Vyberte si kartu podľa seba
Zľavy, akcie a novinky na zákazníckych kartách.
Karty: Výhody: Lokalita:
Názov karty: Rozprávková karta Dráčik

Názov klienta: Dráčik - DUVI s.r.o.
Info: Karta je určená stálym zákazníkom predajní Dráčik a oprávňuje ich využívať zľavy a iné výhody, ktoré sú výhradne pre držiteľov Rozprávkových kariet.
Ako získať kartu: Rozprávkovú kartu a jej výhody získate ihneď po zakúpení tovaru v hodnote nad 16,60 €, vyplnení prihlášky a jej odovzdaní pri pokladni. Nárok na vydanie karty nemá zákazník, ktorý si pri nákupe uplatní zľavu na inú Rozprávkovú alebo Orange kartu.
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Info:Na základe Rozprávkovej karty máte nárok nakupovať vybraný tovar za Rozprávkové ceny.
Rozprávkové ceny nájdete v predajni a v katalógoch podľa cenoviek s označením “Rozprávková cena”.
Zľava: od 20 až do 50%
Kontakt:Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Senica, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Šaľa, Žiar nad Hronom, Žilina

Rozprávkové ceny

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Na Troskách č. 25 (EUROPA SC)
Telefón: +421 48 41 33 093
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Bardejov
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Duklianská ul. (FachMarket Centrum)
Telefón: +421 54 47 23 698
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Ivanská cesta č. 12 (Shopping park AVION)
Telefón: +421 2 43 41 20 25
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Einsteinova ul. č. 18 (OC Aupark)
Telefón: +421 2 63 45 40 15
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Panónska cesta č. 14/J (Obch. Centrum Danubia)
Telefón: +421 2 63 81 46 55
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Pribinova ul. č. 8 (Galléria EUROVEA)
Telefón: +421 2 20 91 54 70
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Lamačská cesta č. 1/c (Tesco Lamač)
Telefón: +421 2 62 31 00 10
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Laurinská č. 6
Telefón: +421 2 54 43 50 26
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Obchodná ul. č. 2
Telefón: +421 2 54 43 54 56
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vajnorská cesta č. 100 (Obch. Centrum POLUS)
Telefón: +421 2 44 44 10 63
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Studená č. 6 (Shopping Palace )
Telefón: +421 2 44 45 33 70
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Galantská ulica č. 5692/20 (OZC MAX)
Telefón: +421 31 59 14 507
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Galanta
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Drevená ul. č. 888/2
Telefón: +421 31 78 07 044
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Humenné
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Štefánikova č. 24 (OC Hypernova)
Telefón: +421 57 77 23 609
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Komárno
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Gen. Klapku č. 5
Telefón: +421 35 77 31 714
Web: www.dracik.sk

Mesto: Komárno
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Bratislavská ul. (Family Center)
Telefón: +421 35 77 21 643
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Mlynská č. 12
Telefón: +421 55 62 31 058
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Pri prachárni č. 4 (OC Cassovia)
Telefón: +421 55 64 60 103
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Popradská cesta (OC Kaufland)
Telefón: +421 55 64 37 584
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Toryská ul. č. 5 (OC Galeria)
Telefón: +421 55 78 95 143
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Trolejbusová č. 1/A (OC Tesco)
Telefón: +421 55 62 21 177
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Moldavská cesta č. 32/a (OC OPTIMA)
Telefón: +421 55 68 53 619
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Levice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Turecký rad (OC Hypernova)
Telefón: +421 36 63 18 003
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Štúrova ul. č. 1 (OD PRIOR L. MIKULÁŠ)
Telefón: +421 44 56 21 662
Web: www.dracik.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Kamenné pole č. 3 (NC LIPTOV)
Telefón: +421 44 55 28 435
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Lučenec
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Novohradská č. 4 (OD PRIOR LUČENEC)
Telefón: +421 47 43 33 463
Web: www.dracik.sk

Mesto: Lučenec
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Halíčska cesta č. 71 (OC Hypernova)
Telefón: +421 47 43 34 607
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Malacky
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Brnianská ul. (OC Kaufland)
Telefón: +421 34 77 24 244
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Martin
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nám. SNP č. 2 (OD PRIOR MARTIN)
Telefón: +421 43 42 37 731
Web: www.dracik.sk

Mesto: Martin
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Turiec (OC Tesco)
Telefón: +421 43 42 85 549
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Michalovce
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., A. Sládkoviča č. 5 (OZC Zemplín)
Telefón: +421 56 64 31 043
Web: www.dracik.sk

Mesto: Michalovce
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Sobranecká cesta č. 5911 (FMZ)
Telefón: +421 56 64 21 237
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Nitra
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Chrenovská č. 1661/30 (OC MAX)
Telefón: +421 37 65 32 611
Web: www.dracik.sk

Mesto: Nitra
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Bratislavská č. 5 (OC Galeria)
Telefón: +421 37 64 25 557
Web: www.dracik.sk

Mesto: Nitra
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Štefánikova trieda č. 61 (OC Mlyny)
Telefón: +421 37 32 21 321
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Nové Zámky
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Komárňanská č. 4
Telefón: +421 35 64 01 212
Web: www.dracik.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Športová č. 3 (OC Kaufland)
Telefón: +421 35 64 26 078
Web: www.dracik.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nitrianská cesta č. 111/A (Aquario)
Telefón: +421 35 64 21 269
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Partizánske
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nám. SNP č. 1 (OD PRIOR PARTIZÁNSKE)
Telefón: +421 38 74 96 061
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Pezinok
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Myslenická č. 2/c (NC MOLO)
Telefón: +421 33 23 12 319
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Piešťany
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., ul. Nikola Teslu č. 29 (Family Center)
Telefón: +421 33 73 42 878
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Poprad
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Dolhé hony č. 4587/1 (OZC MAX Poprad)
Telefón: +421 52 47 82 398
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Pov. Bystrica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Centrum č. 17 (OC Hypernova)
Telefón: +421 42 43 22 555
Web: www.dracik.sk

Mesto: Pov. Bystrica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., SNP č. 1912/429 (Family Center)
Telefón: +421 42 43 21 158
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Prešov
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Hlavná č. 107
Telefón: +421 51 77 22 442
Web: www.dracik.sk

Mesto: Prešov
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vihorlatská č. 2A (OZC MAX)
Telefón: +421 51 79 39 508
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Prievidza
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nám.Slobody č. 2 (OD PRIOR PRIEVIDZA)
Telefón: +421 46 54 22 899
Web: www.dracik.sk

Mesto: Prievidza
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nábrežná č. 6 (OC Kaufland)
Telefón: +421 46 54 33 275
Web: www.dracik.sk

Mesto: Prievidza
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nábrežná č. 7 (OC Tesco)
Telefón: +421 45 54 20 379
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Púchov
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Okružná č. 1928 (OC Stop Shop)
Telefón: +421 42 46 41 060
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., P.Hostinského (OC Hypernova)
Telefón: +421 47 56 32 929
Web: www.dracik.sk

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Cukrovarská č. 4987/1b (Obchodná Galéria PRIMIUM)
Telefón: +421 47 56 34 002
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Rožňava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Alej Jána Pavla II. č. 4048/2 (FachMarket Centrum)
Telefón: +421 58 73 20 144
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Ružomberok
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Bystrická cesta č. 5344 (Stop Shop)
Telefón: +421 44 43 27 846
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Senica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nám.Oslobodenia č. 16/5
Telefón: +421 34 65 18 155
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Skalica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Mallého č. 55 (OZC MAX)
Telefón: +421 34 65 42 841
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Snina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Stakčínska č. 4521 (OC Tesco)
Telefón: +421 57 76 82 622
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Zimná ul. č. 42
Telefón: +421 53 44 12 779
Web: www.dracik.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Mlynská č. 39 (OC Madaras)
Telefón: +421 53 44 15 018
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Topoľčany
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Streďanská ul. (OC Kaufland)
Telefón: +421 38 53 25 409
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vajanského č. 4 (OD PRIOR TRENČÍN)
Telefón: +421 32 74 44 764
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., M.R.Štefánika č. 426 (OZC MAX Trenčín)
Telefón: +421 32 74 34 106
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Generála Svobodu č. 1 (OC Južanka)
Telefón: +421 32 64 91 065
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Belá č. 6988 (OC BIG BOX)
Telefón: +421 32 64 91 653
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Belá č. 7271 (OC Laugaricio)
Telefón: +421 32 64 21 005
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Trnava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vl. Clementisa č. 41/a (OC Kaufland)
Telefón: +421 33 55 051 16
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trnava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Ferka Urbánka č. 11 (OZC Max)
Telefón: +421 33 59 36 153
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trnava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Veterná ulica č. 40 (OC Tesco)
Telefón: +421 33 53 40 159
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Vranov nad Topľou
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Duklianskych Hrdinov č. 32 (Family Centrum)
Telefón: +421 57 44 61 125
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Zlaté Moravce
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Janka Kráľa č. 16
Telefón: +421 37 64 24 507
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Zvolen
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nám. SNP č. 2497 (OD PRIOR ZVOLEN)
Telefón: +421 45 53 30 101
Web: www.dracik.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Hronská č. 9147/4
Telefón: +421 45 53 30 707
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Šaľa
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., SNP č. 5 (OC Kaufland)
Telefón: +421 31 78 05 150
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., ul. SNP č. 108 (OD PRIOR Ž. n. HRONOM)
Telefón: +421 45 67 32 240
Web: www.dracik.sk

Rozprávkové ceny

Mesto: Žilina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Národná č. 7
Telefón: +421 41 56 40 376
Web: www.dracik.sk

Mesto: Žilina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vysokoškolákov (OC Kaufland)
Telefón: +421 41 56 51 430
Web: www.dracik.sk

Mesto: Žilina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Prielohy č. 979 (OZC MAX)
Telefón: +421 41 56 83 542
Web: www.dracik.sk

Mesto: Žilina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Košická č. 3 (Retail Park OC Tesco)
Telefón: +421 41/ 56 55 533
Web: www.dracik.sk

111550

Zľava pri každom nákupe

Info:Predložením Rozprávkovej karty pred platením dostanete zľavu z hodnoty celého nákupu.
Zľava sa vzťahuje aj na akciový a zlacnený tovar, nevzťahuje sa na Rozprávkové ceny a tovar označený cenovkou s textom: “Na túto cenu sa nevzťahujú ďalšie zľavy”.
Zľava: 7%
Kontakt:Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Senica, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Šaľa, Žiar nad Hronom, Žilina

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Banská Bystrica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Na Troskách č. 25 (EUROPA SC)
Telefón: +421 48 41 33 093
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Bardejov
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Duklianská ul. (FachMarket Centrum)
Telefón: +421 54 47 23 698
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Ivanská cesta č. 12 (Shopping park AVION)
Telefón: +421 2 43 41 20 25
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Einsteinova ul. č. 18 (OC Aupark)
Telefón: +421 2 63 45 40 15
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Panónska cesta č. 14/J (Obch. Centrum Danubia)
Telefón: +421 2 63 81 46 55
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Pribinova ul. č. 8 (Galléria EUROVEA)
Telefón: +421 2 20 91 54 70
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Lamačská cesta č. 1/c (Tesco Lamač)
Telefón: +421 2 62 31 00 10
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Laurinská č. 6
Telefón: +421 2 54 43 50 26
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Obchodná ul. č. 2
Telefón: +421 2 54 43 54 56
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vajnorská cesta č. 100 (Obch. Centrum POLUS)
Telefón: +421 2 44 44 10 63
Web: www.dracik.sk

Mesto: Bratislava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Studená č. 6 (Shopping Palace )
Telefón: +421 2 44 45 33 70
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Dunajská Streda
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Galantská ulica č. 5692/20 (OZC MAX)
Telefón: +421 31 59 14 507
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Galanta
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Drevená ul. č. 888/2
Telefón: +421 31 78 07 044
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Humenné
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Štefánikova č. 24 (OC Hypernova)
Telefón: +421 57 77 23 609
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Komárno
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Bratislavská ul. (Family Center)
Telefón: +421 35 77 21 643
Web: www.dracik.sk

Mesto: Komárno
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Gen. Klapku č. 5
Telefón: +421 35 77 31 714
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Moldavská cesta č. 32/a (OC OPTIMA)
Telefón: +421 55 68 53 619
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Trolejbusová č. 1/A (OC Tesco)
Telefón: +421 55 62 21 177
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Toryská ul. č. 5 (OC Galeria)
Telefón: +421 55 78 95 143
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Popradská cesta (OC Kaufland)
Telefón: +421 55 64 37 584
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Pri prachárni č. 4 (OC Cassovia)
Telefón: +421 55 64 60 103
Web: www.dracik.sk

Mesto: Košice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Mlynská č. 12
Telefón: +421 55 62 31 058
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Levice
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Turecký rad (OC Hypernova)
Telefón: +421 36 63 18 003
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Kamenné pole č. 3 (NC LIPTOV)
Telefón: +421 44 55 28 435
Web: www.dracik.sk

Mesto: Liptovský Mikuláš
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Štúrova ul. č. 1 (OD PRIOR L. MIKULÁŠ)
Telefón: +421 44 56 21 662
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Lučenec
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Halíčska cesta č. 71 (OC Hypernova)
Telefón: +421 47 43 34 607
Web: www.dracik.sk

Mesto: Lučenec
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Novohradská č. 4 (OD PRIOR LUČENEC)
Telefón: +421 47 43 33 463
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Malacky
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Brnianská ul. (OC Kaufland)
Telefón: +421 34 77 24 244
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Martin
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Turiec (OC Tesco)
Telefón: +421 43 42 85 549
Web: www.dracik.sk

Mesto: Martin
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nám. SNP č. 2 (OD PRIOR MARTIN)
Telefón: +421 43 42 37 731
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Michalovce
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Sobranecká cesta č. 5911 (FMZ)
Telefón: +421 56 64 21 237
Web: www.dracik.sk

Mesto: Michalovce
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., A. Sládkoviča č. 5 (OZC Zemplín)
Telefón: +421 56 64 31 043
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Nitra
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Štefánikova trieda č. 61 (OC Mlyny)
Telefón: +421 37 32 21 321
Web: www.dracik.sk

Mesto: Nitra
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Bratislavská č. 5 (OC Galeria)
Telefón: +421 37 64 25 557
Web: www.dracik.sk

Mesto: Nitra
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Chrenovská č. 1661/30 (OC MAX)
Telefón: +421 37 65 32 611
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Nové Zámky
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nitrianská cesta č. 111/A (Aquario)
Telefón: +421 35 64 21 269
Web: www.dracik.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Športová č. 3 (OC Kaufland)
Telefón: +421 35 64 26 078
Web: www.dracik.sk

Mesto: Nové Zámky
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Komárňanská č. 4
Telefón: +421 35 64 01 212
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Pezinok
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Myslenická č. 2/c (NC MOLO)
Telefón: +421 33 23 12 319
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Piešťany
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., ul. Nikola Teslu č. 29 (Family Center)
Telefón: +421 33 73 42 878
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Poprad
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Dolhé hony č. 4587/1 (OZC MAX Poprad)
Telefón: +421 52 47 82 398
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Pov. Bystrica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., SNP č. 1912/429 (Family Center)
Telefón: +421 42 43 21 158
Web: www.dracik.sk

Mesto: Pov. Bystrica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Centrum č. 17 (OC Hypernova)
Telefón: +421 42 43 22 555
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Prešov
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vihorlatská č. 2A (OZC MAX)
Telefón: +421 51 79 39 508
Web: www.dracik.sk

Mesto: Prešov
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Hlavná č. 107
Telefón: +421 51 77 22 442
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Prievidza
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nábrežná č. 7 (OC Tesco)
Telefón: +421 45 54 20 379
Web: www.dracik.sk

Mesto: Prievidza
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nábrežná č. 6 (OC Kaufland)
Telefón: +421 46 54 33 275
Web: www.dracik.sk

Mesto: Prievidza
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nám.Slobody č. 2 (OD PRIOR PRIEVIDZA)
Telefón: +421 46 54 22 899
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Púchov
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Okružná č. 1928 (OC Stop Shop)
Telefón: +421 42 46 41 060
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Cukrovarská č. 4987/1b (Obchodná Galéria PRIMIUM)
Telefón: +421 47 56 34 002
Web: www.dracik.sk

Mesto: Rimavská Sobota
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., P.Hostinského (OC Hypernova)
Telefón: +421 47 56 32 929
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Rožňava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Alej Jána Pavla II. č. 4048/2 (FachMarket Centrum)
Telefón: +421 58 73 20 144
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Ružomberok
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Bystrická cesta č. 5344 (Stop Shop)
Telefón: +421 44 43 27 846
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Senica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nám.Oslobodenia č. 16/5
Telefón: +421 34 65 18 155
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Skalica
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Mallého č. 55 (OZC MAX)
Telefón: +421 34 65 42 841
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Snina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Stakčínska č. 4521 (OC Tesco)
Telefón: +421 57 76 82 622
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Mlynská č. 39 (OC Madaras)
Telefón: +421 53 44 15 018
Web: www.dracik.sk

Mesto: Spišská Nová Ves
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Zimná ul. č. 42
Telefón: +421 53 44 12 779
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Topoľčany
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Streďanská ul. (OC Kaufland)
Telefón: +421 38 53 25 409
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Belá č. 7271 (OC Laugaricio)
Telefón: +421 32 64 21 005
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Belá č. 6988 (OC BIG BOX)
Telefón: +421 32 64 91 653
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Generála Svobodu č. 1 (OC Južanka)
Telefón: +421 32 64 91 065
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., M.R.Štefánika č. 426 (OZC MAX Trenčín)
Telefón: +421 32 74 34 106
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trenčín
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vajanského č. 4 (OD PRIOR TRENČÍN)
Telefón: +421 32 74 44 764
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Trnava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Veterná ulica č. 40 (OC Tesco)
Telefón: +421 33 53 40 159
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trnava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Ferka Urbánka č. 11 (OZC Max)
Telefón: +421 33 59 36 153
Web: www.dracik.sk

Mesto: Trnava
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vl. Clementisa č. 41/a (OC Kaufland)
Telefón: +421 33 55 051 16
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Vranov nad Topľou
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Duklianskych Hrdinov č. 32 (Family Centrum)
Telefón: +421 57 44 61 125
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Zlaté Moravce
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Janka Kráľa č. 16
Telefón: +421 37 64 24 507
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Zvolen
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Hronská č. 9147/4
Telefón: +421 45 53 30 707
Web: www.dracik.sk

Mesto: Zvolen
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Nám. SNP č. 2497 (OD PRIOR ZVOLEN)
Telefón: +421 45 53 30 101
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Šaľa
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., SNP č. 5 (OC Kaufland)
Telefón: +421 31 78 05 150
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Žiar nad Hronom
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., ul. SNP č. 108 (OD PRIOR Ž. n. HRONOM)
Telefón: +421 45 67 32 240
Web: www.dracik.sk

Zľava pri každom nákupe

Mesto: Žilina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Košická č. 3 (Retail Park OC Tesco)
Telefón: +421 41/ 56 55 533
Web: www.dracik.sk

Mesto: Žilina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Prielohy č. 979 (OZC MAX)
Telefón: +421 41 56 83 542
Web: www.dracik.sk

Mesto: Žilina
Adresa: dm drogerie markt, s. r. o., Národná č. 25
E-Mail: zakaznik@dm-drogeriemarkt.sk
Web: www.dm-drogeriemarkt.sk

Mesto: Žilina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Vysokoškolákov (OC Kaufland)
Telefón: +421 41 56 51 430
Web: www.dracik.sk

Mesto: Žilina
Adresa: DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Národná č. 7
Telefón: +421 41 56 40 376
Web: www.dracik.sk

111628

TOP zákaznícka vernostná, zľavová či platobná karta

 • Karta Piešťanca
  Karta Piešťanca
 • Karta Žiarčana
  Karta Žiarčana
 • Karta Novozámčana
  Karta Novozámčana
 • Karta Levičana
  Karta Levičana