Karta Levičana - Vážení partneri a budúci partneri ubytovacích a stravovacích zariadení.


Ubytovanie a stravovanie - zľavy Levice a okolie


Radi Vás informujeme o novom projekte Karta Levičana, ktorý bude spustený v priebehu mesiaca apríl.
Zároveň Vás oslovujeme s ponukou zviditeľniť Vaše ubytovacie a stravovacie zariadenie pre širokú verejnosť lokality Levice a jej turistov,
ako aj s možnosťou zvýhodniť a motivovať zákazníkov Vášho ubytovacieho a stravovacieho zariadenia zaujímavými zľavami alebo inými
výhodami v Leviciach a okolí.

Reklamu na stránke www.vyhodykariet.sk získate poskytnutím zľavy alebo inej výhody pre držiteľov kariet označených logom Popis: C:\Users\Peter Pagáč\Desktop\logo_www.vyhodykariet.sk.jpg   
ako je aj Karta Levičana.

Zviditeľnenie Vášho penziónu, hotela, reštaurácie, pizzerie a pod. – obrázok 2x, kontaktné informácie, možnosť uskutočnenia svadieb, osláv,
kongresov, plesov, stretnutí ... .
Zviditeľnenie ponúkaných služieb - využitie rôznych služieb (ubytovanie, stravovanie, relax, doplnkové služby pre zákazníkov a podobne).
Zviditeľnenie atraktivity ubytovacieho a stravovacieho zariadenia – poskytnutie bonusu zákazníkom prostredníctvom Karty Levičana
a jej partnerov (kultúrneho vyžitia, iných možností lokality, atrakcií a podobne).

Zviditeľnenie ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia pri partneroch poskytujúcich zľavy, akcie alebo iné výhody pre držiteľov Karty
Levičana Vám ponúkame prostredníctvom spolupráce. Uvedené výhody môžu byť časovo obmedzené napr.: jednorazové, týždňové,
mesačné  alebo dlhodobé.

Poskytnutím zľavy podporíte svoje zariadenie a Vašich zákazníkov  –     zviditeľnením ubytovania a stravovania v Leviciach a okolí,
                                                                                                            -          prezentovaním poskytujúcich služieb,
                                                                                                            -          motivovaním turistov a návštevníkov na ubytovanie/stravovanie a ostatné služby,
                                                                                                            -          zvýhodňovaním zákazníkov poskytnutím Karty Levičana s možnosťou čerpať zľavy
                                                                                                                    a iné výhody vo Vašej lokalite,
                                                                                                             -          budovaním vernostného programu pre návštevníkov Vášho hotela, reštaurácie a pod.

Súčasťou spolupráce na projekte Karta Levičana je distribúcia Kariet Levičana a uverejnenie informácie o projekte Karta Levičana na Vašej web stránke.           
Túto kartu môžete použiť ako odmenu pre dobrých zákazníkov (napr:. ubytovaných na viac nocí alebo pravidelných zákazníkov, ako darček za veľký jednorazový obrat, ako ceny v súťažiach, v tombole, ako prezent pre návštevníkov Vášho hotela, reštaurácie a podobne).
Karta Levičana  sa môže zakúpiť ako darček a aj osobe mladšej ako 18 rokov!
Platnosť karty je 12 mes. od jej zaradenia do evidencie kariet.

Karta Levičana – TURISTICKÁ KARTA

Táto karta vznikla ako nástroj na zvýhodnenie turistov mesta Levice a okolia s cieľom podporiť cestovný ruch.
Turistická karta – Karta Levičana je rovnaká ako všetky Karty Levičana s tým rozdielom, že nie je možné ju zakúpiť
a zapožičiavajú ju len ubytovacie zariadenia pre svojich hostí. Na zadnej strane karty je uvedený názov ubytovacieho
zariadenia, dátum platnosti Karty Levičana a text TURISTICKÁ KARTA vytlačený v ľavom dolnom rohu. Zapožičiava
sa ubytovaným návštevníkom na čas pobytu v ubytovacom zariadení mesta Levice a okolia. Turista môže využívať
výhody, ktoré mu karta ponúka počas pobytu v lokalite Levice, a tým je informovaný o možnostiach využitia voľného
času a motivovaný využívať služby a zakúpiť tovar so zľavou alebo inou výhodou.
Turistickou kartou sa stáva ubytovacie zariadenie atraktívnejšie a buduje vernostný program medzi zariadením a turistom.


 

 

Tím Karta Levičana

Mobil:   +421 948 440 552
E-mail:  kartalevicana@vyhodykariet.sk
On-line: www.vyhodykariet.sk

Kontaktné miesto:                    Korešpondenčná adresa:

Obchodný dom DITURIA         Spolefekt s.r.o.
Sv.Michala 5                               Ku Bratke 8
934 01  Levice                           
934 05 Levice

 


Pridaj nový komentár

vaše meno

0 príspevkov v diskusii