Vernostný program pre zákazníka je odmena a motivácia zákazníka

Vytvorenie vlastného vernostného programu pre zákazníkov

Vernostný program je marketingový nástroj a efektívna reklama podnikania, ktorá podporuje lojalitu spoločnosti, firmy alebo obchodu k vernému zákazníkovi.
Motivovaný stály (verný) zákazník, vernostným systémom, je spokojný zákazník, ktorý odmeňuje podnikateľa svojim nákupom .

Mnoho spoločností a firiem rieši otázku ako získať a udržať si efektívnym spôsobom verného zákazníka pre svoje podnikanie.
Samotný „vernostný program - systém“ nezaručí splnenie cieľov podnikania a naopak môže sa stať nákladovou položkou bez uspokojenia požiadaviek stáleho zákazníka.
Ako teda vytvoriť akceptovaný a využívaný vernostný program, ktorý zákazníci preferujú?

Výhody zabezpečenia vernostného programu prostredníctvom našej spoločnosti Spolefek s.r.o. prevádzkujúcou portál www.vyhodykariet.sk sú nasledovné.
Pri vytváraní vernostného programu využívame možnosti portálu:

Vytvorené webové rozhranie na vernostný program zákazníckych kariet

A:
Portál je prispôsobený na zaradenie zákazníckej karty – zľavová karta, bodová karta, vernostná
karta, bonus karta, nákupná karta, tankovacia karta, mestská karta, platobná karta a ďalšie,
ktoré sa využívajú v Slovenskej republike.
Pri obrázku karty je názov karty a spoločnosti alebo firmy, ktorá kartu ponúka a informácie o karte
ako sa dá karta získať a web stránka klienta, ktorý kartu ponúka.

B:
Každá karta má zoradené zľavy a iné výhody, ktoré ponúka držiteľovi karty pod vyššie uvedenou 
prvotnou Informáciou o karte.
Pri každej výhode karty – zľave alebo bonuse získate informáciu o:
 • názve zľavy, ktorú môžete využívať ako držiteľ karty,
 • popis zľavy (prípadne možnosť kliknúť na viac info v popise zľavy, kde získate doplňujúce informácie o výhode, ktoré Vám karta ponúka),
 • lokalite kde môžete zľavy prípadne benefity karty využívať (ich rozkliknutím získate kompletnú informáciu o prevádzke ako aj kontaktné informácie na prevádzku, ktorá zľavu na zákaznícku kartu ponúka),
 • obrázok či už karty alebo priamo výhody, ktorú karta ponúka (výrobok v zľave, obrázok služby v zľave alebo prevádzky, ktorá Vám zľavu na kartu ponúka).
 • zaradení výhody - zľavy na karte ( je farebné a textové odlíšenie od iných zliav a výhod, ktoré karta ponúka) či ide o súťaž, akciu prebiehajúcu pre držiteľov karty alebo novinku, ktorú môžu začať využívať.

Propagácia - marketing vernostného programu u cieľovej skupiny verných zákazníkov
Portál www.vyhodykariet.sk je špecificky zameraný na najrozšírenejšie vernostné programy
pre verných (stálych) zákazníkov využívajúcich zákaznícke karty a ich zľavy, bonusy ktoré ponúkajú.
Jediný portál zameraný na Zoznam zákazníckych kariet a ich zľavy a ďalšie výhody bez iných pútačov návštevnosti webovej stránky.
(Myšlienky spájania projektu s inými možnosťami internetu sme zamietli).
Týmto spôsobom sme chceli podporiť cieľ projektu – preferovať kvalitu pred kvantitou a oslovovať nových a verných zákazníkov, ktorí sa radi oboznamujú s výhodami, ktoré im vernostný program stálych zákazníkov ponúka .
Sumarizuje všetky zákaznícke karty - zľavové karty, bodové karty, vernostné karty, bonus karty, nákupné karty, tankovacie karty, mestské karty, regionálne karty, platobné karty, karty obchodov, karty služieb, ubytovacie karty, kino karty, zamestnanecké karty, karty lekární a medicínskych centier, identifikačné karty, karty na cestovanie, tipovacie karty, čipové karty, vstupové karty a iné či už sú plastové alebo papierové, ktoré využívame v Slovenskej republike.


Ponúkame stále nové riešenia ako prezentovať obchod alebo službu stálym - verným zákazníkom.
Webový portál sa priebežne dopĺňa a mierne upravuje pre potreby návštevníkov – verných zákazníkov našich klientov, ktorí využívajú ich zákaznícke karty a chcú byť informovaní o zľave alebo inej výhode aktuálne a s prehľadom.
Portál www.vyhodykariet.sk sa špecializuje na marketing a reklamu vernostných programov a prinášame stále aktuálne benefity, ktoré Vám vernostné programy ponúkajú.

Kompletne zabezpečíme Váš vernostný program pre zákazníkov, ktorí ho budú využívať a budú s ním stále spätí – Spolefekt s.r.o. prevádzkovateľ www.vyhodykariet.sk .
Zabezpečenie spočíva vo vytvorení vernostného programu, zabezpečení realizácie od výroby kariet až po výhody, ktoré karta ponúka a propagáciu vernostného programu – marketing zákazníckej karty u cieľovej skupiny Vašich zákazníkov.


Vernostný program pre zákazníkov + reklama
Zabezpečíme Vám celé riešenie Vášho vernostného programu od A po Z.
 • Navrhneme Vám vernostný program pre Vašich zákazníkov.
 • Zabezpečíme Vám grafický vizuál zákazníckej, zľavovej, bonusovej alebo vernostnej karty.
 • Vyrobíme Vám karty podľa Vášho želania. 
 • Navrhneme Vám vhodnú distribúciu kariet na mieru Vašim verným zákazníkom.
 • Zabezpečíme Vám výhody kariet pre Váš vernostný program.
 • Zabezpečíme Vám propagáciu a celkový marketing vernostného programu a zákazníckej karty s výhodami, ktoré ponúka.
 •  

Zaradenie zľavy alebo bonusu do už vytvoreného vernostného programu
V prípade ak máte záujem ponúknuť zľavy alebo iný benefit Vášho podnikania, bez vytvorenia vlastného vernostného programu na základe karty verným zákazníkom inej spoločnosti kontaktujte nás. 
Poradíme Vám pri vytvorení zľavy alebo inej výhody pre verných zákazníkov využívajúcich zákaznícke karty iných spoločností, firiem alebo obchodov ako aj s výberom spoločností s najväčším efektom prínosu pre Vaše podnikanie.
Radi Vám poradíme a oslovíme našich klientov s ponukou spolupráce pri
poskytnutí zliav v oblasti obchodu alebo služieb vášho podnikania.

V prípade ak sa rozhodnete realizovať svoj vernostný program svojpomocne poradíme Vám.

Základné otázky pred vytvorením vernostného systému pre stáleho zákazníka.
Utvoríte si tým plán na zabezpečenie vernostného programu.

Odhad Vašich zákazníkov – počet terajších zákazníkov
 • ich potenciál stať sa verným zákazníkom a v akom počte
 • skupiny nových a vašich zákazníkov, ktorých chcete osloviťvernostným systémom 
Výber vernostného riešenia pre lojalitný (vernostný) program
 • elektronický  
 • jednoduchý, manuálny
Forma vernostného riešenia prostredníctvom karty - plastová karta alebo papierová karta:
Zlavova karta, Vernostna karta, Bodova karta, Platobna karta, Bonusova karta, Tankovacia karta, Regionalna karta, Nakupna karta . . .

Spôsob distribúcie vernostného programu prostredníctvom zákazníckych kariet medzi zákazníkov.
Produkty a služby podnikania, ktorými chcete zvýhodniť verných zákazníkov prostredníctvom vernostného programu.
Ak plánujete zozbierať dáta z vernostného programu tak
 • aký spôsob 
 • aké dáta hodláte zozbierať

Ak je potrebné identifikovať zákazníka prostredníctvom zákazníckej karty tak

 • manuálne
 • elektronicky

Spôsob spracovania dát a výstupov informácií o vernom zákazníkovi – členovi vernostného programu.

Propagácia vernostného programu – marketing vernostného programu zameraný na zákazníkov.

Prezentovanie zľavy zákazníkovi alebo inej výhody pre zákazníka a ako informovať o aktuálnych novinkách vernostného programu, ktoré ponúkate „TOP zákazníkovi“.