Bratislavská mestská karta (BKM) - Hlavné mesto SR Bratislava

 Hlavné mesto SR Bratislava pripravila pre svojich obyvateľov mestskú kartu, s ktorou chce podporiť rozvoj mestských služieb i sociálnej politiky v oblasti kultúry, športu, zábavy a dopravy formou poskytovania rôznych benefitov.
Týmto sa Hlavné mesto SR Bratislava priradilo k mestám a regiónom Slovenskej republiky, ktoré zvýhodňujú svojich obyvateľov, ktorým tak dáva
možnosť využiť zľavy a ďalšie výhody prostredníctvom plastovej karty ako identifikačného preukazu osoby, ktorá má na výhodu nárok.
Nižšie Vás informujeme o základných výhodách, ktoré Vám karta ponúka. Informácie o konkrétnych zľavách Bratislavskej mestskej karty získate
aj na našom portáli v Zozname zákazníckych kariet a ich výhod.
Túto kartu môžu získať len obyvatelia s trvalým pobytom v Bratislave, ktorý musí byť zapísaný v občianskom preukaze a u detí do 15 rokov predkladá občiansky preukaz rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa.
Bratislavská mestská karta je multifunkčná medzinárodná platobná karta, ktorú k dnešnému dňu vydávajú banky: Všeobecná úverová banka, a. s.,
                                                                                                                                                                                      OTP Banka Slovensko, a. s.,
                                                                                                                                                                                      UniCredit Bank Slovakia, a. s.,
                                                                                                                                                                                      VOLKSBANK Slovensko, a. s.,
                                                                                                                                                                                      Poštová banka, a. s.
Vydáva sa aj ako debetná karta k účtu alebo vo forme predplatene karty, ku ktorej sa neotvára a ani nevedie účet - vydáva ju zatiaľ iba UniCredit Bank.

Bratislavská mestská karta Vám ponúka tieto výhody

Je to štandardná banková platobná karta - je s ňou možné platiť všade, kde je platobný terminál na platbu kartou.
Umožňuje Vám využívať bezkontaktnú platobnú technológiu PayPass - pri platbe do 20,- EUR bez potreby zadania PIN kódu.

Môže slúžiť ako predplatný cestovný lístok (tzv. električenka) - umožňuje nákup predplatných cestovných lístkov (PCL) so zľavou na bratislavskú mestskú hromadnú dopravu (MHD) za podmienky zakúpenia PCL Bratislavskou mestskou kartou. Pred prvým nákupom PCL je potrebné kartu aktivovať na predajnom mieste Dopravného podniku Bratislava a. s. (DPB) za poplatok 2,30 EUR. Bratislavská mestská karta slúži na identifikáciu PCL vo vozidlách bratislavskej MHD.

Karta má funkciu identifikátora, ktorý ju umožňuje využívať aj ako knižničný preukaz v - Mestskej knižnici v Bratislava
                                                                                                                                          - Univerzitnej knižnici  v Bratislave
                                                                                                                                          - Centre vedecko - technických informácií SR.

Dá sa využiť aj ako elektronická vstupenka (nosič elektronickej vstupenky) - na vybrané kultúrne a športové podujatia pri nákupe v predajnej sieti spoločnosti Ticketportal.

Taktiež Vám ponúka množstvo zliav a výhod v organizáciách zriadených Hlavným mestom SR Bratislava; u komerčných partnerov, v sieti zliav a výhod karty Euro<26, s ktorými sa môžete oboznámiť na našom portáli www.vyhodykariet.sk - Bratislavská mestská karta.

Pridaj nový komentár

vaše meno

0 príspevkov v diskusii