Vyberte si kartu podľa seba
Zľavy, akcie a novinky na zákazníckych kartách.
Karty: Výhody: Lokalita:
Názov karty: Nákupná karta COOP Jednota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Názov klienta: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Info: Nákupy so zľavou môžete realizovať vo viac ako 2300 predajniach COOP Jednota na území Slovenska, teda nielen v COOP Jednote, kde bola karta zaevidovaná. Zľava z nákupu sa vypočíta z objemu nákupov uskutočnených za príslušný polrok.
Ako získať kartu: Nákupnú kartu COOP Jednota môže bezplatne získať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov priamo v predajni COOP Jednota. Podmienkou okamžitého použitia karty je vyplnenie žiadosti o vydanie nákupnej karty COOP Jednota KLASIK.
Web: www.coop.sk
 Zľava z nákupu - COOP Jednota Slovensko
 
Garantovaná výška percenta zľavy pre všetky COOP Jednoty 
na Slovensku je stanovená na 1 % z hodnoty celkového objemu nákupov
zaevidovaných na EAN kód karty. 
 
Zoznam spotrebných družstiev COOP Jednota, zapojených 
do vernostného programu COOP Jednota

mapa predajní

otváracie hodiny


COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo 

Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - od 1% do 2,6%

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1,5%

COOP Jednota Levica, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy  - 1%

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jenota Humenné, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 0,37%

COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Poskytovaná výška zľavy - 1%

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Info:Garantovaná výška percenta zľavy pre všetky COOP Jednoty na Slovensku je stanovená na 1 %
z hodnoty celkového objemu nákupov zaevidovaných na EAN kód karty.
viac info »
Kontakt:Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Námestovo, Poprad, Prešov, Prievidza, Revúca, Senica, Topoľčany, Trnava, Trstená, Turčianske Teplice, Vranov nad Topľou, Čadca, Žarnovica, Žilina

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Bratislava
Adresa: COOP Jednota Slovensko s.d., Bajkalská 25
E-Mail: info@coop.sk
Telefón: 0800 555 567
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Brezno
Adresa: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo; Nám. gen. M. R. Štefánika č. 44/52
E-Mail: luboslava.dvoroznakova@br.coop.sk
Telefón: +421 48 61 11 278; Ľuboslava Dvorožňáková
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; Korzo B. Bartóka č. 790
E-Mail: sekretariat@ds.coop.sk
Telefón: +421 31 55 25 841; Monika Fördösová
Web: www.jednotads.sk; www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Galanta
Adresa: COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo; Revolučná štvrť č. 953
E-Mail: darina.szulloova@ga.coop.sk
Telefón: +421 31 78 05 732, kl. 111; Darina Szullóová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Humenné
Adresa: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo; Družstevná č. 24
E-Mail: kusevova@he.coop.sk
Telefón: +421 918 708 575; Antónia Kuševová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Komárno
Adresa: COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo; Vodná č. 36
E-Mail: anita.rehakova@kn.coop.sk
Telefón: +421 35 79 05 117; Ing. Anita Reháková
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Krupina
Adresa: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo; Svätotrojičné námestie č. 22
E-Mail: miroslava.kocmanova@ka.coop.sk
Telefón: +421 45 51 15 161; Miroslava Kocmanová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Levice
Adresa: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo; Ludanská cesta 2967/6A
E-Mail: viera.palikova@lv.coop.sk
Telefón: +421 36 32 12 101; Viera Palíková
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo; 1.mája č. 54
E-Mail: jarmila.hazuchova@lm.coop.sk
Telefón: +421 44 37 00 276, Jarmila Hazuchová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Michalovce
Adresa: COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo; Obchodná č. 2
E-Mail: iveta.smrigova@mi.coop.sk
Telefón: +421 56 64 23 219; Iveta Smrigová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Nitra
Adresa: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo; Štefánikova č. 54
E-Mail: prekop@jednotanr.sk
Telefón: +421 37 69 25 715; Ján Prekop
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Nové Zámky
Adresa: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo; Hlavné námestie č. 6
E-Mail: fujasova@jednota-nz.sk
Telefón: +421 35 69 21 416; Anna Fujasová
Web: www.jednota-nz.sk ; www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Námestovo
Adresa: COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo; Hviezdoslavova č. 1/11
E-Mail: katarina.trabalkova@no.coop.sk
Telefón: +421 43 55 81 050; Katarína Trabalková
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Poprad
Adresa: COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo; Nám. sv. Egídia č. 27
E-Mail: maria.polomska@pp.coop.sk
Telefón: +421 52 78 67 269; Mária Polomská
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Prešov
Adresa: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo; Konštantínova č. 3
E-Mail: veronika.paluchova@po.coop.sk
Telefón: +421 51 74 60 859; Veronika Paľúchová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Prievidza
Adresa: COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo; Ul. A. Hlinku I. č. 43
E-Mail: lubica.sommerova@pd.coop.sk
Telefón: +421 46 51 99 150, Ľubica Sommerová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Revúca
Adresa: COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo; Sládkovičova č. 58
E-Mail: zuzana.hrbalova@ra.coop.sk
Telefón: +421 58 44 21 250; Zuzana Hrbalová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Senica
Adresa: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo; Nám. oslobodenia č. 12
E-Mail: eva.khulova@se.coop.sk
Telefón: +421 34 69 09 022; Eva Khulová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Topoľčany
Adresa: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo; Stummerova č. 5
E-Mail: antonia.balazovicova@to.coop.sk
Telefón: +421 38 53 58 113; Bc. Antónia Balažovičová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Trnava
Adresa: COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo; Trojičné nám. č. 9
E-Mail: alexandra.rady@tt.coop.sk
Telefón: 0905 526 334, Ing. Alexandra Rády
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Trstená
Adresa: COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo; Hattalova č. 100
E-Mail: adrian.betustak@ts.coop.sk
Telefón: +421 43 53 09 160; Adrián Betušťák
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Turčianske Teplice
Adresa: COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo; SNP č. 136
E-Mail: martina.skutova@coopjednotamt.sk
Telefón: +421 43 49 22 435; Martina Škutová
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Vranov nad Topľou
Adresa: COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo; Nám. Slobody č. 79
E-Mail: sekretariat@vt.coop.sk
Telefón: +421 917 403 461; Juliána Lešková
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Čadca
Adresa: COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo; Palárikova ulica č. 87
E-Mail: mariana.chovaniakova@ca.coop.sk
Telefón: +421 41 43 32 152 - 5; Mariana Chovaniaková
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Žarnovica
Adresa: COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo; Ul. Bystrická č. 44
E-Mail: mrendlova@cjz.sk
Telefón: +421 45 68 14 896; Martina Karásková
Web: www.coop.sk

Zľava z nákupu - COOP Jednota

Mesto: Žilina
Adresa: COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo; Predmestská č. 71
E-Mail: zatkova@za.coop.sk
Telefón: +421 41 70 51 605; Zuzana Zaťková
Web: www.coop.sk

112965

- hotelové služby:

15 % zľava z aktuálnych pultových cien ubytovania v hoteloch Mountain View****,
Seasons*** a Horizont v Starej Lesnej

- služby aquaparku:

20 % zľava z aktuálnych pultových cien vstupov: Aqua packet (všetky druhy),
a Vital packet (všetky druhy). Zľava sa vzťahuje na vstupy z kategórie „dospelý“
a z kategórie „dieťa, študent, senior, ZŤP, doprovod ZŤP“

- služby kryocentra:

20 % zľava z aktuálnych pultových cien jednorazového vstupu na celotelovú a lokálnu kryoterapiu.

Uvedené zľavy sa vzťahujú na aktuálne pultové ceny platné k termínu ich skutočného čerpania
a nie je možné ich kombinovať s inými zľavami a akciami.

 
Kompletné podmienky pre udelenie zľavy dostane zákazník pri pokladniach alebo na www.aquacity.sk.
 
Doplňujúce info: Nákupná karta COOP Jednota

 

AQUA City

Info:Výhody pre držiteľa nákupnej karty v roku 2019.
Bližšie informácie o zľave sa vám zobrazia po kliknutí na viac info o riadok nižšie.
viac info »
Zľava: od 15 do 20%
Kontakt:Poprad

AQUA City

Mesto: Poprad
Adresa: AquaPark Poprad s.r.o., Športová č. 1397/1
E-Mail: info@aquacity.sk
Telefón: +421 52 78 51 111
Web: www.aquacity.sk

112023

Vyššie uvedené zľavy sa poskytujú na zájazdy zakúpené v kancelárii CK BUBO (nie 
u províznych predajcov). Zľavy nie je možné kumulovať s inými zľavami a špeciálnymi 
akciami, nárok na zľavu je potrebné preukázať pri prvej zálohovej platbe na zájazd 
a nedá sa uplatniť spätne.

Ďalšie podmienky poskytnutia zliav si môžete porriet na web stránkach Jednoty. 

Doplňujúce info: Nákupná karta COOP Jednota

BUBO CK

Info:Cestovná kancelária BUBO travel agency od 1. 1. 2019 poskytuje držiteľom nákupnej
karty COOP Jednota nasledovné ekonomické výhody:
- Držitelia nákupnej karty, ktorí majú záujem cestovať s CK BUBOpo prvý krát,
môžu využiť 3,3 % zľavu zo základnej ceny zájazdu;
- Držitelia nákupnej karty COOP Jednota, ktorí už aspoň 1 krát cestovali s CK BUBO,
môžu využiť 6,6 % zľavu zo základnej ceny zájazdu.
viac info »
Zľava: od 3,3 do 6,6%
Kontakt:Bratislava

BUBO CK

Mesto: Bratislava
Adresa: CK BUBO; Dunajská č, 31; Bratislava I
E-Mail: bubo@bubo.sk
Telefón: +421 2 5263 5254; +421 2 5263 5255; +421 917 530 912
Web: www.bubo.sk

112377
Benefit vo všetkých pobočkách CK TIP travel / TATRATOUR

Od 1.1.2019 platia nasledovné zľavy:

do 28.02.2019:

   + 3 % dodatočná zľava k aktuálnym first minute cenám (u vybraných hotelov max. 35 %) – týka sa
   všetkých pobytových a poznávacích zájazdov v zahraničí, t. j. na všetky pobyty, ktoré sú v ponuke;

v období od 1.3. do 30.4.2019 :

   20 % zľava na všetky letné pobytové zájazdy (okrem poznávacích zájazdov) - pri úhrade 50 %
   z ceny zájazdu;

v období od 1.5. 2019 do 31.12.2019 :

   + 3 % dodatočná zľava k aktuálnym last minute cenám na všetky pobytové a poznávacie zájazdy
   v zahraničí, t. j. všetky pobyty, ktoré sú v ponuke (zakúpené 7 – 21 dní pred odchodom a pri úhrade 100 %
   ceny zájazdu, max. do výšky aktuálnej zľavy 40 %);

Zľavy, ktoré poskytuje CK TATRATOUR SLOVAKIA a TIP travel, môžu poskytovať aj iné - ich partnerské,
resp. spolupracujúce cestovné kancelárie, ktorými sú: CK Koala Tours, a.s., CK Seneca Tours, s r.o.
a Hechter Slovakia.sk, s.r.o.

 

Aktuálne ponuky nájdete na stránkach: www.tatratour.sk alebo www.tiptravel.sk .

Doplňujúce info: Nákupná karta COOP Jednota

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Info:Cestovné kancelárie TATRATOUR SLOVAKIA a TIP travel aj v roku 2019 poskytujú držiteľom
nákupnej karty COOP Jednota ekonomické výhody.
Bližšie informácie o zľave sa vám zobrazia po kliknutí na viac info o riadok nižšie.
viac info »
Zľava: od 3 až do 20%
Kontakt:Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Myjava, Brno, Bytča, Bánovce nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Holíč, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Nitra, Nová Lesná, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Námestovo, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Trstená, Turzovka, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Vranov nad Topľou, Vrbové, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Čadca, Šahy, Šamorín, Šaľa, Štúrovo, Žiar nad Hronom, Žilina

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: TATRATOUR, A.S., Dolná č. 31
E-Mail: banskabystrica@tatratour.sk
Telefón: +421 48 41 25 248
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: TIP TRAVEL A.S., Dolná č. 31
E-Mail: banskabystrica@tiptravel.sk
Telefón: +421 48 41 25 248
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: TRAVEL AGENT, Dolná č. 1
E-Mail: info@travelagent.sk
Telefón: +421 48 41 23 072
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: ABANA, Robotnícka č. 1
E-Mail: abana@stonline.sk
Telefón: +421 48 41 45 990
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: AFRODITA, Dolná č. 117
E-Mail: info@ckafrodita.sk
Telefón: +421 48 41 51 222
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: AQUAMARIN CK, Horná č. 44
E-Mail: dovolenky@cacc.sk
Telefón: +421 48 41 26 393
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: COIMEX AIRLINES SERVICE, Partizánska cesta č. 3
E-Mail: zajazdybb@coimex.sk
Telefón: +421 48 41 42 247, +421 48 41 46 493
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: D-ETRAC SLOVAKIA, nám. SNP č. 3
E-Mail: detrac@bb.psg.sk
Telefón: +421 48 41 32 288
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: DELFIN TOUR, Robotnícka č. 2 (OD Prior)
E-Mail: delfintour@delfintour.info
Telefón: +421 48 41 53 886
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: FAMIKO CA, ČSA č. 23
E-Mail: famiko@famiko.sk
Telefón: +421 48 41 41 500
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: IMPERIAL TRAVEL, Dolná č. 48
E-Mail: imperialtravel@imperialtravel.sk
Telefón: +421 908 951 507
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: KORAL TOUR, Dolná č. 23
E-Mail: koraltour@koraltour.sk
Telefón: +421 48 41 56 068, +421 48 41 56 069
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: MH-REALITY BB, Horná Strieborná č. 1
E-Mail: tomasmhreal@gmail.com
Telefón: +421 48 41 42 186
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Hnúšťa
Adresa: REAL V, Francisciho č. 372
E-Mail: carealv@stonline.sk
Telefón: +421 47 54 22 253
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Liptovská Osada
Adresa: BYSTRIČKA- ING. DUŠAN MIKUŠIAK, Liptovská Osada č. 90
E-Mail: bystricka@orangemail.sk
Telefón: +421 915 854 111
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nová Baňa
Adresa: ABRACA CA, nám.sv.Alžbety č. 102
E-Mail: abraca@abracatour.sk
Telefón: +421 45 68 56 300
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Sliač
Adresa: AEROLAND, ČSA č. 21
E-Mail: aeroland@stonline.sk
Telefón: +421 45 54 41 045
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Slovenská Ľupča
Adresa: EM FITLINE – EVA MORAVITZOVÁ, 1. mája č. 2
E-Mail: moravitz.eva@stonline.sk
Telefón: +421 48 41 87 186
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Bardejov
Adresa: BB ART CA, Radničné nám. č. 12
E-Mail: bbart.bj@stonline.sk
Telefón: +421 54 47 26 299
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bardejov
Adresa: BB TOUR, Dlhý rad č. 8
E-Mail: bbtour@bbtour.sk
Telefón: +421 54 48 82 222
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bardejov
Adresa: BIBOTOUR, Rhodyho č. 5
E-Mail: bibotour@bibotour.sk
Telefón: +421 54 73 91 463
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bardejov
Adresa: DAN-TOUR, Partizánska č. 4
E-Mail: dantour@stonline.sk
Telefón: +421 54 47 46 424
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bardejov
Adresa: SIVAN MEDICA SLOVAKIA, Hurbanova č. 17
E-Mail: sivanmedica@sivanmedica.sk
Telefón: +421 54 48 82 616
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bardejovské Kúpele
Adresa: HERKULES AGENCY, SOaS
E-Mail: lastminute@herkules.sk
Telefón: +421 54 47 74 477
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Bratislava
Adresa: CENTRÁLA TATRATOUR, A.S., Mickiewiczova č. 2
E-Mail: central@tatratour.sk
Telefón: +421 2 52 93 28 11, +421 2 52 93 28 12
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: INTERNETOVÝ PREDAJ, Mickiewiczova č. 2
E-Mail: objednavky@tiptravel.sk; objednavky@tatratour.sk
Telefón: +421 2 52 93 18 13
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: TATRATOUR, A.S., Mickiewiczova č. 2
E-Mail: bratislava@tatratour.sk
Telefón: +421 2 52 93 28 11, +421 2 52 93 28 12
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: TIP TRAVEL A.S., Dunajská č. 16
E-Mail: bratislava2@tiptravel.sk
Telefón: +421 2 52 63 29 71, +421 2 52 63 29 72
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: TIP TRAVEL A.S., Einsteinova č. 18 ( AUPARK SHOPPING CENTER)
E-Mail: aupark@tiptravel.sk
Telefón: +421 2 54 64 73 98, +421 2 20 86 32 13
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: TRAVEL.SK, Švabinského č. 13
E-Mail: obchod@travel.sk
Telefón: +421 2 63 53 18 15
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: SLOVAK - TOUR CK, Znievska č. 9/11
E-Mail: slovaktour@mail.t-com.sk
Telefón: +421 2 52 62 61 70
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PONTIS SK, Panenská č. 13
E-Mail: pontis@pontis.sk
Telefón: +421 2 54 64 11 01
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: ALTRAVEL, Hanulová č. 1
E-Mail: info@altravel.sk
Telefón: +421 2 45 69 11 11
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: ANGELIKA CA, Cintorínska č. 22
E-Mail: caangelika@caangelika.sk
Telefón: +421 2 43 64 06 54
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: AVICENUM, Osadná č. 11
E-Mail: martina.kmetova@avicenum.net
Telefón: +421 2 54 64 16 34, -5, -6
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: B & K TOUR, Dohnányho č. 7
E-Mail: rezervacie@bktour.sk
Telefón: +421 2 55 64 12 55
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: BLUE SKY TRAVEL, Rajská č. 15
E-Mail: info@blueskytravel.sk
Telefón: +421 2 52 62 23 75
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: D & J WORLD CA, Miletičova č. 1
E-Mail: djworld@djworld.sk
Telefón: +421 2 55 42 27 79
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DALET TRAVEL, Hollého č. 13
E-Mail: dalet@dalet.sk
Telefón: +421 2 52 63 58 58
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DARNE CK, Lazaretská č. 4
E-Mail: darne@darne.sk
Telefón: +421 2 52 73 15 29
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DESIREA, Hálkova č. 1 (OD Slimák)
E-Mail: desirea@desirea.sk
Telefón: +421 2 44 88 89 99
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DUBTOUR, Štefánikova č. 31
E-Mail: dubtrour@dubtour.sk
Telefón: +421 2 52 62 41 44, -5
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: ECOMM, Krížna č. 44
E-Mail: ck-ecomm@ck-ecomm.sk
Telefón: +421 2 555 421 761
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: EDEN TRAVEL, Vazovova č. 1
E-Mail: eden@edentravel.eu
Telefón: +421 2 57 20 30 91, -2, -3
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: ELA TRAVEL - ELENA CSOKOVA, Sabinovská č. 8
E-Mail: ele@elatravel.sk
Telefón: +421 2 52 45 45 00
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: ELSQUARE, Gercenova č. 3640/2
E-Mail: travel@elsquare.sk
Telefón: +421 905 545 153
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: EXTRAWELL - LAST MINUTE CENTRUM, Dunajská č. 18
E-Mail: extra.well@extrawellplus.sk
Telefón: +421 2 52 63 41 47
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: FLY TRAVEL, Tupého č. 31
E-Mail: info@flytravel.sk
Telefón: +421 2 52 96 26 01
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: GOLD HOLIDAY, Pajštúnska č. 1
E-Mail: info@goldholiday.sk
Telefón: +421 917 723 774
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: HAPPY TRAVEL, Mickiewiczova č. 12
E-Mail: bratislava@happytravel.sk
Telefón: +421 2 52 92 28 88
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: INVIA.SK, Dunajská č. 4
E-Mail: last@invia.sk
Telefón: +421 2 20 64 82 20
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: INVIA.SK, Hollého č. 5
E-Mail: last@invia.sk
Telefón: +421 2 20 64 82 20
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: LUMA - MÁRIA BÖHMOVÁ, Račianska č. 184
E-Mail: majka@bohmova.com
Telefón: +421 2 44 88 08 07
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: MORE, Štefánikova č. 5
E-Mail: ckmore@more.sk
Telefón: +421 2 52 62 24 21
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: ONEWORLD TRAVEL, Krížna č. 5-7
E-Mail: oneworld@oneworldtravel.sk
Telefón: +421 2 52 73 12 02, -4
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PAEDDR. MÁRIA SLAVČEVOVÁ SOLTOUR, Ševčenková č. 29
E-Mail: maria.slavcevova@gmail.com
Telefón: +421 2 39 12 33 23
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PAXTRAVEL, Záhradnícka č. 20
E-Mail: ck@paxtravel.sk
Telefón: +421 2 55 42 42 29, -30
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: PREMIUM TRAVEL, Pečnianska č. 3
E-Mail: mentis@mentis.sk
Telefón: +421 2 63 45 23 29
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: REAS GROUP, Štúrova č. 11
E-Mail: info@itravels.sk
Telefón: +421 903 125 996
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: RENY TRAVEL, Suché Mýto č. 19
E-Mail: info@reny.sk
Telefón: +421 2 54 64 06 61, -2
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: SICLARCO, Mierová č. 83
E-Mail: info@siclarco.sk
Telefón: +421 2 43 42 39 01
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: SKP TRAVEL, Záporožská č. 8
E-Mail: travel@skba.sk
Telefón: +421 2 68 20 38 27
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: SPIELMAN, Mlynské nivy č. 33
E-Mail: julia@caspielman.sk
Telefón: +421 905 666 702
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: SUN AND SEA TRAVEL, Dudvážska č. 11
E-Mail: info@sunandsea.sk
Telefón: +421 903 947 234
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: TAKE OFF - AVI, nám. SNP č. 16
E-Mail: lili@takeoff.sk
Telefón: +421 2 57 78 00 70
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: TIMEX, Dulovo nám. č. 2
E-Mail: timex@nextra.sk
Telefón: +421 2 55 96 88 74
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: TOP TREND, Rajská č. 2, P.O.BOX 72
E-Mail: rajska@toptrend.sk; centrala@toptrend.sk
Telefón: +421 2 52 44 25 12, +421 2 59 64 22 65
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: VERDENA AGENCY, Obchodná č. 60
E-Mail: verdena@stonline.sk
Telefón: +421 2 52 73 11 12
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: VIA DIONE, Kamenárska č. 20
E-Mail: viadione@viadione.com
Telefón: +421 948 857 787, +421 907 145 610
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: VIERA-TOUR, Jurigovo nám. č. 1
Telefón: +421 2 65 42 86 80
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Chorvátsky Grob
Adresa: BIRI, A.Václavíka č. 11
E-Mail: birisro@zoznam.sk
Telefón: +421 907 980 501
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Ivánka pri Dunaji
Adresa: LOTUS TRAVEL CA, Štefánikova č. 25
E-Mail: veronika@lotustravel.sk
Telefón: +421 2 45 24 31 64
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Svätý Jur
Adresa: MAXIM CA, Bratislavská č. 52/11
E-Mail: recepcia@hotelmaxim.sk
Telefón: +421 2 44 97 07 42
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Brezno
Adresa: TOMIB, nám. M.R.Štefánika č. 44/52
E-Mail: cagmplus@orangemail.sk
Telefón: +421 905 926 107
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Brezno
Adresa: AVENTURINE, Rázusova č. 33
E-Mail: aventurine@mail.t-com.sk
Telefón: +421 48 61 12 566
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Brezno
Adresa: DARKA TOUR, nám. M.R.Štefánika č. 21
E-Mail: darka@darkatour.sk
Telefón: +421 48 61 16 279
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Brezno
Adresa: DIANN, nám. M.R.Štefánika č. 20/15
E-Mail: dovolenka@jadran.eu.sk
Telefón: +421 48 61 15 093
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Brezno
Adresa: EL-TRAVEL, Švermova č. 5
E-Mail: el-travel@el-travel.sk
Telefón: +421 48 61 16 666
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Brezno
Adresa: KONO CA - ING. ANNA BUZGOVÁ, nám. M.R.Štefánika č. 48
E-Mail: kono@kono.sk
Telefón: +421 48 61 16 729
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Brezová pod Bradlom
Adresa: BRADLOINVEST WA, nám. M.R.Štefánika č. 341/2
E-Mail: bradloinvest@stonline.sk
Telefón: +421 34 62 42 073
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Brezová pod Bradlom
Adresa: UNIVERZÁL RIVIERA, nám. M.R.Štefánika č. 10
E-Mail: riviera.ca@gmail.sk
Telefón: +421 34 62 42 149
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Brno
Adresa: TATRATOUR MORAVIA, Benešova ulice č. 2/4
E-Mail: moravia@tatratour.cz
Telefón: +420 530 508 309, +420 776 343 443
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Brno
Adresa: Aliance Tour, Jakubské nám. č. 7
E-Mail: ca@aliancetour.cz
Telefón: +420 542 216 334, -5
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Brno
Adresa: Samet Tour, Jakubské nám. č. 7
E-Mail: ca@aliancetour.cz
Telefón: +420 542 216 334, -5
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Brno
Adresa: Toscatour, Mečová č. 2 (Velký Špalíček)
E-Mail: toscatour@toscatour.cz
Telefón: +420 543 237 323
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Bytča
Adresa: Lenka CA, Hlinkova ul. - bunka
E-Mail: lenka.jurgosova@stonline.sk
Telefón: +421 41 55 22 683
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bytča
Adresa: VIA TOUR Viera Kremeňová, Treskoňova č. 816/1
E-Mail: via.tourbytca@gmail.com
Telefón: +421 41 55 22 525
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Bánovce nad Bebravou
Adresa: Royal - Janka Čelechovská, nám. Ľ. Štúra (ZNS Rokoš)
E-Mail: caroyal@caroyal.sk
Telefón: +421 38 76 01 020
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bánovce nad Bebravou
Adresa: Fiona CA - Andrej Bátora, nám. Ľ. Štúra č. 6/6
E-Mail: cafiona@szm.sk
Telefón: +421 911 343 334
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bánovce nad Bebravou
Adresa: Bebrava CA, Záfortňa č. 597/11
E-Mail: bebrava-orbis@mail.t-com.sk
Telefón: +421 38 76 08 919
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Bánovce nad Bebravou
Adresa: Majo cestovka, nám. Ľ. Štúra č. 3
E-Mail: cestovka@majo.sk
Telefón: +421 918 999 249
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Detva
Adresa: AQUA CA, M.R.Štefánika č. 70
E-Mail: ca.aqua@mail.t-com.sk
Telefón: +421 45 54 59 696
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Detva
Adresa: FONTÁNA, Amfiteáter pri kultúrnom dom
E-Mail: fontanadetva@stonline.sk
Telefón: +421 45 54 10 096
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Dolný Kubín
Adresa: Orava Tour, Obrancov mieru č. 1774/12
E-Mail: oravatour@oravatour.sk
Telefón: +421 43 58 21 690
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Dolný Kubín
Adresa: Almaxtour CK, Radlinského č. 47
E-Mail: almaxtour@almaxtour.sk
Telefón: +421 43 58 65 932
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Dolný Kubín
Adresa: Free Way - SK, Radlinského č. 27
E-Mail: freeway@dkubin.sk
Telefón: +421 43 58 63 384
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Dolný Kubín
Adresa: Ital Tour, Radlinského č. 1721/58
E-Mail: italtour@italtour.sk
Telefón: +421 43 58 64 222
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Dolný Kubín
Adresa: Last Minute Servis, Radlinského č. 47
E-Mail: lms@orava.sk
Telefón: +421 43 58 65 932
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Dolný Kubín
Adresa: Prima CA, Alej Slobody č. 2203
E-Mail: caprima@orava.sk
Telefón: +421 43 58 63 251
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Dubnica nad Váhom
Adresa: Cestovka Flipper, Centrum I č. 1420 (OS Máj)
E-Mail: info@cestovkaflipper.sk
Telefón: +421 42 44 26 017
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Dubnica nad Váhom
Adresa: TAMI - Alena Smahová, A. Kmeťa č. 360
E-Mail: a.smahova.tami@mail.t-com.sk
Telefón: +421 42 44 20 543
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: TATRATOUR, a.s., Korzo B.Bartóka č. 790
E-Mail: dunajskastreda@tatratour.sk
Telefón: +421 31 55 24 872
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: Exit Travel Club, Hlavná č. 4235/55
E-Mail: info@exittravel.sk
Telefón: +421 31 55 11 999
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: Green Tour, nám. Jehudu Aszáda č. 676/7
E-Mail: greentourviola@stonline.sk
Telefón: +421 31 55 17 127
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: Infinity Plus – RE TOUR CA, Alžbetinské nám. č. 1203
E-Mail: retour@centrum.sk
Telefón: +421 31 55 15 010
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Gabčíkovo
Adresa: E-Last Minute, Hlavná č. 1042
E-Mail: e-lastminute@realmail.sk
Telefón: +421 905 984 900
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Galanta
Adresa: Real - Ing. Karol Bosák, sídl. JAS č. 5
E-Mail: realga@stonline.sk
Telefón: +421 31 78 03 439
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Galanta
Adresa: SPOROMED, s.r.o., Vajanského č. 1520/17
E-Mail: kurucz@sporomed.sk
Telefón: +421 31 78 06 784
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Galanta
Adresa: Centrum.CA, Mierové nám. č. 4
E-Mail: cacentrum@gmail.com
Telefón: +421 31 78 07 606
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Galanta
Adresa: Femina - Nova, Hlavná č. 2 (OD HM Univerzál)
E-Mail: femina@stonline.sk
Telefón: +421 31 78 04 271
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Galanta
Adresa: Rimax CA, Vajanského č. 1251/18
E-Mail: ca.rimax@rimax.sk
Telefón: +421 31 78 06 205
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Hlohovec
Adresa: A-Z VEĽKOOBCHOD CA, Pribinova č. 10
E-Mail: ozemko@a-z.sk
Telefón: +421 33 73 31 722
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Hlohovec
Adresa: HELOS, nám. sv. Michala č. 16
E-Mail: helos@helos.sk
Telefón: +421 33 73 30 621
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Hlohovec
Adresa: ZUMITOUR, Bezručova č. 9/A
E-Mail: zumitour@hlohovec.net
Telefón: +421 907 705 851
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Hlohovec
Adresa: JANA CA, nám. sv. Michala č. 30
E-Mail: jana_miklovicova@zoznam.sk
Telefón: +421 33 74 22 145
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Hlohovec
Adresa: MY TRAVEL, nám. sv. Michala č. 10
E-Mail: hlohovec@mytravel.sk
Telefón: +421 33 73 30 210
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Hlohovec
Adresa: AMK - MAREK KADLEČÍK, nám.sv.Michala č. 32
E-Mail: marek@wayforyou.sk
Telefón: +421 905 391 404
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Holíč
Adresa: JANA TRAVEL, nám. Mieru č. 1
E-Mail: jana@janatravel.sk
Telefón: +421 34 65 16 108
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Holíč
Adresa: COLUMBUS CA, nám. Mieru č. 16
E-Mail: columbus.luk@stonline.sk
Telefón: +421 34 66 85 083
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Humenné
Adresa: ITT, 1.mája č. 20
E-Mail: ittca@stonline.sk
Telefón: +421 57 78 80 127
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Humenné
Adresa: ROKO CA, nám. Slobody č. 22/2 (OD Jednota)
E-Mail: roko@henet.sk
Telefón: +421 57 77 50 110
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Humenné
Adresa: RR TOUR CA, nám. Slobody č. 48
E-Mail: rr.tour@post.sk
Telefón: +421 57 78 86 270
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Humenné
Adresa: SADA - ANDREA HAUTUROVÁ, nám. Slobody T8
E-Mail: sada@stonline.sk
Telefón: +421 57 77 54 049
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Ilava
Adresa: Tris-Jana Schneebergerová, Ružová č. 94
E-Mail: 3s@mail.t-com.sk
Telefón: +421 42 44 41 199
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Kežmarok
Adresa: ALTRAVEL, Hlavné nám. č. 78
E-Mail: altravel@zmail.sk
Telefón: +421 52 45 24 177
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Kežmarok
Adresa: CEZ TATRY, Baštová č. 6
E-Mail: ceztatry@zoznam.sk
Telefón: +421 918 485 042
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Kežmarok
Adresa: MARCO POLLO - M. R. A., Hviezdoslavova č. 2/1/193
E-Mail: marcopollo@marcopollo.sk
Telefón: +421 52 45 23 662
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Kolárovo
Adresa: Tan-Go Tours Exclusive, ul. Krátka č. 3179
E-Mail: tango@tangotours.sk
Telefón: +421 35 77 72 005
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Kolárovo
Adresa: Center Kancelária, Remeselnícka č. 4
E-Mail: centkanc@pobox.sk
Telefón: +421 35 77 74 074
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Kolárovo
Adresa: Csontos Finance, Kostolné nám. č. 5
E-Mail: rconsot@atlas.sk
Telefón: +421 905 269 733
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Komárno
Adresa: TATRATOUR, a.s., Nám.gen.Klapku č. 6
E-Mail: komarno@tatratour.sk
Telefón: +421 35 77 33 290
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Komárno
Adresa: TIP travel a.s., Nám.gen.Klapku č. 6
E-Mail: komarno@tiptravel.sk
Telefón: +421 35 77 33 290
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Komárno
Adresa: World Travel, Jókaiho č. 32 (Lux centrum)
E-Mail: worldtravel@stonline.sk
Telefón: +421 35 77 05 635
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Komárno
Adresa: K.L.B. Agency, Jokaiho č. 28
E-Mail: bellakaty@gmail.com
Telefón: +421 35 77 01 162
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Komárno
Adresa: KOM-TRAVEL, Župná č. 6
E-Mail: novotna@kom-travel.sk
Telefón: +421 35 77 33 440
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Komárno
Adresa: Oziris Reisen, nám. Kossútha č. 11
E-Mail: oziris.reisen@zoznam.sk
Telefón: +421 35 77 33 751
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Komárno
Adresa: Turancar, Palatínova č. 31
E-Mail: komarno@turancar.sk
Telefón: +421 35 77 77 545
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Košice
Adresa: TATRATOUR, a.s., Alžbetina č. 6
E-Mail: kosice@tatratour.sk
Telefón: +421 55 62 24 872, +421 55 62 24 874
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: TIP travel a.s., Alžbetina č. 6
E-Mail: kosice@tiptravel.sk
Telefón: +421 55 62 24 872, +421 55 62 24 874
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: EDEN, Hlavná č. 70
E-Mail: ca@eden.sk
Telefón: +421 55 62 26 922, -3
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: ZLATKA CK - Zlatka Bezeková, Pražská č. 4
E-Mail: ckzlatka@zlatka.sk
Telefón: +421 55 68 57 359
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Agentúra Albatros, Alžbetina č. 6
E-Mail: zajazdy@letenkyalbatros.sk
Telefón: +421 55 62 21 660, +421 55 62 22 548
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: ALVIA TRAVEL, Štúrova č. 1 (OD Dargov)
E-Mail: alvia@alvia.sk
Telefón: +421 55 62 21 918
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: AŠLA CA, Mlynská č. 26
E-Mail: aslacestovnaagentura@mail.t-com.sk
Telefón: +421 55 72 88 595
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Baedeker LA, Alžbetina č. 1
E-Mail: baedeker@baedeker.sk
Telefón: +421 55 72 98 931
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Best Reisen - Best Choice, Alžbetina č. 31
E-Mail: kosice@bestchoice.sk
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Chotour CA, Kováčska č. 63
E-Mail: chotour@chotour.sk
Telefón: +421 55 62 32 574
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: CRUISER, Biela č. 7
E-Mail: kosice@cruiser.sk
Telefón: +421 55 68 54 014
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Detská rekreácia - Drahoslava Juhásová, Hutnícka č. 1
E-Mail: ckdetskarekreacia@centrum.sk
Telefón: +421 55 63 36 541
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Dinotravel, Americká tr. č. 1
E-Mail: dinotravelca@gmail.com
Telefón: +421 55 79 99 997
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Fenícia CK, Hlavná č. 40/422
E-Mail: ckfenicia@stonline.sk
Telefón: +421 55 62 34 780
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Ferrotour, Hlavná č. 71
E-Mail: ferrotour@ferrotour.sk
Telefón: +421 55 72 91 234
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: IRISTOUR, Čiernomorská č. 3
E-Mail: iristour@centrum.sk
Telefón: +421 55 30 18 460
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Junior Tour CK, Kurská č. 35
E-Mail: juniortour@post.sk
Telefón: +421 55 62 54 022
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Justo, Kuzmányho č. 43
E-Mail: justo@justo.sk
Telefón: +421 55 62 55 649
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: K2 Tour - Marta Bodnárová, Štúrova č. 32
E-Mail: k2tour@stonline.sk
Telefón: +421 55 72 96 224
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Krystoff Travel CA, Masarykova č. 2 (JUMBO CENTRUM)
E-Mail: travelke@kuboff-krystoff.com
Telefón: +421 917 637 206
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Maestral Travel, Mäsiarska č. 26
E-Mail: lmc@maestraltravel.sk
Telefón: +421 55 29 82 111
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Odyseus CK, Hlavná č. 22
E-Mail: penelope@ckodyseus.sk
Telefón: +421 55 72 99 134
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Pastyrčáková Ingrid - CA, Továrenská č. 4
E-Mail: vladimir.pastyrcak@stonline.sk
Telefón: +421 69 20 03 858
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Progress CA, Krivá č. 18
E-Mail: zuzana.szovenyiova@progress.eu.sk
Telefón: +421 55 68 06 380
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Stavoprojekting, Letná č. 27
E-Mail: juventour@juventour.sk
Telefón: +421 55 62 23 681
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: TIMA TOUR, Mäsiarska č. 13
E-Mail: timatour@gmail.com
Telefón: +421 55 72 97 154, -5
Web: www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: TRAVEL & FLY, Kováčska č. 57
E-Mail: info@travelfly.sk
Telefón: +421 55 67 14 661
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: TRGOTURS CK, Kováčska č. 11
E-Mail: zajazdy@trgoturs.sk
Telefón: +421 55 62 31 728
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: Willy Tour, Krivá č. 23
E-Mail: willytour@euroweb.sk
Telefón: +421 55 68 06 119
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Košice
Adresa: TIMA TOUR, Mäsiarska č. 13
E-Mail: timatour@gmail.com
Telefón: +421 55 72 97 154, -5
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Kráľovský Chlmec
Adresa: SUNNY TOUR, Kossutha č. 1270/101
E-Mail: sunnytour.kch@gmail.com
Telefón: +421 56 63 21 102
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Ruskov
Adresa: JOGITOUR, Bočná č. 436
E-Mail: jogitour@gmail.com
Telefón: +421 904 350 533
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Kremnica
Adresa: IC KREMNICA CA, Štefánikovo nám. č. 35/44
E-Mail: infocentrum@kremnica.sk
Telefón: +421 45 67 44 388
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Krupina
Adresa: LYMOS-TURIST, Školská č. 3
E-Mail: lymos@stonline.sk
Telefón: +421 45 55 22 337
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Kysucké Nové Mesto
Adresa: Eurosun CA, Belanského č. 218
E-Mail: eurosunknm@seznam.cz
Telefón: +421 41 42 15 449
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Ochodnica
Adresa: MAJORTOUR, Hlavná č. 382
E-Mail: schillerp@zoznam.sk
Telefón: +421 903 511 727
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Ochodnica
Adresa: PROX T.E.C., Ochodnica č. 62
E-Mail: proxtec@nextra.sk
Telefón: +421 41 72 47 635
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Lednické Rovné
Adresa: Fénix CA, Rovňanská č. 187
E-Mail: gbrezaniova@stonline.sk
Telefón: +421 42 47 10 460
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Púchov
Adresa: Pensky, Štefánikova č. 816
E-Mail: pensky@stonline.sk
Telefón: +421 42 46 35 742
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Púchov
Adresa: Ria Tour, Moyzesova č. 1744
E-Mail: riatour@riatourck.sk
Telefón: +421 42 46 35 034
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Púchov
Adresa: Sport Tour CK, k. s., Royova č. 806
E-Mail: sporttour2@stonline.sk
Telefón: +421 42 46 35 046
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Levoča
Adresa: LEVOTOUR CA, nám. M. Pavla č. 38
E-Mail: levotour@azet.sk
Telefón: +421 53 45 11 870
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Levoča
Adresa: OÁZATOUR, nám. Majstra Pavla č. 27
E-Mail: oaza@levonetmail.sk
Telefón: +421 53 45 14 572
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: TEMPO CA, nám. Osloboditeľov č. 36
E-Mail: ck_tempo@stonline.sk
Telefón: +421 44 55 26 778
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: TATRYTOUR CA, Štúrova č. 7
E-Mail: tatrytour-lm@stonline.sk
Telefón: +421 44 56 21 635
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: LIMIT CA, Štúrova č. 2
E-Mail: limit@limit.sk
Telefón: +421 44 55 14 947
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: ARKADA CA, Štúrova č. 11/806
E-Mail: poliak.jan@post.sk
Telefón: +421 44 55 70 421
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: ARZ, Štúrova č. 33
E-Mail: arztravel@arztravel.sk
Telefón: +421 44 56 23 750
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: LIPTOUR CK, Štúrova č. 1036/32
E-Mail: zajazdy@liptour.sk
Telefón: +421 44 55 14 141
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: NOVTOUR CA, Kuzmányho č. 15
E-Mail: novtour@novtour.sk
Telefón: +421 44 56 23 195
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: RAVENS, nábr. A. Stodolu č. 1797/56
E-Mail: ohravens@centrum.sk
Telefón: +421 907 889 071
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: VIA SLOVAKIA, Bellova č. 2 (Centrum)
E-Mail: info@viaslovakia.sk
Telefón: +421 44 28 61 045
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Lučenec
Adresa: TATRATOUR, A.S., Železničná č. 24
E-Mail: lucenec@tatratour.sk
Telefón: +421 47 43 23 089
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Lučenec
Adresa: WEEKEND CK, nám. Artéz. prameňov č. 47
E-Mail: weekend@stonline.sk
Telefón: +421 47 43 31 453
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Lučenec
Adresa: MASTER TOUR, Železničná č. 25
E-Mail: mastertour@novohrad.sk
Telefón: +421 47 43 31 956
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Lučenec
Adresa: REALITY TRAVEL AGENTUR, Petofiho č. 5218/31
E-Mail: realitytravel@zoznam.sk
Telefón: +421 47 43 20 560
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Lučenec
Adresa: TATRATIP CA, M. Rázusa č. 28
E-Mail: tatratip-ca@pronet.sk
Telefón: +421 47 43 32 119
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Lučenec
Adresa: WORLD CA, Železničná č. 1
E-Mail: janka.mazuchova@zoznam.sk
Telefón: +421 905 316 001
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Malacky
Adresa: TATRATOUR, A.S., Radlinského č. 1158/2
E-Mail: malacky@tatratour.sk
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Malacky
Adresa: KT TURISTA CA, Mierové nám. č. 7
E-Mail: ktturista@stonline.sk
Telefón: +421 34 77 25 222
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Malacky
Adresa: CAFFE 23, Sasinkova č. 73
E-Mail: caffe23@caffe23.sk
Telefón: +421 34 77 22 181
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Malacky
Adresa: EDEN CA, Radlinského č. 14/1155
E-Mail: ckeden@stonline.sk
Telefón: +421 34 77 23 611
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Michalovce
Adresa: TATRATOUR, A.S., Námestie oslobotiteľov č. 1088/22
E-Mail: michalovce@tatratour.sk
Telefón: +421 56 64 41 149
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Michalovce
Adresa: AMFORA, nám. Osloboditeľov č. 1
E-Mail: amfora@amfora.sk
Telefón: +421 56 64 32 774
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Michalovce
Adresa: DELFÍN CA, Sládkovičova č. 5 (OC Zemplín)
E-Mail: ca.delfin@zoznam.sk
Telefón: +421 56 64 20 358
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Michalovce
Adresa: DOMENICA CK, nám.Slobody č. 7
E-Mail: domenica@domenica.sk
Telefón: +421 56 54 41 700
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Michalovce
Adresa: GD TOUR, kpt. Nálepku č. 20
E-Mail: dobransky@slovanet.sk
Telefón: +421 55 64 25 334
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Michalovce
Adresa: K-IM TOUR (OD Kaufland)
E-Mail: kimtour@slovanet.sk
Telefón: +421 56 64 42 944
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Michalovce
Adresa: KAM-TOUR CA, Sobranecká cesta č. 1 (Tesco)
E-Mail: kam@mail.viapot.sk
Telefón: +421 56 64 26 677
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Nitra
Adresa: TIP TRAVEL A.S., Štúrova č. 7
E-Mail: nitra@tiptravel.sk
Telefón: +421 37 65 24 294
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: FUN TOUR CA, Štefánikova č. 7
E-Mail: profun@profun.sk
Telefón: +421 37 65 25 331
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: ATLANTIS AGENCY, Ďurčanského č. 59
E-Mail: ponuky@atlantis-dovolenka.sk
Telefón: +421 37 65 04 818
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: BLUE ZONE, Farská č. 22
E-Mail: bluezone@slovanet.sk
Telefón: +421 37 65 33 167
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: CORA CA, Štefánikova č. 11
E-Mail: ca.cora@stonline.sk
Telefón: +421 37 74 11 197, -8
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: HAPPY TRAVEL, Palárikova č. 1
E-Mail: info@happytravel.sk
Telefón: +421 37 65 75 444
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: JOLIN, Kupecká č. 6
E-Mail: travel@jolin.sk
Telefón: +421 37 65 65 952
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: KOMEX TOUR, Štefánikova č. 55
E-Mail: komextour@ba.telecom.sk
Telefón: +421 37 65 22 870
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: LINEA COLOR, Štúrova č. 157
E-Mail: lineacolor@gmail.com
Telefón: +421 37 60 00 666
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: MIA TOUR, Štefánikova č. 15
E-Mail: miatour@stonline.sk
Telefón: +421 37 74 19 418
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: TELEPORT, Štefánikova č. 28
E-Mail: teleport@teleport.sk
Telefón: +421 37 65 13 008
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nitra
Adresa: TURANCAR, Štefánikova č. 13
E-Mail: turancar@turancar.sk
Telefón: +421 37 65 50 011
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Urmince
Adresa: KOZINKOVÁ DAGMAR, Urmince č. 440
E-Mail: dagi@t-zones.sk
Telefón: +421 905 277 186
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Nová Lesná
Adresa: TATRANIA, Nová Lesná č. 306
E-Mail: tatrania@gmail.com
Telefón: +421 52 44 23 323
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Nové Mesto nad Váhom
Adresa: VIA - ING. JANA KUBÁKOVÁ, Weisseho č. 13
E-Mail: viaca@stonline.sk
Telefón: +421 32 77 17 977
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Mesto nad Váhom
Adresa: KATKA TOURS, Hviezdoslavova č. 20
E-Mail: katkatours@katkatours.sk
Telefón: +421 32 77 15 122
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Mesto nad Váhom
Adresa: CEPREKA, Košikárska č. 2
E-Mail: cepreka@cepreka.sk
Telefón: +421 32 77 10 416
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Mesto nad Váhom
Adresa: RELAX CA, Železničný uzol č. 11
E-Mail: carelax11@stonline.sk
Telefón: +421 32 77 13 637
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Mesto nad Váhom
Adresa: FIRMON, Komenského č. 9
E-Mail: firmon@mail.t-com.sk
Telefón: +421 32 77 16 539
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Mesto nad Váhom
Adresa: IBEXTOUR, Hrušové č. 1034
E-Mail: ibextour@orangemail.sk
Telefón: +421 32 77 18 738
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Mesto nad Váhom
Adresa: IVON CA, Piešťanská č. 2
E-Mail: iondreickova@mail.t-com.sk
Telefón: +421 32 77 17 852
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Atlas CA, Komárňanská č. 12
E-Mail: atlas.ca@pobox.sk
Telefón: +421 35 64 04 200
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Slovturist CK, Komárňanska č. 16
E-Mail: slovturist@stonline.sk
Telefón: +421 35 64 49 251
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Esso Tour CA, Podzámska č. 29
E-Mail: essotour@essotour.sk
Telefón: +421 35 64 21 136
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Gábatour, M. R. Štefánka č. 13
E-Mail: gabatour@gmail.com
Telefón: +421 35 64 00 203
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Lipa CK, Björusonova č. 2
E-Mail: lipa@lipanz.sk
Telefón: +421 35 64 04 044
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: Lipa CK - Last minute centrum Na Korze, M.R.Štefánika č. 4
E-Mail: lipa2@lipanz.sk; marika@lipanz.sk
Telefón: +421 35 64 46 138
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: MERKURIUS, Tichá č. 8
E-Mail: merkurius.ivka@azet.sk
Telefón: +421 907 189 318
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Námestovo
Adresa: Orava Tour, Hviezdoslavova č. 55/4
E-Mail: oravatour@oravatour.sk
Telefón: +421 43 55 23 192, +421 55 23 071
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Námestovo
Adresa: Partner Tour CA, Hviezdoslavovo nám. č. 205
E-Mail: partnertour@orava.sk
Telefón: +421 905 539 552, +421 917 452 515
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Námestovo
Adresa: Travel.SK, Hviezdoslavovo nám. č. 201
E-Mail: obchod@travel.sk
Telefón: +421 43 55 23 224
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Pezinok
Adresa: EUROSAND, Holubyho č. 42
E-Mail: eurosand@stonline.sk
Telefón: +421 33 64 11 114
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Pezinok
Adresa: VENTA, Holubyho č. 42
E-Mail: venta@ckventa.com
Telefón: +421 33 64 13 972
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Pezinok
Adresa: REGION PARTNER, Myslenická č. 2/6, P.O.BOX 35
E-Mail: pezinok@regionpartner.sk
Telefón: +421 33 23 12 505
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Pezinok
Adresa: INTER-NESK, Kollárova č. 14/5
E-Mail: ck@internesk.sk
Telefón: +421 33 64 07 422
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Pezinok
Adresa: DANUBE TRAVEL, Radničné nám. č. 1
E-Mail: info.danube@gmail.com
Telefón: +421 33 64 09 284
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Pezinok
Adresa: KMC - MÁRIA STRÍŽOVÁ, Holubyho č. 42 (Kult.centrum)
E-Mail: strizova.maria@gmail.com
Telefón: +421 33 64 33 470
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Piešťany
Adresa: CENTRÁLA TIP TRAVEL A.S., Teplická č. 74
E-Mail: callcentrum@tiptravel.sk; central@tiptravel.sk
Telefón: +421 33 79 70 909, +421 33 79 70 907
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Piešťany
Adresa: TATRATOUR, A.S., Winterova č. 28
E-Mail: piestany@tatratour.sk
Telefón: +421 33 77 25 305
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Piešťany
Adresa: TIP TRAVEL A.S., Teplická č. 74
E-Mail: piestany@tiptravel.sk
Telefón: +421 33 79 70 909, +421 33 79 70 907
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Piešťany
Adresa: TIP TRAVEL A.S. PROVÍZNE ODDELENIE, Teplická č. 74
E-Mail: dealeri@tiptravel.sk
Telefón: +421 33 79 70 955
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Piešťany
Adresa: PALM TREE TOURS HM, Nikola Teslu č. 4711/25 (Tesco)
E-Mail: palmtreetours@gmail.com
Telefón: +421 948 214 007
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Poltár
Adresa: J-SPEKTRUM, Železničná č. 2
E-Mail: j-spektrum@stonline.sk
Telefón: +421 47 41 11 828
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Poprad
Adresa: TATRATOUR, A.S., Nám.Sv.Egídia č. 44
E-Mail: poprad@tatratour.sk
Telefón: +421 52 46 83 630, +421 915 841 782
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: OK TOURS - MGR. LÍVIA ŠTEFAŇÁKOVÁ, Štefánikova č. 897/2
E-Mail: info@oktour.sk
Telefón: +421 52 77 23 129
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: FAMILY CK, Partizánska č. 677/17
E-Mail: ckfamily@ckfamily.sk
Telefón: +421 52 78 85 231
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: BMS-TOUR, Drevárska č. 1/453
E-Mail: bms-tour@stonline.sk
Telefón: +421 52 77 21 009
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: DARNE CK, nám. sv. Egídia č. 95
E-Mail: darne@darne.sk
Telefón: +421 52 78 86 141
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: DL SERVIS – ĽUBICA DRAGOŠEKOVÁ, nám. sv. Egídia č. 23/53
E-Mail: dlservis@ke.telecom.sk
Telefón: +421 52 77 24 193
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: ILA, 1. mája č. 4
E-Mail: bajka@sinet.sk
Telefón: +421 52 78 83 462
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: KVALITA, nám. sv. Egídia č. 89
E-Mail: kvalita@kvalitatour.sk
Telefón: +421 52 77 25 125, +421 52 77 25 425
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: LG TRADE, Zdravotnícka č. 474/2
E-Mail: agency@lgtrade.sk
Telefón: +421 52 77 22 322
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: ORBIS CA - JANA ŠRAMKOVÁ, Dostojevského č. 4684/75
E-Mail: caorbispp@gmail.com
Telefón: +421 52 44 68 915
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: TATRANIA CA, Mnoheľa č. 825/5
E-Mail: tatrania@stonline.sk
Telefón: +421 52 77 21 285
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: TATRATRAVEL – ING. MÁRIA SVITANOVÁ, Drevárska č. 1
E-Mail: tatratravel@stonline.sk
Telefón: +421 52 77 21 300
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: VITALFIT, Huszova č. 259/1
E-Mail: vitalfit@post.sk
Telefón: +421 907 649 255
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Poprad
Adresa: YILDIZ CA, nám. sv. Egídia č. 64
E-Mail: yildiz@stonline.sk
Telefón: +421 52 77 68 179
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Svit
Adresa: A-TATRY, SNP č. 15
E-Mail: atlasw@inmail.sk
Telefón: +421 52 78 82 066
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Prešov
Adresa: TATRATOUR, A.S., Hlavná č. 103
E-Mail: presov@tatratour.sk
Telefón: +421 51 77 34 300
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: TIP TRAVEL A.S., Hlavná č. 103
E-Mail: presov@tiptravel.sk
Telefón: +421 51 77 34 300
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: BEST REISEN - BEST CHOICE, Vihorlatská č. 2A
E-Mail: presov@bestchoice.sk
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: 4 SPORTS, Hlavná č. 45
E-Mail: beneg@nextra.sk
Telefón: +421 51 77 20 704
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: A-J TOUR, Hlavná č. 20
E-Mail: ajtour@ajtour.sk
Telefón: +421 51 77 23 111
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: ASAP TRAVEL, Masarykova č. 10/2717
E-Mail: asap@asaptravel.sk
Telefón: +421 51 75 81 145
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: BOM-EX, Metodova č. 5
E-Mail: bodorik@inh.sk
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: CRUISER, Hlavná č. 67
E-Mail: zajazdy@cruiser.sk
Telefón: +421 51 77 31 113
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: DOVOLENKA, Hlavná č. 40
E-Mail: dovolenka.ca@gmail.com
Telefón: +421 51 77 63 363
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: FRANKA TOUR, Hlavná č. 79
E-Mail: ckfrankatour@ckfranka.sk
Telefón: +421 51 77 22 067
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: G PLUS CA, Martina Benku č. 3
E-Mail: gregorhascak@stonline.sk
Telefón: +421 51 77 53 308
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Prešov
Adresa: JANE TRAVEL, Hlavná č. 103
E-Mail: info@jane-travel.eu
Telefón: +421 908 560 259
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Revúca
Adresa: PEGAS CA, Sládkovičova č. 58
E-Mail: pegasmvl@centrum.sk
Telefón: +421 58 44 25 104
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Revúca
Adresa: TRING CA, Daxnerova č. 5, P.O.BOX 27
E-Mail: tring@centrum.sk
Telefón: +421 58 44 22 159
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: ALKATOUR, SNP č. 1
E-Mail: alkatour@stonline.sk
Telefón: +421 47 56 34 547
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: AVEO TRAVEL, Francisciho č. 628/1
E-Mail: info@aveo.sk
Telefón: +421 944 914 915, +421 944 914 916
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: LORETA CK, Hlavné nám. č. 12
E-Mail: loreta.rimsobota@gmail.com
Telefón: +421 918 468 075
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: MEDIA-TOUR, Hlavné nám. č. 5
E-Mail: ckmedia@stonline.sk
Telefón: +421 47 58 11 737
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: SOUPP TOUR PRI SOŠ, Hlavné nám. č. 19 (OC ŠTÝL)
E-Mail: soupptour@stonline.sk
Telefón: +421 47 56 21 174
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Rožňava
Adresa: Albatros Tour CA, Čučmianska dlhá č. 3
E-Mail: ca-albatrostour@stonline.sk
Telefón: +421 58 73 29 720
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Rožňava
Adresa: Pohoda CA - Ing. Vlasta Sabadošová, nám. Baníkov - Krámik 41
E-Mail: vlasta.s@centrum.sk
Telefón: +421 911 218 283
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Rožňava
Adresa: REGION TOUR – Mária Štítnická CA, nám. Baníkov č. 1
E-Mail: stitnickamaria@stonline.sk
Telefón: +421 58 73 28 052
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Rožňava
Adresa: Gemtravel CA, nám. baníkov č. 28
E-Mail: grmtrade@stonline.sk
Telefón: +421 58 73 29 694
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Rožňava
Adresa: Novako CA, Obchodno-kultúrne centrum
E-Mail: novako.cestovka@centrum.sk
Telefón: +421 58 73 25 591
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Sabinov
Adresa: EVA - TOUR, Ružová č. 41
E-Mail: evatour@wicom.sk
Telefón: +421 51 45 21 182
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Sabinov
Adresa: FOTOUR CA, nám. Slobody č. 54
E-Mail: fotour@fotour.sk
Telefón: +421 948 112 158
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Sabinov
Adresa: NEXT CO (www.dovolenka-in.sk)
E-Mail: sandorova@dovolenka-in.sk
Telefón: +421 907 902 520
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Sabinov
Adresa: SLOVREA CA, nám. Slobody č. 80
E-Mail: ca.slovrea@zoznam.sk
Telefón: +421 51 45 25 191
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Senec
Adresa: BITTNER TRAVEL, Lichnerova č. 19
E-Mail: bittnertravel@bittnertravel.sk
Telefón: +421 2 45 92 72 82
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Senec
Adresa: NEO TRAVEL, Lichnerova č. 4376/41
E-Mail: neotravel@neotravel.sk
Telefón: +421 911 392 494
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Senec
Adresa: TATRA-TRAVEL - MGR. IVETA PAVELKOVÁ, Šafárikova č. 85
E-Mail: ck@tatra-travel.sk
Telefón: +421 2 45 64 64 64
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Senica
Adresa: AWERTRAVEL, Hviezdoslavova č. 1469/61
E-Mail: awertravel@awertravel.sk
Telefón: +421 34 65 13 896
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Senica
Adresa: ÁČKO – TRAVEL.SK, Štefánikova č. 726
E-Mail: ck@ackotravel.sk
Telefón: +421 34 65 44 444
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šaštín-Stráže
Adresa: MM TRAVEL, nám. Slobody č. 646
E-Mail: ck.mmtravel@gmail.com
Telefón: +421 907 789 031
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šaštín-Stráže
Adresa: P-TOUR, Hollého č. 656
E-Mail: p.tour.podolsky2@gmail.com
Telefón: +421 34 65 80 004
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Sereď
Adresa: VEMA REAL CA, M. R. Štefánika č. 1152
E-Mail: vemareal@vemareal.sk
Telefón: +421 31 78 94 513
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Sereď
Adresa: TROPIC - ADRIÁNA HORVÁTHOVÁ, M.R.Štefánika č. 1152/18
E-Mail: tropic@tropic.sk
Telefón: +421 31 70 12 457
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Sereď
Adresa: FRISCO, M.R.Štefánika č. 2158/7
E-Mail: cestovka@frisco.sk
Telefón: +421 905 740 700
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Sereď
Adresa: WORLD WIDE TRAVEL, M.R.Štefánika č. 30
E-Mail: ckwwtravel@gmail.com
Telefón: +421 31 77 82 211
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Skalica
Adresa: SLOVAKIA-TOUR, Potočná č. 118
E-Mail: slovakia-tour@mail.t-com.sk
Telefón: +421 34 66 46 810
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Skalica
Adresa: AMA TRAVEL, nám. slobody č. 32
E-Mail: amatravel@amatravel.sk
Telefón: +421 34 66 00 324
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Skalica
Adresa: DULÍKOVÁ VLASTA CA, Koreszkova č. 1
E-Mail: vlasta.dulikova@stonline.sk
Telefón: +421 34 66 45 337
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Skalica
Adresa: P-TOUR, Potočná č. 21
E-Mail: p.tour.podolsky@gmail.com
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Skalica
Adresa: PANDA TOURS, Potočná č. 16
E-Mail: pandatours@nextra.sk
Telefón: +421 34 66 45 708
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Skalica
Adresa: SATURN CA, Škarniclovská č. 18
E-Mail: saturnca@hotmail.com
Telefón: +421 34 62 43 487
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Snina
Adresa: CORADO, Strojárska č. 1
E-Mail: urdova@coradosl.sk
Telefón: +421 57 76 59 112
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Snina
Adresa: AMADEUS CK - LECHANOVÁ JANA, Strojárska č. 2206
E-Mail: ckamadeus@stonline.sk
Telefón: +421 57 76 86 250
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Snina
Adresa: GALANDA CK, Staničná č. 1029/12
E-Mail: ckgalanda@centrum.sk
Telefón: +421 907 979 107
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Snina
Adresa: MOTOCENTRUM SNINA, Centrum č. 2526/100
E-Mail: ck.motocentrum@stonline.sk
Telefón: +421 57 75 84 511
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Snina
Adresa: RELAX CA - VILIAM MEGO, Strojárska č. 2526
E-Mail: carelax@stonline.sk
Telefón: +421 57 76 21 629
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Sobrance
Adresa: TOPTEX - ING. MIROSLAV BUČKO, Michalovská č. 2
E-Mail: info@svetre.sk
Telefón: +421 56 65 24 063
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: ĽUBICA RUMANOVÁ, Letná č. 51
E-Mail: cklubica@stonline.sk
Telefón: +421 53 42 97 500
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: KAMI CA, Letná č. 70
E-Mail: cakami@cakami.sk
Telefón: +421 53 44 12 372
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: ABELO, Zimná č. 58
E-Mail: abelo.snv@gmail.com
Telefón: +421 53 42 97 340
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: BRANTNER CEST. CENTRUM, Letná č. 49
E-Mail: brantnercc@stonline.sk
Telefón: +421 53 44 28 292
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: GWA AGENTÚRA, Letná č. 47
E-Mail: cestovka@gwa.sk
Telefón: +421 53 44 10 467
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: HORNÁD CA, Zimná č. 61
E-Mail: hornad@stonline.sk
Telefón: +421 53 42 97 970
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: INATOUR SLOVAKIA, S. R. O., Letná č. 42
E-Mail: inatour@inatour.sk
Telefón: +421 53 44 26 748
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: LAGÚNA TOUR, Letná č. 47
E-Mail: cklagunatour@stonline.sk
Telefón: +421 53 42 97 223
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: NOMÁD - BC. GABRIELA JASEČKOVÁ, Zimná č. 50
E-Mail: gabrielajaseckova@gmail.com
Telefón: +421 908 162 776
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: OMEGA CA, Zimná č. 35
E-Mail: caomega@caomega.sk
Telefón: +421 53 44 14 505
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: SPEEDSERVIS, Radničné nám. č. 4
E-Mail: ckspeedservis@stonline.sk
Telefón: +421 53 44 67 170
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Stará Ľubovňa
Adresa: ĽUBOVŇA CA, Letná č. 6
E-Mail: calubovna@stonline.sk
Telefón: +421 52 43 26 107
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Stará Ľubovňa
Adresa: CORADO, S. R. O., Levočská č. 3
E-Mail: corado@sl.sinet.sk
Telefón: +421 52 43 26 083
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Stará Ľubovňa
Adresa: D.J.K., S. R. O., Popradská č. 6
E-Mail: djk@djk.sk
Telefón: +421 52 43 26 621
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Stropkov
Adresa: EUROTOUR CK, Hlavná č. 52
E-Mail: eurotour@stonline.sk
Telefón: +421 54 74 22 509
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Stropkov
Adresa: NOVA T CA, Zámocká č. 511/4
E-Mail: nova.t.csa@in.slovanet.sk
Telefón: +421 54 74 23 371
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Svidník
Adresa: LAGUNA, Centrálna č. 274 (Hotel Rubín)
E-Mail: lagunaca@stonline.sk
Telefón: +421 54 75 21 086
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Svidník
Adresa: NADJA CA, Stropkovská (hotel Dukla)
E-Mail: canadja@stonline.sk
Telefón: +421 54 75 25 307
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Svidník
Adresa: ALEX TRAVEL, Dlná č. 427/2
E-Mail: alextravel@centrum.sk
Telefón: +421 907 301 458, -7
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Svidník
Adresa: LURETA CA, Centrálna č. 584/5
E-Mail: lureta@centrum.sk
Telefón: +421 54 47 95 885
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Topoľčany
Adresa: TOPSTAR, nám. M.R. Štefánika č. 30
E-Mail: topstar@abmandit.sk
Telefón: +421 38 53 21 082
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Topoľčany
Adresa: TURANCAR, Cyrila a Metoda č. 4648/3
E-Mail: topolcany@turancar.sk
Telefón: +421 38 53 20 918
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Topoľčany
Adresa: M-TOUR, Obchodná č. 2
E-Mail: mtour@mail.t-com.sk
Telefón: +421 38 74 87 309
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Topoľčany
Adresa: EMATOUR CA, nám. M.R.Štefánika č. 3635
E-Mail: ematour@stonline.sk
Telefón: +421 38 53 24 006
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Topoľčany
Adresa: JANČEKOVÁ ANNA, M.A.Bazovského č. 2360/17
E-Mail: vija.jancekova@gmail.com
Telefón: +421 903 422 735
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Topoľčany
Adresa: TOP-DENT PLUS, Škultétyho č. 1597
E-Mail: topdentplus@topdentplus.sk
Telefón: +421 38 53 21 513
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Topoľčany
Adresa: VOGUE - GABRIELA VAGUNDOVÁ, Tovarnícka č. 452
E-Mail: cestovkavogue@gmail.com
Telefón: +421 948 948 122
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Tornaľa
Adresa: GEMER TOUR, Mierová č. 85
E-Mail: gemertour@stonline.sk
Telefón: +421 47 55 23 946
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Trebišov
Adresa: AGI CA, M.R.Štefánika č. 1632/39
E-Mail: agi.trebisov@gmail.com
Telefón: +421 56 66 85 710
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trebišov
Adresa: B-KLUB - TURISTA, M. R. Štefánika č. 1632
E-Mail: ca.turista@slovanet.sk
Telefón: +421 56 67 23 277
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trebišov
Adresa: KAMELOT.SK, M.R.Štefánika č. 176
E-Mail: kamelot@kamelot.sk
Telefón: +421 56 67 26 619
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trebišov
Adresa: TATRA CK, M.R.Štefánika č. 56A
E-Mail: cktatra@ke.psg.sk
Telefón: +421 56 66 86 860
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Trenčianske Teplice
Adresa: Sevatour CA, 17.novembra č. 14
E-Mail: sevatur@euroweb.sk
Telefón: +421 32 65 52 361
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Trenčín
Adresa: TATRATOUR, a.s., Palackého č. 5
E-Mail: trencin@tatratour.sk
Telefón: +421 32 74 34 842
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: TIP travel a.s., Palackého č. 5
E-Mail: trencin@tiptravel.sk
Telefón: +421 32 74 34 842
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: Arte CA, Hasičská č. 3374
E-Mail: cestovka@euroweb.sk
Telefón: +421 32 74 32 104
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: ETN services Slovakia, Staničná č. 330/3
E-Mail: slovakia@etn.as
Telefón: +421 32 65 83 027
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: Slniečko CK, Sládkovičova č. 6
E-Mail: slniecko@detskerekreacie.sk
Telefón: +421 32 65 21 911
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: ŠIMORA, Mierové nám. č. 5
E-Mail: letenky@simora.sk
Telefón: +421 32 74 37 520
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Trnava
Adresa: TATRATOUR, a.s., Štefánikova č. 47
E-Mail: trnava@tatratour.sk
Telefón: +421 33 55 13 334
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: TIP travel a.s., Štefánikova č. 47
E-Mail: trnava@tiptravel.sk
Telefón: +421 33 55 13 334
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: A-travel agency, Hlavná č. 44
E-Mail: a.travel6@gmail.com
Telefón: +421 33 59 36 884
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: Blue Point Travel, Trojičné nám. č. 9
E-Mail: lastminute@dovolenka.net
Telefón: +421 33 55 11 857
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: Blue Point Travel, Ferka Urbánka č. 11 (ZOC MAX)
E-Mail: max@dovolenka.net
Telefón: +421 33 53 40 870
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: Delta Reisen, Štefánikova č. 11
E-Mail: deltareisen@deltareisen.sk
Telefón: +421 33 55 91 638
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: FLEXITRAVEL, Hlavná č. 23
E-Mail: obchod@flexitravel.sk
Telefón: +421 908 799 004
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: JURSA, Hornopotočná č. 22
E-Mail: ckjursa@hotmail.com
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: MAKADI TOURS, Hornopotočná č. 1
E-Mail: viera.zvonarova@gmail.com
Telefón: +421 33 24 00 101
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: RE-TRAVEL, Trojičné nám. č. 9 (OD Jednota)
E-Mail: re.travel@schwarz.sk
Telefón: +421 33 59 36 856
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: Realtours RA CA, Paulínska č. 15
E-Mail: realtours@stonline.sk
Telefón: +421 905 384 656
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Trnava
Adresa: Sunny Days, Hlavná č. 33
E-Mail: trnava@sunnydays.sk
Telefón: +421 33 53 31 966, -7
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Smolenice
Adresa: INFOTOURS Zlatica Barbušiaková, SNP č. 52
E-Mail: infotours@centrum.sk
Telefón: +421 904 212 555
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Trstená
Adresa: Turistické informačné centrum CA, Železničiarov č. 253/1
E-Mail: info@oravatic.sk
Telefón: +421 43 53 24 510
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Turzovka
Adresa: HOLLENDRO – Róbert Jašík, Obchodná č. 117 (Urbársky dom)
E-Mail: cahollendro@azet.sk
Telefón: +421 905 936 730
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Turčianske Teplice
Adresa: LINO CK - ING. PETER LÍNER, Robotnícka č. 566
E-Mail: lino@lino.sk
Telefón: +421 43 49 24 301
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Turčianske Teplice
Adresa: ROOT, Banská č. 530/24
E-Mail: hullova@root-sk.sk
Telefón: +421 911 247 560
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Turčianske Teplice
Adresa: TV TOURS, Partizánska č. 405/25
E-Mail: tvtours@stonline.sk
Telefón: +421 43 49 23 532
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Turčianske Teplice
Adresa: YANKA, SNP č. 545/142
E-Mail: yanka@gaya.sk
Telefón: +421 43 49 22 018
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Tvrdošín
Adresa: CS-Tours, Vojtaššáková č. 496
E-Mail: cabadova@orava.sk
Telefón: +421 43 43 23 111
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Vitanová
Adresa: P-TRAVEL, Vitanová č. 182
E-Mail: pajung@p-travel.sk
Telefón: +421 911 677 000
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Veľké Kapušany
Adresa: TRIP CA, sídl. P.O.Hviezdoslava č. 77
E-Mail: adrianazillova@zoznam.sk
Telefón: +421 56 63 84 507
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Veľký Krtíš
Adresa: CESTOV.KA, Nemocničná č. 18
E-Mail: cestovkakalmar@stonline.sk
Telefón: +421 47 48 31 889
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Veľký Krtíš
Adresa: GOST, Komenského č. 3
E-Mail: ck@gost.sk
Telefón: +421 69 20 01 993
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Veľký Krtíš
Adresa: V-FINEKO, Nemocničná č. 4
E-Mail: jardekova@post.sk
Telefón: +421 47 48 31 538
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Veľký Krtíš
Adresa: ZUZI TRAVEL, Boženy Němcovej č. 874/2
E-Mail: obchod@zuzi.sk
Telefón: +421 47 48 24 036
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Veľký Meder
Adresa: Slovtour CA, nám. B.Bartóka č. 12
E-Mail: slovtour@real-net.sk
Telefón: +421 31 55 53 070
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Veľký Meder
Adresa: TRAVELMANIA CA, Komárňanská č. 23
E-Mail: melinda@travel-mania.sk
Telefón: +421 908 515 163
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Vranov nad Topľou
Adresa: CORAL, nám. Slobody č. 2
E-Mail: coral_ca@stonline.sk
Telefón: +421 57 44 26 142
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Vranov nad Topľou
Adresa: TREND CA, M.R.Štefánika č. 2465
E-Mail: vancak.trend@orangemail.sk
Telefón: +421 57 44 62 951
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Vrbové
Adresa: JAREX SLOVAKIA, J. Zigmundíka č. 334/5
E-Mail: jarexslovakia@jarexslovakia.sk
Telefón: +421 33 77 91 398
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Vrbové
Adresa: INTERNATIONAL TURIST SERVIS - EVA ŽÁKOVÁ, J. Zigmundíka č. 325
E-Mail: its-ck@kios.sk
Telefón: +421 33 77 92 583
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Vráble
Adresa: ATLAS CA, Krátka č. 283
E-Mail: atlas.ca@pobox.sk
Telefón: +421 37 78 32 298
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Vráble
Adresa: ÁČKO - TRAVEL.SK, Hlavná č. 1221
E-Mail: vrable@acko-travel.sk
Telefón: +421 37 78 33 884
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Zlaté Moravce
Adresa: KLAUDIA PAJEROVÁ CA, nám. A. Hlinku č. 9
E-Mail: kpajerova@post.sk
Telefón: +421 37 64 23 740
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zlaté Moravce
Adresa: MAXX TRAVEL, Továrenská č. 1
E-Mail: maxxtravel@stonline.sk
Telefón: +421 37 64 23 333
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zlaté Moravce
Adresa: BEST FOTO – PAVOL ČEPČEK, Janka Kráľa č. 43
E-Mail: bestfoto@stonline.sk
Telefón: +421 37 64 21 447
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zlaté Moravce
Adresa: JANA CHRENOVÁ CA, Župná č. 51
E-Mail: jana.cestoag@centrum.sk
Telefón: +421 37 64 25 801
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zlaté Moravce
Adresa: ĽUBICA RAKOVSKÁ, Hviezdoslavova č. 183
E-Mail: lubica.rakovska@gmail.com
Telefón: +421 908 132 907
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Zvolen
Adresa: KATKA CA - KATARÍNA GAVURÍKOVÁ, Trhová č. 1
E-Mail: agenturakatka@stonline.sk
Telefón: +421 45 53 26 727
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: GLOBAL TOUR, nám. Slobody č. 2013
E-Mail: globaltour@globaltour.sk
Telefón: +421 45 54 02 581
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: DODO - TOUR, A.Sládkoviča č. 9
E-Mail: dodo-tour@stonline.sk
Telefón: +421 45 53 30 092
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: ČEKAN CK – RADOVAN ČEKAN, nám. SNP č. 19
E-Mail: info@cekantour.sk
Telefón: +421 45 54 43 951
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: FUN CAFFÉ, nám. SNP č. 2497
E-Mail: info@cestovkazvolen.sk
Telefón: +421 905 219 592
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: HKM, Kozačeka č. 11
E-Mail: ckhkm@zoznam.sk
Telefón: +421 45 54 00 630
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: KOREX, nám. SNP č. 16
E-Mail: ca@korexzv.sk
Telefón: +421 45 53 31 561
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: LEA CK, nám. SNP č. 75/26
E-Mail: leack@bb.telecom.sk
Telefón: +421 45 53 24 360
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: LEHMANN, Dukelských hrdinov č. 952
E-Mail: cestovka@prevas.sk
Telefón: +421 45 54 79 812
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: LUPTÁK JÁN - CA, nám. SNP č. 3
E-Mail: holildayworldsk@gmail.com
Telefón: +421 45 54 59 633
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: PENELOPE TRAVEL, J. Kozaček č. 328
E-Mail: penelope@penelopetravel.sk
Telefón: +421 45 53 32 362
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: RAU SLAVOMÍR, Študentská č. 30
E-Mail: rauova@carau.sk
Telefón: +421 45 53 61 366
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: SPIRIT, Sládkovičova č. 90/5
E-Mail: spirit@spiritzv.sk
Telefón: +421 45 53 35 751
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Čadca
Adresa: ČAD - Tours, Palárikova č. 75
E-Mail: cadtours@stonline.sk
Telefón: +421 41 43 34 135
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Čadca
Adresa: Aqua travel, nám. Slobody č. 55
E-Mail: aquatravelcadca@gmail.com
Telefón: +421 41 43 52 547
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Čadca
Adresa: Gematour, Palárikova č. 98
E-Mail: gematour@gematour.sk
Telefón: +421 41 43 32 424
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Čadca
Adresa: Jomatour CK, Palárikova č. 93
E-Mail: jomatour@jomatour.sk
Telefón: +421 41 43 27 004
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Čadca
Adresa: STELLA TOUR – Stela Ďuranová, nám. Slobody č. 1057
E-Mail: stellatour@zoznam.sk
Telefón: +421 41 43 32 189
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Šahy
Adresa: BKI SK, Hlavná nám. č. 4
E-Mail: bkisk@bki.sk
Telefón: +421 36 75 93 291
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šahy
Adresa: J & M ALFYTOUR, Hlavné nám. č. 13
E-Mail: villaromaine@nextra.sk
Telefón: +421 36 74 11 283
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šahy
Adresa: TURISMO - ING.DENIS SOLMOŠI, Hlavné nám. č. 17
E-Mail: info@turosmomania.sk
Telefón: +421 907 053 460
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Šamorín
Adresa: EXIT TRAVEL CLUB, Hlavná č. 62/22
E-Mail: samorin@exittravel.sk
Telefón: +421 31 55 01 443
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šamorín
Adresa: LINDTNER CA, Gazdovský rad č. 42
E-Mail: lindtner@lindtner.sk
Telefón: +421 31 56 03 638
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šamorín
Adresa: EL GRECO TRAVEL, Hlavná č. 43
E-Mail: elgrecotravel@orangemail.sk
Telefón: +421 31 56 26 007
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šamorín
Adresa: DREAM TOUR - ING. ANIKÓ ERDÓLTYI, Bratislavská cesta č. 35
E-Mail: samorin@dreamtour.sk
Telefón: +421 948 888 370
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šamorín
Adresa: HOLIDAY TRAVEL NFD, Veterná č. 43
E-Mail: holidaytravel@nfd.sk
Telefón: +421 31 55 27 116
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šamorín
Adresa: JACOB REISEN, Gazdovský rad č. 39/B
E-Mail: jacobreisen@stonline.sk
Telefón: +421 31 56 27 911
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šamorín
Adresa: LAST MINUTE, Gazdovský rad č. 41
E-Mail: lastminute@lastminutetravel.sk
Telefón: +421 31 55 03 438
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šamorín
Adresa: OÁZA TRAVEL, Veterná č. 43
E-Mail: oaza@oazatravel.sk
Telefón: +421 31 55 27 116
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Šaľa
Adresa: KAROL BOSÁK - REAL, Hlavná č. 44 (Atex-Toman)
E-Mail: realsa@stonline.sk
Telefón: +421 31 77 17 035
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šaľa
Adresa: RECES, Budovateľská č. 32
E-Mail: ca-reces@reces.sk
Telefón: +421 907 281 518, +421 911 181 528
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šaľa
Adresa: VECTOR, SNP č. 2018/40
E-Mail: vector@microwell.sk
Telefón: +421 31 77 07 586
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šaľa
Adresa: AG Z-TRAVEL, Hlavná č. 3
E-Mail: info@agz-travel.sk
Telefón: +421 31 70 12 372
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Šaľa
Adresa: WORLD WIDE TRAVEL, P.Pázmaňa č. 60/12
E-Mail: ckwwtravel@gmail.com
Telefón: +421 31 78 22 000
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Štúrovo
Adresa: IVETA FONAD CA Danubia Tour, Hlavná č. 36
E-Mail: danubiatour@sdreality.sk
Telefón: +421 36 75 93 871
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Štúrovo
Adresa: King Tours, Hlavná č. 10
E-Mail: agentura@kingtours.sk
Telefón: +421 36 75 10 530
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Štúrovo
Adresa: STAR TOUR, Hlavná č. 57
E-Mail: startour.adamova@gmail.com
Telefón: +421 905 156 390
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: SKALKATOUR, nám. Matice slovenskej č. 404
E-Mail: skalkatour@stonline.sk
Telefón: +421 45 67 24 772
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: JAMIKA, nám.M. Slovenskej č. 6
E-Mail: jamika@jamika.sk
Telefón: +421 45 67 66 152
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: CATITA TRAVEL, nám. Matice slovenskej č. 423
E-Mail: catita.travel@post.sk
Telefón: +421 948 865 239
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: GABRIELA – GABRIELA PRIEHODOVÁ, nám. Matice slovenskej č. 23
E-Mail: cagabriela@stonline.sk
Telefón: +421 45 67 32 17
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: GALEB CK, SNP č. 94/1
E-Mail: galeb@galeb.sk
Telefón: +421 45 67 25 953
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: REKREAL, nám. M.Slovenskej č. 23/406
E-Mail: ck@rekreal.sk
Telefón: +421 45 67 25 625
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Benefit vo všetkých pobočkách CK TATRATOUR SLOVAKIA / TIP travel

Mesto: Žilina
Adresa: TATRATOUR, a.s., Mariánske nám. č. 21
E-Mail: zilina@tatratour.sk
Telefón: +421 41 56 26 916, +421 41 56 20 073
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žilina
Adresa: TIP travel a.s., Mariánske nám. č. 21
E-Mail: zilina@tiptravel.sk
Telefón: +421 41 56 26 916
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žilina
Adresa: AM-Agentúra Magnetic, nám. Ľ. Štúra č. 2
E-Mail: ziarova@euroweb.sk
Telefón: +421 41 76 49 165
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žilina
Adresa: To Smart, Národná č. 3
E-Mail: tosmart@tosmart.sk
Telefón: +421 41 50 03 254
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žilina
Adresa: EDISON - Ing. Soňa Žanonyová, Štúrova č. 1
E-Mail: edison@webnet.sk
Telefón: +421 41 56 55 889
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žilina
Adresa: Lipa CK – Magdaléna Livorová, Makovického č. 3
E-Mail: calipa@mail.t-com.sk
Telefón: +421 41 56 40 306
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žilina
Adresa: OSTTOUR, Pivovarská č. 1069/4
E-Mail: osttour@osttour.sk
Telefón: +421 41 56 26 320
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

Mesto: Žilina
Adresa: Selinan, Burianova medzierka č. 4
E-Mail: selinan@selinan.sk
Telefón: +421 41 56 20 789
Web: www.tiptravel.sk, www.tatratour.sk

111810
Uvedené zľavy sa vzťahujú na držiteľa nákupnej karty a ďalšiu osobu bez rozdielu veku,
ktorá príde na kúpeľný pobyt v sprievode držiteľa karty. Vzťah držiteľa karty k tejto osobe
nemusí byť založený na rodinnej príslušnosti.
 
Doplňujúce info: Nákupná karta COOP Jednota

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Info:Kúpele Smrdáky poskytujú v roku 2019 ekonomické výhody na všetky kúpeľné pobyty
a na hotelové ubytovanie pre samoplatcov v hoteloch – Morava***, Centrál***,
Vietoris***, Detská liečebňa Eva*, Záhorák*, nachádzajúcich sa v Smrdákoch:
- 20 % zľavu z aktuálnych katalógových cien
- 20 % zľavu na hotelové ubytovanie
Bližšie informácie o zľave sa vám zobrazia po kliknutí na viac info o riadok nižšie.
viac info »
Zľava: 20%
Kontakt:Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Námestovo, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Trstená, Martin, Vranov nad Topľou, Čadca, Žarnovica, Žilina

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Bratislava
Adresa: COOP Jednota Bratislava – vidiek, spotrebné družstvo; Hálkova č. 1
E-Mail: sekretariat@jednotavidiek.sk
Telefón: +421 2 44 45 03 52; Vlasta Kovárová
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Brezno
Adresa: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo; Nám. gen. M. R. Štefánika č. 44/52
E-Mail: tazka@hsd.sk
Telefón: +421 48 61 11 278; Mária Ťažká
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; Korzo B. Bartóka č. 790
E-Mail: eu@jednotads.sk
Telefón: +421 31 55 25 841; Veselková Simona
Web: www.jednotads.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Galanta
Adresa: COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo; Revolučná štvrť č. 953
E-Mail: clenske.vztahy@ga.coop.sk
Telefón: +421 31 78 05 732, kl. 106; Mária Ráczová
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Humenné
Adresa: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo; Družstevná č. 24
E-Mail: valeria.mikitkova@he.coop.sk
Telefón: +421 915 571 739; Valéria Mikitková
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Komárno
Adresa: COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo; Vodná č. 36
E-Mail: anita.rehakova@kn.coop.sk
Telefón: +421 35 79 05 125; Ing. Anita Reháková
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Krupina
Adresa: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo; Svätotrojičné námestie č. 22
E-Mail: miroslava.kocmanova@ka.coop.sk
Telefón: +421 45 55 11 307; Miroslava Kocmanová
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Levice
Adresa: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo; Dopravná č. 14
E-Mail: viera.palikova@lv.coop.sk
Telefón: +421 36 32 12 101; Palíková Viera
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo; 1.mája č. 54
E-Mail: jarmila.hazuchova@lm.coop.sk
Telefón: +421 44 54 77 376, Hazuchová Jarmila
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Michalovce
Adresa: COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo; Obchodná č. 2
E-Mail: iveta.smrigova@mi.coop.sk
Telefón: +421 56 64 23 219; Smrigova Iveta
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Nitra
Adresa: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo; Štefánikova č. 54
E-Mail: prekop@jednotanr.sk
Telefón: +421 37 69 25 715; Ján Prekop
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Nové Zámky
Adresa: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo; Hlavné námestie č. 6
E-Mail: fujasova@jednota-nz.sk
Telefón: +421 35 69 21 416; Anna Fujasová
Web: www.jednota-nz.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Námestovo
Adresa: COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo; Hviezdoslavova č. 1/11
E-Mail: katarina.trabalkova@no.coop.sk
Telefón: +421 43 55 81 050; Trabalková Katarína
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Poprad
Adresa: COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo; Nám. sv. Egídia č. 27
E-Mail: polomska@jednotapp.sk
Telefón: +421 52 78 67 169; Mária Polomská
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Prešov
Adresa: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo; Konštantínova č. 3
E-Mail: maria.rigasova@po.coop.sk
Telefón: +421 51 74 60 859; Mária Rigasová
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Prievidza
Adresa: COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo; Ul. A. Hlinku I. č. 43
E-Mail: renata.prokopovicova@pd.coop.sk
Telefón: +421 46 51 99 150, Ľubica Sommerová; +421 46 51 99 154, Mgr. Renáta Prokopovičová
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Púchov
Adresa: COOP Jednota Púchov, spotrebné družstvo; Moravská č. 1633/15
Telefón: +421 905 773 897; Mária Valachová
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Revúca
Adresa: COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo; Sládkovičova č. 58
E-Mail: zuzana.hrbalova@ra.coop.sk
Telefón: +421 58 44 21 250; Hrbalová Zuzana
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Senica
Adresa: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo; Nám. oslobodenia č. 12
E-Mail: eva.khulova@se.coop.sk
Telefón: +421 34 69 09 022; Khulová Eva
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Topoľčany
Adresa: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo; Stummerova č. 5
E-Mail: antonia.balazovicova@to.coop.sk
Telefón: +421 38 53 58 113; Bc. Antónia Balažovičová
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Trenčín
Adresa: COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo; Ul. Mierové námestie č. 19
E-Mail: alena.chochlikova@tn.coop.sk
Telefón: +421 32 74 81 333; Alena Chochlíková
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Trnava
Adresa: COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo; Trojičné nám. č. 9
E-Mail: alexandra.rady@tt.coop.sk
Telefón: 0905 526 334, Ing. Alexandra Rády
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Trstená
Adresa: COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo; Hattalova č. 100
E-Mail: patricia.betustakova@ts.coop.sk
Telefón: +421 43 53 09 120; PhDr. Patrícia Betušťáková
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Turčianske Teplice
Adresa: COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo; SNP č. 136
E-Mail: sekretariat@coopjednotamt.sk
Telefón: +421 43 49 22 321; Gabriela Skypalová
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Vranov nad Topľou
Adresa: COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo; Nám. Slobody č. 79
E-Mail: sekretariat@vt.coop.sk
Telefón: +421 57 44 23 329; Sopková Nikola
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Čadca
Adresa: COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo; Palárikova ulica č. 87
E-Mail: personalne@jsdcadca.sk
Telefón: +421 41 43 32 152 - 5; Mariana Chovaniaková
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Žarnovica
Adresa: COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo; Ul. Bystrická č. 44
E-Mail: edajkova@cjz.sk
Telefón: +421 45 68 12 296; Ing. Eva Borošová
Web: www.coop.sk

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Mesto: Žilina
Adresa: COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo; Predmestská č. 71
E-Mail: klimekova@jsdzilina.sk
Telefón: +421 41 70 51 612; Oľga Klimeková
Web: www.coop.sk

112941
Uvedené zľavy sa vzťahujú na držiteľa nákupnej karty a pre ďalšiu jednu osobu,
bez rozdielu veku,
 ktorá príde na kúpeľný pobyt v sprievode držiteľa karty.
Vzťah držiteľa karty k týmto osobám nemusí byť založený na rodinnej príslušnosti..
 
Doplňujúce info: Nákupná karta COOP Jednota

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Info:Kúpele Piešťany poskytujú v roku 2019 v kúpeľných hoteloch: Healt Spa Resort Thermia
Palace****, Healt Spa Resort Esplanade****, Spa hotel Grand Splendid***,
Spa Hotel Pro Patria**, Hotel Jalta**, Vila Trajan**,
nachádzajúcich sa v Piešťanoch, na nákupnú kartu:
- 20 % zľavu z aktuálnych katalógových cien na všetky kúpeľné pobyty, okrem
pobytu „Na vždy mladý týždeň“, na ktorý poskytujú 10 % zľavu;
- 20 % zľavu na hotelové ubytovanie pre samoplatcov
Bližšie informácie o zľave sa vám zobrazia po kliknutí na viac info o riadok nižšie.
viac info »
Zľava: od 10 do 20%
Kontakt:Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Námestovo, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Trstená, Martin, Vranov nad Topľou, Čadca, Žarnovica, Žilina

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Bratislava
Adresa: COOP Jednota Bratislava – vidiek, spotrebné družstvo; Hálkova č. 1
E-Mail: sekretariat@jednotavidiek.sk
Telefón: +421 2 44 45 03 52; Vlasta Kovárová
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Brezno
Adresa: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo; Nám. gen. M. R. Štefánika č. 44/52
E-Mail: tazka@hsd.sk
Telefón: +421 48 61 11 278; Mária Ťažká
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; Korzo B. Bartóka č. 790
E-Mail: eu@jednotads.sk
Telefón: +421 31 55 25 841; Veselková Simona
Web: www.jednotads.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Galanta
Adresa: COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo; Revolučná štvrť č. 953
E-Mail: clenske.vztahy@ga.coop.sk
Telefón: +421 31 78 05 732, kl. 106; Mária Ráczová
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Humenné
Adresa: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo; Družstevná č. 24
E-Mail: valeria.mikitkova@he.coop.sk
Telefón: +421 915 571 739; Valéria Mikitková
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Komárno
Adresa: COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo; Vodná č. 36
E-Mail: anita.rehakova@kn.coop.sk
Telefón: +421 35 79 05 125; Ing. Anita Reháková
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Krupina
Adresa: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo; Svätotrojičné námestie č. 22
E-Mail: miroslava.kocmanova@ka.coop.sk
Telefón: +421 45 55 11 307; Miroslava Kocmanová
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Levice
Adresa: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo; Dopravná č. 14
E-Mail: viera.palikova@lv.coop.sk
Telefón: +421 36 32 12 101; Palíková Viera
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo; 1.mája č. 54
E-Mail: jarmila.hazuchova@lm.coop.sk
Telefón: +421 44 54 77 376, Hazuchová Jarmila
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Michalovce
Adresa: COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo; Obchodná č. 2
E-Mail: iveta.smrigova@mi.coop.sk
Telefón: +421 56 64 23 219; Smrigova Iveta
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Nitra
Adresa: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo; Štefánikova č. 54
E-Mail: prekop@jednotanr.sk
Telefón: +421 37 69 25 715; Ján Prekop
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Nové Zámky
Adresa: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo; Hlavné námestie č. 6
E-Mail: fujasova@jednota-nz.sk
Telefón: +421 35 69 21 416; Anna Fujasová
Web: www.jednota-nz.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Námestovo
Adresa: COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo; Hviezdoslavova č. 1/11
E-Mail: katarina.trabalkova@no.coop.sk
Telefón: +421 43 55 81 050; Trabalková Katarína
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Poprad
Adresa: COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo; Nám. sv. Egídia č. 27
E-Mail: polomska@jednotapp.sk
Telefón: +421 52 78 67 169; Mária Polomská
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Prešov
Adresa: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo; Konštantínova č. 3
E-Mail: maria.rigasova@po.coop.sk
Telefón: +421 51 74 60 859; Mária Rigasová
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Prievidza
Adresa: COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo; Ul. A. Hlinku I. č. 43
E-Mail: renata.prokopovicova@pd.coop.sk
Telefón: +421 46 51 99 150, Ľubica Sommerová; +421 46 51 99 154, Mgr. Renáta Prokopovičová
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Púchov
Adresa: COOP Jednota Púchov, spotrebné družstvo; Moravská č. 1633/15
Telefón: +421 905 773 897; Mária Valachová
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Revúca
Adresa: COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo; Sládkovičova č. 58
E-Mail: zuzana.hrbalova@ra.coop.sk
Telefón: +421 58 44 21 250; Hrbalová Zuzana
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Senica
Adresa: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo; Nám. oslobodenia č. 12
E-Mail: eva.khulova@se.coop.sk
Telefón: +421 34 69 09 022; Khulová Eva
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Topoľčany
Adresa: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo; Stummerova č. 5
E-Mail: antonia.balazovicova@to.coop.sk
Telefón: +421 38 53 58 113; Bc. Antónia Balažovičová
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Trenčín
Adresa: COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo; Ul. Mierové námestie č. 19
E-Mail: alena.chochlikova@tn.coop.sk
Telefón: +421 32 74 81 333; Alena Chochlíková
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Trnava
Adresa: COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo; Trojičné nám. č. 9
E-Mail: alexandra.rady@tt.coop.sk
Telefón: 0905 526 334, Ing. Alexandra Rády
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Trstená
Adresa: COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo; Hattalova č. 100
E-Mail: patricia.betustakova@ts.coop.sk
Telefón: +421 43 53 09 120; PhDr. Patrícia Betušťáková
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Turčianske Teplice
Adresa: COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo; SNP č. 136
E-Mail: sekretariat@coopjednotamt.sk
Telefón: +421 43 49 22 321; Gabriela Skypalová
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Vranov nad Topľou
Adresa: COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo; Nám. Slobody č. 79
E-Mail: sekretariat@vt.coop.sk
Telefón: +421 57 44 23 329; Sopková Nikola
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Čadca
Adresa: COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo; Palárikova ulica č. 87
E-Mail: personalne@jsdcadca.sk
Telefón: +421 41 43 32 152 - 5; Mariana Chovaniaková
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Žarnovica
Adresa: COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo; Ul. Bystrická č. 44
E-Mail: edajkova@cjz.sk
Telefón: +421 45 68 12 296; Ing. Eva Borošová
Web: www.coop.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Mesto: Žilina
Adresa: COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo; Predmestská č. 71
E-Mail: klimekova@jsdzilina.sk
Telefón: +421 41 70 51 612; Oľga Klimeková
Web: www.coop.sk

112940
 

Portfólio produktov ZAREN tvoria štyri divízie:

Prvá divízia: ECOHOME SERVICES – celoslovenský servis plastových okien
a dverí, dodávka a montáž fotovoltických panelov pre domácnosti,
ekologické a ekonomické poradenstvo, optimalizácia nákladov,
distribútor ekologických produktov pre domácnosti, ekologické čistenie domov,
bytov a prevádzok.

Druhá divízia: Vorwerk KOBOLD – oficiálny distribútor prémiových čistiacich
systémov Kobold (vysávače) na Slovensku.

Tretia divízia: Exkluzívne spacie systémy DREAMSY – slovenský výrobca
a distribútor ortopedických matracov, vankúšov, prikrývok a infraterapie.

Štvrtá divízia: MIRAMI Kozmetika – distribútor bio organickej talianskej kozmetiky,
produkty na eko čistenie domácností a výživové doplnky. 

Zaren ponúka predaj produktov Vorwerk Kobold, Dreamsy a Mirami
aj prostredníctvom vlastného internetového obchodu – E-SHOPU www.zaren.sk.

Ekonomické výhody – zľavy:

·         bezplatná obhliadka funkčnosti a tesnosti okien (v hodnote 15,- €);

·         10 % zľava na servis okien a dverí, solárne panely a fotovoltiku, ekologické
                    čistenie domov / bytov v rámci celej SR (hĺbkové ekologické čistenie
                    matracov a kobercov);

·         10 % zľava na celý sortiment produktov spoločnosti ZAREN (služby a produkty
                     všetkých 4 divízií (Ecohome, Vorwerk, Dreamsy, Mirami);

·         10 % zľava na už zľavnené služby a produkty;

vyššie uvedené zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny služieb a produktov,
ako aj na akciový, výpredajový alebo iný zľavnený sortiment.

Doplňujúce info: Nákupná karta COOP Jednota

ZAREN s. r. o.

Info:Portfólio produktov ZAREN a ekonomické výhody – zľavy nájdete po kliknutí na viac info.
viac info »
Zľava: 10%
Kontakt:Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Námestovo, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Trstená, Martin, Vranov nad Topľou, Čadca, Žarnovica, Žilina

ZAREN s. r. o.

Mesto: Bratislava
Adresa: COOP Jednota Bratislava – vidiek, spotrebné družstvo; Hálkova č. 1
E-Mail: sekretariat@jednotavidiek.sk
Telefón: +421 2 44 45 03 52; Vlasta Kovárová
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Brezno
Adresa: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo; Nám. gen. M. R. Štefánika č. 44/52
E-Mail: tazka@hsd.sk
Telefón: +421 48 61 11 278; Mária Ťažká
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; Korzo B. Bartóka č. 790
E-Mail: eu@jednotads.sk
Telefón: +421 31 55 25 841; Veselková Simona
Web: www.jednotads.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Galanta
Adresa: COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo; Revolučná štvrť č. 953
E-Mail: clenske.vztahy@ga.coop.sk
Telefón: +421 31 78 05 732, kl. 106; Mária Ráczová
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Humenné
Adresa: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo; Družstevná č. 24
E-Mail: valeria.mikitkova@he.coop.sk
Telefón: +421 915 571 739; Valéria Mikitková
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Komárno
Adresa: COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo; Vodná č. 36
E-Mail: anita.rehakova@kn.coop.sk
Telefón: +421 35 79 05 125; Ing. Anita Reháková
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Krupina
Adresa: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo; Svätotrojičné námestie č. 22
E-Mail: miroslava.kocmanova@ka.coop.sk
Telefón: +421 45 55 11 307; Miroslava Kocmanová
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Levice
Adresa: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo; Dopravná č. 14
E-Mail: viera.palikova@lv.coop.sk
Telefón: +421 36 32 12 101; Palíková Viera
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo; 1.mája č. 54
E-Mail: jarmila.hazuchova@lm.coop.sk
Telefón: +421 44 54 77 376, Hazuchová Jarmila
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Michalovce
Adresa: COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo; Obchodná č. 2
E-Mail: iveta.smrigova@mi.coop.sk
Telefón: +421 56 64 23 219; Smrigova Iveta
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Nitra
Adresa: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo; Štefánikova č. 54
E-Mail: prekop@jednotanr.sk
Telefón: +421 37 69 25 715; Ján Prekop
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Nové Zámky
Adresa: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo; Hlavné námestie č. 6
E-Mail: fujasova@jednota-nz.sk
Telefón: +421 35 69 21 416; Anna Fujasová
Web: www.jednota-nz.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Námestovo
Adresa: COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo; Hviezdoslavova č. 1/11
E-Mail: katarina.trabalkova@no.coop.sk
Telefón: +421 43 55 81 050; Trabalková Katarína
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Poprad
Adresa: COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo; Nám. sv. Egídia č. 27
E-Mail: polomska@jednotapp.sk
Telefón: +421 52 78 67 169; Mária Polomská
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Prešov
Adresa: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo; Konštantínova č. 3
E-Mail: maria.rigasova@po.coop.sk
Telefón: +421 51 74 60 859; Mária Rigasová
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Prievidza
Adresa: COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo; Ul. A. Hlinku I. č. 43
E-Mail: renata.prokopovicova@pd.coop.sk
Telefón: +421 46 51 99 150, Ľubica Sommerová; +421 46 51 99 154, Mgr. Renáta Prokopovičová
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Púchov
Adresa: COOP Jednota Púchov, spotrebné družstvo; Moravská č. 1633/15
Telefón: +421 905 773 897; Mária Valachová
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Revúca
Adresa: COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo; Sládkovičova č. 58
E-Mail: zuzana.hrbalova@ra.coop.sk
Telefón: +421 58 44 21 250; Hrbalová Zuzana
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Senica
Adresa: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo; Nám. oslobodenia č. 12
E-Mail: eva.khulova@se.coop.sk
Telefón: +421 34 69 09 022; Khulová Eva
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Topoľčany
Adresa: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo; Stummerova č. 5
E-Mail: antonia.balazovicova@to.coop.sk
Telefón: +421 38 53 58 113; Bc. Antónia Balažovičová
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Trenčín
Adresa: COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo; Ul. Mierové námestie č. 19
E-Mail: alena.chochlikova@tn.coop.sk
Telefón: +421 32 74 81 333; Alena Chochlíková
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Trnava
Adresa: COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo; Trojičné nám. č. 9
E-Mail: alexandra.rady@tt.coop.sk
Telefón: 0905 526 334, Ing. Alexandra Rády
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Trstená
Adresa: COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo; Hattalova č. 100
E-Mail: patricia.betustakova@ts.coop.sk
Telefón: +421 43 53 09 120; PhDr. Patrícia Betušťáková
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Turčianske Teplice
Adresa: COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo; SNP č. 136
E-Mail: sekretariat@coopjednotamt.sk
Telefón: +421 43 49 22 321; Gabriela Skypalová
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Vranov nad Topľou
Adresa: COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo; Nám. Slobody č. 79
E-Mail: sekretariat@vt.coop.sk
Telefón: +421 57 44 23 329; Sopková Nikola
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Čadca
Adresa: COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo; Palárikova ulica č. 87
E-Mail: personalne@jsdcadca.sk
Telefón: +421 41 43 32 152 - 5; Mariana Chovaniaková
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Žarnovica
Adresa: COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo; Ul. Bystrická č. 44
E-Mail: edajkova@cjz.sk
Telefón: +421 45 68 12 296; Ing. Eva Borošová
Web: www.coop.sk

ZAREN s. r. o.

Mesto: Žilina
Adresa: COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo; Predmestská č. 71
E-Mail: klimekova@jsdzilina.sk
Telefón: +421 41 70 51 612; Oľga Klimeková
Web: www.coop.sk

112936
Zľava na nábytok a bytové doplnky

Zľavu na E-shop objednávky uzavreté na internetovej stránke elektronického 
obchodu www.temponabytok.sk, ktorý prevádzkuje Kondela.
   
 

Nábytkársky tovar zahŕňa: jedálenský nábytok a kuchyne, nábytok do obývačky, 
spálňový nábytok, kúpeľňový nábytok, nábytok do detskej izby, sedacie súpravy, 
pohovky, kancelársky nábytok, predsieňový nábytok. Bytové doplnky zahŕňajú: 
napr hodiny, relaxačné kreslá, vankúše, zrkadlá, kávové súpravy, panvice, obedové 
súpravy, hrnce, atď).

Info:
- zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny tovarov,
- zľavy sa nevzťahujú na výpredajové ceny tovarov, dopravu a nie je 
  ich možné kumulovať s inými zľavami poskytovanými spoločnosťou Kondela,
- zľavy sa môžu využiť aj na viac tovarov, ktoré boli zaplatené v hotovosti, platobnou 
  kartou alebo bol tovar kúpený na splátky s Cetelem,
- bližšie informácie o poskytovaní zliav je možné získať priamo u zamestnancov 
  predajne Kondela alebo na webovej stránke www.kondela.sk.

Podmienkou poskytnutia zliav je: 
- predloženie niektorej z nákupných kariet COOP Jednota (plastovej nákupnej 
   karty COOP Jednota Klasik alebo dočasnej (papierovej) nákupnej  karty COOP Jednota Klasik), 
- súčasne dokladu o totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa COOP karty.

Doplňujúce info: Nákupná karta COOP Jednota

Zľava na E-shop objednávky

Info:Zľavu na E-shop objednávky uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.temponabytok.sk, ktorý prevádzkuje Kondela.
viac info »
Zľava: 3%
Kontakt:Banská Bystrica, , Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Nitra, Nové Zámky, Námestovo, Piešťany, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Spišská Nová Ves, Trstená, Čadca, Žilina

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: KONDELA, predajňa Banská Bystrica; Sládkovičova 869/15
E-Mail: tempoBB@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 790 359
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Adresa: KONDELA, predajňa Banská Bystrica; Sládkovičova 869/15
E-Mail: +421 903 790 359
Telefón: tempoBB@tempo-kondela.sk
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Bratislava
Adresa: KONDELA, predajňa Bratislava; OC STYLA - Zlaté piesky, Ul Studená 4B/18496
E-Mail: tempoBA@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 142 253
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Bánovce nad Bebravou
Adresa: KONDELA, predajňa Bánovce nad Bebravou; Partizánska č. 309 (býv. Obuv. družstvo)
E-Mail: tempoBN@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 448
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: KONDELA, predajňa Dunajská Streda; Mlynská 4629/2A
E-Mail: tempoDS@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 988 961
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Levice
Adresa: KONDELA, predajňa Levice; Kalnická cesta č.8 (bývalé tabakové závody)
E-Mail: tempoLE@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 193
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: KONDELA, predajňa Liptovský Mikuláš; 1. mája 4313
E-Mail: tempoLM@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 790 967
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Lučenec
Adresa: KONDELA, predajňa Lučenec; Novohradská č. 2843 (OD PRIOR)
E-Mail: tempoLC@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 780 798
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Martin
Adresa: KONDELA, predajňa Martin; Dom nábytku, M.R. Štefánika 25A
E-Mail: tempoMT2@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 451
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Nitra
Adresa: KONDELA, predajňa Nitra; OC HOMEBOX, Bratislavská 3624/35
E-Mail: tempoNR@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 790 913
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Nové Zámky
Adresa: KONDELA, predajňa Nové Zámky; Komárňanská cesta č. 3 (bývalý ELEKTROSVIT)
E-Mail: tempoNZ@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 454
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Námestovo
Adresa: KONDELA, predajňa Námestovo; Miestneho priemyslu č. 570
E-Mail: tempoNO2@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 460
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Piešťany
Adresa: KONDELA, predajňa Piešťany - Vrbovská cesta 123
E-Mail: tempoPN@tempo-kondela.sk
Telefón: 0911 107 449
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Poprad
Adresa: KONDELA, predajňa Poprad; ul. Teplická cesta č. 4816/5,
E-Mail: tempoPP@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 827 403
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Prešov
Adresa: KONDELA, predajňa Prešov; Budovateľská č. 3596/34
E-Mail: tempoPO@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 450
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: RIMAVSKÁ SOBOTA
Adresa: KONDELA, predajňa RIMAVSKÁ SOBOTA, Cukrovarská 5414/1D
E-Mail: tempoRS@tempo-kondela.sk
Telefón: 0903 535 170
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Ružomberok
Adresa: KONDELA, predajňa Ružomberok; Podhora č. 51 (OD JEDNOTA)
E-Mail: tempoRK@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 447
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Senica
Adresa: KONDELA, predajňa Senica; Hurbanova ul. 2944/40D
E-Mail: tempoSE@tempo-kondela.sk
Telefón: 0911 880 692
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: KONDELA, predajňa Spišská Nová Ves; Duklianska č. 19
E-Mail: tempoSN2@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 453
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Trstená
Adresa: KONDELA, predajňa Trstená; Nám. M. R. Štefánika
E-Mail: tempoTR@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 400
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Čadca
Adresa: KONDELA, predajňa Čadca; CO RONEX, Pribinova 2894
E-Mail: tempoCA@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 019 960
Web: www.kondela.sk

Zľava na E-shop objednávky

Mesto: Žilina
Adresa: KONDELA, predajňa Žilina; Bajzová 39/B, 010 01 Žilina
E-Mail: tempoZA2@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 446
Web: www.kondela.sk

112964
Zľava na nábytok a bytové doplnky

KONDELA poskytuje držiteľom COOP kariet zľavy z ceny tovarov
v sieti predajní označených NÁBYTOK  KONDELA.

Nábytkársky tovar zahŕňa: jedálenský nábytok a kuchyne, nábytok do obývačky,
spálňový nábytok, kúpeľňový nábytok, nábytok do detskej izby, sedacie súpravy,
pohovky, kancelársky nábytok, predsieňový nábytok. Bytové doplnky zahŕňajú:
napr hodiny, relaxačné kreslá, vankúše, zrkadlá, kávové súpravy, panvice, obedové
súpravy, hrnce, atď).

Info:
- zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny tovarov,
- zľavy sa nevzťahujú na výpredajové ceny tovarov, dopravu a nie je 
  ich možné kumulovať s inými zľavami poskytovanými spoločnosťou Kondela,
- zľavy sa môžu využiť aj na viac tovarov, ktoré boli zaplatené v hotovosti, platobnou 
  kartou alebo bol tovar kúpený na splátky s Cetelem,
- bližšie informácie o poskytovaní zliav je možné získať priamo u zamestnancov 
  predajne Kondela alebo na webovej stránke www.kondela.sk.

Podmienkou poskytnutia zliav je: 
- predloženie niektorej z nákupných kariet COOP Jednota (plastovej nákupnej 
   karty COOP Jednota Klasik alebo dočasnej (papierovej) nákupnej  karty COOP Jednota Klasik), 
- súčasne dokladu o totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa COOP karty.

Doplňujúce info: Nákupná karta COOP Jednota

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Info:KONDELA poskytuje držiteľom COOP kariet zľavy z ceny tovarov
v sieti predajní označených NÁBYTOK KONDELA.
viac info »
Zľava: 3%
Kontakt:Banská Bystrica, , Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Nitra, Nové Zámky, Námestovo, Piešťany, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Spišská Nová Ves, Trstená, Čadca, Žilina

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: KONDELA, predajňa Banská Bystrica; Sládkovičova 869/15
E-Mail: tempoBB@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 790 359
Web: www.kondela.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: KONDELA, predajňa Banská Bystrica; Sládkovičova 869/15
E-Mail: tempoBB@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 790 359
Web: www.kondela.sk

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: KONDELA, predajňa Banská Bystrica; Sládkovičova 869/15
E-Mail: tempoBB@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 790 359
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Adresa: KONDELA, predajňa Banská Bystrica; Sládkovičova 869/15
E-Mail: +421 903 790 359
Telefón: tempoBB@tempo-kondela.sk
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Bratislava
Adresa: KONDELA, predajňa Bratislava; OC STYLA - Zlaté piesky, Ul Studená 4B/18496
E-Mail: tempoBA@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 142 253
Web: www.kondela.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: KONDELA, predajňa Bratislava; OC STYLA - Zlaté piesky, Ul Studená 4B/18496
E-Mail: tempoBA@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 142 253
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Bánovce nad Bebravou
Adresa: KONDELA, predajňa Bánovce nad Bebravou; Partizánska č. 309 (býv. Obuv. družstvo)
E-Mail: tempoBN@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 448
Web: www.kondela.sk

Mesto: Bánovce nad Bebravou
Adresa: KONDELA, predajňa Bánovce nad Bebravou; Partizánska č. 309 (býv. Obuv. družstvo)
E-Mail: tempoBN@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 448
Web: www.kondela.sk

Mesto: Bánovce nad Bebravou
Adresa: KONDELA, predajňa Bánovce nad Bebravou; Partizánska č. 309 (býv. Obuv. družstvo)
E-Mail: tempoBN@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 448
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: KONDELA, predajňa Dunajská Streda; Mlynská 4629/2A
E-Mail: tempoDS@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 988 961
Web: www.kondela.sk

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: KONDELA, predajňa Dunajská Streda; Mlynská 4629/2A
E-Mail: tempoDS@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 988 961
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Levice
Adresa: KONDELA, predajňa Levice; Kalnická cesta č.8 (bývalé tabakové závody)
E-Mail: tempoLE@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 193
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: KONDELA, predajňa Liptovský Mikuláš; 1. mája 4313
E-Mail: tempoLM@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 790 967
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Lučenec
Adresa: KONDELA, predajňa Lučenec; Novohradská č. 2843 (OD PRIOR)
E-Mail: tempoLC@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 780 798
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Martin
Adresa: KONDELA, predajňa Martin; Dom nábytku, M.R. Štefánika 25A
E-Mail: tempoMT2@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 451
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Nitra
Adresa: KONDELA, predajňa Nitra; OC HOMEBOX, Bratislavská 3624/35
E-Mail: tempoNR@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 790 913
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Nové Zámky
Adresa: KONDELA, predajňa Nové Zámky; Komárňanská cesta č. 3 (bývalý ELEKTROSVIT)
E-Mail: tempoNZ@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 454
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Námestovo
Adresa: KONDELA, predajňa Námestovo; Miestneho priemyslu č. 570
E-Mail: tempoNO2@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 460
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Piešťany
Adresa: KONDELA, predajňa Piešťany - Vrbovská cesta 123
E-Mail: tempoPN@tempo-kondela.sk
Telefón: 0911 107 449
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Poprad
Adresa: KONDELA, predajňa Poprad; ul. Teplická cesta č. 4816/5,
E-Mail: tempoPP@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 903 827 403
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Prešov
Adresa: KONDELA, predajňa Prešov; Budovateľská č. 3596/34
E-Mail: tempoPO@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 450
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: RIMAVSKÁ SOBOTA
Adresa: KONDELA, predajňa RIMAVSKÁ SOBOTA, Cukrovarská 5414/1D
E-Mail: tempoRS@tempo-kondela.sk
Telefón: 0903 535 170
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Ružomberok
Adresa: KONDELA, predajňa Ružomberok; Podhora č. 51 (OD JEDNOTA)
E-Mail: tempoRK@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 447
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Senica
Adresa: KONDELA, predajňa Senica; Hurbanova ul. 2944/40D
E-Mail: tempoSE@tempo-kondela.sk
Telefón: 0911 880 692
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: KONDELA, predajňa Spišská Nová Ves; Duklianska č. 19
E-Mail: tempoSN2@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 453
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Trstená
Adresa: KONDELA, predajňa Trstená; Nám. M. R. Štefánika
E-Mail: tempoTR@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 400
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Čadca
Adresa: KONDELA, predajňa Čadca; CO RONEX, Pribinova 2894
E-Mail: tempoCA@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 019 960
Web: www.kondela.sk

Mesto: Čadca
Adresa: KONDELA, predajňa Čadca; CO RONEX, Pribinova 2894
E-Mail: tempoCA@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 019 960
Web: www.kondela.sk

Zľava na nábytok a bytové doplnky

Mesto: Žilina
Adresa: KONDELA, predajňa Žilina; Bajzová 39/B, 010 01 Žilina
E-Mail: tempoZA2@tempo-kondela.sk
Telefón: +421 911 107 446
Web: www.kondela.sk

112962

TOP zákaznícka vernostná, zľavová či platobná karta

 • Karta Piešťanca
  Karta Piešťanca
 • Karta Žiarčana
  Karta Žiarčana
 • Karta Novozámčana
  Karta Novozámčana
 • Karta Levičana
  Karta Levičana