Vyberte si kartu podľa seba
Zľavy, akcie a novinky na zákazníckych kartách.
Karty: Výhody: Lokalita:
Názov karty: Zákaznícka karta PNEUBOX

Názov klienta: ContiTrade Slovakia s. r. o.
Info: Po predložení Zákazníckej karty Pneubox, bude zákazník zvýhodnený
pri každom nákupe tovarov a služieb na predajných bodoch Pneubox.
Výhody, ktoré držiteľ karty získa, prekračujú rámec vyhlásených
akciových ponúk, ak nie je v podmienkach uvedené inak. Tiež má
zákazník možnosť využiť zaujímavé ponuky, pripravené prednostne
iba pre držiteľov karty. Držiteľom našej karty venujeme špeciálnu
starostlivosť a informujeme ich o najlepších ponukách.
Ako získať kartu: Členstvo vo vernostnom programe "Zákaznícka karta Pneubox" vzniká akýmkoľvek nákupom tovaru, resp. služby v niektorom z predajných bodov Pneubox v Slovenskej republike a riadnym vypísaním Registračného formulára pre vernostný program "Zákaznícka karta Pneubox". Následne je zákazníkovi vydaná Zákaznícka karta Pneubox. Jej výhody je možné využiť už pri tomto prvom nákupe. Zákaznícka karta Pneubox je platná vo všetkých krajinách viacznačkovej predajno - servisnej siete Pneubox, teda na Slovensku a v Maďarsku.
Web: www.pneubox.sk
Doživotná záruka na pneumatiky

Každý účastník programu Zákaznícka karta PNEUBOX môže po kúpe
aspoň 1 pneumatiky získať doživotnú záruku na pneumatiky.

Doživotná záruka sa vzťahuje na výrobné vady zistené na osobných
a SUV pneumatikách zakúpených po 1. 10. 2009 v obchodnej sieti
Pneubox. Podmienkou uznania doživotnej záruky je predloženie
predajného dokladu s uvedeným dátum výroby pneumatík.

Doživotná záruka sa vzťahuje na pneumatiky:
- letné/zimné osobné a SUV pnematiky
- všetky rýchlostné indexy
- všetky predávané značky pneumatík v sieti Pneubox.

Doživotná záruka na pneumatiky neplatí v sieti Pneubox partnerov.

Doživotná záruka na pneumatiky

Info:Každý účastník programu Zákaznícka karta PNEUBOX môže po kúpe
aspoň 1 pneumatiky získať doživotnú záruku na pneumatiky.
viac info »
Kontakt:Banská Bystrica, Bojnice, Bratislava, Humenné, Košice, Levice, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Zvolen, Šahy, Žilina

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: Pneubox, Partizánska cesta č. 114
E-Mail: banbystrica.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 48 41 42 833
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Bojnice
Adresa: Pneubox, Opatovská cesta č. 9
E-Mail: bojnice.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 46 54 21 739
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Panónska cesta č. 45
E-Mail: bapanonska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 32 11 12 33
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Polianky č. 27
E-Mail: bapolianky.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 64 46 25 45
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Vajnorská č. 171/A
E-Mail: bavajnorska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 49 10 99 12
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Kopčianska č. 14
E-Mail: bakopcianska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 63 81 44 13
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Humenné
Adresa: Pneubox, Štefánikova č. 8
E-Mail: humenne.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 57 77 54 914
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Košice
Adresa: Pneubox, Južná trieda č. 62
E-Mail: kejuzna.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 55 72 05 512
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Košice
Adresa: Pneubox, Moldavská cesta č. 26/A
E-Mail: kemoldavska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 55 78 95 596
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Levice
Adresa: Pneubox, Kasárenská č. 8
E-Mail: levice.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 36 63 12 977
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Martin
Adresa: Pneubox, Kollárova č. 91
E-Mail: martin.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 43 42 20 672
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Michalovce
Adresa: Pneubox, Močarianska č. 1534/4
E-Mail: michalovce.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 56 68 85 571
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Nitra
Adresa: Pneubox, Novozámocká č. 2/A
E-Mail: nitra.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 37 65 18 156
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Pneubox, Budovateľská č. 4
E-Mail: novezamky.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 35 69 21 518
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Partizánske
Adresa: Pneubox, Nitrianska cesta č. 1461
E-Mail: partizanske.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 38 74 99 082
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Poprad
Adresa: Pneubox, Teplická cesta č. 1
E-Mail: poprad.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 52 77 64 240
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Považská Bystrica
Adresa: Pneubox, Športovcov č. 344
E-Mail: povbystrica.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 42 43 26 889
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Prešov
Adresa: Pneubox, Duklianska č. 20
E-Mail: presov.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 51 77 13 439
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Púchov
Adresa: Pneubox, Streženická cesta č. 1906/56
E-Mail: puchov.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 42 47 11 266
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: Pneubox, Cintorínska č. 404
E-Mail: rimsobota.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 47 56 33 665
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Ružomberok
Adresa: Pneubox, Bystrická cesta č. 2509
E-Mail: ruzomberok.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 44 43 25 627
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: Pneubox, Mlýnska č. 39
E-Mail: spisskanv.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 53 44 65 033
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Topoľčany
Adresa: Pneubox, Jesenského č. 27
E-Mail: topolcany.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 38 53 24 537
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Trenčín
Adresa: Pneubox, Kubranská č. 1/754
E-Mail: trencin.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 32 74 30 242
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Trnava
Adresa: Pneubox, Mikovíniho č. 10/A
E-Mail: trnava.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 33 55 36 221
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Zvolen
Adresa: Pneubox, Neresnícka č. 254
E-Mail: zvolen.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 45 52 41 611
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Šahy
Adresa: Pneubox, SNP č. 21
E-Mail: sahy.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 36 74 10 550
Web: www.pneubox.sk

Doživotná záruka na pneumatiky

Mesto: Žilina
Adresa: Pneubox, Kragujevská č. 6
E-Mail: zilina.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 41 50 73 320
Web: www.pneubox.sk

112056

Prenosnosť zákazníckej karty

Info:Zákaznícku kartu PNEUBOX môže okrem majiteľa karty používať aj jeho
rodina, priatelia, známi a pod.
Kontakt:Banská Bystrica, Bojnice, Bratislava, Humenné, Košice, Levice, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Zvolen, Šahy, Žilina

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: Pneubox, Partizánska cesta č. 114
E-Mail: banbystrica.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 48 41 42 833
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Bojnice
Adresa: Pneubox, Opatovská cesta č. 9
E-Mail: bojnice.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 46 54 21 739
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Panónska cesta č. 45
E-Mail: bapanonska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 32 11 12 33
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Polianky č. 27
E-Mail: bapolianky.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 64 46 25 45
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Vajnorská č. 171/A
E-Mail: bavajnorska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 49 10 99 12
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Kopčianska č. 14
E-Mail: bakopcianska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 63 81 44 13
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Humenné
Adresa: Pneubox, Štefánikova č. 8
E-Mail: humenne.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 57 77 54 914
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Košice
Adresa: Pneubox, Južná trieda č. 62
E-Mail: kejuzna.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 55 72 05 512
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Košice
Adresa: Pneubox, Moldavská cesta č. 26/A
E-Mail: kemoldavska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 55 78 95 596
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Levice
Adresa: Pneubox, Kasárenská č. 8
E-Mail: levice.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 36 63 12 977
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Martin
Adresa: Pneubox, Kollárova č. 91
E-Mail: martin.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 43 42 20 672
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Michalovce
Adresa: Pneubox, Močarianska č. 1534/4
E-Mail: michalovce.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 56 68 85 571
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Nitra
Adresa: Pneubox, Novozámocká č. 2/A
E-Mail: nitra.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 37 65 18 156
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Pneubox, Budovateľská č. 4
E-Mail: novezamky.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 35 69 21 518
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Partizánske
Adresa: Pneubox, Nitrianska cesta č. 1461
E-Mail: partizanske.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 38 74 99 082
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Poprad
Adresa: Pneubox, Teplická cesta č. 1
E-Mail: poprad.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 52 77 64 240
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Považská Bystrica
Adresa: Pneubox, Športovcov č. 344
E-Mail: povbystrica.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 42 43 26 889
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Prešov
Adresa: Pneubox, Duklianska č. 20
E-Mail: presov.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 51 77 13 439
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Púchov
Adresa: Pneubox, Streženická cesta č. 1906/56
E-Mail: puchov.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 42 47 11 266
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: Pneubox, Cintorínska č. 404
E-Mail: rimsobota.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 47 56 33 665
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Ružomberok
Adresa: Pneubox, Bystrická cesta č. 2509
E-Mail: ruzomberok.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 44 43 25 627
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: Pneubox, Mlýnska č. 39
E-Mail: spisskanv.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 53 44 65 033
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Topoľčany
Adresa: Pneubox, Jesenského č. 27
E-Mail: topolcany.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 38 53 24 537
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Trenčín
Adresa: Pneubox, Kubranská č. 1/754
E-Mail: trencin.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 32 74 30 242
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Trnava
Adresa: Pneubox, Mikovíniho č. 10/A
E-Mail: trnava.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 33 55 36 221
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Zvolen
Adresa: Pneubox, Neresnícka č. 254
E-Mail: zvolen.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 45 52 41 611
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Šahy
Adresa: Pneubox, SNP č. 21
E-Mail: sahy.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 36 74 10 550
Web: www.pneubox.sk

Prenosnosť zákazníckej karty

Mesto: Žilina
Adresa: Pneubox, Kragujevská č. 6
E-Mail: zilina.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 41 50 73 320
Web: www.pneubox.sk

112057

Zľava na služby

Info:Majiteľ Zákazníckej karty PNEUBOX môže využiť zľavu
na pneuservisné a autoservisné služby.
Zľava: 5%
Kontakt:Banská Bystrica, Bojnice, Bratislava, Humenné, Košice, Levice, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Zvolen, Šahy, Žilina

Zľava na služby

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: Pneubox, Partizánska cesta č. 114
E-Mail: banbystrica.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 48 41 42 833
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Bojnice
Adresa: Pneubox, Opatovská cesta č. 9
E-Mail: bojnice.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 46 54 21 739
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Panónska cesta č. 45
E-Mail: bapanonska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 32 11 12 33
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Polianky č. 27
E-Mail: bapolianky.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 64 46 25 45
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Vajnorská č. 171/A
E-Mail: bavajnorska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 49 10 99 12
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Kopčianska č. 14
E-Mail: bakopcianska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 63 81 44 13
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Humenné
Adresa: Pneubox, Štefánikova č. 8
E-Mail: humenne.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 57 77 54 914
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Košice
Adresa: Pneubox, Južná trieda č. 62
E-Mail: kejuzna.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 55 72 05 512
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Košice
Adresa: Pneubox, Moldavská cesta č. 26/A
E-Mail: kemoldavska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 55 78 95 596
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Levice
Adresa: Pneubox, Kasárenská č. 8
E-Mail: levice.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 36 63 12 977
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Martin
Adresa: Pneubox, Kollárova č. 91
E-Mail: martin.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 43 42 20 672
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Michalovce
Adresa: Pneubox, Močarianska č. 1534/4
E-Mail: michalovce.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 56 68 85 571
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Nitra
Adresa: Pneubox, Novozámocká č. 2/A
E-Mail: nitra.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 37 65 18 156
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Pneubox, Budovateľská č. 4
E-Mail: novezamky.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 35 69 21 518
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Partizánske
Adresa: Pneubox, Nitrianska cesta č. 1461
E-Mail: partizanske.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 38 74 99 082
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Poprad
Adresa: Pneubox, Teplická cesta č. 1
E-Mail: poprad.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 52 77 64 240
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Považská Bystrica
Adresa: Pneubox, Športovcov č. 344
E-Mail: povbystrica.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 42 43 26 889
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Prešov
Adresa: Pneubox, Duklianska č. 20
E-Mail: presov.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 51 77 13 439
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Púchov
Adresa: Pneubox, Streženická cesta č. 1906/56
E-Mail: puchov.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 42 47 11 266
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: Pneubox, Cintorínska č. 404
E-Mail: rimsobota.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 47 56 33 665
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Ružomberok
Adresa: Pneubox, Bystrická cesta č. 2509
E-Mail: ruzomberok.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 44 43 25 627
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: Pneubox, Mlýnska č. 39
E-Mail: spisskanv.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 53 44 65 033
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Topoľčany
Adresa: Pneubox, Jesenského č. 27
E-Mail: topolcany.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 38 53 24 537
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Trenčín
Adresa: Pneubox, Kubranská č. 1/754
E-Mail: trencin.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 32 74 30 242
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Trnava
Adresa: Pneubox, Mikovíniho č. 10/A
E-Mail: trnava.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 33 55 36 221
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Zvolen
Adresa: Pneubox, Neresnícka č. 254
E-Mail: zvolen.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 45 52 41 611
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Šahy
Adresa: Pneubox, SNP č. 21
E-Mail: sahy.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 36 74 10 550
Web: www.pneubox.sk

Zľava na služby

Mesto: Žilina
Adresa: Pneubox, Kragujevská č. 6
E-Mail: zilina.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 41 50 73 320
Web: www.pneubox.sk

112055

Zľava na tovar

Info:Každý držiteľ Zákazníckej karty PNEUBOX má po jej predložení
možnosť uplatniť si vyššie zľavy na tovar.
Kontakt:Banská Bystrica, Bojnice, Bratislava, Humenné, Košice, Levice, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Zvolen, Šahy, Žilina

Zľava na tovar

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: Pneubox, Partizánska cesta č. 114
E-Mail: banbystrica.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 48 41 42 833
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Bojnice
Adresa: Pneubox, Opatovská cesta č. 9
E-Mail: bojnice.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 46 54 21 739
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Panónska cesta č. 45
E-Mail: bapanonska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 32 11 12 33
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Polianky č. 27
E-Mail: bapolianky.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 64 46 25 45
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Vajnorská č. 171/A
E-Mail: bavajnorska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 49 10 99 12
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pneubox, Kopčianska č. 14
E-Mail: bakopcianska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 2 63 81 44 13
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Humenné
Adresa: Pneubox, Štefánikova č. 8
E-Mail: humenne.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 57 77 54 914
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Košice
Adresa: Pneubox, Južná trieda č. 62
E-Mail: kejuzna.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 55 72 05 512
Web: www.pneubox.sk

Mesto: Košice
Adresa: Pneubox, Moldavská cesta č. 26/A
E-Mail: kemoldavska.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 55 78 95 596
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Levice
Adresa: Pneubox, Kasárenská č. 8
E-Mail: levice.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 36 63 12 977
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Martin
Adresa: Pneubox, Kollárova č. 91
E-Mail: martin.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 43 42 20 672
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Michalovce
Adresa: Pneubox, Močarianska č. 1534/4
E-Mail: michalovce.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 56 68 85 571
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Nitra
Adresa: Pneubox, Novozámocká č. 2/A
E-Mail: nitra.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 37 65 18 156
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Pneubox, Budovateľská č. 4
E-Mail: novezamky.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 35 69 21 518
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Partizánske
Adresa: Pneubox, Nitrianska cesta č. 1461
E-Mail: partizanske.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 38 74 99 082
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Poprad
Adresa: Pneubox, Teplická cesta č. 1
E-Mail: poprad.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 52 77 64 240
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Považská Bystrica
Adresa: Pneubox, Športovcov č. 344
E-Mail: povbystrica.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 42 43 26 889
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Prešov
Adresa: Pneubox, Duklianska č. 20
E-Mail: presov.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 51 77 13 439
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Púchov
Adresa: Pneubox, Streženická cesta č. 1906/56
E-Mail: puchov.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 42 47 11 266
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: Pneubox, Cintorínska č. 404
E-Mail: rimsobota.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 47 56 33 665
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Ružomberok
Adresa: Pneubox, Bystrická cesta č. 2509
E-Mail: ruzomberok.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 44 43 25 627
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: Pneubox, Mlýnska č. 39
E-Mail: spisskanv.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 53 44 65 033
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Topoľčany
Adresa: Pneubox, Jesenského č. 27
E-Mail: topolcany.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 38 53 24 537
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Trenčín
Adresa: Pneubox, Kubranská č. 1/754
E-Mail: trencin.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 32 74 30 242
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Trnava
Adresa: Pneubox, Mikovíniho č. 10/A
E-Mail: trnava.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 33 55 36 221
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Zvolen
Adresa: Pneubox, Neresnícka č. 254
E-Mail: zvolen.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 45 52 41 611
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Šahy
Adresa: Pneubox, SNP č. 21
E-Mail: sahy.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 36 74 10 550
Web: www.pneubox.sk

Zľava na tovar

Mesto: Žilina
Adresa: Pneubox, Kragujevská č. 6
E-Mail: zilina.mop@pneubox.sk
Telefón: +421 41 50 73 320
Web: www.pneubox.sk

112054

TOP zákaznícka vernostná, zľavová či platobná karta

 • Karta Piešťanca
  Karta Piešťanca
 • Karta Žiarčana
  Karta Žiarčana
 • Karta Novozámčana
  Karta Novozámčana
 • Karta Levičana
  Karta Levičana