Marketing a reklama vernostného systému pre zákazníkov

Marketing patrí medzi základnú časť budovania hodnotného vernostného programu pre verných zákazníkov za účelom spájať zákazníka s podnikateľom, ktorý sa vzájomne podporujú.
Skladá sa z viacerých častí, z ktorých sme si vybrali základné:

Zviditeľnenie vernostného programu sa skladá:
  • reklama zameraná na verného zákazníka
  • reklama zameraná na získanie nového stáleho zákazníka

Zviditeľnenie zľavy alebo iného benefitu, ktorý karta ponúka sa skladá:
  • prezentovanie zamerané na verného zákazníka
  • prezentovanie zamerané na získanie nového stáleho zákazníka

Motiváciu zákazníka využívať vernostný program a jeho výhody
  • ponuka zameraná na verného zákazníka
  • ponuka zameraná na získanie nového stáleho zákazníka

Podnikatelia, ktorí budujú vernostný program „ na kolene „ majú smolu.
V súčasnosti sú lojalitné programy pre lojálnych zákazníkov už rozšírené a v prípade ak zákazníka osloví vernostné riešenie konkurencie, náklady a čas na realizáciu vernostného programu boli zbytočné.

Aby sme predišli nežiaducej situácií tak si treba zodpovedať základné otázky marketingu zákazníckej karty ako vernostný prostriedok na zaradenie do vernostného programu:
  • Prečo plánujem vytvoriť vernostný program vo Vašom podnikaní?
  • Čo od neho očakávam?
  • Ako si ceníte verného zákazníka a čo mu môžete ponúknuť?

Výhody portálu www.vyhodykariet.sk - marketing vernostného programu zákazníckych kariet


Portál Vám dáva odpovede na vyššie uvedené tri základné otázky:
Reklama zameraná na verného a nového zákazníka na jedinom portály, ktorý sústreďuje informácie o zákazníckych kartách a sumarizuje ich aj s výhodami, ktoré ponúkajú do prehľadného Zoznamu zákazníckych kariet a ich výhod.

Jediný pútač návštevníka stránky sú zákaznícke karty využívané v Slovenskej republike a ich výhody, ktoré Vám ponúkajú.

Výhoda stránky pre návštevníkov je aj tá, že nemusia hľadať informácie na viacerých web stránkach, ktoré majú informácie o zákazníckych kartách zoradené rôzne v ďalších podstránkach.
Návštevník našej stránky sa môže oboznámiť v výhodami Vašej karty dvoma klikmi a stať sa Vašim verným zákazníkom.

V súčasnosti je nepravdepodobné, že zákazník, ktorý má priemerne päť kariet v peňaženke sa tak bude pravidelne oboznamovať s výhodami svojich kariet na piatich rôznych web stránkach kde sú informácie rôzne zaradené.