Vyberte si kartu podľa seba
Zľavy, akcie a novinky na zákazníckych kartách.
Karty: Výhody: Lokalita:
Názov karty: Bratislavská mestská karta (BMK)

Názov klienta: Hlavné mesto SR Bratislava
Info: BKM je spojením platobnej karty s dopravnou čipovou kartou platnou
v bratislavskej MHD, ktorá jej držiteľovi umožňuje získavať bonusy
od mesta pri využívaní mestských služieb a využívať množstvo zliav a výhod
pri nákupe tovarov a služieb.
Ako získať kartu: BKM získate navštívením jednej z partnerských bánk: Všeobecná úverová banka, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; UniCredit Bank Slovakia a.s.; VOLKSBANK Slovensko, a.s., Poštová banka, a.s.
Web: www.karta.bratislava.sk
 DPB - DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA A.S.

Zľava platí na neprenosné predplatné cestovné lístky (mesačné,
štvrťročné, ročné - obyčajné aj zľavnené) na mestskú hromadnú
dopravu v Bratislave. Podmienkou poskytnutia zľavy je aktivácia
dopravnej funkcie na karte  a zaplatenie PCL Bratislavskou mestskou
kartou na predajnom mieste Dopravného podniku Bratislava.

Zoznam predajných miest DPB najdete tu - predajne.

Podmienkou poskytnutia bonusu - zľavy pri úhrade PCL cez internet je zadanie
18 miestneho čísla vytlačeného na zadnej strane Bratislavskej mestskej karty,
ktoré je umiestnené nad logom Dopravného podniku Bratislava.

Dôležité upozornenie pre nákup PCL na Bratislavskú mestskú kartu
s bonusom - zľavou.

Držiteľ Bratislavskej mestskej karty je povinný navštíviť jedno z predajných
miest DPB pri aktivácii Bratislavskej mestskej karty, a potom raz za 13 mesiacov
a preukázať trvalý pobyt v Bratislave platným občianskym preukazom.
V opačnom prípade si nebude môcť zakúpiť PCL na Bratislavskú mestskú kartu
s bonusom - zľavou.

Dopravný podnik Bratislava a.s. - DPB

Info:Zľava platí na neprenosné predplatné cestovné lístky (mesačné, štvrťročné, ročné - obyčajné aj zľavnené) na mestskú hromadnú dopravu v Bratislave. Podmienkou poskytnutia zľavy je aktivácia dopravnej funkcie na karte a zaplatenie PCL Bratislavskou mestskou kartou na predajnom mieste Dopravného podniku Bratislava.
viac info »
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

Dopravný podnik Bratislava a.s. - DPB

Mesto: Bratislava
Adresa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska ulica č. 1 (Bratislava 1)
E-Mail: inf@dpb.sk
Telefón: +421 2 59 50 59 50, +421 2 59 50 11 11
Web: www.dpb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PREDAJNÉ MIESTO DPB - Hodžovo nám. (podchod); Podchod pred Prezidentským palácom
E-Mail: inf@dpb.sk
Telefón: +421 2 54 63 03 62, +421 2 54 41 96 94
Web: www.dpb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PREDAJNÉ MIESTO DPB - Predstaničné námestie; Pred Hlavnou stanicou ŽSR, pri vchode
E-Mail: inf@dpb.sk
Telefón: +421 2 52 62 49 71
Web: www.dpb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PREDAJNÉ MIESTO DPB - Nový most; Obratisko autobusov - za dispečingom DPB
E-Mail: inf@dpb.sk
Telefón: +421 02 54 41 52 11
Web: www.dpb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PREDAJNÉ MIESTO DPB - Olejkárska ul. č.1; Budova DPB pri novej budove SND
E-Mail: inf@dpb.sk
Telefón: +421 2 59 50 12 37
Web: www.dpb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PREDAJNÉ MIESTO DPB - Mlynarovičová ul. č.14
E-Mail: inf@dpb.sk
Telefón: +421 2 62 52 48 81
Web: www.dpb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PREDAJNÉ MIESTO DPB - Dúbravka - ul. Sch. Trnavského; Zastávka autobusov pri Brestovke
E-Mail: inf@dpb.sk
Telefón: +421 2 64 46 33 41
Web: www.dpb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PREDAJNÉ MIESTO DPB - Krasňany - Gaštanový hájik; Obratisko električiek pri žel. stanici Vinohrady
E-Mail: inf@dpb.sk
Telefón: +421 2 44 63 78 34
Web: www.dpb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PREDAJNÉ MIESTO DPB - Rača - Detvianska ul. č. 35
E-Mail: inf@dpb.sk
Telefón: +421 2 44 88 92 84
Web: www.dpb.sk

111851
 BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO - BKIS

Zľava na všetky vlastivedné vychádzky a prednášky organizované BKIS.

Doplnenie k výhode:
Podmienkou využitia zľavy na vlastivedné vychádzky a prednášky
je uhradenie vstupenky na vychádzku a prednášku Bratislavskou mestskou
kartou vopred v Turistickom informačnom centre BKIS na Klobúčnickej ul.

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO - BKIS

Info:Zľava na všetky vlastivedné vychádzky a prednášky organizované BKIS.
viac info »
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO - BKIS

Mesto: Bratislava
Adresa: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko; Židovská č. 1
E-Mail: bkis@bkis.sk
Telefón: +421 2 33 04 61 42
Web: www.bkis.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Informačné centrum; Klobučnícka ul. č. 2
E-Mail: info@bkis.sk
Telefón: +421 2 54 43 37 15
Web: www.bkis.sk

111870
 BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO - BKIS

Zľava na vybrané podujatia v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava.

Doplnenie k zľave:
Zľavu na vybrané predstavenia v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava
je možné zatiaľ uplatniť hodinu pred predstavením v pokladni
Mestského divadla P.O.Hviezdoslava. Vstupenky so zľavou
na Bratislavskú mestskú kartu na vybrané predstavenia si môžete objednať
vopred na: mdpoh@mdpoh.sk a vyzdvihnete si ich pri zaplatení
v pokladni divadla hodinu pred predstavením.

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO - BKIS

Info:Zľava na vybrané podujatia v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava.
viac info »
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO - BKIS

Mesto: Bratislava
Adresa: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko; Židovská č. 1
E-Mail: bkis@bkis.sk
Telefón: +421 2 54 43 37 15
Web: www.bkis.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: MESTSKÉ DIVADLO P. O. HVIEZDOSLAVA; Laurinská č. 19
E-Mail: mdpoh@mdpoh.sk
Telefón: +421 917 379 438
Web: www.mestskedivadlo.sk

111871

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY - GMB

Info:Zľava na vstupné vo všetkých expozíciách GMB - Primaciálny palác, Mirbachov palác,
Pálffyho palác. Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vstupného Bratislavskou mestskou
kartou v pokladni príslušnej expozície GMB.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY - GMB

Mesto: Bratislava
Adresa: Primaciálny palác; Primaciálne námestie č. 1
Telefón: +421 2 59 35 61 11
Web: www.gmb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Mirbachov palác; Františkánske nám. č. 11
Telefón: +421 2 54 43 15 56 - 8
Web: www.gmb.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Pálffyho palác; Panská č. 19
Telefón: +421 2 54 43 36 27
Web: www.gmb.sk

111868

MARIANUM - POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY

Info:Zľavu na Bratislavskú mestskú kartu získate len na vybrané tovary a služby.
Výšku a rozsah zliav na BMK určuje vedenie spoločnosti Marianum.
Kontakt:Bratislava

MARIANUM - POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY

Mesto: Bratislava
Adresa: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Svätoplukova č. 3
E-Mail: kontakt@marianum.sk
Telefón: +421 2 43 42 60 66
Web: www.marianum.sk

111872
 MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE - MK

Bratislavská mestská karta slúži čitateľom Mestskej knižnice ako knižničný
preukaz. Výhodou pre držiteľa BMK je bezplatný WiFi prístup a bezplatné
požičanie kníh do študovne, vo všetkých prevádzkach MK. 
Podmienkou využitia výhody je preukázaniesa Bratislavskou mestskou kartou
pri vstupe do MK. 

Bratislavská metstská karta je knižničný preukaz čiže náhrada
čitateľského preukazu v Mestskej knižnici, t.j. držiteľovi BMK nie je potrebné
vystaviť čitateľský preukaz, ale pri prvej návšteve v Mestskej knižnici s BMK
je karta aktivovaná v databáze čitateľov spolu s občianskym preukazom.

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE - MK

Info:Bratislavská mestská karta slúži čitateľom Mestskej knižnice ako knižničný preukaz. Výhodou pre
držiteľa BMK je bezplatný WiFi prístup a bezplatné požičanie kníh do študovne, vo všetkých prevádzkach MK. Podmienkou využitia výhody je preukázanie sa Bratislavskou mestskou kartou
pri vstupe do MK.
viac info »
Kontakt:Bratislava

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE - MK

Mesto: Bratislava
Adresa: Mestská knižnica v Bratislave; Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry; Laurinská č. 5
E-Mail: studovna.krasna@mestskakniznica.sk; vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk
Telefón: +421 2 54 43 13 16
Web: www.mestskakniznica.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Mestská knižnica v Bratislave; Úsek odbornej literatúry; Klariská č. 16
E-Mail: studovna.krasna@mestskakniznica.sk; vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk
Telefón: +421 2 54 43 32 44, +421 2 54 43 32 45
Web: www.mestskakniznica.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Mestská knižnica v Bratislave; Úsek hudobnej a umenovednej literatúry; Kapucínska č. 1
E-Mail: studovna.hudobna@mestskakniznica.sk; vypozicky.hudobna@mestskakniznica.sk
Telefón: +421 2 54 43 32 44, +421 2 54 43 32 45
Web: www.mestskakniznica.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Mestská knižnica v Bratislave; Úsek literatúry pre deti a mládež; Kapucínska č. 3
E-Mail: studovna.detska@mestskakniznica.sk; vypozicky.detska@mestskakniznica.sk
Telefón: +421 2 54 43 32 44 ; +421 2 54 43 32 45
Web: www.mestskakniznica.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Mestská knižnica v Bratislave; Letná čitáreň "U červeného raka"; Michalská č. 26
Telefón: +421 2 54 43 13 16
Web: www.mestskakniznica.sk

111869
 Múzeum mesta Bratislavy - MMB

Zľava na vstupné vo všetkých expozíciách MMB.
Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vstupného Bratislavskou mestskou kartou
v pokladni príslušnej expozície MMB. 

Doplňujúce informácie k uvedeným múzeám mesta Bratislava.
 

Múzeum dejín mesta - Stará radnica - v súčasnosti uzavreté kvôli rekonštrukcii
Múzeum Arthura Fleischmanna - uzatvorené - objednať návštevu môžte
na čísle +421 2 5443 4742
Múzeum Janka Jesenského - uzatvorené - bjednať návštevu môžte
na čísle +421 2 3218 1333 (12)

Múzeum mesta Bratislavy - MMB

Info:Zľava na vstupné vo všetkých expozíciách MMB.
Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vstupného Bratislavskou mestskou kartou v pokladni príslušnej expozície MMB.
viac info »
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - MMB

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum mesta Bratislavy; Radničná ul. č. 1
E-Mail: mmba@bratislava.sk
Telefón: +421 2 59 10 08 12; +421 2 59 10 08 11
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum zbraní - Michalská veža; Michalská č. 22
Telefón: +421 2 54 43 30 44
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka; Michalská ulica č. 26
Telefón: +421 2 54 13 12 14
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum hodín - dom U dobrého pastiera; Židovská č. 1
Telefón: +421 2 54 41 19 40
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum historických interiérov - Aponnyho palác; Radničná č. 1
Telefón: +421 2 54 43 46 90
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum vinohradníctva - Aponnyho palác; Radničná č. 1
Telefón: +421 2 54 43 46 90
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum Jána Nepomuka Hummela; Rodný dom, Klobučnícka č. 2
Telefón: +421 2 54 43 38 88
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum - Hrad Devín - Národná kultúrna pamiatka; Muránska ulica
E-Mail: devin@centrum.sk
Telefón: +421 2 65 73 01 05
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum - Antická Gerulata Rusovce; Gerulatská č. 69
Telefón: +421 2 62 85 93 32
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum dejín mesta - Stará radnica ; Primaciálne nám. č. 3
Telefón: +421 2 59 20 51 30
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeuma Arthura Fleischmanna; Biela ulica č. 6
Telefón: +421 2 54 13 12 11
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Múzeum Janka Jesenského; Somolického č. 2
Telefón: +421 2 59 10 08 27 (12)
Web: www.muzeum.bratislava.sk

111867
 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení HL. mesta SR BRATISLAVY (STARZ)

Zľava na vstupné vo všetkých zariadeniach STaRZ.
Zľavu si môžete uplatniť zaplatením vstupného Bratislavskou mestskou kartou
v príslušnej pokladni.

Zľavy je možné uplatňovať v uvedených prevádzkach
STARZ-u - zoznam prevádzok.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení HL. mesta SR BRATISLAVY - STARZ

Info:Zľava na vstupné vo všetkých zariadeniach STaRZ.
Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vstupného Bratislavskou mestskou kartou v príslušnej pokladni.
viac info »
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení HL. mesta SR BRATISLAVY - STARZ

Mesto: Bratislava
Adresa: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Bratislavy; Junácka č. 4
E-Mail: info@starz.sk
Telefón: +421 2 44 37 34 77
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Plaváreň Pasienky; Junácka č. 4
E-Mail: pasienky@starz.sk
Telefón: +421 2 49 20 96 63, +421 2 49 20 96 69
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Sauna Delfín; Ružová dolina č. 18
E-Mail: delfin@starz.sk
Telefón: +421 2 53 41 55 53
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Sauna Neptún; Junácka č. 4
E-Mail: pasienky@starz.sk
Telefón: +421 2 49 20 96 84
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Sauna Rosnika; M. SCH. Trnavského č. 2
E-Mail: dubravka@starz.sk
Telefón: +421 2 64 36 09 60
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Športová hala Drieňová ul.; Drieňová č. 11
E-Mail: drienova@starz.sk
Telefón: +421 2 43 33 79 84
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Športová hala Harmincova ul.; Harmincova č. 3
E-Mail: dubravka@starz.sk
Telefón: +421 2 64 36 61 71
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Športovo-rekreačný areál Zlaté piesky; Senecká č. 2
E-Mail: zlatepiesky@starz.sk
Telefón: +421 2 44 25 70 18
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Detský areál Veľký Draždiak; Ružová dolina č. 18
E-Mail: delfin@starz.sk
Telefón: +421 2 53 41 55 53
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Zimný štadión Dúbravka; Harmincova č. 2
E-Mail: dubravka@starz.sk
Telefón: +421 2 64 28 89 63
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Letné kúpalisko Tehelné pole; Odbojárov č. 9
E-Mail: zsnepelu@starz.sk
Telefón: +421 2 44 37 28 28
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Letné kúpalisko Rosnička; M. Schneidra Trnavského č. 2
E-Mail: starz@starz.sk
Telefón: +421 2 64 36 09 60
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Letné kúpalisko Lamač; Pod násypom (Bratislava – Lamač)
E-Mail: starz@starz.sk
Telefón: +421 2 54 28 13 12
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Letné kúpalisko Delfín; Ružová dolina č. 11
E-Mail: starz@starz.sk
Telefón: +421 2 53 41 55 53
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Letné kúpalisko Zlaté piesky; Zlaté piesky (Bratislava – Ružinov)
E-Mail: zlatepiesky@starz.sk
Telefón: +421 2 44 25 70 18
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Letné kúpalisko Krasňany; Černockého ulica (Bratislava – Krasňany)
E-Mail: starz@starz.sk
Telefón: +421 2 44 87 25 00
Web: www.starz.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Letné kúpalisko Rača; Knižkova dolina (Bratislava – Rača)
E-Mail: starz@starz.sk
Telefón: +421 2 44 87 25 27
Web: www.starz.sk

111866

Zoologická záhrada Bratislava

Info:Zľava na vstupné do ZOO Bratislava.
Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vstupného Bratislavskou mestskou kartou v pokladni ZOO Bratislava.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

Zoologická záhrada Bratislava

Mesto: Bratislava
Adresa: Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina č. 1
E-Mail: www.zoobratislava.sk
Telefón: +421 2 60 10 21 11
Web: zoo@zoobratislava.sk

111846

ACADEMY X S.R.O.

Info:Zľava na všetky produkty v oblasti počítačového vzdelávania a predaja softvéru.
Na ostatné produkty sa zľava nevzťahuje.
Zľava: 5%
Kontakt:Bratislava

ACADEMY X S.R.O.

Mesto: Bratislava
Adresa: Acadeny X s.r.o.; Mickiewiczova č. 9 (Staré Mesto)
E-Mail: info@academyx.eu
Telefón: +421 948 299 930
Web: www.academyx.eu

111873

AKVARIA MY EXPERT SPOL. S R.O

Info:Zľava na servis akvárií.
Zľavu sa nedá kombinovať s tovarom v akcii.
Zľava: 15%
Kontakt:Bratislava

AKVARIA MY EXPERT SPOL. S R.O

Mesto: Bratislava
Adresa: Poštový kontakt: Akvaria my Expert spol. s r.o., POBOX 10, 85009 Bratislava 59
Telefón: +421 915 272 027
Web: www.serashop.sk

111875

AKVARIA MY EXPERT SPOL. S R.O

Info:Zľavy na výrobu akvárií a terárií.
Zľavu sa nedá kombinovať s inou zľavou.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

AKVARIA MY EXPERT SPOL. S R.O

Mesto: Bratislava
Adresa: Poštový kontakt: Akvaria my Expert spol. s r.o., POBOX 10, 85009 Bratislava 59
Telefón: +421 915 272 027
Web: www.serashop.sk

111876

AKVARIA MY EXPERT SPOL. S R.O

Info:Zľava na akvaristický sortiment zn. SERA.
Zľavu sa nedá kombinovať s inou zľavou.
Zľava: 2%
Kontakt:Bratislava

AKVARIA MY EXPERT SPOL. S R.O

Mesto: Bratislava
Adresa: Poštový kontakt: Akvaria my Expert spol. s r.o., POBOX 10, 85009 Bratislava 59
Telefón: +421 915 272 027
Web: www.serashop.sk

111877

AUTOSERVIS FRENKO - FORTE

Info:Zľava na služby a materiál.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

AUTOSERVIS FRENKO - FORTE

Mesto: Bratislava-Ružinov-Trnávka
Adresa: FRENKO-FORTE,spol. s r. o.; Galvaniho č. 12/A
E-Mail: frenko@frenko-forte.sk
Telefón: +421 2 43 63 57 37; +421 903 405 628
Web: www.frenko-forte.sk

111879

AUTOSKLO H&D SPOL. S R.O.

Info:Zľava na opravu čelných skiel.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

AUTOSKLO H&D SPOL. S R.O.

Mesto: Bratislava - Nové Mesto
Adresa: Autosklo H&D spol. s.r.o.; Vajnorská č. 93
E-Mail: autosklo@autosklo.sk
Telefón: +421 2 44 46 05 50-52
Web: www.autosklo.sk

Mesto: Bratislava - Lamač
Adresa: Autosklo H&D spol. s.r.o.; Lamačská cesta č. 49/4
E-Mail: j.horvath@autosklo.sk
Telefón: +421 2 64 28 8819
Web: www.autosklo.sk

Mesto: Bratislava - Lamač
Adresa: Autosklo H&D spol. s.r.o.; Rožňavská č. 24
E-Mail: kamenikova@autotrend.sk
Telefón: +421 2 48 21 26 86
Web: www.autosklo.sk

111891

AUTOSKLO H&D SPOL. S R.O.

Info:Zľava na autosklá a ich montáž.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

AUTOSKLO H&D SPOL. S R.O.

Mesto: Bratislava - Nové Mesto
Adresa: Autosklo H&D spol. s.r.o.; Vajnorská č. 93
E-Mail: autosklo@autosklo.sk
Telefón: +421 2 44 46 05 50-52
Web: www.autosklo.sk

Mesto: Bratislava - Lamač
Adresa: Autosklo H&D spol. s.r.o.; Lamačská cesta č. 49/4
E-Mail: j.horvath@autosklo.sk
Telefón: +421 2 64 28 8819
Web: www.autosklo.sk

Mesto: Bratislava - Lamač
Adresa: Autosklo H&D spol. s.r.o.; Rožňavská č. 24
E-Mail: kamenikova@autotrend.sk
Telefón: +421 2 48 21 26 86
Web: www.autosklo.sk

111892

AUTOSKLO JURIŠTA

Info:Zľava pre opravy a výmeny autoskiel.
Zľavy nemožno kombinovať.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

AUTOSKLO JURIŠTA

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: JÁN JURIŠTA - AUTOSKLO; Krajinská cesta č. 4
E-Mail: autosklojurista@slovanet.sk; baron@autosklojurista.sk
Telefón: + 421 2 43 19 11 33; +421 903 700 172
Web: www.autosklojurista.sk

111890

AVAPOISTENIE.SK

Info:Zľava vo forme provízie za uzatvorené a zaplatené poistné minimálne vo výške 3%.
Vypracovanie konkrétnej ponuky na požadované poistenie Vám ponúkame ZADARMO.
Informáciu o výške provízie dostane klient po zadaní potrebných údajov na vypracovanie poistnej zmluvy spolu s návrhom poistnej zmluvy.
Podklady pre vypracovanie poistnej zmluvy je možné zaslať priamo z internetovej stránky.
Zľava: 3%
Kontakt:Bratislava

AVAPOISTENIE.SK

Mesto: Bratislava - Karlova Ves
Adresa: AVALANCHE SK, s. r. o.; Karloveská č. 32
E-Mail: info@avareal.sk
Telefón: +421 2 65 44 07 66
Web: www.avapoistenie.sk

111883

Autobatérie, autosúčiastky - FULLTIME,S.R.O.

Info:Zľava na všetok tovar. Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii a nákup do 10 Eur.
Zľava: 11%
Kontakt:Bratislava

Autobatérie, autosúčiastky - FULLTIME,S.R.O.

Mesto: Bratislava - Petržalka
Adresa: FULLTIME,S.R.O.; Topoľčianska č. 22
E-Mail: ba@fulltime.sk
Telefón: + 421 2 62 52 00 91
Web: www.baterky.sk

112203

BALONY.SK - Pluhová

Info:Zľava na lety balónom.
Zľavu si môžete uplatniť aj s rodinou alebo so skupinou kamarátov, stačí, aby bol držiteľom Bratislavskej mestskej karty jeden člen rodiny, alebo skupiny.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

BALONY.SK - Pluhová

Mesto: Bratislava - Nové mesto
Adresa: BALONY.SK, s.r.o.; Pluhová č. 2
E-Mail: info@balony.sk
Telefón: +421 911 225 577
Web: www.balony.sk

111889

CEVARM CESTOVNÁ KANCELÁRIA PRE DETI S.R.O.

Info:Zľava z ceny denného tábora.
Zľava sa nevzťahuje na zahraničné tábory.
Zľava: 5%
Kontakt:Bratislava

CEVARM CESTOVNÁ KANCELÁRIA PRE DETI S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: Kancelária CK CEVARM; Smrečianska č. 15
E-Mail: info@cevarm.sk
Telefón: +421 2 52 62 32 08-9; +421 2 52 49 84 26
Web: www.cevarm.sk

111893

CEVARM CESTOVNÁ KANCELÁRIA PRE DETI S.R.O.

Info:Zľava z ceny pobytu v detskom a mládežníckom tábore CEVARM na Slovensku.
Zľava sa nevzťahuje na ceny zahraničných táborov.
Zľava: 5%
Kontakt:Bratislava

CEVARM CESTOVNÁ KANCELÁRIA PRE DETI S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: Kancelária CK CEVARM; Smrečianska č. 15
E-Mail: info@cevarm.sk
Telefón: +421 2 52 62 32 08-9; +421 2 52 49 84 26
Web: www.cevarm.sk

111894

COMPANYHOUSE, S.R.O.

Info:Zľava na zriadenie poštového priečinku MailDrop.
Nevzťahuje sa na akcie.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

COMPANYHOUSE, S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: CompanyHouse, s.r.o.; Palisády č. 33
E-Mail: office@companyhouse.eu
Telefón: +421 2 32 41 00 17; +421 917 595 685
Web: www.companyhouse.eu

111895

COMPANYHOUSE, S.R.O.

Info:Zľava na prenájom zasadačky.
Nevzťahuje sa na akcie.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

COMPANYHOUSE, S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: CompanyHouse, s.r.o.; Palisády č. 33
E-Mail: office@companyhouse.eu
Telefón: +421 2 32 41 00 17; +421 917 595 685
Web: www.companyhouse.eu

111896

COMPANYHOUSE, S.R.O.

Info:Zľava na krátkodobý prenájom kancelárie, alebo pracovného miesta.
Nevzťahuje sa na akcie.
Zľava: 5%
Kontakt:Bratislava

COMPANYHOUSE, S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: CompanyHouse, s.r.o.; Palisády č. 33
E-Mail: office@companyhouse.eu
Telefón: +421 2 32 41 00 17; +421 917 595 685
Web: www.companyhouse.eu

111897

COMPANYSERVICE, S.R.O.

Info:Zľava na konzultácie - podnikateľské poradenstvo.
Nevzťahuje sa na akcie.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava, Nitra

COMPANYSERVICE, S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: CompanyService, s.r.o. ; Palisády č. 33
E-Mail: office@companyservice.eu
Telefón: +421 2 32 41 00 17; +421 917 595 685
Web: www.companyservice.eu

Mesto: Bratislava
Adresa: POBOČKA - CompanyService, s.r.o. ; Šulekova č. 2
E-Mail: ba@companyservice.sk
Telefón: +421 2 32 41 00 30
Web: www.companyservice.eu

COMPANYSERVICE, S.R.O.

Mesto: Nitra
Adresa: POBOČKA - CompanyService, s.r.o. ; Štefánikova č. 79
E-Mail: nr@companyservice.sk
Telefón: +421 2 32 41 00 11
Web: www.companyservice.eu

111898

COMPANYSERVICE, S.R.O.

Info:Zľava na konzultácie - poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností.
Nevzťahuje sa na akcie.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava, Nitra

COMPANYSERVICE, S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: CompanyService, s.r.o. ; Palisády č. 33
E-Mail: office@companyservice.eu
Telefón: +421 2 32 41 00 17; +421 917 595 685
Web: www.companyservice.eu

Mesto: Bratislava
Adresa: POBOČKA - CompanyService, s.r.o. ; Šulekova č. 2
E-Mail: ba@companyservice.sk
Telefón: +421 2 32 41 00 30
Web: www.companyservice.eu

COMPANYSERVICE, S.R.O.

Mesto: Nitra
Adresa: POBOČKA - CompanyService, s.r.o. ; Štefánikova č. 79
E-Mail: nr@companyservice.sk
Telefón: +421 2 32 41 00 11
Web: www.companyservice.eu

111899

CONSULTRIX - PHDR. JAROSLAVA GAJDOŠOVÁ

Info:Zľava na psychologické poradenstvo, kurzy komunikačných zručností, kurz „Aby ma práca nezabila“ (na zvládanie stresu), kurz „Nefajčiť je IN“ (odvykanie od fajčenia), kurz „Rozhodni sa byť rozhodným!“ (na optimalizáciu rozhodovania), kurz „Na skúšky a verejné vystúpenia s odvahou!“ (na zvládanie trémy), Výbery zamestnancov pre firmy a organizácie, Personálne a kariérové poradenstvo.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

CONSULTRIX - PHDR. JAROSLAVA GAJDOŠOVÁ

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: PhDr. Jaroslava Gajdošová - CONSULTRIX; Župné námestie č. 9
E-Mail: kontakt@consultrix.sk
Telefón: +421 910 469 319
Web: www.consultrix.sk

111900

DETSKÁ OČNÁ OPTIKA

Info:Zľava od 15% do 30% podľa označenia.
Zľava: od 15% až do 30%%
Kontakt:Bratislava

DETSKÁ OČNÁ OPTIKA

Mesto: Bratislava-Petržalka
Adresa: Zdravotné stredisko Medicentrum, Strečnianska č. 13
Telefón: +421 2 62 41 10 67
Web: www.detskaocnaoptika.sk

111901

DONNA ROSI - APOLLO BC2

Info:Zľava na sortiment.
Nevzťahuje sa na doplnky.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

DONNA ROSI - APOLLO BC2

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Donna Rosi; APOLLO BC2 - Blok B; Prievozská 4/A
E-Mail: office@donnarosi.sk
Telefón: +421 2 53 41 36 08
Web: www.donnarosi.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: Donna Rosi, Dunajská ulica č. 40
E-Mail: predajna@donnarosi.sk
Telefón: +421 2 52 92 38 68
Web: www.donnarosi.sk

111902

EUPHORIA-MASÁŽNY SALÓN

Info:Zľava na všetky druhy masáži z aktuálneho cenníka.
Nevzťahuje sa na akciové a zľavnené ceny.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

EUPHORIA-MASÁŽNY SALÓN

Mesto: Bratislava - Staré mesto
Adresa: Masážny salón EUPHORIA; Vazovova č. 20
E-Mail: objednavky@saloneuphoria.sk
Telefón: +421 948 149 009
Web: www.saloneuphoria.sk

111903

EURONICS TPD

Info:Zľava na malé spotrebiče a vzťahuje sa aj na tovar v akcii.
Zľava sa nevzťahuje na tovar označený v superakcii - výpredaj.
Zľava: 7%
Kontakt:Bratislava

EURONICS TPD

Mesto: Bratislava-Petržalka
Adresa: EURONICS TPD; Farského č. 26
E-Mail: tpd@tpd.sk
Telefón: +421 2 62 52 55 04
Web: www.tpd.sk

111904

EURONICS TPD

Info:Zľava na veľké spotrebiče a vzťahuje sa aj na tovar v akcii.
Zľava sa nevzťahuje na tovar označený v superakcii - výpredaj.
Zľava: 3%
Kontakt:Bratislava

EURONICS TPD

Mesto: Bratislava-Petržalka
Adresa: EURONICS TPD; Farského č. 26
E-Mail: tpd@tpd.sk
Telefón: +421 2 62 52 55 04
Web: www.tpd.sk

111906

EUROP - AUTOSKLO S.R.O.

Info:Zľavy jednotlivých poisťovní, minimálne však 5% na sklo.
Benefity pre zákazníkov: Sika Clean Glass - čistič skla s rozprašovačom.
Odvoz zákazníka v BA podľa jeho želania.
Pre klientov ASP /kasko poistenie/ dáždnik s rekl.logom Pilkington.
Zľava: 5%
Kontakt:Bratislava

EUROP - AUTOSKLO S.R.O.

Mesto: Bratislava-Ružinov
Adresa: EUROP-AUTOSKLO, s. r. o.; Ivanská cesta č. 10
E-Mail: europ-autosklo@europ-autosklo.sk
Telefón: +421 2 48 20 33 33; +421 907 994 444
Web: www.europ-autosklo.sk

111907

EUROSAFE SLOVAKIA S.R.O.

Info:Zľava na zabezpečovaciu techniku: bezpečnostné dvere, trezory, mreže, fólie...
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii a dopravné služby.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

EUROSAFE SLOVAKIA S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: EUROSAFE Slovakia s.r.o.; Smrečianska č. 43
E-Mail: eurosafe@eurosafe.sk
Telefón: +421 2 52 62 36 85; +421 905 926 822
Web: www.eurosafe.sk

111909

EUROSAFE SLOVAKIA S.R.O.

Info:Zľava na montáž bezpečnostných dverí, fólií a mreží...
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii a dopravné služby.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

EUROSAFE SLOVAKIA S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: EUROSAFE Slovakia s.r.o.; Smrečianska č. 43
E-Mail: eurosafe@eurosafe.sk
Telefón: +421 2 52 62 36 85; +421 905 926 822
Web: www.eurosafe.sk

111910

EUROSAFE SLOVAKIA S.R.O.

Info:Zľava na otváranie a servis trezorovej techniky.
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii a dopravné služby.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

EUROSAFE SLOVAKIA S.R.O.

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: EUROSAFE Slovakia s.r.o.; Smrečianska č. 43
E-Mail: eurosafe@eurosafe.sk
Telefón: +421 2 52 62 36 85; +421 905 926 822
Web: www.eurosafe.sk

111911

FOODTAXI

Info:Zľava 2 € na každú objednávku.
Pri objednávke treba upozorniť, že ste držiteľom Bratislavskej mestskej karty a pri dovoze je potrebné preukázať sa Bratislavskou mestskou kartou!
Kontakt:Bratislava

FOODTAXI

Mesto: Bratislava
Adresa: Sídlo spoločnosti: Divisor One s.r.o.; Radlinského č. 27
E-Mail: objednavky@foodtaxi.sk
Telefón: +421 903 44 66 22; +421 905 44 66 88
Web: www.foodtaxi.sk

111912

INTERNATIONAL HOUSE BRATISLAVA - JAZYKOVÁ ŠKOLA

Info:Zľava na jazykové kurzy.
Zľava: 5%
Kontakt:Bratislava

INTERNATIONAL HOUSE BRATISLAVA - JAZYKOVÁ ŠKOLA

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: International House Bratislava, s.r.o.; Námestie SNP č. 14
E-Mail: info@ihbratislava.sk
Telefón: +421 2 52 96 26 75
Web: www.ihbratislava.sk

111916

INŠTITÚT ZDRAVIA A KRÁSY FRAIS - KOZMETIKA, MANIKÚRA, PEDIKÚRA

Info:Zľava na celý sortiment.
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii.
Zľava: 15%
Kontakt:Bratislava

INŠTITÚT ZDRAVIA A KRÁSY FRAIS - KOZMETIKA, MANIKÚRA, PEDIKÚRA

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: Inštitút zdravia a krásy FRAIS; Radlinského č. 2
E-Mail: info@frais.sk
Telefón: +421 2 52 44 40 22; +421 905 839 291
Web: www.frais.sk

111915

Indická reštaurácia Krisna

Info:Zľava 10 % na všetky jedlá a nápoje z jedálneho a nápojového lístka denne od 11.00 hod.
do 23.00 hod. BONUS ! Zľava 20 % na všetky jedlá a nápoje z jedálneho a nápojového lístka
v pracovné dni od 14:00 hod. do 18:00 hod. Zľavy nie je možné kumulovať.
Táto zľava neplatí pre obedové menu.
Zľava: 10 a 20%
Kontakt:Bratislava

Indická reštaurácia Krisna

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: INDICKÁ REŠTAURÁCIA KRISHNA; Nábrežie arm.gen. L. Svobodu
E-Mail: marketing@botelmarina.sk
Telefón: + 421 2 54 64 18 04
Web: www.indickarestauracia.sk

112204

Jazyková škola - S.M.A.R.T.

Info:Zľava na všetky kurzy anglického jazyka.
Zľava na všetky prípravné kurzy a kurzy doučovania.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

Jazyková škola - S.M.A.R.T.

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: S.M.A.R.T. JAZYKOVÁ ŠKOLA; Čečinová č. 21/a
E-Mail: info@smartskola.sk
Telefón: +421 948 781 888
Web: ww.smartskola.sk

112205

JÁNOŠÍKOV DVOR - NEFAJČIARSKA SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA S TERASOU

Info:Zľava na všetky jedlá z jedálneho lístka.
Zľava sa nevzťahuje na ponuku denného menu a na akciovú ponuku jedál.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

JÁNOŠÍKOV DVOR - NEFAJČIARSKA SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA S TERASOU

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Jánošíkov dvor; Krajinská cesta č. 8
E-Mail: janosikovdvorba@gmail.com
Telefón: +421 911 363 063; +421 907 147 247
Web: www.janosikovdvor.obedovat.sk

111917

KULLA KVETY

Info:Zľava na nákup terakotových kvetináčov.
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii.
Zľava: 50%
Kontakt:Bratislava

KULLA KVETY

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Herlianska - Solivárska
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 43 42 67 26
Web: www.kulla.eu

Mesto: Bratislava - Lamač
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Malokarpatské nám. č. 2
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 64 78 02 02
Web: www.kulla.eu

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Záhradnícka č. 95
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 55 56 67 48
Web: www.kulla.eu

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Trnavská cesta č. 100
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 43 42 89 00
Web: www.kulla.eu

111918

KULLA KVETY

Info:Zľava na nákup keramických kvetináčov,
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

KULLA KVETY

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Herlianska - Solivárska
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 43 42 67 26
Web: www.kulla.eu

Mesto: Bratislava - Lamač
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Malokarpatské nám. č. 2
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 64 78 02 02
Web: www.kulla.eu

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Záhradnícka č. 95
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 55 56 67 48
Web: www.kulla.eu

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Trnavská cesta č. 100
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 43 42 89 00
Web: www.kulla.eu

111919

KULLA KVETY

Info:Zľava pri návrhu záhradného projektu.
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

KULLA KVETY

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Herlianska - Solivárska
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 43 42 67 26
Web: www.kulla.eu

Mesto: Bratislava - Lamač
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Malokarpatské nám. č. 2
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 64 78 02 02
Web: www.kulla.eu

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Záhradnícka č. 95
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 55 56 67 48
Web: www.kulla.eu

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: Záhradné centrum KULLA; Trnavská cesta č. 100
E-Mail: info@kulla.eu
Telefón: +421 2 43 42 89 00
Web: www.kulla.eu

111920

LEKÁREŇ POD MANDERLOM

Info:Zľava na všetok voľnopredajný sortiment mimo akcie.
Donášková služba.
Zľava: 5%
Kontakt:Bratislava

LEKÁREŇ POD MANDERLOM

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: LEKÁREŇ POD MANDERLOM; Nám. SNP č. 243/20
E-Mail: podmanderlom@lekarenpodmanderlom.sk
Telefón: +421 2 54 43 29 52
Web: www.lekarenpodmanderlom.sk

111921

MASÁŽNY SALÓN - AIMI

Info:Zľava na všetky služby.
Ponúkaná zľava sa nedá kombinovať s inou zľavou alebo výhodou ponúkanou masážnym salónom.
Zľava: 5%
Kontakt:Bratislava

MASÁŽNY SALÓN - AIMI

Mesto: Bratislava - Rača (Krasňany)
Adresa: AIMI - MASÁŽNY SALÓN; Hubeného č. 2 (vchod z Cyprichovej ul.)
E-Mail: aimi@aimi.sk
Telefón: +421 2 44 46 40 96; 421 918 498 204
Web: www.aimi.sk

111874

NEMOCNIČNÁ A.S. - NEMOCNICA V MALACKÁCH

Info:Zľava na Karty ZDRAVIA a Karty Celoročnej zdravotnej starostlivosti, ktoré umožňujú držiteľovi využívať nadštandardné služby zdravotnej starostlivosti v Nemocnici v Malackách.
Zľava sa nevzťahuje na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál.
Zľava: 20%
Kontakt:Malacky

NEMOCNIČNÁ A.S. - NEMOCNICA V MALACKÁCH

Mesto: Malacky
Adresa: Nemocničná a.s; Duklianskych hrdinov č. 34
E-Mail: www.nemocnicna.sk
Telefón: +421 34 28 29 700
Web: info@nemocnicna.sk

111922

OBUV RIEKER - OC AVION

Info:Zľava na tovar.
Nevzťahuje sa na tovar v akcii.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

OBUV RIEKER - OC AVION

Mesto: Bratislava - Ružinov
Adresa: OBUV RIEKER; Ivánska cesta č. 12 (OC AVION)
E-Mail: sona.aba@mail.t-com.sk
Telefón: +421 2 4363 3507
Web: www.sona.sk

111923

OBUV SOŇA

Info:Zľava na celý sortiment.
Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava, Galanta, Komárno, Košice, Levice, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Spišská Nová Ves, Trnava

OBUV SOŇA

Mesto: Bratislava
Adresa: Soňa obuv; Saratovská ul. č. 28 (OD Saratov)
E-Mail: sona.ba@mail.t-com.sk
Telefón: +421 2 64 53 04 51
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Galanta
Adresa: Soňa obuv; Hlavná č. 918/2
E-Mail: sona.ga@mail.t-com.sk
Telefón: +421 31 78 05 147
Web: www.sona.sk

Mesto: Galanta
Adresa: Soňa obuv; Hlavná č. 918/2
E-Mail: sona.ga@mail.t-com.sk
Telefón: +421 31 78 05 147
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Komárno
Adresa: Soňa obuv; Nám. Gen. Klapku č. 7
E-Mail: sona.kn@mail.t.com.sk
Telefón: +421 35 77 31 958
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Košice
Adresa: Soňa obuv; Štúrova č. 4
E-Mail: sona.ke@mail.t-com.sk
Telefón: +421 55 72 96 279
Web: www.sona.sk

Mesto: Košice
Adresa: Soňa obuv; Štúrova č. 4
E-Mail: sona.ke@mail.t-com.sk
Telefón: +421 55 72 96 279
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Levice
Adresa: Soňa obuv; Sv. Michala č. 5 (OD DITURIA)
E-Mail: sona.lv@mail.t-com.sk
Telefón: +421 36 63 48 689
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Michalovce
Adresa: Soňa obuv; A. Sládkoviča č.5 (OC ZEMPLÍN)
E-Mail: sona.mi@mail.t-com.sk
Telefón: +421 56 64 41 851
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Nitra
Adresa: Soňa obuv; Štefánikova tr. č. 14 (DOM MÓDY)
E-Mail: sona.nr@mail.t-com.sk
Telefón: +421 37 63 30 661
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Soňa obuv; M.R.Štefánika č. 2
E-Mail: sona.nz@mail.t-com.sk
Telefón: +421 35 64 00 401
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Partizánske
Adresa: Soňa obuv; Rudolfa Jašíka č. 158/8
E-Mail: sona.pe@mail.t-com.sk
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Piešťany
Adresa: Soňa obuv; Nitrianska ulica č. 7555/18; (AUPARK Shopping Center Piešťany)
E-Mail: sona.pn@mail.t-com.sk
Telefón: +421 33 77 40 174
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Poprad
Adresa: Soňa obuv; Nám.Sv.Egídia č. 42 (OC ETERNA)
E-Mail: sona.pp@mail.t-com.sk
Telefón: +421 52 42 81 976
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Prešov
Adresa: Soňa obuv; Hlavná č. 35
E-Mail: sona.po@mail.t-com.sk
Telefón: +421 51 77 25 231
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Prievidza
Adresa: Soňa obuv; Pribinove námestie č. 1/A
E-Mail: sona.pd@mail.t-com.sk
Telefón: +421 46 54 21 460
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: Soňa obuv; Letná č. 72
Web: www.sona.sk

OBUV SOŇA

Mesto: Trnava
Adresa: Soňa obuv; Veterná č. 40/A (OC ARKADIA SHOPPING PARK)
E-Mail: sona.tt@mail.t-com.sk
Telefón: +421 33 55 45 067
Web: www.sona.sk

111924

OPTIKA JUNIOR

Info:Zľava podľa označenia.
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii.
Zľava: od 15% až do 30%
Kontakt:Bratislava

OPTIKA JUNIOR

Mesto: Bratislava-Karlova Ves
Adresa: OPTIKA JUNIOR, Molecova 4 B
Telefón: +421 904 223 529
Web: www.optikajunior.sk

111930

OPTIKA LAURENTIA

Info:Zľava na kompletné dioptrické okuliare + vyšetrenie ZADARMO.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

OPTIKA LAURENTIA

Mesto: Bratislava - Staré Mesto
Adresa: OPTIKA LAURENTIA; Laurinská č. 12
E-Mail: info@optikalaurentia.sk
Telefón: +421 2 54 13 10 56
Web: www.optikalaurentia.sk

111931

OPTIKA LAURENTIA

Info:Zľava na slnečné okuliare.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

OPTIKA LAURENTIA

Mesto: Bratislava - Staré Mesto
Adresa: OPTIKA LAURENTIA; Laurinská č. 12
E-Mail: info@optikalaurentia.sk
Telefón: +421 2 54 13 10 56
Web: www.optikalaurentia.sk

111932

OPTIKA LAURENTIA

Info:Zľava na kontaktné šošovky.
Zľava: 5%
Kontakt:Bratislava

OPTIKA LAURENTIA

Mesto: Bratislava - Staré Mesto
Adresa: OPTIKA LAURENTIA; Laurinská č. 12
E-Mail: info@optikalaurentia.sk
Telefón: +421 2 54 13 10 56
Web: www.optikalaurentia.sk

111933

OPTIKA MIROSLAV NOVÁK, S.R.O.

Info:Ku komerčným zľavám od 20 do 50% ešte 10% zľava navyše.
Zľava sa nevzťahuje na opravu.
Kontakt:Bratislava

OPTIKA MIROSLAV NOVÁK, S.R.O.

Mesto: Bratislava - Staré mesto
Adresa: OPTIKA MIROSLAV NOVÁK, S.R.O.; Gorkého č. 3
E-Mail: optika.miroslav.novak@gmail.com
Telefón: +421 2 54 43 44 76

111934

OPTIKA OLYMPIA

Info:Zľava na rámy na dioptrické okuliare.
Zľava: 15%
Kontakt:Bratislava

OPTIKA OLYMPIA

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: OPTIKA OLYMPIA; Námestie 1.mája č. 14
E-Mail: olympia@post.sk
Telefón: +421 2 52 96 66 66
Web: www.optikaolympia.sk

111935

OPTIKA OLYMPIA

Info:Zľava na slnečné okuliare.
Zľava: 15%
Kontakt:Bratislava

OPTIKA OLYMPIA

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: OPTIKA OLYMPIA; Námestie 1.mája č. 14
E-Mail: olympia@post.sk
Telefón: +421 2 52 96 66 66
Web: www.optikaolympia.sk

111936

OPTIKA OLYMPIA

Info:Zľava na kontaktné šošovky.
Zľava: 11%
Kontakt:Bratislava

OPTIKA OLYMPIA

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: OPTIKA OLYMPIA; Námestie 1.mája č. 14
E-Mail: olympia@post.sk
Telefón: +421 2 52 96 66 66
Web: www.optikaolympia.sk

111937

OČNÁ OPTIKA - GORKÉHO

Info:Zľava na tovar.
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii.
Zľava: od 16 až do 31%
Kontakt:Bratislava

OČNÁ OPTIKA - GORKÉHO

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: OČNÁ OPTIKA; Gorkého č. 12
E-Mail: optika.gorkeho@gmail.com
Telefón: +421 904 074 786

111925

OČNÁ OPTIKA VENI - RUSOVSKÁ CESTA

Info:Zľava podľa označenia tovaru.
Nevzťahuje sa na akciový tovar.
Zľava: od 15 až do 50%
Kontakt:Bratislava

OČNÁ OPTIKA VENI - RUSOVSKÁ CESTA

Mesto: Bratislava-Petržalka
Adresa: Očná optika Veni; Rusovská cesta č. 15
E-Mail: optikaveni@zoznam.sk
Telefón: +421 2 63 81 59 42
Web: www.optikaveni.sk

111926

OČNÁ OPTIKA VENI - STREČNIANSKA

Info:Zľava na tovar podľa označenia.
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii.
Zľava: od 15% až do 30%
Kontakt:Bratislava

OČNÁ OPTIKA VENI - STREČNIANSKA

Mesto: Bratislava-Petržalka
Adresa: Očná optika Veni; Strečnianska č. 16
E-Mail: optikaveni@zoznam.sk
Telefón: +421 2 63 81 41 15
Web: www.optikaveni.sk

111928

PETSTORE U NOXA - CHOVATEĽSKÉ POTREBY

Info:Zľava na všetok tovar.
Nevzťahuje sa na tovar v akcii.
Zľava: 3%
Kontakt:Bratislava

PETSTORE U NOXA - CHOVATEĽSKÉ POTREBY

Mesto: Bratislava - Petržalka
Adresa: PETSTORE U NOXA; Záporožská č. 6
E-Mail: obchod@petstore.sk
Telefón: +421 2 63 45 31 57
Web: www.petstoreunoxa.sk

111938

PREDAJŇA NÁHRADNÝCH DIELOV - ARP S.R.O.

Info:Zľava na celý sortiment.
Zľava sa nedá kombinovať s tovarom v akcii.
Zľava: 15%
Kontakt:Bratislava

PREDAJŇA NÁHRADNÝCH DIELOV - ARP S.R.O.

Mesto: Bratislava (Ružinov)
Adresa: ARP s.r.o.; Svätoplukova č. 5
E-Mail: marketing@arp.sk
Telefón: +421 2 55 56 78 00
Web: www.arp.sk

111878

PROLANG - JAZYKOVÁ ŠKOLA

Info:Zľava na kurzy angličtiny.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

PROLANG - JAZYKOVÁ ŠKOLA

Mesto: Bratislava - Petržalka
Adresa: PROLANG - JAZYKOVÁ ŠKOLA; Antolská č. 4
E-Mail: office@prolang.eu
Telefón: +421 902 156 942
Web: www.prolang.eu

Mesto: Bratislava - Petržalka
Adresa: PROLANG - JAZYKOVÁ ŠKOLA; Antolská č. 4
E-Mail: office@prolang.eu
Telefón: +421 902 156 942
Web: www.prolang.eu

111939

RELAX 2000 - ŠTÚDIO ŠTÍHLEJ LÍNIE

Info:Zľava z ceny permanentky na: cvičenie Slender Life, anticelulitídna masáž Rolletic,
thermochudnutie Monotherm, cvičenie na vibračnej platni Vibrofit.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

RELAX 2000 - ŠTÚDIO ŠTÍHLEJ LÍNIE

Mesto: Bratislava-Ružinov
Adresa: RELAX 2000 - ŠTÚDIO ŠTÍHLEJ LÍNIE; Sartorisova č. 19
E-Mail: relaxsarmirova@gmail.com
Telefón: +421 2 55 42 1018
Web: www.relax2000.sk

111941

SANIMAT, S.R.O. - LEKÁREŇ A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Info:Zľava na všetok voľnopredajný sortiment.
Nevzťahuje sa na lieky a zdrav. pomôcky hradené čiastočne, prípadne plne zo zdravotného poistenia.
Zľava: 7%
Kontakt:Bratislava

SANIMAT, S.R.O. - LEKÁREŇ A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Mesto: Bratislava - Petržalka
Adresa: SANIMAT, S.R.O.; Betliarska č. 3741/9
E-Mail: lekaren@sanimat.sk
Telefón: +421 2 39 01 89 37
Web: www.sanimat.sk

112206

SCOUTSHOP

Info:Zľava vo výške z celého sortimentu tovaru.
Prednostné poradenstvo a odborné konzultácie, prednostný odber tovaru.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

SCOUTSHOP

Mesto: Bratislava - Dúbravka
Adresa: SCOUTSHOP; Trhová č. 975
Telefón: +421 2 20 86 23 21; +421 903 729 814
Web: www.scoutshop.sk

111942
 SITYTAXI - TAXISLUŽBA

Špeciálna cena 0,43 €/km namiesto 0,50 €/km.
Držiteľ Bratislavskej mestskej karty musí upozorniť
hneď pri nastúpení do taxi, že je držiteľom karty.
Pri objednávke taxi cez telefón držiteľ Bratislavskej
mestskej karty musí upozorniť hneď pri objednávke taxi,
že je držiteľom karty.

Zľava sa nevzťahuje na cestu mimo hraníc Bratislavy.

SITYTAXI - TAXISLUŽBA

Info:Špeciálna cena 0,43 €/km namiesto 0,50 €/km.
Držiteľ Bratislavskej mestskej karty musí upozorniť hneď pri nastúpení do taxi, že je držiteľom karty.
Pri objednávke taxi cez telefón držiteľ Bratislavskej mestskej karty musí upozorniť hneď pri objednávke taxi, že je držiteľom karty.
viac info »
Kontakt:Bratislava

SITYTAXI - TAXISLUŽBA

Mesto: Bratislava
Adresa: Sídlo spoločnosti; SITYTAXI; Komárnická č. 1
E-Mail: info@sitytaxi.sk
Telefón: +421 2 16 789; +421 915 809 789
Web: www.sitytaxi.sk

111943

SKRIVANEK SLOVENSKO, S.R.O. - JAZYKOVÁ ŠKOLA, PREKLADY, TLMOČENIE

Info:Zľava na všetky ponúkané služby - preklady, DTP služby, lokalizácie, jazyková výučba, tlmočenie.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

SKRIVANEK SLOVENSKO, S.R.O. - JAZYKOVÁ ŠKOLA, PREKLADY, TLMOČENIE

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: SKRIVANEK SLOVENSKO, S.R.O.; Karpatská č. 8
E-Mail: bratislava@skrivanek.sk
Telefón: +421 2 52 62 65 81-2; +421 903 221 144
Web: www.skrivanek.sk

111944

STARFIT FITNESS & AEROBIC

Info:STARFIT FITNESS & AEROBIC - služieb vo fitnescentre, tovarov vo fitnescentre.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

STARFIT FITNESS & AEROBIC

Mesto: Bratislava-Nové Mesto
Adresa: STARFIT FITNESS & AEROBIC; Junácka č. 4 (v budove plavárne Pasienky)
E-Mail: info@starfit.sk; starfit@starfit.sk
Telefón: +421 692 154 840; +421 910 270 558
Web: www.starfit.sk

111945

Slovenský inštitút vzdelávania

Info:Zľava na jazykové kurzy.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

Slovenský inštitút vzdelávania

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: SLOVENSKÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA; Hurbanovo nám. č, 5
E-Mail: siv@siv.sk
Telefón: +421 2 55 57 31 90; +421 905 167 169
Web: www.siv.sk

112207

VINOTÉKA TRUNK

Info:Zľava na všetok sortiment.
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii.
Zľava: 7%
Kontakt:Bratislava

VINOTÉKA TRUNK

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: VINOTÉKA TRUNK; Hurbanovo nám. č. 8
E-Mail: trunk@stonline.sk
Telefón: +421 2 54 43 21 91
Web: www.trunk.sk

111946

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENIORVILLE

Info:Zľava na krátkodobé rehabilitačné pobyty v domove soc. služieb, zariadení pre seniorov
a na alzheimer oddelení.
Zľava: 7%
Kontakt:Malacky

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENIORVILLE

Mesto: Jablonové, okr. Malacky
Adresa: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENIORVILLE; Jablonové č. 439
E-Mail: info@seniorville.sk
Telefón: +421 2 59 30 50 00
Web: www.seniorville.sk

111947

ZBERŇA PRANIA A CHEMICKÉHO ČISTENIA

Info:Zľavy na všetok sortiment.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

ZBERŇA PRANIA A CHEMICKÉHO ČISTENIA

Mesto: Bratislava-Ružinov
Adresa: ZBERŇA PRANIA A CHEMICKÉHO ČISTENIA, Kvačalova č. 26
E-Mail: inprokom@inprokom.sk; elm@inprokom.sk
Telefón: +421 2 55 96 96 77
Web: www.inprokom.sk

Mesto: Bratislava-Ružinov
Adresa: ZBERŇA PRANIA A CHEMICKÉHO ČISTENIA, Ostredková č. 1
E-Mail: inprokom@inprokom.sk; elm@inprokom.sk
Telefón: +421 2 43 33 53 25
Web: www.inprokom.sk

Mesto: Bratislava-Ružinov
Adresa: ZBERŇA PRANIA A CHEMICKÉHO ČISTENIA, Prešovská č. 45
E-Mail: inprokom@inprokom.sk; elm@inprokom.sk
Telefón: +421 2 44 46 18 31
Web: www.inprokom.sk

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: ZBERŇA PRANIA A CHEMICKÉHO ČISTENIA, Štefánikova č. 22
E-Mail: inprokom@inprokom.sk; elm@inprokom.sk
Telefón: +421 2 52 49 72 08
Web: www.inprokom.sk

Mesto: Bratislava-Staré mesto
Adresa: ZBERŇA PRANIA A CHEMICKÉHO ČISTENIA, Záhradnícka č. 37
E-Mail: inprokom@inprokom.sk; elm@inprokom.sk
Telefón: +421 2 55 56 24 19
Web: www.inprokom.sk

111950

ZELENÁ HVIEZDA BRATISLAVA - PREDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Info:Zľava na všetok voľnopredajný tovar.
Zľava sa nevzťahuje na tovar predpísaný na recept.
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava

ZELENÁ HVIEZDA BRATISLAVA - PREDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Mesto: Bratislava-Petržalka
Adresa: ZELENÁ HVIEZDA BRATISLAVA; Šustekova č.2 (Budova Polikliniky)
E-Mail: bratislava@zelenahviezda.sk
Telefón: +421 2 63 53 58 33; +421 917 639 280
Web: www.zelenahviezda.sk/predajne_bratislava.ht...

111951

ZÁVODISKO, Š.P. BRATISLAVA

Info:Zľava na vstupné.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

ZÁVODISKO, Š.P. BRATISLAVA

Mesto: Bratislava-Petržalka
Adresa: ZÁVODISKO, Š.P. BRATISLAVA; Starohájska č. 29
E-Mail: surda@zavodisko.sk
Telefón: +421 2 62 41 15 04
Web: www.zavodisko.sk

111948

ZÁVODISKO, Š.P. BRATISLAVA

Info:Zľava na Dostihový program.
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava

ZÁVODISKO, Š.P. BRATISLAVA

Mesto: Bratislava-Petržalka
Adresa: ZÁVODISKO, Š.P. BRATISLAVA; Starohájska č. 29
E-Mail: surda@zavodisko.sk
Telefón: +421 2 62 41 15 04
Web: www.zavodisko.sk

111949
 ZĽAVY A VÝHODY V SIETI KARTY EURO<26

Držiteľ Bratislavskej metskej karty Euro<26 môže využívať
výhody Bratislavskej mestskej karty a zároveň aj všetky
výhody karty Euro<26. Tieto zľavy môže využívať len držiteľ
Bratislavskej metskej karty Euro<26.

Výhody siete zliav a výhod karty Euro<26 môžu využívať
len mladí obyvatelia Bratislavy vo veku do 26 rokov - držitelia
Bratislavskej mestskej karty Euro<26.
Táto karta má na prednej strane pod názvom Bratislavská
mestská karta ešte nápis: EURO<26.

ZĽAVY A VÝHODY V SIETI KARTY EURO<26

Info:Držiteľ Bratislavskej metskej karty Euro<26 môže využívať výhody Bratislavskej mestskej karty
a zároveň aj všetky výhody karty Euro<26. Tieto zľavy môže využívať len držiteľ
Bratislavskej metskej karty Euro<26.
viac info »
Kontakt:Bratislava

ZĽAVY A VÝHODY V SIETI KARTY EURO<26

Mesto: Bratislava
Adresa: CKM SYTS; Vysoká č. 32
Telefón: +421 2 3210 1970
Web: www.euro26.sk

111954

TOP zákaznícka vernostná, zľavová či platobná karta

 • Karta Piešťanca
  Karta Piešťanca
 • Karta Žiarčana
  Karta Žiarčana
 • Karta Novozámčana
  Karta Novozámčana
 • Karta Levičana
  Karta Levičana