Vyberte si kartu podľa seba
Zľavy, akcie a novinky na zákazníckych kartách.
Karty: Výhody: Lokalita:
Názov karty: Vernostná BRW karta

Názov klienta: Nábytok Black Red White
Info: Vernostná BRW karta je vydávaná členovi klubu BRW pre jeho identifikáciu pri uplatňovaní výhod klubu. Karta je prenosná.
Ako získať kartu: Členom klubu BRW sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá po uskutočnení nákupu v určených predajniach Nábytok Black Red White požiada o prihlášku členstva v klube BRW.
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Info:Pri každom nákupe v určených predajniach Nábytok Black Red White, sa majiteľovi vernostnej BRW karty načítavajú prostredníctvom čiarového kódu na túto kartu body vo výške 2% z celkovej hodnoty nakupovaného tovaru. Tieto body je možné využiť pri ďalších nákupoch pri predložení vernostnej BRW karty, pričom platí, že: 1 bod = 1 €.
Zľava: 2%
Kontakt:Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Dolný Kubín, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Nitra, Prešov, Prievidza, Rožňava, Senica, Spišská Nová Ves, Trnava, Zvolen, Žilina

Body z nákupu

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: Nábytok Black Red White, Zvolenská cesta č. 177 (Fiat, AAA autobazár)
E-Mail: bb@brw.sk
Telefón: +421 48 41 48 986
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Bardejov
Adresa: Nábytok Black Red White, Duklianska č. 17 (bývalá Šport výroba)
E-Mail: bj@brw.sk
Telefón: +421 54 73 91 609
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Bratislava
Adresa: Nábytok Black Red White, Svätoplukova č. 2/b (bývalá Cvernovka, Mlynské Nivy)
E-Mail: bas@brw.sk
Telefón: +421 2 55 64 87 15
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Dolný Kubín
Adresa: Nábytok Black Red White, Aleja Slobody č. 3053 (pri OC TESCO, LIDL)
E-Mail: dk@brw.sk
Telefón: +421 43 58 64 570
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Komárno
Adresa: Nábytok Black Red White, M.R.Štefánika č. 5 (Komárno Shopping Center, bývalý PRIOR)
E-Mail: kn@brw.sk
Telefón: +421 35 76 02 578
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Košice
Adresa: Nábytok Black Red White, Nižné Kapustníky č. 2, sídlisko nad Jazerom
E-Mail: ke@brw.sk
Telefón: +421 55 72 97 901
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Levice
Adresa: MICHAGAL spol. s.r.o., Družstevná 7
E-Mail: lv@brw.sk
Telefón: +421 36 38 10 405
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: Nábytok Black Red White, ulica 1. mája č. 41 (OC STOP SHOP, 1. poschodie)
E-Mail: lm@brw.sk
Telefón: +421 44 55 25 971
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Malacky
Adresa: Nábytok Black Red White, Brnenská č. 4 (A centrum oproti OC Kaufland)
E-Mail: ma@brw.sk
Telefón: +421 34 77 25 524
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Nitra
Adresa: Nábytok Black Red White, Štúrova č. 12/1432 (Dom služieb)
E-Mail: nr@brw.sk
Telefón: +421 37 65 18 500
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Prešov
Adresa: Nábytok Black Red White, Pod Táborom č. 46, (pri poliklinike Sekčov)
E-Mail: po@brw.sk
Telefón: +421 51 74 95 995
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Prievidza
Adresa: Nábytok Black Red White, Zapotôčky, Mišuta č. 32 (bývalé potr.PRIMA ZDROJ, Pošta 6)
E-Mail: pd@brw.sk
Telefón: +421 46 54 39 661
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Rožňava
Adresa: Nábytok Black Red White, Krásnohorská č. 12 (pri OC Tesco)
E-Mail: rv@brw.sk
Telefón: +421 58 73 29 111
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Senica
Adresa: Nábytok Black Red White, Hurbanova ul. č. 40/D (oproti OC TESCO)
E-Mail: se@brw.sk
Telefón: +421 34 65 14 550
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: Nábytok Black Red White, Duklianka ulica (pri OC Kaufland)
E-Mail: snv@brw.sk
Telefón: +421 53 42 98 860
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Trnava
Adresa: Nábytok Black Red White, Bulharská č. 42 (vedľa Tatrachema)
E-Mail: tt@brw.sk
Telefón: +421 33 53 40 373
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Zvolen
Adresa: Nábytok Black Red White, ul. Rákoš č. 9303 (oproti Hypernova , NAY)
E-Mail: zv@brw.sk
Telefón: +421 45 53 60 330
Web: www.brw.sk

Body z nákupu

Mesto: Žilina
Adresa: Nábytok Black Red White, Vysokoškolákov č. 31A (pri OC Kaufland)
E-Mail: za@brw.sk
Telefón: +421 41 50 00 537
Web: www.brw.sk

111772

Zľava z nákupu

Info:Každý zákazník, ktorý sa pri svojom nákupe v určených predajniach Nábytok Black Red White preukáže vernostnou BRW kartou, získava okamžite zľavu z hodnoty nakupovaného tovaru.
Táto zľava sa nevzťahuje na prvý nákup, po ktorom zákazník požiadal o vydanie vernostnej BRW karty.
Zľava: 2%
Kontakt:Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Dolný Kubín, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Nitra, Prešov, Prievidza, Rožňava, Senica, Spišská Nová Ves, Trnava, Zvolen, Žilina

Zľava z nákupu

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: Nábytok Black Red White, Zvolenská cesta č. 177 (Fiat, AAA autobazár)
E-Mail: bb@brw.sk
Telefón: +421 48 41 48 986
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Bardejov
Adresa: Nábytok Black Red White, Duklianska č. 17 (bývalá Šport výroba)
E-Mail: bj@brw.sk
Telefón: +421 54 73 91 609
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Bratislava
Adresa: Nábytok Black Red White, Svätoplukova č. 2/b (bývalá Cvernovka, Mlynské Nivy)
E-Mail: bas@brw.sk
Telefón: +421 2 55 64 87 15
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Dolný Kubín
Adresa: Nábytok Black Red White, Aleja Slobody č. 3053 (pri OC TESCO, LIDL)
E-Mail: dk@brw.sk
Telefón: +421 43 58 64 570
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Komárno
Adresa: Nábytok Black Red White, M.R.Štefánika č. 5 (Komárno Shopping Center, bývalý PRIOR)
E-Mail: kn@brw.sk
Telefón: +421 35 76 02 578
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Košice
Adresa: Nábytok Black Red White, Nižné Kapustníky č. 2, sídlisko nad Jazerom
E-Mail: ke@brw.sk
Telefón: +421 55 72 97 901
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Levice
Adresa: MICHAGAL spol. s.r.o., Družstevná 7
E-Mail: lv@brw.sk
Telefón: +421 36 38 10 405
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: Nábytok Black Red White, ulica 1. mája č. 41 (OC STOP SHOP, 1. poschodie)
E-Mail: lm@brw.sk
Telefón: +421 44 55 25 971
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Malacky
Adresa: Nábytok Black Red White, Brnenská č. 4 (A centrum oproti OC Kaufland)
E-Mail: ma@brw.sk
Telefón: +421 34 77 25 524
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Nitra
Adresa: Nábytok Black Red White, Štúrova č. 12/1432 (Dom služieb)
E-Mail: nr@brw.sk
Telefón: +421 37 65 18 500
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Prešov
Adresa: Nábytok Black Red White, Pod Táborom č. 46, (pri poliklinike Sekčov)
E-Mail: po@brw.sk
Telefón: +421 51 74 95 995
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Prievidza
Adresa: Nábytok Black Red White, Zapotôčky, Mišuta č. 32 (bývalé potr.PRIMA ZDROJ, Pošta 6)
E-Mail: pd@brw.sk
Telefón: +421 46 54 39 661
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Rožňava
Adresa: Nábytok Black Red White, Krásnohorská č. 12 (pri OC Tesco)
E-Mail: rv@brw.sk
Telefón: +421 58 73 29 111
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Senica
Adresa: Nábytok Black Red White, Hurbanova ul. č. 40/D (oproti OC TESCO)
E-Mail: se@brw.sk
Telefón: +421 34 65 14 550
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: Nábytok Black Red White, Duklianka ulica (pri OC Kaufland)
E-Mail: snv@brw.sk
Telefón: +421 53 42 98 860
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Trnava
Adresa: Nábytok Black Red White, Bulharská č. 42 (vedľa Tatrachema)
E-Mail: tt@brw.sk
Telefón: +421 33 53 40 373
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Zvolen
Adresa: Nábytok Black Red White, ul. Rákoš č. 9303 (oproti Hypernova , NAY)
E-Mail: zv@brw.sk
Telefón: +421 45 53 60 330
Web: www.brw.sk

Zľava z nákupu

Mesto: Žilina
Adresa: Nábytok Black Red White, Vysokoškolákov č. 31A (pri OC Kaufland)
E-Mail: za@brw.sk
Telefón: +421 41 50 00 537
Web: www.brw.sk

111754

TOP zákaznícka vernostná, zľavová či platobná karta

 • Karta Piešťanca
  Karta Piešťanca
 • Karta Žiarčana
  Karta Žiarčana
 • Karta Novozámčana
  Karta Novozámčana
 • Karta Levičana
  Karta Levičana