Odmena za vernosť

Vážení, verní zákazníci,

11. apríl 2013 – deň, kedy sa začali vyplácať držiteľom nákupnej karty COOP Jednota zľavy za rok 2012.
 
tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok nadišiel čas, kedy skupina COOP Jednota začína odmeňovať
svojich verných zákazníkov za rok 2012. Od 11. apríla 2013 si môžu všetci zákazníci, ktorí v roku 2012 
evidovali svoje nákupy na Nákupnú kartu COOP Jednota KLASIK (ďalej len „COOP karta“), 
začať uplatňovať zľavy. Tak ako po minulé roky, aj tento rok je posledný deň vyplácania zliav 
v kompetencii jednotlivých COOP Jednôt a preto Vám odporúčame všímať si oznamy na
informačných tabuliach alebo vchodových dverách predajní príslušných COOP Jednôt, 
kde bude uvedená informácia zverejnená pre zákazníkov.
 
Nákupy si zákazníci mohli nechať evidovať na plastovú aj papierovú (dočasnú) COOP kartu 
vo všetkých viac ako 2 200 predajniach COOP Jednota, avšak výslednú zľavu za rok 2012 
si môže držiteľ COOP karty uplatniť len prostredníctvom plastovej COOP karty, a to v tých 
predajniach, ktoré prevádzkuje COOP Jednota,  kde je nákupná karta registrovaná.
 
Zľavu nie je možné si uplatniť z úhrady poskytovaných služieb, akými sú dobíjanie telefónnych kariet 
mobilných operátorov, platenie účtov prostredníctvom coopkasy, z úhrady tabakových výrobkov
a obalov (fľaše a prepravky), prípadne iných služieb poskytovaných príslušnou predajňou.
Ak u Vás došlo k poškodeniu alebo k strate COOP karty, je potrebné požiadať o jej duplikát,
aby ste si zľavu za rok 2012 mohli uplatniť. Tlačivá – žiadosti o vydanie duplikátu COOP karty 
sú k dispozícii na všetkých predajniach COOP Jednota a je možné si ich vytlačiť aj z našej 
webovej stránky. Ak by ste namiesto žiadosti o vydanie duplikátu COOP karty vyplnili tlačivo
s dočasnou (papierovou) kartou, s touto novou COOP kartou si zľavu za uplynulý rok nebudete 
môcť uplatniť. Preto v prípade poškodenia alebo straty nezabudnite požiadať o vydanie duplikátu COOP karty.
 
Pri odcudzení alebo strate COOP karty v čase, „vyplácania“ zliav nestačí len požiadať o duplikát 
COOP karty, ale je nutné túto skutočnosť nahlásiť bez zbytočného odkladu na centrálu 
príslušnej COOP Jednoty, kde máte COOP kartu registrovanú, aby táto COOP Jednota mohla
finančné prostriedky zodpovedajúce výške vašej zľavy na predmetnej COOP karte zablokovať. 
Ak si túto povinnosť držiteľ odcudzenej alebo stratenej COOP karty nesplní, príslušná COOP Jednota 
nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia COOP karty inou osobou ako držiteľom
tejto COOP karty. V takýchto prípadoch sa zľava, „vyplatí“ podľa podmienok príslušnej COOP Jednoty.
 
To, že vernostný program skupiny COOP Jednota je obľúbeným nástrojom na využívanie zľavového 
systému vrátenia peňazí svedčí aj fakt, že v marci tohto roku už evidujeme viac ako 902 tis. držiteľov 
COOP kariet, čo nás nesmierne teší, ale zároveň aj zaväzuje.
 
Spokojnosť zákazníkov s vernostným systémom deklarujú aj štatistické čísla za rok 2012, 
keď k 31.12.2012 sme evidovali 887 700 držiteľov COOP kariet; pričom z tohto počtu 
COOP kariet ich aktívne používalo viac ako 83 % zákazníkov; podiel nákupu na COOP kartu 
činil z maloobchodného obratu za rok 2012 viac ako 54 % a priemerný ročný nákup na jednu 
COOP kartu predstavoval sumu viac ako 456 eur. Spotrebné družstvá na zľavách z nákupov 
uskutočnených v roku 2012 vyplatia v tomto roku viac ako 7 mil. 350 tis. eur. 
 
Verní zákazníci sú tou najlepšou vizitkou našej práce, a preto budeme naďalej robiť všetko 
preto, aby mali zákazníci čo najviac dôvodov nakupovať v predajniach COOP Jednota 
a pritom využívať nákupnú kartu COOP jednota KLASIK.


Pridaj nový komentár

vaše meno

0 príspevkov v diskusii