zľava z nákupu - Terno Slovensko

Info:V roku vám TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, poskytuje zľavu z ročného objemu
nákupov evidovaných na kartu Terno plus v sieti predajní TERNO Slovensko, spotrebné družstvo.
Následne v budúcom roku si zľavu môžete uplatniť pri akomkoľvek nákupe.
viac info »
Zľava: od 1,5 až do 2%
Kontakt:Banská Bystrica, Bratislava, Pezinok, Trenčín

Zľava z nákupu - Terno Slovensko

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: Terno Europa; Na Troskách č. 25
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 48 47 26 634
Web: www.ternoslovensko.sk

Zľava z nákupu - Terno Slovensko

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Bratská; Bratská č. 3
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 68 20 87 11
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Aupark; Einsteinova č. 18
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 68 20 27 13
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno DNV; J. Kostru č. 1
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 69 30 96 12
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Kresánkova; Kresánkova č. 3
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 20 90 92 08
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Retro; Nevädzova č. 6
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 908 770 815
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Homolová; Homolová č. 2
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 64 36 50 80
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Krasňany; Pekná cesta 2/A
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 908 770 821
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Vajnory; Osloboditeľská č. 22
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 43 71 23 04
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Ovsište; Ovsištské nám. č. 1
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 62 41 04 12
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Rusovce; Balkánska č. 133
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 62 85 91 20
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Jasovská; Jasovská 3/A
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 63 81 43 21
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Centrum; Zohorská č. 1
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 65 42 86 48
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Seberíniho; Seberíniho č. 14
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 43 42 74 13
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Apollo; Mlynské nivy č. 45
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 53 41 30 44
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Starhradská; Starhradská č. 1
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 63 83 53 16
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Budúcnosť; Drieňová č. 40
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 43 42 15 32
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Drotárska; Drotárska č. 51
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 62 80 10 01
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Stromová; Stromová č. 16
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 54 77 10 26
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Terno Hraničná; Hraničná č. 20
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 53 41 78 07
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Potraviny Nobelka; Nobelova 3/A
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 44 25 85 25
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Potraviny Miletička; Miletičova č. 9
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 55 57 50 71
Web: www.ternoslovensko.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Potraviny Kašmírka; Kašmírska č. 5
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 2 43 19 19 51
Web: www.ternoslovensko.sk

Zľava z nákupu - Terno Slovensko

Mesto: Pezinok
Adresa: Terno Bratská; Svätoplukova 11/b
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 33 64 00 010
Web: www.ternoslovensko.sk

Zľava z nákupu - Terno Slovensko

Mesto: Trenčín
Adresa: Terno Laugaricio; Belá č. 7271 (OC Laugaricio)
E-Mail: sekretariat@ternosk.eu
Telefón: +421 32 65 13 510
Web: www.ternoslovensko.sk

112158

TOP zákaznícka vernostná, zľavová či platobná karta

 • Karta Piešťanca
  Karta Piešťanca
 • Karta Žiarčana
  Karta Žiarčana
 • Karta Novozámčana
  Karta Novozámčana
 • Karta Levičana
  Karta Levičana