Kontakt

Sídlo / korešpondenčná adresa:
Spolefekt s.r.o.
Ku Bratke 2908/8
934 05 Levice 
 
tel./fax: +421 (0) 23 3331 793 
mobil: +421 (0) 948 440 555 
e-mail: office@spolefekt.sk

 
 
IČO: 45 470 472 
IČ DPH: SK202 300 7459 
 
Máte záujem spropagovať svoju zákaznícku kartu alebo chcete poskytnúť zľavu na niektorú z propagovaných kariet ? 
Sme tu pre Vás 0948 440 555, office@spolefekt.sk