Dôležité upozornenie! - Nákupná karta COOP Jednota

Vážení držitelia nákupnej karty COOP Jednota.

Obchodné aktivity medzi COOP Jednotou Bratislava (od júna 2011 zmena obchodného mena na TERNO Slovensko, spotrebné družstvo) a COOP Jednotami
na Slovensku boli ukončené k 1. 1. 2011 s tým, že na nákupnú kartu COOP Jednota sa môžu naďalej evidovať nákupy vo všetkých predajniach COOP Jednota, teda aj v predajniach, ktoré prevádzkuje COOP Jednota Bratislava, do 30. 6. 2011.

Od 1. 7 2011 platia nasledovné zmeny:

A. Nebude možné, aby bratislavskí držitelia nákupných kariet s EAN kódom začínajúcim číslami 999 02 a 999 52 evidovali svoje nákupy v predajniach COOP        
    Jednota na Slovensku. Výnimku tvoria len predajne, ktoré prevádzkujú COOP Jednoty: Brezno, Dunajská Streda, Komárno, Senica a Trnava.
    
    Odporúčame preto týmto držiteľom nákupných kariet, ktorí majú záujem naďalej nakupovať so zľavou vo všetkých predajniach skupiny COOP Jednota
    na Slovensku, aby požiadali zamestnanca obľúbenej predajne COOP Jednota o nákupnú kartu COOP Jednota Klasik. Vyplnením tlačiva kupujúci získa dočasnú
    nákupnú kartu (k dispozícii priamo v predajni), s ktorou môže ihneď nakupovať so zľavou v celej sieti COOP Jednota na Slovensku. Registrovaní budú v tej
    COOP Jednote, ktorej patrí predajňa, kde si zákazník požiada o nákupnú kartu Klasik.

    Poznámka: Zľavu za obdobie od 1. 1. do 30. 6. 2011 bratislavským držiteľom nákupnej karty COOP Jednota "vyplatí" COOP Jednota Bratislava podľa vlastných
    interných predpisov.

B. Od 1. 7. 2011 taktiež nebude možné, aby držitelia nákupných kariet COOP Jednota Klasik, ktorí sú registrovaní v ostatných COOP Jednotách na Slovensku,
    evidovali svoje nákupy v predajniach, ktoré prevádzkuje COOP Jednota Bratislava (TERNO Slovensko, spotrebné družstvo).

    Poznámka: Nákupy evidované na nákupnú kartu v predajniach COOP Jednota Bratislava (mimobratislavskými držiteľmi karty) v termíne od 1. 1. do 30. 6, 2011
    sa skumulujú s ostatnými nákupmi za rok 2011. Zľavu si držitelia karty môžu uplatniť v roku 2012 v predajni COOP Jednoty, v ktorej je nákupná karta
    registrovaná.

Pridaj nový komentár

vaše meno

2 príspevky v diskusii

Matlonová K., COOP Jednota Slovensko
28.07. 2011 o 13:14
Ak máte nákupnú kartu s ean kódom začínajúcim číslami 99902 alebo 99952, túto COOP kartu môžete používať do 31.8.2011 len v predajniach, ktoré prevádzkuje bývalá COOP Jednota Bratislava, teraz Terno Slovensko. Toto družstvo má prevádzku aj v B.Bystrici v obch.dome Európa. V ostatných predajniach COOP Jednôt (okrem uvedených výnimiek v informácii) nie je možné načítať nákupy na túto kartu. Odporúčame Vám zriadiť si novú nákupnú kartu COOP Jednota Klasik v predajni COOP Jednota. V BB sa nachádzajú predajne, ktoré patria pod COOP Jednotu Krupina.
Kačena
02.07. 2011 o 17:45
Bývala som v BA a presťahovala som sa do Banskej Bystrice. V BA som si urobila nákupnú kartu a teraz ju môžem používať ďalej ? alebo si musím urobiť ďalšiu kartu ak ju chcem v Bystrici používať ?